КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011


Скачати 151.16 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
Дата18.05.2013
Розмір151.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

01

Підприємство

Повне Товариство «Хрустальов та Атарінова ломбард»

за ЄДРПОУ

33324935

Територія
за КОАТУУ

1210136300

Орган державного управління
за СПОДУ

4515

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне підприємство

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

Інше фінансове посередництво

за КВЕД

65.23.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V
за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грн
Звіт про власний капітал

за

31 грудня

20

12

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Разом 210 

11 

Залишок
на початок року
 

010

8

-18-10

Коригування: Зміна облікової політики 

020
Виправлення помилок 

030
Інші зміни 

040
Скоригований залишок на початок року 

050

8

-18-10

Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів 

060
Уцінка основних засобів 

070
Дооцінка незавершеного будівництва 

080
Уцінка незавершеного будівництва 

090
Дооцінка нематеріальних активів 

100
Уцінка нематеріальних активів 

110
 

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130
2222

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)  

140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150
Відрахування до
Резервного капіталу 

160
  

170
Внески учасників: Внески до капіталу 

180

242


242

Погашення заборгованості з капіталу 

190
 

200
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)  

210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220
Анулювання викуплених акцій (часток) 

230
Вилучення частки в капіталі 

240
Зменшення номінальної вартості акцій 

250
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків  

260
Безкоштовно отримані активи 

270
  

280
Разом змін в капіталі 

290

242

22264

Залишок на кінець року

300

250

4254

 

Керівник

Головний бухгалтер

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
ПАТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кондитерінвест»
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка