Дата (рік, місяць, число)


Скачати 136.51 Kb.
НазваДата (рік, місяць, число)
Дата06.05.2013
Розмір136.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство _Повне Товариство «Ломбард – Каркузаєв і компанія»

за ЄДРПОУ

32076400

Територія _Україна

за КОАТУУ

2610193001

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ

07774

Організаційно-правова форма господарювання повне товариство

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності _ інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.


Звіт про власний капітал

за _________рік___________ 2012 р.

Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-ний прибу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

322

-

-

-

-

(52)

-

-

270

Коригування:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зміна облікової політики


020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-
-

Скоригований залишок на початок року

050

322

-

-

-

-

(52)

-

-

270

Переоцінка активів:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка основних засобів


060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незаверше-ного будівництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка немате-ріальних активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка немате-ріальних активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання до-оцінки необоротних активів

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

5

-

-

5

Розподіл прибутку:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплати власникам (дивіденди)


140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до Резервного капіталу

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески до капіталу

180
Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Списання невідшкодованих збитків260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

280

-

-

-

-

-

-

-

-
Разом змін в капіталі

290

-

-

-

-

-

5

-

-

5

Залишок на кінець року

300

322

(47)275Керівник ____________________Каркузаєва Ф.І.
Головний бухгалтер ____________________________

Схожі:

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка