Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5


НазваДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Сторінка1/7
Дата19.05.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 і

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №399/3692КОДИДата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство ПТ «Ломбард «Партнер, Цебер і Ко»

за ЄДРПОУ

23267266

Територія Україна

за КОАТУУ

4610136600

Орган державного управління

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання повне товариство

за КОПФГ
Вид економічної діяльності інше фінансове посередництво

за КВЕД

65.23.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

х

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал

за рік 2012р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

200


10

22232

Коригування:


Зміна облікової політики

020
Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050

200


10

22232

Переоцінка активів:


До оцінка основних засобів

060
Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незавершеного будівництва

090
До оцінка нематеріальних активів

100
Уцінка нематеріальних активів

110120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
Розподіл прибутку:


Виплати власникам (дивіденди)

140
Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160170
Внески учасників:


Внески до капіталу

180
Погашення заборгованості з капіталу

190200
Вилучення капіталу:


Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка