ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Кримінальне право. Загальна частина» Семінарські заняття


НазваПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Кримінальне право. Загальна частина» Семінарські заняття
Сторінка6/12
Дата08.04.2013
Розмір1.98 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 10. Стадії вчинення злочину

Рекомендовані задачі дозволяють більш глибоко засвоїти питання, що входять до цієї теми. Для успішного засвоєння теми необхідно попередньо опрацювати наступні питання:

поняття і види стадій скоєння умисного злочину;

поняття закінченого злочину;

незакінчений злочин (попередня злочинна діяльність);

відмінність виявлення умислу на скоєння злочину від готування до злочину;

відповідальність заготування до злочину;

відповідальність за замах на злочин;

види замаху (закінчений і незакінчений; непридатний замах);

відмінність замаху на злочин від готування до злочину і закінченого злочину;

особливості призначення покарання за незакінчений злочин;

добровільна відмова від злочину;

діяльне каяття і його відмінність від добровільної відмови.
Семінарське заняття (2 години)

 1. Поняття і види незакінченої злочинної діяльності.

 2. Готування до злочину.

 3. Замах і його види.

 4. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Теми рефератів: «Підстава кримінальної відповідальності за готування до злочину і замах на злочин», «Непридатний замах», «Поняття закінченого злочину», «Форми готування», «Особливості закінченого і незакінченого замаху», «Ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця».

Додаткові завдання: 1. Намалюйте схему розвитку злочину в часі та позначте на ній всі стадії злочину. 2. Проаналізуйте момент закінчення злочинів з матеріальним складом. 3. Наведіть приклади усічених складів злочину.

Література:

 1. Кузнецова Н. Ф. Ответственность за приготовление к преступле­нию и покушение на преступление по советскому уголовному праву / Н. Ф. Кузнецова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958.

 2. Панько К. А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву / К. А. Панько. — Воронеж, 1975. — 147 с.

 3. Тихий В. Закінчений та незакінчений злочин / В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. - № 2. - 10-4-109.

 4. Тихий В. П. Стадії вчинення злочину: Конспект лекції / В. П. Тихий. Харків: Національна юрид. акад. України, 1996. — ЗО с.

 5. Тихий В. П. Проблеми відповідальності за незакінчений злочин / В. П. Тихий // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали науково-практичної конференції. К., 1998. — С. 261—263.

 6. Цвіліховський Л. Кваліфікація дій, пов'язаних з відмовою від по­вторення замаху на злочин: Коментар судової практики з кри­мінальних справ / Л. Цвіліховський // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1996. — № 6. — С. 5—6.


Практичне заняття (2 години)

Задача 1. Працівники овочевого комбінату комірник Сало і шофер Таратайко вирішили викрасти помідори і завантажили їх в автомашину, але при виїзді на прохідній були затримані. Помідори були вилучені і повернені в цех комбінату.

Чи закінчений злочин?

Задача 2. Мучко зустрів Шульгову в темному дворі. Загрожуючи ножем, він зажадав зняти золоті кільця і сережки. Проте Шульгова володіла прийомами самбо. Вона не тільки вчинила Мучку опір, але зуміла зв'язати його і доставити в міліцію, заподіявши при цьому йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Проаналізуйте стадії злочину і дайте їх кримінально-правову характеристику.

Задача 3. Знаючи, що працівникам підприємства повинні видавати зарплату 3-го числа Воронов проник в касу і зламав сейф. Проте грошей там не виявив, оскільки касир не зміг їх отримати в банку, про що Воронов не знав.

Проаналізуйте стадію вчинення злочину.

Задача 4. Мейтор і Едітов зустріли в під'їзді Аню і вирішили її зґвалтувати. Наздогнавши Аню, вони затиснули їй рот і затягнули в підвал. Не дивлячись на опір Ані, Мейтор зґвалтував її. Едітов допомагав йому подавити опір потерпілої, тримав її за руки, допомагав роздягати. Після цього насильство намагався вчинити Едітов, а Мейтор тримав потерпілу. Проте скоїти зґвалтування Едітов не зміг з фізіологічних причин.

Проведіть аналіз вчиненого.

Задача 5. Базиліков запросив додому свою знайому Світлану і запропонував їй вступити в статевий зв'язок. Коли Світлана відмовилася, він не почав наполягати, а запропонував випити вина, непомітно підсипавши в її стакан сильне снодійне з надією, що вона засне і він вчинить з нею статевий акт. Запідозривши недобре, Світлана непомітно поміняла стакани. Незабаром Базиліков заснув настільки міцно, що Світлана не могла його розбудити. Злякавшись, вона покликала сусідів, які викликали швидку допомогу. Приведений до тями лікарями, Базиліков щиросердо розповів про свої задуми.

Проаналізуйте ситуацію з точки зору стадій вчинення злочину.

Задача 6. Захарчук пізно увечері зустрів Мар'яну в парку і намагався зґвалтувати її, для чого зірвав з неї одяг. Чинячи опір, вона сказала Захарчуку, що їй ще немає 16 років і що її брат працює в міліції.

Злякавшись відповідальності, Захарчук допоміг Мар'яні одягнутися і відпустив її.

Проаналізуйте ситуацію з точки зору стадій вчинення злочину.

Задача 7. Когут вирішив убити Степанкова, якого він підозрював у зв'язку зі своєю дружиною. Зарядивши двостволку кулями, здатними заподіяти смерть людині, він підстежив Степанкова, вистрілив зблизька, але промахнувся. Хоча в рушниці була друга куля, він стріляти другий раз не став. Адвокат Когута просить закрити справу, зважаючи на добровільну відмову його клієнта

Дайте обгрунтовану відповідь на клопотання адвоката.

Задача 8. Сурко, працюючи паромником під керівництвом Шеви, вийшов на роботу в нетверезому стані, за що Шева усунув його від роботи. Бажаючи помститися останньому, Сурко приніс з будинку заряджену мисливську рушницю, навів її на Шеву і натиснув на курок. Проте, зважаючи на несправність спускового механізму, рушниця не вистрілила У Сурка відібрали зброю, і він пішов додому.

Адвокат Сурка наполягав на відсутності підстав для кримінальної відповідальності, зважаючи на замах на вбивство з непридатними засобами.

Дайте обґрунтовану відповідь на клопотання адвоката.
Тема 11. Співучасть у злочині

При підготовці до семінарського заняття і подальшого правильного вирішення задач з даної теми слід уяснити для себе наступні питання:

поняття співучасті в злочині;

об'єктивні і суб'єктивні ознаки співучасті;

форми співучасті;

види співучасників: виконавець, організатор, підбурювач, пособник;

підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників;

ексцес виконавця;

співучасть в злочинах із спеціальним суб'єктом;

відповідальність за невдалу співучасть;

особливості добровільної відмови співучасників;

поняття причетності до злочину, її відмінність від співучасті,
Семінарське заняття (2 години)

1. Поняття співучасті, її об'єктивні і суб'єктивні ознаки.

2. Форми співучасті.

3. Види співучасників.

4. Підстави та межі відповідальності співучасників.

5. Ексцес виконавця, причетність до злочину.

Теми рефератів: «Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом», «Причетність до злочину», «Кількісний і якісний ексцес виконавця».

Додаткові завдання: 1. Намалюйте схему форм співучасті. 2. Відобразіть схематично ваше власне розуміння організованої групи і злочинної організації. 3. Наведіть декілька прикладів із життя (із побачених вами фільмів, прочитаних книг тощо), у яких можна виявити ту чи іншу форму співучасті у злочині.

Література:

 1. Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и право­вые проблемы / Ф. Г. Бурчак. — К.: Вища школа, 1986. — 208 с.

 2. Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному пра­ву / Ф. Г. Бурчак. — К.: Наукова думка, 1969. — 216 с.

 3. Вознюк А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів і керівників злочинних об’єднань / А. Вознюк // Підприємництво, господарство та право. – 2008. - № 1. – С. 105-109.

 4. Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву / П. И. Гришаев, Г. А. Кригер . — М.: Госюриздат, 1959. — 255 с.

 5. Деякі питання провадження у справах про злочини, вчинені орга­нізованими злочинними угрупуваннями // Вісник Верховного Суду України. — 2001. — № 1. — С. 29—40.

 6. Кваша О. Об'єктивні ознаки діяльності організатора злочину / О. Кваша // Право України. — 1999. — № 1. — С. 106—108.

 7. Корж В. Вдосконалення кримінального законодавства важли­вий засіб протидії організованій злочинності / В. Корж // Вісник Акаде­мії правових наук України. — 1998. — №4(15). — С. 142— 147.

 8. Мочкош Я. Форми співучасті у кримінальному праві України: проблемні питання / Я. Мочкош // Право України. – 2006.- № 3. – С. 113-118.

 9. Навроцький В. Провокація хабара як можливий засіб боротьби з корупцією / В. Навроцький // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 4 (15). — С. 157—162.

 10. Новицький Г. В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримі­нальним правом України: Науково-практичний посібник / Г. В. Новицький. К.: Вища школа, 2001. — 96 с.

 11. Панченко П. Преступное попустительство: Учебное пособие / П. Панченко. — Иркутск, 1976. — 98 с.

 12. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 // http://www.scourt.gov.ua/.

 13. Тельное П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельное. — М.: Юрид. лит., 1974. — 208 с.

 14. Снідевич В. Співучасть в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення / В. Снідевич // Право України. – 2009. - № 7. – С. 153-157.


Практичне заняття (2 години)

Задача 1. Болтанов, 18 років, і Горячкіна, 13 років, домовилися пограбувати літню жінку Шоркову. Горячкіна подзвонила в дзвінок. Коли двері відкрилися, вони увійшли до квартири, Болтанов замкнув Шоркову у ванній. Зібравши найбільш цінні речі, зловмисники пішли.

Чи є тут співучасть? Якщо так, то в якій формі?

Задача 2. Боркін зробив підкоп під склад магазину з метою розкрадання товарів. Шворка, випадково дізнавшись про це, скористався підкопом і вкрав з магазину ящик горілки. Боркін про це не знав.

Чи є тут співучасть? Якщо так, то в якій формі?

Задача 3. Тишко організував групу осіб для здійснення крадіжок. Баняк повинен був з'ясовувати, у кого з жителів міста є багато грошей або інших цінностей. Ломовий стежив за господарями, щоб дізнатися, коли удома нікого не буває. Дмитерко залізав в квартиру і подавав у вікно Карімову вкрадене, а Вернидуб відвозив викрадене на дачу Рахману, який ховав викрадене. Сам Тишко в дні, коли вчинялися крадіжки, виїжджав в інше місто. Таким чином були скоєні три крадіжки. Під час четвертої в квартирі опинився сусід господаря, який помітив злодія. Тоді Дмитерко ударив господаря лежачим на підвіконні молотком, заподіявши його здоров'ю ушкодження середньої тяжкості.

Дайте аналіз форми співучасті і видів співучасників.

Задача 4. Сидорко на прохання Камбали за велику суму грошей убив Коркова, після чого прийшов до своєї знайомої Маршової, з якою він постійно жив разом, і розповів про все. Вона попрала скривавлену сорочку, заховала ніж, яким було вчинене вбивство, а потім на прохання Сидорка з'їздила до Камбали за обумовленою сумою, частину якої Сидорко віддав Маршовій.

Дайте аналіз форми співучасті і видів співучасників.

Задача 5. Гилько, будучи працівником геологорозвідувальної партії, вранці спустився умиватися до річки, що протікає на відстані 200 м від селища, і на протилежному березі річки побачив похитування кущів, чорний силует і почув тріск гілок. Вважаючи, що в кущах ведмідь, Гилько побіг в будинок пошукової партії і повідомив про це Ромбову. Обидва узяли одноствольні рушниці 16-го калібру, зарядили їх однаковими патронами і разом побігли до річки, де провели по одному пострілу у бік протилежного берега. У кущах виявився технік-геофізик Копиркін, що працював начальником загону, розташованого в 40 км. від місця події. Одним пострілом він був убитий, друга куля потрапила в нагрудну кишеню, де знаходилися ракетні патрони, і, розбивши один з них, не заподіяла ніяких пошкоджень Копиркіну. В процесі слідства і судового розгляду справи не встановлено, чия куля заподіяла смертельне поранення Копиркіну.

Дайте кримінально-правову характеристику ситуації. Проведіть паралелі із розв'язком подібної задачі із теми «Суб'єктивна сторона складу злочину»

Задача 6. Бяшкаєв написав декілька листів своєму молодшому братові, що проходив службу в армії, про те, що його дружина поводиться непристойно, зустрічається з іншими чоловіками, хоча знав, що це не відповідає дійсності. Те ж саме він підтвердив братові при особистій зустрічі, коли той демобілізувався. Такі ж листи, що ображають гідність дружини брата, Бяшкаєв написав і її родичам. В результаті брат Бяшкаєва в нетверезому стані вночі озброївся ножем, прийшов в будинок батьків дружини, де вчинив її вбивство.

Чи має місце в даному випадку підбурювання?

Задача 7. Під час розпиття спиртних напоїв Панов посварився з Коваленком і образив його, за що Коваленко побив його. Іваненко, підійшовши до побитого Панова, сказав йому: «Чого ти ведеш себе як дівчина? Іди дай йому». Панов взяв дошку і вдарив нею по голові Коваленка, нанісши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Чи є в даному випадку співучасть?

Задача 8. Гусєв і Щеглов протягом тривалого часу навчали підлітка Семко (17 років) різних прийомів і способів вчинення кишенькових крадіжок, потім прийняли в нього «екзамен» і сказали йому, що він вже досвідчений злодій. Семко був спійманий на гарячому.

Вирішіть питання про відповідальність Гусєва і Щеглова.

Задача 9. Демко, знаючи про намір К, і П. вчинити розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, доставив їх на автомобілі до місця, де планувалося вчинення злочину і, згідно домовленості, дочекався повернення та відвіз їх додому.

Вирішіть питання про співучасть всіх осіб.

Задача 10. Іванов і Петров домовились вчинити крадіжку з кіоска. Іванов відігнув за допомогою лома решітку на вікні, розбив вікно, а Петров заліз всередину і зібрав речі. Викрадене вони поділили порівну, після чого розійшлись.

Чи можна Петрову ставити у вину незаконне проникнення у приміщення? Встановіть форму співучасті та види співучасників.

Задача 11. Четвертков, Цивін та Кожушко сиділи в ресторані. До них за стіл без дозволу сів Копаньов і почав чіплятися. В цей час до зали увійшов Курган, знайомий Копаньова. Він поцікавився, що той тут робить. Копаньов відповів: "Навчаю молокососів боксу" і тут же почав бити Кургана. Тоді Цивін схопив стільця і з силою вдарив ним Копаньова по голові. Той від удару поточився, а Четвертков, що саме підбіг, двічі ударив його в підборіддя. Копаньов упав і від заподіяних ушкоджень помер у лікарні. Згідно із висновком судово-медичної експертизи смерть Копаньова сталася від закритого перелому кісток склепіння та основи черепа з ушкодженням мозку. Характер цих ушкоджень свідчить про велику силу удару стільцем, який і спричинив смерть.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій названих осіб?

Задача 12. Зарубін вкрав на комбінаті два рулони тканини, перекинув їх через огорожу і сховав біля залізничної колії у кюветі. Потім він пішов додому, запропонував своєму сусіду Сватикову допомогти йому перевезти тканину додому. Той взяв санчата і разом із Зарубіним пішов по тканину. По дорозі вони зустріли Іванова і запро­понували приєднатися до них. Під час перевезення тканини всі троє були затримані охороною комбінату.

Задача 13. Карімов, Загіров та Руфієв за домовленістю між собою ви­рішили викрасти пряжу з килимової фабрики. З цією метою Карі­мов через огорожу проник на територію фабрики, металевим ло­мом зламав замки дверей складу, потім покликав Руфієва, який чекав його на вулиці. Разом вони винесли зі складу 10 мішків пря­жі вартістю 5 тис. грн. Мішки через огорожу вони передали Загірову. Потім Карімов запропонував знайомому водієві Тарієву пере­везти на закріпленому за ним автомобілі викрадену пряжу. Той погодився, пряжу перевезли до будинку Алексерової, де їх всіх за­тримали при розподілі пряжі.

Задача 14. Водій Антонов віз директора заводу Рикова на вокзал. До­рогою через неполадки в моторі вони зупинилися на 30 хвилин. Боячись запізнитися на потяг, Риков наказав водієві їхати швид­ше. Внаслідок перевищення швидкості на мокрому асфальті Анто­нов не справився з керуванням при повороті, виїхав на хідник і збив пішохода Данилюка, який на місці пригоди помер.

Варіант. Риков попросив Антонова їхати швидше.

Як вирішити справу?

Задача 15. Комірник Корж запропонував Багірову та Рогову вчинити крадіжку імпортних трикотажних товарів зі складу, пообіцявши, що він "забуде" закрити склад на замок і виключить сигналізацію. Ті погодились. Про домовлену крадіжку дізналася дружина Коржа і вмовила його відмовитись від цього. Йдучи додому наступного дня, Корж сигналізацію не виключив, двері складу закрив, повідомивши про своє рішення Багірова і Рогова. Проте останні зламали замок і вчинили крадіжку.

Варіант. Корж не повідомляв Багірова і Рогова, що не візьме участі у крадіжці й не виконуватиме обіцяні дії. Як вирішити справу?

Задача 16. Фірсов, перебуваючи у неприязних стосунках з Костенком,
вирішив помститися йому за образу. З цією метою він підмовив Науменка, який страждав розладом психіки і був визнаний неосудним, вдарити ножем Костенка, коли той повертатиметься з роботи. Науменко виконав прохання Фірсова. Від завданого поранення Костенко у лікарні помер.


Задача 17. Кіктенко, Разгуляєв, Блохін, Лаверова, Ніколаєва і ще кілька осіб домовились про вчинення пограбувань людей, з якими Лаверова та Ніколаєва знайомились у ресторанах, а потім запро­шували начебто до себе додому. Кіктенко та Блохін, які працювали таксистами, в обумовлений час під'їжджали до ресторанів і пере­возили Лаверову і Ніколаєву з їхніми "клієнтами" в обумовлене місце. Разгуляєв та інші члени групи здійснювали із застосуваням насильства безпосереднє пограбування "клієнтів" у під'їздах будинків, куди їх привозили. При цьому двом потерпілим були за­подіяні тілесні ушкодження середньої тяжкості, а одному тяжкі тілесні ушкодження.

Задача 18. Раніше судимі за крадіжки індивідуального майна Федоров та Мороз запропонували Шумареву вчинити крадіжку речей з квартири Бовкуна, в якого, як вони знали, є імпортна радіоапара­тура і коштовності, привезені ним з-за кордону. Коли Бовкун та його дружина пішли на роботу, Федоров і Шумарев відмичкою відкрили двері квартири, вважаючи, що там нікого нема. Мороз у цей час стояв на сторожі біля будинку. Увійшовши до квартири, вони побачили в ній племінницю Бовкуна, яка спала, але від шуму прокинулась. Федоров і Шумарев затосували до племінниці Бовкуна фізичне насильство, зв’язали її та засунули в рот кляп. Крім того, Шумарев зґвалтував її. Забравши цінні речі, пішли з квартири.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Робоча НАВЧАЛЬНА програма з дисципліни “ Кримінальне право України...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять з дисципліни «Історія...
Україна володіє великим історичним, духовним, природнім потенціалом, її народ має свої корені та свою історію, з правічних часів...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
КРИМІНАЛЬНе ПРАВо Плани семінарських занять та самостійної роботи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка