МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 3 і 4 )


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 3 і 4 )
Сторінка1/44
Дата16.03.2013
Розмір2.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології
Кафедра цивільного права та процесу

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (частина 3 і 4 )


Методичні вказівки до практичних занять для студентів

напряму підготовки 6.030402 Правознавство

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів 2012
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 Правознавство / Несімко О.Д., Зільник Н.М. / – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 142 с.
Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Цивільне право (частина 3 і 4)».

Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 3 і 4)» призначені для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю та опановують основи правознавства, для студентів (слухачів) інших спеціальностей та вузів, які вивчають основи правознавства. Метою видання даних методичних вказівок є полегшення процесу вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 3 і 4)» в цілому то допомога у підготовці семінарських занять зокрема.


Укладачі: О.Д. Несімко, к.ю.н., доцент

Н.М. Зільник
Відповідальний за випуск: О.Д. Несімко, к.ю.н., доцент
Рецензенти: О.І. Остапенко, д.ю.н., доцент

Л.В. Винар, к.ю.н., доцент


ЗМІСТ
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…………..…. 4

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ………………………………………………..….. 5

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………. 124
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 3 і 4)» з врахуванням кількості годин відведених на семінарські заняття.

Вони містять загальні методичні вказівки, плани семінарських занять, контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Цивільне право (частина 3 і 4)», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план семінарського заняття із контрольними запитаннями, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна використати інші доступні джерела.

Приступаючи до підготовки до кожного семінарського заняття необхідно:

  • ознайомитись з відповідною темою та планом семінарського заняття;

  • опрацювати відповідну тему, розділ підручника, навчального посібника чи конспекти лекцій;

  • опрацювати іншу рекомендовану літературу;

  • на основі засвоєного матеріалу вирішити практичні завдання та опрацювати контрольні запитання з метою самоперевірки.

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен аргументовано відповідати на основні питання теми, продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від теми семінарського заняття.

Механічне цитування підручника чи навчального посібника не допускається, а також і плагіат за допомого мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного законодавства, а й визначенням наслідків таких порушень.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, рекомендується проведення дискусії.

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини)....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Міністерство Освіти І НАУКИ України Національний університет "Львівська політехніка"
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка