Звіт про власний капітал за Рік 2011 р


Скачати 125.76 Kb.
НазваЗвіт про власний капітал за Рік 2011 р
Дата21.04.2013
Розмір125.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5Коди
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння"

за ЄДРПОУ

33962657

Територія КІРОВОГРАДСЬКА

за КОАТУУ

3510136600

Орган державного управління Не визначено

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про власний капітал

за Рік 2011 р.

Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-ний прибу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

7220

-

-

-

-

-38

-

-

7182

Коригування:Зміна облікової політики


020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

050

7220

-

-

-

-

-38

-

-

7182

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незаверше-ного будівництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка немате-ріальних активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка немате-ріальних активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання до-оцінки необоротних активів

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

-2

-

-

-2

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до Резервного капіталу

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:Внески до капіталу

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі

290

-

-

-

-

-

-2

-

-

-2

Залишок на кінець року

300

7220

-

-

-

-

-40

-

-

7180Керівник ____________________________ Надєєва Оксана Олександрівна
Головний бухгалтер ____________________________ Кобець Ольга Олександрівна

Схожі:

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
Звіт про власний капітал за рік 2011
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністью «Кримський фінансовий центр»
Звіт про власний капітал за Рік 2011 р
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант"
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка