К е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського


Скачати 31.12 Kb.
НазваК е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
Дата18.05.2013
Розмір31.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
УДК 657 Майданевич Ю.П.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
Особливості організації обліку в агрохолдингах
На сучасному етапі розвитку економіки України найбільш ефективним суб’єктом аграрного ринку є аграрні холдинги, передумовою створення яких стали недосконалі земельні відносини, пов’язані з низьким попитом на сільськогосподарські угіддя, разом з їхньою доступністю.

Кожен із агрохолдингів є формою агропромислової інтеграції, що має вертикальний характер і утворюється шляхом об’єднання капіталів різних секторів економіки з метою забезпечення технологічної єдності та отримання прибутку. Перевагою агрохолдингів є: забезпеченість фінансовими ресурсами, можливість їх акумуляції, маневрування та оптимізації напрямів використання, диверсифікація бізнесу, розвинута спеціалізація, застосування сучасних інноваційних технологій, зменшення трансакційних витрат та уникнення монополізму посередницьких структур, оптимізація оподаткування, можливість залучення інвестицій та отримання кредитів, виробництво високоякісного, конкурентоспроможного продовольства тощо [3].

Ефективне функціонування агрохолдингів вимагає специфічних підходів до планування та управління, які базуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік організовується, перш за все, для отримання користувачами у будь-який момент часу інформації необхідної деталізації. Тому організовуючи бухгалтерський облік, необхідно пам'ятати, що він повинен існувати не ради самого себе, а ради задоволення інформаційних потреб користувачів.

Раціональна організація бухгалтерського обліку визначає успішність фінансово-господарської діяльності підприємства, оскільки саме завдяки використанню інформації, яку надає бухгалтерський облік, суб'єкти управління підприємством отримують можливість забезпечити збереження та примноження позитивних результатів діяльності всього колективу підприємства, а його відсутність або серйозні помилки в організації або веденні призводять до втрати досягнутого успіху.

Ефективність організації бухгалтерського обліку виявляється в своєчасності формування інформації про фінансово-майновий стан суб'єкта господарювання, її достовірність і доступність, для зацікавлених користувачів [2].

Організація обліку в агрохолдинах передбачає відповідне кадрове, інформаційне, методичне, технічне, програмне та інші види забезпечення облікового процесу з урахуванням чинників нормативного, економічного, соціального та екологічного характеру.

В більшості агрохолдингів для отримання необхідної інформації в кожному підприємстві групи створена бухгалтерська служба, що здійснює повний цикл облікових процедур від первинного обліку до складання звітних форм управлінського та фінансового обліку. Це зумовлює не лише витрати на утримання додаткового облікового персоналу, а й затримку в отриманні звітної інформації бухгалтерією головного підприємства, що помітно знижує її якість. Наявність великих розривів в часі між моментом отримання бухгалтерської інформації та моментом її використання перешкоджає підвищенню ефективності діяльності агрохолдингів. Недоліки в організації бухгалтерського обліку створюють умови для розкрадання майна і інших зловживань, збільшення витрат на утримання облікового персоналу.

З метою своєчасного отримання управлінської інформації та підвищення ефективності діяльності агрохолдингів вважаємо за необхідне вдосконалити організацію обліку за рахунок запровадження централізованої форми обліку з розробкою форм управлінської звітності, що буде сприяти скороченню витрат на отримання інформації та підвищенню її якості.

Література:

  1. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? // Серія консультативних робіт [AgPP No 21] – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/Agriculture_dialogue/2008/AgPP_21_Ukr.pdf

  2. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 576 с.

  3. Зеліско І.М. Особливості розвитку організаційно-правових форм інтеграційних аграрних формувань / І.М. Зеліско // [Електронний ресурс] – Режим доступуhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_5/39.pdf

  4. Чупахина Н.И. Методология управленческого учета в агрохолдингах // автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.12 / Н.И. Чупахина; Москва. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова — Моска, 2010. — 47 с. — русс. – [Електронний ресурс] – Режим доступуhttp://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1566/file/Chupahina.pdf

Схожі:

Особливості організації обліку в агрохолдингах
Майданевич Ю. П. – к е н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
Ю. П. Майданевич к е. н., доцент кафедри обліку та аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті обгрунтована доцільність створення відділу внутрішнього аудиту на підприємствах і наведені проблеми його організації
Передумови створення агрохолдингів в УкраїнІ
Майданевич Ю. П., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського м. Сімферополь
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті розглянуто питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах молочної промисловості. Запропоновано розрахунок...
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Богданова Ж. А.,...
Від того як налагоджена міжнародна співпраця залежить економічний стан в державі. Нині співіснування і співпраця держав реалізується...
Тема №2
Розробники викладач кафедри обліку і аудиту Дмитрієва В. О., к е н., доц., зав кафедри обліку і аудиту Вишнякова І. В
План наукових заходів кафедри обліку і аудиту на 2012-2013 н р
Семінар «Сучасні проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту на прикордонних з ЄС територіях»
К е. н., доцент кафедри обліку і аудиту
Особливе місце серед інститутів контролю достовірності та повноти економічної інформації займають органи внутрішньогосподарського...
І. Ю. Кравченко АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Кравченко І. Ю., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка