Звіт про власний капітал за рік 2011


Скачати 111.09 Kb.
НазваЗвіт про власний капітал за рік 2011
Дата21.04.2013
Розмір111.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5


Коди
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністью «Кримський фінансовий центр»

за ЄДРПОУ

30494561

Територія АРК Залезничий р-он__________________________

за КОАТУУ

0110136300

Організаційно-правова форма господарювання______________

за КОПФГ
Орган державного управління ____________________________

за СПОДУ
Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума
Адреса м. Сімферополь, вул. Гагаріна 14а, оф. 508 тел. (0652) 248976
Звіт про власний капітал

за рік 2011

Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-ний прибу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1975


3317

37199011

Коригування:Зміна облікової політики


020
Виправлення помилок

030
-85-85

Інші зміни

040

-2536

2536


Скоригований залишок на початок року

050

1975


781

61708926

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060
Уцінка основних засобів

070
3434

Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незаверше-ного будівництва

090
Дооцінка немате-ріальних активів

100
Уцінка немате-ріальних активів

110
Використання до-оцінки необоротних активів

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
-6142-6142

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140
Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170
Внески учасників:Внески до капіталу

180

6025


6025

Погашення заборгованості з капіталу

190
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи

270
Інші зміни

280
Разом змін в капіталі

290

6025

-6176-151

Залишок на кінець року

300

8000


781

-68775Керівник ____________________________ А.Ю.Юдіна
Головний бухгалтер ____________________________О.В.Любецька

Схожі:

01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
Звіт про власний капітал за Рік 2011 р
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння"
Звіт про власний капітал за Рік 2011 р
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант"
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
«КОНДИТЕРІНВЕСТ» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка