Положення про порядок справляння єдиного податку на території міста Бердянська


Скачати 69.59 Kb.
НазваПоложення про порядок справляння єдиного податку на території міста Бердянська
Дата15.06.2013
Розмір69.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Затверджено рішенням дев’ятнадцятої(позачергової) сесії Бердянської міської ради VІ скликання

від 13 січня 2012 року № 1
Положення

про порядок справляння єдиного податку

на території міста Бердянська
1. Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до пункту 10.1.2 статті 10, підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська.

Єдиний податок являє собою форму заміни сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) при спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.
2. Платники податку

Платниками єдиного податку є суб'єкти господарювання – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Податковим кодексом України.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

  1. перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

  2. друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3.третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб та обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

4. четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, в яких протягом календарного року середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом.

Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування суб’єктами господарювання встановлюються чинним законодавством.
3. Об’єкт оподаткування та порядок визначення доходів та їх склад

Об’єктом оподаткування є граничний обсяг доходів за календарний рік.

Доходи та їх склад для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та перебувати на спрощеній системі оподаткування визначено у статті 292 Податкового кодексу.
4. База оподаткування

Суб'єкти господарювання мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку. Видача, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку здійснюється згідно з Податковим кодексом
5. Ставка податку

Ставки єдиного податку встановлюються:

фіксовані ставки для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць:

  • для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

  • для другої групи платників єдиного податку :

які не використовують працю найманих осіб 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

які використовують працю найманих осіб 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

відсоткові ставки для третьої і четвертої груп платників єдиного податку у розмірі.

  • 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом;

  • 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

У випадках недотримання встановлених обмежень для платників єдиного податку: фізична особа-підприємець має сплачувати єдиний податок за ставкою 15%, юридична особа - за подвійною ставкою (тобто 6% або 10%) від:

  • суми перевищення максимального обсягу доходу для відповідної групи;

  • доходу, отриманого від провадження діяльності, незазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

  • доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

  • доходу від діяльності, яку не дозволено здійснювати платникам єдиного податку.

Застосування додаткових ставок єдиного податку здійснюється відповідно до Податкового кодексу.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп:

кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності;

господарської діяльності на території України застосовується 10 відсотків та 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду відповідно.

Якщо платник єдиного податку порушує вимоги, встановлені для відповідної групи, він зобов’язаний або перейти до іншої групи (якщо відповідає встановленим для неї вимогам), або перейти до сплати податків та зборів на загальних підставах.

6. Податковий період та строки сплати податку


 

Фізособи

Юрособи

 

1 група

2 група

3 група

4 група

Звітний період

рік

квартал

квартал

квартал

Строки звітування

(подання декларації платника єдиного податку)

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу

Строки сплати податку

не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал.


Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Суми єдиного податку за такі періоди за заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Платники єдиного податку ведуть облік, обирають або переходять на спрощену систему оподаткування або відмовляються від спрощеної системи у порядку, визначеному Податковим кодексом.
7. Відповідальність і контроль.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати єдиного податку здійснює Бердянська об’єднана державна податкова інспекція.

Начальник фінансового управління А.М. Абросімов

Схожі:

З В І Т про базове відстеження прийнятого регуляторного акту „ Про...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
З В І Т про повторне відстеження регуляторного акту рішення міської...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці
ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок справляння єдиного податку»
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N13-92 (13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської...
Кременчуцької міської ради Полтавської області Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 05....
«Про порядок справляння єдиного податку»
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються...
Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів на території міста Кременчука
Додаток 1 до Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів
1. загальна характеристика міста бердянська
Бердянськ – місто обласного значення Запорізької області, розташоване на північному узбережжі Азовського моря. Територія міста складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка