НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави та права УКРАЇНИ» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство»


Скачати 499.38 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави та права УКРАЇНИ» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство»
Сторінка1/9
Дата09.04.2013
Розмір499.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра історії держави та праваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«історіЯ держави та права УКРАЇНИ»

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом підготовки «Правознавство»

київ 2012

4. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Структура залікового кредиту


Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS – 5.

Змістових модулів – 3.

Загальна кількість годин – 180.

Тижневих годин – 8.


Тип дисципліни: нормативно-

обов’язкова.

Курсанти:

Загальна кількість годин – 180.

Лекцій – 36 год.

Семінарські заняття – 54 год.

Індивідуальна робота –46 год..

Самостійна робота – 44 год.

Вид контролю – екзамен.


Модульний тематичний план

З історії держави та права України для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство»

Назва теми
Всього годин

З них на:
Лекц.

Сем.

Сам.

роб.

Інд. роб.

Змістовий модуль1. Держава і право найдавніших часів та періоду Середньовіччя

Тема 1.Вступ. Предмет навчального курсу. Методологія історико-правових досліджень. Періодизація. Джерела права.

5

1

-

2

2

Тема 2.Стародавні держави і право на території сучасної України.

9

1

2

4

2

Тема 3. Держава і право України-Руси. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської держави та її права.

20

6

6

4

4


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовний модуль 1.

Держава та право України від найдавніших часів до Нового часу
Тема 1.1. Предмет, методологія, періодизація і джерела історії держави

та права України

Вивчається самостійно

  1. Предмет і методи вивчення дисципліни, завдання курсу «Історія держави і права України».

  2. Періодизація історії української державності, джерела права.


Основні терміни та ключові історико-правові категорії:

Предмет науки, методи вивчення, держава, право, методика, методологія, дисципліна, періодизація, історіографія історії держави та права України

Контрольні питання:

1. Що вивчає історія держави і права України?

2. Що спільного між дисциплінами «Історія держави і права України», «Теорія держави і права» та «Історія України»? Чим відрізняються між собою названі дисципліни?

4. Як взаємодіє історія держави і права України з історією держави і права зарубіжних країн?

5. З якою метою вивчається названа навчальна дисципліна?

6. Яка методологія навчального курсу?

Література: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 43, 47, 52, 55

Тема 1.2. Стародавні держави і право на території сучасної України
Семінарське заняття 2 години


  1. Державний і суспільний лад Скіфської держави.

  2. Античні міста-держави та їх політична система.

  3. Державний і суспільний лад Боспорського царства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Навчально-методичний комплекс для спеціальностей освітньо-кваліфікаційного...
«право» (0304) за спеціальністю «правознавство» 060101), за спеціальністю «правоохоронна діяльність» 061102), галузі знань «специфічні...
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Програма нормативної навчальної дисципліни «Тлумачення норм права» розроблена для студентів, напряму підготовки 030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
Навчальна дисципліна “Економіка підприємства” вивчається згідно навчального...
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні здатності самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні...
Розклад занять 1 курсу денного відділення факультету управління на...
Напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа» Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка