КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011


Скачати 166.78 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
Дата16.04.2013
Розмір166.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Ф`ЮЖН- СЕК`ЮРІТІС»

за ЄДРПОУ

35961189

Територія

м.Київ

за КОАТУУ

8038500000

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грнЗвіт про власний капітал

за

рік

20

11

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Разом 210 

11 

Залишок
на початок року
 

010

1000

-

-

-

-

721

(-)

-

1721

Коригування: -

-

-

-
-

-

-

Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок 

030

-

--

--

--

--

-

-

--

-

Інші зміни 

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року 

050

1000

-

-

-

-

721

(-)

-

1721

Переоцінка активів: -

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130

-

-

-

-

-

196

-

-

196

Розподіл прибутку: 
-

-

-

-

-
-

-
Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

(-)

-

-

(-)

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

-

-

-

-

-

-

-
Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

-

-

-

-
  

170

-

-

-

-

-

-

-

-
Внески учасників: -

-

-

-

-

-

-
Внески до капіталу 

180

-

-

-

-

-

-

-

-
Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Емісійний дохід

200

-
-

-

-

--

Вилучення капіталу: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі 

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі 

290

-

-

-

-

-

196

-

-

196

Залишок на кінець року

300

1000

-

-

-

-

525

(-)

-

1525

 

Керівник Кузьмічова І.Ю.

Головний бухгалтер Кузьмічова І.Ю.

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
ПАТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кондитерінвест»
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка