ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Кримінальне право. Загальна частина» Семінарські заняття


НазваПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Кримінальне право. Загальна частина» Семінарські заняття
Сторінка5/12
Дата08.04.2013
Розмір1.98 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 8. Суб'єкт злочину

Практичні заняття з цієї теми покликані допомогти засвоїти теоретичні аспекти вчення про суб'єкта злочину. Для правильного розуміння положень теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

поняття і ознаки суб'єкта злочину;

співвідношення понять «суб'єкт злочину» і «особа злочинця»;

вік, з якого наступає кримінальна відповідальність і його встановлення;

осудність як обов'язкова умова кримінальної відповідальності;

неосудність та її критерії;

обмежена осудність;

вплив стану сп'яніння на кримінальну відповідальність;

кримінально-правові заходи впливу на осіб, у яких після скоєння злочину наступив психічний розлад, що робить неможливим призначення або виконання покарання;

спеціальний суб'єкт злочину;

особливості кваліфікації злочинів, що скоюються спеціальними суб'єктами.
Семінарське заняття (2 години)

 1. Поняття і ознаки суб'єкта злочину.

 2. Вік кримінальної відповідальності.

 3. Поняття та критерії осудності.

 4. Неосудність та її критерії.

 5. Відповідальність при обмеженій осудності.

 6. Відповідальність за вчинення злочину в стані сп'яніння.

 7. Спеціальні ознаки суб'єкта злочину

Теми рефератів: «Кримінальна відповідальність юридичних осіб: досвід зарубіжних країн», «Вік кримінальної відповідальності: знизити, підвищити, залишити без змін», «Відповідальність осіб з неспівпадаючими фізіологічними та розумовими показниками: відстаючих у розвитку чи акселератів», «Діяльність по доведенню особи до стану сп'яніння з метою вчинення нею злочину: проблеми криміналізації»

Додаткові завдання: 1. Складіть розширену таблицю медичного критерію неосудності. 2. Віднайдіть у Особливій частині декілька злочинів зі спеціальним суб'єктом. 3. Проаналізуйте на прикладі статей Особливої частини тезу про необхідність введення у КК України терміну «спеціальний предмет злочину» чи «спеціальний потерпілий від злочину».

Література:

 1. Казміренко В. Кримінальний ко­декс України і деякі психологічні аспекти / В. Казміренко, Л. Казміренко, О. Клименко // Право України. 1995. — № 8. С. 30—31.

 2. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по засто­суванню до неповнолітніх примусових заходів виховного ха­рактеру / О. Кравченко // Право України. 1999. — № 10. С. 29—30.

 3. Мельник В. До проблеми обмеженої осудності / В. Мельник // Право України 1999. — № 1. С. 102—105.

 4. Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в совет­ском уголовном праве / Р. И. Михеев. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. — 300 с.

 5. Мірошніченко Н. Обмежена осудність та її законо­давче вирішення / Н. Мірошніченко, Н. Орловська . // Право України. 1997. — № 7. — С 23—24, 29.

 6. Мороз В. Про юридичну оцінку суспільно небезпечних вчинків, скоєних підлітками віком від 11 до 14 років / В. Мороз // Право України. — 1999 — № 9. _ с. 72—75.

 7. Музика А. Ще раз про обмежену осудність / А. Музика // Право України. 1998. — № 4. С. 38—41, 49.

 8. Музика А. А. Примусові заходи медичного і виховного характеру / А. А. Музика. — К.: НАВС України, 1997. — 125 с.

 9. Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответственность: Монография / В. Г. Павлов. — СПб.: Лань, Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2000. — 192 с.

 10. Приходько Т. Фізіологічний афект — одна з підстав визнання осо­би обмежено осудною / Т. Приходько // Право України. 2001. — № 1. — С 53—55.

 11. Ситкоеская О. Д. Психология уголовной ответственности / О. Д. Ситкоеская. — М.: НОРМА, 1998. — 285 с.

 12. Ситкоеская О. Д. Аффект: криминально-психологическое иссле­дование / О. Д. Ситкоеская. — М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2001. — 240 с.

 13. Сороченко А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства / А. Сороченко// Підприємництво, господарство та право. – 2009. - № 6. – С. 153-156.

 14. Трахтеров В. С. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (исторический очерк): Учеб. пособие / В. С. Трахтеров. — Харьков: УЮА, 1992. — 83 с.

 15. Тузов А. Неусвідомлене в механізмі антигромадської по­ведінки / А. Тузов, Д. Тузов // Право України. 1999. — № 8. — С. 86—90.

 16. Устименко В. В. Квалификация преступлений со специальным субъектом: Учеб. пособие / В. В. Устименко. — К.: УМК ВО, 1988. — 44 с.

 17. Устименко В. В. Специальный субъект преступления / В. В. Устименко. — Харь­ков: Выща школа. Изд-во при ХГУ, 1989. — 104 с.Практичне заняття (2 години)

Задача 1. Черненко, 13 років, та Григорчук, 15 років, вночі викрали автомашину «Жигулі» і всю ніч каталися на ній по місту, а потім кинули її. Коли вони відійшли від машини на 5 м, Черненко запропонував вкрасти з неї приймач і інструменти. Вони повернулися і зняли приймач, забрали з багажника набір дорогих італійських інструментів і магнітофон, який знайшли в багажнику.

Кваліфікуйте скоєне і дайте юридичний аналіз дій кожного.

Задача 2. Ломака і Наливченко проходили лікування в психіатричній лікарні. На вихідні дні вони були відпущені додому. Увечері, проходячи мимо дачі, в якій взимку ніхто не жив, вони зламали двері та вкрали телевізор і транзисторний приймач. Коли вони йшли додому, їх помітив сторож і хотів затримати. Поклавши на землю телевізор і приймач, Ломака і Наливченко накинулися на сторожа і почали його бити. Заподіяні пошкодження виявилися смертельними. Ломака страждав шизофренією, а Наливченко - психічним розладом, що не виключав осудності.

Розкрийте критерії осудності. Чи є Ломака і Наливченко суб'єктами злочину?

Задача 3. Учні 7-го класу 13-річний Яренко і 14-річний Свистун, не бажаючи писати контрольну роботу з математики, подзвонили в міліцію і сказали, що будівля їх школи замінована. У школу прибули співробітники міліції із службовим собакою. Всім учням і вчителям запропонували вийти з будівлі школи. Хоча міни не знайшли, але заняття були зірвані, і контрольна робота проведена не була. Хлоп'ята похвалилися своєю витівкою товаришам, і через тиждень, коли повинна була бути контрольна робота в 9-му класі, в міліцію подзвонили Барнов, 15 років, і Сірко, 16 років. Проте в міліції їм не повірили, ніхто не приїжджав, і контрольна відбулася. Норчук, 16 років, знав про дзвінок і, сподівався, що контрольна робота не відбудеться, тому не готувався до неї і отримав двійку. Вважаючи, що в цьому винні Барнов і Сірко, він розповів про обидва дзвінки своєму батькові, що працював в міліції. На допиті всі четверо заявили, що це були жарти.

Чи відповідатимуть підлітки?

Задача 4. Гермаков в стані сильного алкогольного сп'яніння пристав на вулиці до Мороза, який відмовився дати йому закурити. Мороз намагався втекти, але спіткнувся і впав, Гермаков же ударив його підібраною на вулиці цеглиною. Від отриманої травми Мороз помер. Під час слідства Гермаков заявив, що був сильно п'яний і нічого не пам'ятає. Судово-психіатрична експертиза встановила, що у момент скоєння злочину Гермаков знаходився в стані алкогольного сп'яніння, але був осудний. Проте до моменту проведення експертизи захворів тимчасовим психічним розладом, що позбавило його можливості керувати своїми діями.

Чи повинен Гермаков нести кримінальну відповідальність?

Задача 5. 14-річний Ребрик і 12-річний Цурко поклали на рейки декілька шпал і гальмівних черевиків, залишених шляховиками. Машиніст тепловоза Пиркін виявив небезпеку і шляхом екстреного гальмування попередив аварію поїзда.

Чи підлягають кримінальній відповідальності Ребрик і Цурко? Чи зміниться юридична оцінка дій вказаних вище осіб, якби машиніст тепловоза не зміг запобігти аварії поїзда?

Задача 6. Скалкін був притягнений до кримінальної відповідальності за зґвалтування 13-річної С. В ході слідства він захворів. Судово-психіатрична експертиза встановила, що у нього хронічний психічний розлад, який позбавляє Скалкіна можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними. Разом з цим було визнано, що у момент здійснення зґвалтування він був осудний.

Яке кримінально-правове значення має захворювання Скалкіна після вчинення зґвалтування?

Задача 7. 21 січня 2007 р. підлітки П. і К., напавши на 70-річного Зрячкіна, збили його з ніг, зірвали з голови шапку, вихопили з рук сумку з двома пляшками горілки і втекли. Відомо, що П. народився 21 січня 1993 р., а К. -11 вересня 1992 р.

Чи правомірне притягання П. і К. до кримінальної відповідальності?

Задача 8. 15-річні Сирников, Кексов і Булочкін вночі проникли в церкву, звідки викрали три ікони XVI ст., що є предметами, які мають особливу художню і культурну цінність. Ікони вони продали художникові-колекціонерові Третьякову.

Чи будуть вони притягатись до кримінальної відповідальності?

Задача 9. 29-річний Кульпа запропонував 150 грн. 15-річному Санокову, якщо він плюне в обличчя одній людині. Нею виявився Миронюк, власник «Мерседеса», на якому він під'їхав до універсаму. Коли Миронюк зупинився, перед ним раптово з'явився Саноков і, посміхаючись, двічі плюнув: спочатку на протерте до блиску лобове скло машини, а потім водієві в обличчя. Миронюк в обуренні вискочив з машини і побіг наздоганяти хулігана Пробігши 200 м, він пригадав, що ключі від запалення залишилися в автомобілі. Озирнувшись, він побачив, що його «Мерседес» від'їжджає з Кульпою за кермом.

Вирішіть питання про відповідальність вказаних осіб.

Задача 10. Психіатр Плейшнер під впливом гіпнозу навіяв медсестрі Крячко отруїти жінку похилого віку Шмалько. Це було зроблено для того, щоб її племінник отримав спадок і за домовленістю частину його віддав Плейшнеру. Загіпнотизована медсестра виконала завдання, зробивши їй укол з отрутою.

Як оцінити дії вказаних в задачі осіб?

Задача 11. Хворий на епілепсію Баранчук, приховавши своє захворювання, склав іспит на отримання водійських прав, після чого влаштувався працювати шофером на автобазу. Як правило, відчуваючи наближення епілептичного нападу, він зупиняв машину. Під час одного з рейсів (Баранчук здійснював дальні перевезення вантажів) він не зумів розпізнати настання нападу, що привело до дорожньо-транспортної події - наїзду машини на дерево, її пошкодженню і травмам самого водія.

Таким чином, про подію і захворювання Баранчука стало відомо співробітникам ДАІ і його колегам по роботі. Йому після відшкодування матеріальних збитків було запропоновано звільнитися і здати права у ДАІ. Проте він, пославшись на їх втрату, виїхав в інше місто, знову влаштувався на роботу водієм в одному з автогосподарств, приховавши своє психічне захворювання. Пізніше, знаходячись за кермом під час руху машини, з Баранчуком відбувся черговий напад епілепсії, автомобіль втратив управління і збив пенсіонера, внаслідок чого той помер.

Чи підлягає Баранчук кримінальній відповідальності?

Задача 12. Шаріков був хворий на епідемічний енцефаліт, при якому він час від часу відчував непереборне бажання щипати і кусати оточуючих, чудово розуміючи всю неприпустимість такої поведінки. Жертвою суспільно небезпечних дій Шарікова стала сусідка

Як повинне бути вирішене питання про кримінальну відповідальність Шарікова?

Задача 13. Куклов сів відпочити на лавці в парку. До нього підбіг вівчарка і почав пеститися. Куклов вирішив пригостити собаку бутербродом, який знаходився у нього в пакеті. Несподівано собака вихопив у нього з рук пакет і зник в чагарниках. Через деякий час собака прибіг додому до свого господаря Бобрика і поклала пакет до його ніг. У ньому окрім бутерброда був гаманець з 900 грн. Бобрик залишив пакет і його вміст собі,

Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 14. Нечаева головний бухгалтер мережі магазинів, яка заробляла 3500 грн. в місяць, була затримана при спробі викрасти в магазині самообслуговування одеколон вартістю 45 грн. У ході розслідування в її квартирі було виявлено 9 флаконів такого ж одеколону. Встановлено, що Нечаева є клептоманкою.

Які кримінально-правові наслідки вчиненого?

Задача 15. К. в стані алкогольного сп'яніння убив свою дитину і дружину. Встановлено, що К. брав участь у бойових діях в Афганістані, де був контужений і поранений у голову, внаслідок чого в нього проявилося помірно виражене змішане роздвоєння особистості.

Чи підлягає К. кримінальній відповідальності?

Задача 16. 14-літня М. задушила подушкою свого 2-місячного племінника. Комплексна психолого-психіатрична експертиза встановила, що вона психічно здорова але за рівнем розвитку не відповідає своєму віку.

Чи підлягає М. кримінальній відповідальності?

Задача 17. У день свого народження 14-річний Г. зґвалтував свою однокласницю Ж. Діяння було вчинено біля 0 годин у день святкування. А народився Г. о 4 ранку.

Чи підлягає Г. кримінальній відповідальності? Чи має значення для вирішення справи час народження?

Задача 18. У наркомана Мухоморова в результаті передозування наркотиків наступило патологічне сп'яніння, помутніння свідомості. В такому стані він вдарив кухонним ножем свою дружину.

Чи підлягає він відповідальності?

Задача 19. Синьків йшов після роботи додому. В нього в руках була сумка з продуктами і гаманцем, в якому була сума в розмірі 650 грн. Раптово до нього підбігла вівчарка і, вихопивши сумку з його рук, втекла з кущі.

Чи підлягає кримінальній відповідальності господар вівчарки?

Задача 20. Сторож магазину Озерков, 20 років, який не вживав алкоголю, сильно простудився. В кінці чергування, він за порадою колеги, випив 150 гр. горілки. Після чого став себе дивно поводити. Собаку, яка пробігала поряд, вважаючи лисицею, застрілив. Потім без будь-якої підстави вистрілив в К, спричинивши середньої тяжкості тілесні ушкодження. Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, Озерков в момент скоєння вказаних дій знаходився в стані патологічного сп'яніння.

Чи є Озерков суб'єктом злочину?

Задача 21.15-літня Сорокіна обвинувачувалася в крадіжці. Як було встановлено у справі, Сорокіна психічними розладами не хворіла В віці 10 років вона перенесла інфекційну хворобу. Після чого стала погано вчитися, ледве закінчила 9 класів. Психічний розвиток Сорокіної не відповідає її паспортному віку, інтелект знижений, судження поверхові, примітивні. Також було встановлено, що у зв'язку з відставанням у психічному розвитку Соромна в момент скоєння суспільно-небезпечного діяння, не могла в повній мірі усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними.

Чи підлягає Сорокіна кримінальній відповідальності?

Задача 22. Горобчик, знаходячись в стані наркотичного голодування (абсистенції), скоїв крадіжку наркотичних засобів з аптеки.

Згідно висновку судово-психіатричної експертизи, у Горобчика було виявлено тимчасовий психічний розлад, викликаний вживанням психоактивних речовин.

Судом було встановлено, що в момент крадіжки наркотичних речовин Горобчик усвідомлював фактичний характер і суспільну небезпеку свого діяння, але не міг керувати ним.

Чи підлягає Горобчик кримінальній відповідальності?

Тема 9. Суб'єктивна сторона складу злочину

Приступаючи до вивчення питань та вирішення задач з цієї теми, слід заздалегідь проаналізувати відповідні норми кримінального законодавства і роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, що стосуються поняття суб'єктивної сторони злочину, її ознак, особливостей кваліфікації злочинів залежно від форм вини, мотивів і мети.

При вивченні теми необхідно з'ясувати зміст ряду теоретичних питань:

поняття вини, її зміст і форми;

умисел і його види (прямий і непрямий);

інтелектуальний і вольовий моменти умислу;

раптовий умисел і заздалегідь обдуманий умисел;

невизначений (неконкретизований) і альтернативний умисел;

необережність і її види (злочинна самовпевненість і злочинна недбалість);

відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу;

відмінність злочинної недбалості від невинного спричинення шкоди (казусу, випадку);

відповідальність за злочин, здійснений з подвійною формою вини;

невинне спричинення шкоди;

мотив і мета злочину як факультативні ознаки суб'єктивної сторони;

сильне душевне хвилювання (афект) і його вплив на кримінальну відповідальність;

юридична і фактична помилки, їх вплив на вину і кримінальну відповідальність.
Семінарське заняття (2 години)

 1. Поняття та значення суб'єктивної сторони складу злочину.

 2. Вина: поняття, зміст, форми.

 3. Умисел та його види.

 4. Кваліфікація вчиненого за різними видами умислу.

 5. Необережність та її види.

6. Подвійна (складна, змішана) форма вини.

7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину (мотив, мета,
емоційний стан) та їх вплив на кваліфікацію злочину.


8. Помилка і її види. Кваліфікація діяння при юридичній чи фактичній помилці.

Теми рефератів: «Особливості кримінальної відповідальності при визначеному

та невизначеному умислі», «Порівняльна характеристика видів вини», «Відповідальність при подвійній формі вини», «Види помилок та їх вплив на кваліфікацію».

Додаткові завдання: 1. Наведіть декілька прикладів складів злочину, які відрізняються за формою вини. 2. Віднайдіть у КК склади злочинів, які передбачають змішану форму вини. 3. Проведіть власну класифікацію мотивів вчинення злочину.

Література:

 1. Борисов В. І. Необережність і її види: Текст лекції / В. І. Борисов. Харків: ЮІ, 1991. — 23 с.

 2. Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять / Р. Вереша // Підприємництво, господарство та право. – 2004. - № 2. – С. 91-94.

 3. Вереша Р. Вина у кримінальному законодавстві зарубіжних держав / Р. Вереша // Адвокат. – 2007. - № 3. – С. 12-13.

 4. Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и ее установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов — Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1974. — 243 с.

 5. Зелинский А. Ф. Криминальная психология: Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. — К.: Юринком Интер, 1999. — С. 54—83, 106— 116, 138—194.

 6. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении / А. Ф. Зелинский. — Харьков: Вища школа, 1986. — С. 3—128.

 7. Зелінський А. Ф. Корислива злочинна діяль­ність / А. Ф. Зелінський, М. Й. Коржанський. — К.: Генеза, 1998. — С. 20—119.

 8. Иванов Н. Г. Принцип субъективного вменения и его реализация в УК / Н. Г. Иванов // Государство и право. — 1999. — № 10. — С. 52—58.

 9. Ломако В. А. Зміст умислу і його види: Текст лекції / В. А. Ломако. Харків: ЮІ, 1991. — 16 с.

 10. Оробець К. Нормативний статус помилки у кримінальному праві: компаративний аналіз / К. Оробець // Підприємництво, господарство та право. – 2004. - № 3. – С. 117-119.

 11. Осика І. Доказування мотиву та цілі як ознак суб'єктивної сторони злочину / І. Осика, С. Сафронов // Право України. 1997. — № 3. — С 51—52.

 12. Преступная неосторожность (уголовно-правовое и криминологиче­ское исследование. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 9—106.

 13. Рарог А. И. Субъективная сторона преступления и квалификация преступлений / А. И. Рарог . — М., 2001. — 134 с.

 14. Савченко А. Практичне значення мотиву злочину: результати нау­кового дослідження / А. Савченко // Право України. 1999. — № 1. — С. 99—102.

 15. Савченко А. Психолого-юридичний аналіз проблеми мотиву злочи­ну / А. Савченко // Право України. 1998. — № 3. — С 82—86.

 16. Тарарухин С. А. Установление мотива и квалификация преступле­ния / С. А. Тарарухин. — К.: Вища школа, 1977. — 151 с.

 17. Якушин В. А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В. А. Якушин. — Ка­зань: Изд-во Казан, ун-та, 1988. — 128 с.

 18. Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве / В. А. Якушин. — Тольятти: Тол ПИ, 1998. — 296 с.

 19. Воробей П. А. Загальне поняття кримінально-правового ставлення в вину / П. А. Воробей // Право України. — 1999. — № 6. — С. 113—115.Практичне заняття (2 години)

Задача 1. Сержант Шайко вишикував відділення тільки що прибулих солдатів першого року служби і із словами: «Подивимося, які ви міцні» - пішов уздовж ряду, сильно ударяючи кулаком в живіт кожного з солдатів. Коли він ударив Кузьмича, той впав, знепритомнів і через три години помер. Експертиза встановила, що удар припав на нервову зв'язку, викликав шок, втрату свідомості, а потім і смерть.

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного.

Задача 2. П'яний тракторист Арків розважався тим, що направляв трактор на людей. Декілька чоловік вимушено було відстрибнути в грязюку, один опинився в кюветі, а Сергеева не встигла відскочити і була задавлена на смерть.

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного.

Задача 3. Махно супроводжував поїзд, на платформі якого везли автобуси. Він помітив групу підлітків, які кидали в автобуси каміння. Обґрунтовано побоюючись, що постраждають автобуси, які він охороняв, і, бажаючи налякати хлоп'ят, Махно кинув в них шматок дошки. Дошка потрапила в голову семирічного Сергійка, який через два дні помер.

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного.

Задача 4. Територія стрільбища була обгороджена колючим дротом. Проте іноді місцеві жителі підлазили під дріт і збирали на території стрільбища гриби. За грибами пролізла і Галка. Жінка була глуха і пострілів не чула. Вона була убита пострілом сержанта Горлова, що стріляв по мішені.

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного.

Задача 5. 15-річні підлітки Дмитрук і Фокс грали у дворі в карти. Між ними відбулася сварка, потім зав'язалася бійка, під час якої Дмитрук ударив Фокса три рази кулаком по голові. Один удару влучив у ліву скроню. Він спричинив перелом скроневої кістки, що викликало внутрічерепну кровотечу. Наступного дня стан здоров'я Фокса різко погіршав, він був доставлений в лікарню, де помер.

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного.

Задача 6. Жидов посадив на городі рідкісний і врожайний сорт капусти та обгородив грядки дротом, до якого був підключений електрострум напругою 220 В. У город вночі заліз 16-річний підліток, який хотів поласувати яблуками, що росли поруч, і для цього переліз через огорожу. Він зачепив дріт і був убитий електрострумом. Жидов пояснив, що дріт був проведений для освітлення грядки, оскільки капуста вимагала цілодобового догляду, і він двічі на ніч виходив для проведення відповідних робіт.

Проаналізуйте суб'єктивну сторону скоєного.

Задача 7. Устименко з друзями Прокоповим та Ісакіною розпивали спиртні напої. Потім Устименко та Ісакіна вийшли на балкон, де між ними виникла сварка. Устименко звинуватив Ісакіну в крадіжці грошей у Прокопова. Під час сварки Устименко підняв Ісакіну над перилами балкона. Та ухопилася руками за них, але Устименко відірвав Ісакіну від перил і викинув її з балкона другого поверху. При падінні Ісакіна дістала середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Ознайомтеся зі статтями 122 і 128 КК. Визначте форму і вид вини цього злочину.

Задача 8. Лисяний, перетинаючи на власних "Жигулях" пішохідний перехід, невдало "крутонув" кермом у бік пішохода, який переходив вулицю. Той у відповідь (спеціально чи рефлекторно) кинув у лобове скло автомобіля гаманець з дрібними монетами. Якихось пошкоджень від цього не сталося, однак Лисяний розвернув машину і, наздогнавши свого "кривдника" та значно збавивши швидкість, виїхав на хідник, передньою частиною машини збив "кривдника" і поїхав далі. Пішохід, який дістав середньої тяжкості тілесні ушкодження, залишився на асфальті.

Ознайомтеся зі статтями 122, 128 і 286 КК та коментарями до них.

Визначте форму і вид вини цього злочину.

Задача 9. Працівник воєнізованої охорони Бутиренко, перебуваючи на роботі в стані сп'яніння, вдарив з ревнощів свою коханку Якубу і погрожував їй вбивством. Коли Якуба пішла додому, Бутиренко залишив пост і прийшов до неї на квартиру, де знову погрожував їй вбивством. Якуба заховалась у кімнаті своїх сусідів по квартирі Іванових. Бутиренко почав вимагати, щоб вона вийшла звідти, а потім вистрілив з пістолета у двері кімнати Іванових. Куля, пошкодивши двері та стіну, пройшла через усю кімнату на рівні тіла людини, нікого не зачепивши.

Варіант. Куля потрапила в плече Ольги Іванової, спричинив­ши середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Ознайомтеся зі статтями 126, 129, 122, 128 і 194 КК. Визначте форму і вид вини у вчинених Бутиренком злочинах.

Задача 10. Озброєний обрізом мисливської рушниці Жолобов з метою викрадення відеоапаратури проник до будинку обласної телерадіокомпанії, під погрозою вбивства зв'язав сторожа, засунувши йому в рот великий кляп. Кляп перекрив дихальні шляхи і сторож помер.

Ознайомтеся зі статтями 187, 115 і 119 КК.

Визначте форму і вид вини у вчинених Жолобовим злочинах.

Задача 11. Смирнов і Гулідов, що були в нетверезому стані, повертаючись додому з гостей, посварилися. Під час сварки Смирнов вдарив Гулідова в обличчя. Останній від удару послизнувся і, падаючи, вдарився головою об водозабірну колонку, а потім об жолоб. Внаслідок ударів, що мали місце при падінні, Гулідов дістав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Смирнова засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Висновок про наявність умис­лу на заподіяння тяжкого тілесного ушкодження суд обґрунтував тим, що "у підсудного був неконкретизований умисел щодо спри­чинення тілесного ушкодження і необережність щодо настання смерті. Тому дії підсудного слід кваліфікувати, виходячи з фактич­ної тяжкості тілесних ушкоджень, заподіяних потерпілому".

Смирнов заперечував наявність умислу на нанесення тяжкого тілесного ушкодження, оскільки з Гулідовим він знайомий з дитин­ства і був з ним у нормальних стосунках, а вдарив його на ґрунті сварки несильно і лише один раз, не бажаючи спричинити тяжкі тілесні ушкодження і не допускаючи можливості їх настання.

Судово-медична експертиза встановила, що удар в обличчя по­терпілого було нанесено без значної сили і самим ударом безпосе­редньо ніяких тілесних ушкоджень заподіяно не було. Смерть на­стала від перелому кісток склепіння черепа і крововиливу під м'яку мозкову оболонку, які могли утворитися при неодноразових ударах головою об різні деталі водозабірної колонки і бетонне по­криття.

Варіант. Вдарившись об водозабірну колонку та жолоб, Гулідов дістав тяжкі тілесні ушкодження, але залишився живий.

Ознайомтеся зі статтями 119, 121, 126 і 128 КК України.

Чи правильно встановлено форму вини щодо вчинених Смирновим злочинних дій?

Задача 12. Повертаючись з полювання, Новиков на березі річки підійшов до гурту знайомих підлітків, які сиділи на землі. Серед них був і його двоюрідний брат Родіонов. Коли Родіонов запитав, чи вбив він якогось звіра, Новиков відповів, що не вбив, але зараз
вб'є. При цьому, перебуваючи у безпосередній близькості до підлітків і тримаючи стволи рушниці в їхньому напрямку, розкрив рушницю, оглянув раніше вставлений у ствол патрон, закрив її і почав великим пальцем правої руки зводити курок. У цей час його палець зірвався з курка і стався постріл, яким було смертельно поранено Родіонова.

На попередньому слідстві та в суді Новиков пояснював, що вбивати Родіонова не хотів, а постріл стався випадково. Свідки по­яснили, що ніхто з них серйозно не сприйняв слова і дії Новикова, не злякався і Родіонов. Двоє свідків бачили, що у Новикова палець зірвався з курка. Новикова засуджено за умисне вбивство, вчине­не способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Ознайомтеся зі статтями 115 і 1.19 КК України.

Чи правильно вирішено справу?

Задача 13. Євдокименко, перебуваючи у стані сп'яніння, їхав своєю автомашиною. На вимогу працівника міліції він не зупинився. Тоді працівники міліції Михайленко, Назаренко і Романенко все ж зупинили порушника і зажадали, щоб він пред'явив документи. Замість цього Євдокименко знову почав рухатися, а Михайленко, щоб його затримати, кинувся на капот автомобіля. Євдокименко спочатку збільшив швидкість, а потім різко загальмував, намагаючись скинути Михайленка. Після гальмування Михайленко впав з капота на землю і дістав легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я.

Варіант 1. Михайленко після гальмування впав під передні колеса автомобіля, однак Євдокименко, бачачи це, переїхав його, спричинивши тяжке тілесне ушкодження.

Варіант 2. Після падіння Михайленка Євдокименко переїхав його, заподіявши ушкодження, від яких потерпілий через 2 дні по­мер у госпіталі.

Ознайомтеся зі статтями 342, 345 і 348 КК та коментарями до них.

Визначте спрямованість дій Євдокименка, форму та вид вини щодо вчинених ним злочинів.

Задача 14.Слюсар Клюка виготовив пістолет під малокаліберний патрон. Бажаючи його випробувати, він пізно ввечері кілька разів вистрелив на березі ставка в напрямку протилежного берега. Одним з цих пострілів було вбито дівчинку, яка там шукала цуцика.

Відстань між Клюкою і потерпілою була близько 200 м, їх роз­діляли ставок, болото з осокою і очеретом висотою близько 2 м, за якими вздовж паркану йшла потерпіла. Клюка винним себе визнав частково і пояснив, що нікого не хотів убивати, дівчинку не бачив і не передбачав, що куля може пролетіти таку відстань.

Клюку засудили за умисне вбивство, вчинене способом, небез­печним для життя багатьох осіб.

Ознайомтеся з п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 і ст. 119 КК України.

Чи правильно вирішено справу?

Задача 15. Гартнер, яка працювала тренером з плавання в басейні "Олімпієць", дала групі новачків — учням молодших класів — завдання і простежила, як вони зі спеціальними дощечками в руках спускалися до басейну. Потім вона на порушення встановлених правил проведення тренування новачків підійшла до колеги по роботі, випустивши з поля зору свою групу. Раптом почулися голосні крики дітей, які кликали на допомогу. Кинувшись у воду, один з тренерів підняв з дна басейну дівчинку з групи Гартнер. Після надання першої допомоги дитину негайно було доставлено до реанімаційного відділення лікарні. Однак врятувати її не вдалося.

Ознайомтеся зі ст. 137 КК України.

Чи повинна Гартнер відповідати за смерть дівчинки?

Задача 16. 16-річні приятелі Потапкін і Білий сиділи на траві й жартома кидали один в одного маленькі камінці. Потім вони посварилися, а далі й побилися, нанісши один одному по два-три удари кулаками в обличчя і голову. З'ясувавши таким шляхом стосунки, приятелі відразу ж помирилися. Наступного дня стан здоров'я Білого різко погіршився, його було доставлено до лікарні, де через три дні він помер.

Розслідуванням справи було встановлено, що смерть сталася від нанесеного Потапкіним під час бійки удару в скроню, який спричинив осколковий перелом лівої скроневої кістки, що супрово­джувався внутрічерепною кровотечею. Встановлено також, що бій­ка виникла несподівано, що її учасники мали приблизно однаковий фізичний розвиток, що обоє не передбачали більш небезпечних її наслідків, ніж нанесення побоїв кулаками при звичайній бійці. Потапкін пояснив, що взагалі не хотів битися, а тим більше цілеспря­мовано бити у скроню. Він хотів вдарити Білого лише в щелепу, а Білий в цей час трохи опустив голову та відхилився.

Потапкіна було засуджено за умисне тяжке тілесне ушкоджен­ня, що спричинило смерть потерпілого. На вирок суду адвокат По­тапкіна подав апеляцію, в якій ставилося питання про необхідність кваліфікації дій винного як вбивство через необережність.

Ознайомтеся зі статтями 119 і 121 КК України.

Як, на Вашу думку, треба вирішити справу?

Задача 17. З ресторану за брутальну лайку відвідувачі видворили п'яного Шахова. Він повернувся і спочатку штовхнув Ляшенко, яка була ініціатором видворення, а потім, піднявши руку для нанесення удару, дуже швидко побіг до Штейникова (одного з тих відвідувачів, які його виводили), що стояв біля бару. Різко зупинившись біля Штейникова, Шахов не втримався на ногах і налетів на нього, збив з ніг і сам упав. При падінні Штейников вдарився головою об стійку бару і дістав тяжку черепно-мозкову травму, яка за висновком судово-медичної експертизи є тяжким тілесним ушкодженням.

Ознайомтеся зі статтями 121, 128 і 350 КК України. Визначте форму і вид вини щодо вчинених Шаховим злочин­них дій.

Задача 18. Брагін незаконно та недбало зберігав вдома малокаліберну гвинтівку. Мурзинцев, який з Єрмаковою та іншими товаришами бував у Брагіна вдома і знав про гвинтівку, будучи в нетверезому стані, вирішив постріляти з неї. Він взяв з шафи гвинтівку і зарядив патроном, але прийшов Кубко, який відібрав її у нього.

Мурзинцев не попередив Кубка, що гвинтівка заряджена. Ба­жаючи налякати Єрмакову, Кубко навів гвинтівку на неї і натис­нув на спусковий гачок. Стався постріл, яким Єрмаковій було за­подіяно тяжке тілесне ушкодження.

Ознайомтеся зі статтями 121, 128, 263 і 264 КК України і вирішіть пи­тання про відповідальність вказаних в задачі суб'єктів.

Задача 19. Мамедов і Керімов, розпиваючи спиртні напої, посварилися
і почали плечима штовхати один одного, поступово збільшуючи силу поштовху. Від поштовху Мамедова Керімов упав і вдарився головою об бетонну підлогу. Однак і сам Мамедов на ногах не втримався, впав на Керімова, але потім встав і відійшов набік, не
вчиняючи більше ніяких дій. Керімов від одержаного ушкодження потилиці та м'яких тканин мозку помер.

Ознайомтеся зі статтями 115, 119 і 126 КК України і вирішіть питання про відповідальність Мамедова.

Задача 20. Брати Котовські в стані сп'яніння опівночі прийшли в будинок, де проживав їхній знайомий Чуб, щоб дізнатися, чи немає в квартирі Чуба Столярчука і Малярчука, з якими вони весь день пиячили. Коли Чуб відкрив двері й сказав, що нікого у нього немає, Котовські вдерлися до квартири, збили Чуба з ніг, зв'язали і почали бити ногами і пляшкою, наносячи удари в голову і груди. Всього було нанесено 45—50 ударів. Чуб на місці події помер.

Ознайомтеся зі ст. 115 КК України.

Визначте, які елементи (ознаки) суб'єктивної сторони складу злочину впливають на його кваліфікацію.

Задача 21. Голова релігійної секти Макарило, прагнучи здобути славу
"чудотворця" і "спасителя", в присутності групи віруючих розпочав релігійний обряд: прочитав молитву і почав робити 73-річній Шиловій масаж уздовж хребта, щоб вигнати "біса".
Шилова просила його припинити ці дії, поскаржившись на біль у серці. Однак Макарило ігнорував її прохання і продовжував масажувати, доки вона не втратила свідомість і не вмерла. Після цього Макарило, діючи впевнено і без розгубленості, намагався її "воскресити", вливаючи в рот настій трав, який називав "живою кров'ю", і примушуючи віруючих читати молитву.

Ознайомтеся зі статтями 115, 119 і 181 КК України. Проаналізуйте суб'єктивну сторону вчинених Макарилом зло­чинних дій і дайте їх кримінально-правову оцінку.

Задача 22. Безвусий посварився зі своєю невісткою і умисно вдарив її рукою в обличчя. Невістка впала і вдарилась головою об бетонну плиту. Це спричинило тяжке тілесне ушкодження, від якого вона того ж дня померла. Безвусого засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Він подав апеляцію, стверджуючи, що не мав умислу ні на вбивство невістки, ні на нанесення їй тяжкого тілесного ушкодження, про що, на його думку, свідчить висновок судово-медичної експертизи, в якому зазначено, що сам удар безпосередньо заподіяв ушкодження, які за життя належали б до легких тілесних ушкоджень без розладу здоров'я.

Ознайомтеся зі статтями 119, 121 і 126 КК України.

Як має бути вирішена справа апеляційною інстанцією?

Задача 23. Коли на Кузнецову, яка хворіла на венеричну хворобу (гонорею), напало троє хлопців, щоб зґвалтувати, вона їх попередила про те, що вони можуть також захворіти. Після зґвалтування всі хлопці захворіли на гонорею.

Варіант 1. Кузнецова не попередила про свою хворобу, боя­чись, що її можуть побити чи вбити.

Варіант 2. Кузнецова попередила ґвалтівників про хворобу, але ті сприйняли це як спробу уникнути зґвалтування.

Варіант 3. Кузнецова сумнівалася про наявність у неї хворо­би і тому не попередила ґвалтівників.

Варіант 4. Кузнецова вважала, що ґвалтівники також хво­ріють на дану хворобу, і тому не попередила їх.

Ознайомтеся зі ст. 133 КК України та коментарем до неї.

Чи повинна Кузнецова відповідати за зараження цих осіб вене­ричною хворобою?

Задача 24. Тракторист Сич, сп'янівши, неодноразово вдавався до хуліганських дій, спрямовуючи трактор на пішоходів. Не діставши відсічі, він дедалі більше нахабнів і почав заганяти їх у багнюку, канаву тощо. Продовжуючи свої дії, Сич погнався на тракторі за двома дівчатами і, наздогнавши їх, притиснув трактором до паркану. При цьому одна з них, намагаючись звільнитися, потрапила під гусениці та була смертельно травмована.

Ознайомтеся з п. 7 ч. 2 ст. 115, ст. 296 і ст. 119 КК України і вирішіть питання про відповідальність Сича.

Задача 25. До робітниці Бем прийшов брат. Він, як завжди, був п'яним і як завжди вимагав грошей на спиртне та загрожував фізичною розправою. Готуючи вечерю на кухні, Бем слухала його п'яні погрози мовчки, не обертаючись. Коли ж раптом відчула його
наближення, інстинктивно різко обернулася, тримаючи кухонний ніж. Брат наразився на ніж грудьми і впав на підлогу. Бем негайно викликала швидку допомогу, однак до її прибуття від заподіяної рани серця брат помер.

Чи має Бем нести відповідальність за смерть брата?

Задача 26. Яременко під час будівництва гаража розмішував вапняний
розчин рукою в гумовій рукавиці. Діти, що були за низьким парканом дитячого комбінату, дражнили його. Щоб прогнати їх, він замахнувся рукою в рукавиці в їхній бік. При цьому залишки вапняного розчину злетіли з рукавиці й потрапили в очі Колі Сочнова, заподіявши хімічний опік лівого ока з ураженням коньюктиви і роговиці. За висновком судово-медичної експертизи, ці ушкодження є тяжкими.

Ознайомтеся зі статтями 121 і 128 КК України.

Дайте кримінально-правову оцінку дій Яременка.

Задача 27. Степаняна визнано винним у тому, що він вбив Варданяна
з хуліганських мотивів. Матеріалами справи встановлено, що за рік до вбивства між Степаняном і Варданяном сталася бійка, під час якої Варданян побив Степаняна. Про цю подію Варданян розповідав знайомим. Це стало відомо Степаняну. Пізнього вечора він поїхав додому до Варданяна, викликав його на вулицю для з'ясування стосунків і в ході сварки, що виникла, ударив ножем, заподіявши смертельне поранення.

Ознайомтеся з п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК та п. 11 поста­нови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи" від 7 лютого 2003 р. № 2.

Чи правильно вирішено справу?

Задача 28. Донєв, Іовчев, Шпаков та брати Грекови (всі — члени сільськогосподарського кооперативу) вимагали на зборах дострокових виборів голови кооперативу, заявивши, що діючий голова зловживає посадовим становищем і розбазарює майно. Цю вимогу підтримали інші члени кооперативу, однак президія зборів дану пропозицію не поставила на голосування. Тоді Донєв, Іовчев та брати Грекови почали кричати, свистіти і плескати в долоні. Збори перенесли на наступний день, а всіх зазначених осіб було засуджено за ч. 1 ст. 296 КК України.

Ознайомтеся зі ст. 296 КК та коментарем до неї. Чи правильно вирішив суд?

Задача 29. Полтавець, електрик за фахом, для охорони свого квітника
огородив його сталевим дротом і ввечері підключив до електромережі. Сусіда Ковчан, вмикаючи електричне освітлення на вулиці, потрапив під напругу і був смертельно травмований.

Ознайомтеся зі статтями 115 і 119 КК України.

Визначте форму і вид вини у вчиненому Полтавцем злочині.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
Робоча НАВЧАЛЬНА програма з дисципліни “ Кримінальне право України...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять з дисципліни «Історія...
Україна володіє великим історичним, духовним, природнім потенціалом, її народ має свої корені та свою історію, з правічних часів...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
КРИМІНАЛЬНе ПРАВо Плани семінарських занять та самостійної роботи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка