НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Сторінка7/21
Дата04.04.2013
Розмір1.91 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

План


 1. Поняття та ознаки конституційного ладу України.

 2. Принципи конституційного ладу України.

 3. Гарантії конституційного ладу України.

 4. Державний лад України: поняття та принципи.

 5. Механізм та функції Української держави.

 6. Суспільний лад України: поняття, система, принципи.


Питання для самостійного вивчення (самостійна робота).

 1. Письмово проаналізуйте «Декларацію про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року та «Акт проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року. Яке практичне значення щодо прийняття цих актів?

 2. Характеристика державно-політичного режиму в Україні.

 3. Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України.

 4. Проаналізуйте декларацію прав національностей України.

 5. Проаналізуйте рішення Конституційного Суду України (КСУ) про офіційне тлумачення положень ст.10 Конституції України (справа про застосування української мови) від 14.12.1999 р.

6. Письмово проаналізуйте правову позицію Конституційного Суду України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш м’якого покарання.

7. Письмово проаналізуйте правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару).

Реферати


 1. Конституцiйне закрiплення принципу народного суверенiтету та форми здiйснення народовладдя.

 2. Яке практичне значення має для розвитку демократичної держави «політичний плюралізм»?.Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.


Змістовий модуль 2
ТЕМА 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ I ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ.

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА.

ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ
/Семінарське заняття – 2 год./
Ключові слова: поняття правового статусу людини і громадянина, основи правового статусу людини і громадянина, принципи правового статусу людини і громадянина, правосуб’єктність, громадянство, поняття громадянства, підстави набуття громадянства, підстави припинення громадянства, органи, що вирішують питання громадянства, оскарження рішень з питань громадянства, відповідальність за порушення законодавства про громадянство, правовий статус іноземців і осіб без громадянства, правовий статус біженців.

План


 1. Поняття та види конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

 2. Правосуб‘єктність та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.

 3. Громадянство: поняття, суть, принципи.

 4. Підстави набуття та припинення громадянства України.

 5. Органи, що беруть участь у вирішенні питання громадянства України.

 6. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців.


Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

 1. Компетенція та роль Президента України та комісії при президентові України з питань громадянства у вирішені питань громадянства.

 2. Компетенція та роль МВС України у вирішені питань громадянства.

Реферати


1. Принципи громадянства України.

2. Визнання, набуття та припинення громадянства України.
Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст. 141.

2. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 4. – Ст. 65.

3. Про правовий статус іноземців та осб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 162.

5. Конституційне право України. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. К.:2011, «Ліра К»., 560 с.

6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

ТЕМА 5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

/Семінарське заняття – 2 год./
Ключові слова: класифікація прав і свобод людини, покоління прав людини, економічні, політичні, соціальні, культурні права і свободи, конституційні обов’язки громадян, конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

Ярощук ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Навчально-методичний комплекс для студентів...
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (протокол № від 2013 року)
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Досьє професії Медіакомунікації
Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою....
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка