01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»


Скачати 149.3 Kb.
Назва01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»
Дата16.04.2013
Розмір149.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5


Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

за ЄДРПОУ

222111111

Територія

за КОАТУУ

2310137200

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
Орган державного управління

за СПОДУ
Вид економічної діяльності

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума


Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма № 4

код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

20000

1620016

Коригування:Зміна облікової політики


020
Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050

20000

1620016

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060
Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незаверше-ного будівництва

090
Дооцінка немате-ріальних активів

100
Уцінка немате-ріальних активів

110
Використання до-оцінки необоротних активів

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
(12)(12)

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140
Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170
Внески учасників:Внески до капіталу

180
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Погашення заборгованості з капіталу

190
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи

270
Інші зміни

280
Разом змін в капіталі

290
(12)(12)

Залишок на кінець року

300

20000

420004Керівник __________________________________________________ / Небоян Антон Миколайович /
Головний бухгалтер ________________________________________ / Небоян Антон Миколайович /

Схожі:

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

ТОВ „КУА „Перфект Капітал”

ТОВ КУА «Український капітал»

Зміна складу посадових осіб ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»

КОДИ Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТ
Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з...
Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка