Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"


Скачати 33.53 Kb.
НазваПрограма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Дата22.02.2016
Розмір33.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Програма

"Основи кадрового менеджменту"

для професії

"Офіс-адміністратор"
ТЕМА 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу

Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту.

ТЕМА 2. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами. Сфери відповідальності підрозділу з управління персоналом. Основні тенденції в сфері управління персоналом. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни. Управління персоналом як часткова функція менеджменту. Етапи історичного розвитку управління персоналом.

ТЕМА 3. Управління персоналом як соціальна система

Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка. Структура і чисельність персоналу підприємства. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника: сутність, види.

Практична робота № 1

Відпрацювання навичок організації процесу управління

ТЕМА 4. Формування колективу організації і його соціальний розвиток

Колектив як соціальна група. Етапи створення і розвитку трудового колективу. Структура та ефективність роботи трудового колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом.

Згуртованість колективу: сутність, стадії. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкту управління. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість.

ТЕМА 5. Кадрова служба – інструмент реалізації кадрової політики

Поняття та типи кадрової політики організації. Сучасна кадрова політика організації. Стратегії управління персоналом підприємства. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.

Загальні організаційні засади управління персоналом організації. Служби персоналу й основні напрямки їх діяльності. Функції служб персоналу на сучасному етапі. Менеджер служби персоналу організації. Організація обліку і звітності з кадрових питань.

Практична робота № 2

Відпрацювання навичок з організації обліку і звітності з кадрових питань.

ТЕМА 6. Пошук і відбір персоналу

Сучасні підходи до пошуку і відбору персоналу. Організація пошуку кандидатів на вакантні місця. Аналіз резюме. Типи відбіркових співбесід. План співбесіди. Підвищення інформативності співбесіди. Тестування і центри оцінки. Перевірка інформації прокандидата. Прийняття рішенння про найм.

Професійна орієнтація в системі управління персоналом. Понятття трудової адаптації. Види адаптації. Програми адаптації. Випробовувальний період.

Практична робота № 3

Організація набору та відбору персоналу у новостворену організацію.

Практична робота № 4

Складання плану співбесіди з кандидатами на вакантну посаду.

Практична робота № 5

Розробка програми адаптації нових працівників у підприємстві.

ТЕМА 7. Оцінювання і атестація персоналу організації

Загальні підходи до оцінки. Характеристики існуючих систем оцінки. Розробка організацією власних систем оцінки. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст і методологія оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві. Помилки оцінювання персоналу і способи їх мінімізації. Методи і техніки оцінювання персоналу.

Атестація персоналу, її організація, порядок і етапи проведення.

Практична робота № 6

Розробка новітніх систем оцінювання персоналу.

Практична робота № 7

Складання плану атестації персоналу.

ТЕМА 8. Управління розвитком і рухом персоналу підприємства

Сутність професійного розвитку персоналу. Навчання персоналу організації. Фоормування і підготовка резерву кадрів. Управління мобільністю кадрів і структуризація праці як засоби розвитку персоналу.
Практична робота № 8

Розробка новітніх методів заохочення та дисциплінарного стягнення працівників.

Схожі:

Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
ПРОГРАМА КУРСУ «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного,...
«Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»
Баженова Л. Основи вибору професії: (Програма для учнів 9-х класів)./...

Програма для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Основи правознавства...
Тематичні плани та програми курсу «Основи правознавства» для 9 – 11 класів з поглибленим вивченням права
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСНОВИ САМОПІЗНАННЯ» ДЛЯ УЧНІВ 9 11 КЛАСІВ
Коновальчук В.І. Основи самопізнання: навчальний курс. Черкаси: ОІПОПП, 2011. 28с
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСНОВИ САМОПІЗНАННЯ» ДЛЯ УЧНІВ 9 11 КЛАСІВ
Коновальчук В.І. Основи самопізнання: навчальний курс. Черкаси: ОІПОПП, 2011. 28с
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з «Економіки і менеджменту підприємства» для студентів за напрямом підготовки 050501 «Прикладна механіка»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ професій» 8-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка