«Компанія з управління активами «Система плюс»


Скачати 327.98 Kb.
Назва«Компанія з управління активами «Система плюс»
Сторінка1/4
Дата18.03.2013
Розмір327.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ на 31.12.11р.
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Компанія з управління активами «Система плюс»

Керівництву ТОВ «Компанія з управління

активами «Система плюс»
Копія:Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку


 1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет висловлення професійної думки щодо достовірності, повноти та відповідності Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку в Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Система плюс» (далі по тексту – Товариство) за 2011 рік станом на 31.12.11 року.
 1. Аудит розпочатий 21.02.12 р. та закінчений 28.02.12 р.
 1. Аудиторські послуги надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторською фірмою «Гарант-Аудит» (код ЄДРПОУ 31200575, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 022183, видане Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією, дата проведення держреєстрації 29.11.2000 р., номер запису 1 074 105 0001 007377), яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3838, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 22.06.06 р. № 164/4, дія якого подовжена до 26.05.16 р. рішенням Аудиторської палати України № 231/3 від 26.05.11 р., що додається, та Свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, реєстраційний № 1584 серії АБ № 001485, дата видачі 30.08.11 р., копія якого додається; місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, контактні тел.: /044/ 248-16-77, /067/ 506-98-48, а саме: незалежним аудитором Ліщенко Тетяною Вікторівною (сертифікат аудитора № 004540, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.01 р., дія якого подовжена до 23.02.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 210/4 від 28.01.10 р., що додається), на підставі:
 • Закону України «Про господарські товариства» від 9 вересня 1991 року № 1576-XII, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-ІІІ, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями;

 • Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями;

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО);

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями;

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року;

 • Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1528 від 19.12.06р.;

 • Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 р. № 520, із змінами та доповненнями;

 • Інших законодавчих та нормативних актів України;

 • Договору № 16.01.12-1 від 16 січня 2012 р. 1. Основні відомості про ТОВАРИСТВО
Найменування Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Система плюс»

Код ЕДРПОУ

35197650

Організаційно-правова форма Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

Правовий статус Товариства

Юридична особа

свідоцтва про реєстрацію та дата проведення державної реєстрації (з урахуванням останніх змін)

№ 649053 серія А 01 від 30.03.10 р.

запису в ЄДРПОУ про заміну свідоцтва про державну реєстрацію

1 070 107 0009 028647

Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у м. Києві державна адміністрація

Юридична адреса та місцезнаходження

04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської /вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16

Телефакс, телефони

(044) 239 25 29

Розрахунковий рахунок

№ 265093014949 відкритий в АТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498

Види діяльності, згідно Статуту та довідки Головного управління статистики у м. Києві № 244370 від 16.04.10 р.

67.13.0 -Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

65.23.0 - Інше фінансове посередництво.


Кількість засновників

2
  1   2   3   4

Схожі:

«Компанія з управління активами «Система плюс» станом на 31 грудня 2012 року
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
АУДИТ
Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з...
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка