Досьє професії Медіакомунікації


Скачати 61.17 Kb.
НазваДосьє професії Медіакомунікації
Дата04.04.2013
Розмір61.17 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Досьє професії

Медіакомунікації

Це фактично друга вища освіта. У поєднанні з першою вона дозволить стати унікальним спеціалістом, затребуваним як на ринку засобів масової інформації, так і в суміжних галузях. Вимоги до передньої освіти – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» незалежно від напряму підготовки за базовою вищою освітою. Термін навчання – 2 роки.
Загальна характеристика професії

Розглядаючи генезису сучасного суспільства, ми не можемо не помітити того факту, що інформація стала чи не найважливішим чинником його існування. Культура як один із елементів суспільства і, водночас, один із тих механізмів, що зумовлюють його існування та подальший розвиток, та суспільство як сукупність індивідів, що його створюють, сьогодні перебувають у тісній залежності і взаємодіють, головним чином, за допомогою засобів мас-медіа. Масова комунікація як феномен культури з’явилася порівняно недавно, але за короткий час набула такого поширення в усіх сферах людського життя, що уявити собі суспільство без інформації та джерел її розповсюдження вже неможливо.

Потужним знаряддям впливу на формування масової свідомості, прийому й оперативного розповсюдження відомостей про суспільно значущі зміни дійсності, самовизначення громадської думки тощо є засоби масової інформації.

Суб’єкти суспільного життя неспроможні функціонувати й реалізовувати свої завдання без вичерпної й точної інформації. А відтак, медіакомунікація – це вертикальний соціальний інститут, який інформаційно обслуговує все суспільство.
Магістерський курс потрібний:

 • керівникам засобів масової інформації та журналістам-практикам, які не мають спеціальної освіти. Навчання допоможе по-новому подивитися на свою професію, осмислити основні тенденції розвитку галузі, отримати нові компетенції, необхідні для професійної кар’єри;

 • фахівцям, які свою професійну діяльність планують пов’язати з журналістикою, видавничим бізнесом, зв’язками з громадськістю чи рекламою;

 • випускникам педагогічних ВНЗ, учителям шкіл, викладачам середніх спеціальних навчальних закладів. Навчання дасть можливість викладати дисципліни циклу «медіаосвіта».


Освіта

Для будь-якої комунікації необхідно, щоб інформація була правильно подана. Виконати це завдання реально лише за умови, якщо автор орієнтується на певного адресата як у плані обирання інформаційного матеріалу, так і в плані його мовленнєвого оформлення. Але автори медійних текстів мають орієнтуватися на невідомого, неконкретного, розмитого реципієнта, на рівень сприйняття, обізнаності читачів, вік, освіту, стать, професію тощо.

Ефективність масової комунікації залежить від адекватного уявлення комунікатора про те, на кого та як він впливає. Під успішним спілкуванням розуміють таке, що має за мету досягти адекватного розуміння слухачем або читачем переданої інформації. Таким чином, під час означеного спілкування не тільки відбувається трансфер інформації, але й вплив на думки, почуття та волю адресата. На відміну від звичайних умов спілкування (наявність співрозмовника) процес медіакомунікації скорегувати може лише фахівець, який володіє всім інструментарієм комунікації та глибокими професійними знаннями.

Основою основ є професіоналізм, фундамент якого закладається глибокими знаннями. У першу чергу – професійними: теорія та історія соціальних комунікацій; масова комунікація та інформація; медіаправо; журналістикознавство; історія української та зарубіжної журналістики; літературний стиль; журналістська етика; медіабезпека; агенційна журналістика; фотожурналістика; газетно-журнальне виробництво; радіовиробництво; телевиробництво; редагування; книговидання; інтернет-журналістика; журналістське дослідження та журналістське розслідування, журналістські стандарти та новітні технології для роботи у нових (конвергентних) медіа, інші.

Окрім спеціальних дисциплін, для загального розвитку майбутнього медійника важливі: практикум із української мови, українська мова ЗМІ; практична стилістика; професійне спілкування іноземною мовою; російська мова; національні медіа-системи; міжнародні медіа-системи, інші.

Магістерська програма відповідає основним принципам програм із Media&Communication Studies, запроваджених у західних університетах. Це забезпечує високий рівень орієнтації магістрів на реальну роботу в сучасних редакціях, а також сприяє підвищенню професіоналізму мас-комунікаційного середовища через імпорт світових стандартів і підходів до журналістики та мультимедіа-технологій.
В основу програми покладені три головні принципи:

 • «Людина комунікаційна»: інтегровані поліфонічні програми, які розвивають комплексні (творчі, організаторські, управлінські) навички;

 • Life Long Learning (навчання протягом усього життя) – програми підтримують індивідуальну траєкторію навчання, відповідають запитам конкретного професіонала;

 • «Індустріальна площадка» – подолання розриву між теоретичною природою освіти й виробничою практикою шляхом створення стійких освітніх корпорацій між лідерами ринку та університетом.


Магістратура здійснює підготовку:

 • професіоналів у галузі медіакомунікацій для роботи в структурах державного управління, ЗМІ, в IT-компаніях, інформаційних агентствах і медіагрупах;

 • експертів, консультантів і медіакритиків для роботи у соціокультурних та інноваційних проектах, редакціях тематичних і спеціалізованих видань;

 • аналітиків і теоретиків медіа  для науково-дослідної і педагогічної діяльності в галузі медіакультури, медіафілософії та медіаосвіти.

 • фахівців, які володіють прогресивними технологіями та різноманітними інноваціями в галузі журналістики, реклами, зв’язків із громадськістю та соціальних комунікацій; методами просування і підтримки проектів у нових медіа; знаннями з управління проектами і програмами; вміннями організації роботи редакційного колективу та видавництва;

 • універсальних спеціалістів із медіавиробництва, орієнтованих на створення успішного медіаконтенту, кросмедійного підходу, що дозволяє поєднувати можливості різних медіаканалів для максимально ефективного впливу на аудиторію.


Професійно-важливі якості

Інтелект і аналітичний склад розуму; уважність, зібраність, відповідальність, працездатність, рішучість, оперативність ухвалення рішень у нестандартних ситуаціях; особиста організованість, ініціативність і впевненість; логіко-аналітичне конструктивне мислення, самоаналіз і творчий підхід; цілеспрямованість, націленість на успіх, уміння знаходити спільну мову з людьми; прагнення до професійного розвитку і самонавчання; здорові амбіції; переконаність, що саме я зміню світ.
Спеціаліст умітиме і знатиме

Магістерська програма дозволить: змінити професію і розпочати нову кар’єру; покращити професійні позиції, стимулювати кар’єрне зростання; отримати спеціальні знання, які відповідають обраній посаді; налагодити й розширити професійні контакти; підвищити соціальний статус; підвищити загальний інтелектуальний рівень.

Підготовлений фахівець володітиме новітньою інформацією і технологіями комунікацій; прогресивними технологіями та різноманітними інноваціями в галузі журналістики, реклами, зв’язків із громадськістю та соціальних комунікацій; сучасними формами проведення медіакомунікаційної діяльності; методиками проведення наукових досліджень; методами просування і підтримки проектів у нових медіа; знаннями з управління проектами і програмами; здатністю організації роботи редакційного колективу та видавництва. Він зможе здійснювати такі види діяльності: інформаційно-творчу; інформаційно-комунікаційну; художньо-творчу; культурно-просвітню; організаційно-рекламну; експертно-консультаційну, медіа-педагогічну – викладання дисциплін із циклу «медіаосвіта» у загальноосвітніх школах та навчальних закладах різних рівнів акредитації; керувати і організовувати роботу персоналу.
Можливі місця роботи

Випускники спеціальності «Медіакомунікації» зможуть працювати у сфері радіомовлення і телебачення; у друкованих ЗМІ; в інформагенціях; системах інтернет-комунікацій; в агенціях друку; консалтингових фірмах; центрах медіа-аналітики і медіа-експертизи; у сфері управління організаційною і творчою роботою зі створення мультимедійних продуктів; у галузі консультування з питань журналістської діяльності; в органах державного та муніципального управління, самоврядування; прес-службах; рекламних компаніях; закладах публічної сфери; службах по роботі з персоналом; спін-доктором; спічрайтером; менеджером у сфері надання інформації; менеджером у сфері журналістики; літературним співробітником; експертом і консультантом із суспільно-політичних питань (у політичних партіях, громадських організаціях); у науково-дослідних установах; комерційних фірмах; загальноосвітніх, професійних і вищих навчальних закладах.
Переваги професії

Випускник магістерської програми «медіакомунікації» поєднує виробничий та адміністративний види діяльності, здійснює аналіз інформації, контролює та управляє ресурсами, координує роботу співробітників, пояснює значення інформації іншим, оцінює вимірювані характеристики продуктів, подій, фактів або іншої інформації тощо.

Схожі:

Фактори, що впливають на вибір професії
...
Який має бути справжній вчитель???????????????
Учитель… коли вимовляєш це слово, завжди охоплює якесь хвилювання начебто б нічого особливого й немає в цьому слові, звичайна назва...
Тренінгове заняття для учнів старших класів
Мета: обговорення майбутніх перспектив, вибору професії, важливості брати до уваги при виборі професії власного стану здоров’я
«ВСІ ПРОФЕСІЇ ПОТРІБНІ, ВСІ ПРОФЕСІЇ ВАЖЛИВІ…»
Мета. Формувати ціннісне ставлення до праці, ознайомити учнів з різними професіями, виховувати повагу до людей різних професій, удосконалювати...
УЗГОДЖЕНО
Конкурс професійної майстерності на кращого по професії проводиться з метою підвищення  рівня професійної підготовки, розвитку творчої...
Вибір професії: задача з багатьма невідомими Профорієнтаційне заняття Мета
Мета: розширити знання учнів про професії, активізувати спрямованість на самопізнання, власну активність як основу професійного самовизначення,...
Поради психолога для батьків
Хтось з нас вважає, що вибір професії цілком залежить від самого підлітка, хтось прагне показати переваги і недоліки тієї або іншої...
ДОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛьна районна БІБЛІОТЕка ЛОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ...
Моя гостинна і свята Лолинська рідна сторона [Текст] : інформ-досьє / Долинська ЦРБ; [упоряд.: З. Тарантюк, Л. Підберезька]. – Долина,...
Програми
Приготування бутербродів з інноваційними елементами оформлення”з професії “Кухар”
Технологія електрозварювальних робіт
Тестові завдання державної кваліфікаційної атестації з професії «Електрогазозварник» на ІІ розряд
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка