З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»


НазваЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Сторінка1/6
Дата20.03.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6
СТРАХУВАННЯ
ТЕСТИ
з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

у вищих навчальних закладах ІІ – IV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Дати визначення терміну „страхування”.

1)економічні відносини з приводу формування юридичними і фізичними особами страхових фондів за рахунок власних коштів;
2)система економічних відносин з приводу формування цільових страхових фондів і їх використання на відшкодування збитку, а також на попередження певних подій;

3)система економічних відносин з приводу відшкодування суб'єктам господарювання їх майнових втрат;

4)процес укладення договору між страхувальником і страхувальником.
2. Які функції виконує страхування?

1) контрольну; фіскальну; превентивну;

2) фіскальну; регулюючу; стимулюючу;

3) превентивну; ризикову; ощадну;

4) ризикову; регулюючу; контрольну.
3. Існують такі галузі страхування:

1) обов'язкове; добровільне;

2) ризикове; страхування життя;

3) особове; відповідальності, майнове;

4) сільськогосподарське, промислове, соціальне.
4. Франшиза – це:

1) знижка страхового платежу, передбачена договором страхування;

2) рівень страхової суми по відношенню до вартості об'єкту страхування;

3) це звільнення страховика від покриття збитків, передбачене страховим договором;

4) особливий вид страхових договорів;
5. У чому полягає принцип суброгації?

1) страхування можливе тільки за умови високої довіри між сторонами;

2) страховик, виплативши страхове відшкодування, повинен повернути страхувальника в первинне, до страхового випадку, фінансове становище;

3) перехід до страховика, що виплатив страхове відшкодування, права вимагати компенсацію від винної особи в завданому збитку;

4) право страховика звертатися до інших страховиків, які за попередніми полісами несуть відповідальність перед одним і тим же страхувальником з пропозицією розділити витрати на відшкодування збитків.
6. Що з нижченаведеного не є принципом страхування:

1) страховий інтерес;

2) зворотність;

3) причинно-наслідковий зв'язок між збитком і подією, яка до нього привела;

4) відшкодування у межах реальних понесених витрат.
7. Страховий брокер є представником:

1) генерального страхового агента;

2) страховика;

3) страхувальника;

4) асоціації брокерів.
8. Чим відрізняється страховий брокер від агента:

1) не має відмінностей;

2) кількістю працівників;

3 розміром отриманої комісійної винагороди;

4) агент завжди представляє інтереси страховика.
9. Ціною страхової послуги є:

1) страхова сума;

2) страхова подія;

3) страховий тариф;

4) брокерах.
10. Вичікувальний період у страхуванні до одруження закінчується:
1) реєстрацією шлюбу застрахованої особи;

2) дожиттям застрахованої особи до 21 року;

3) реєстрацією шлюбу застрахованої особи або її дожиттям до 21року;

4) по досягненні застрахованим 18-річного віку.
11. Страхування відповідальності поділяється на такі види:

1) страхування професійної відповідальності;

2) страхування відповідальності за екологічне забруднення;

3) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

4) усе правильно.
12. Об'єктами маркетингових досліджень є:

1) внутрішня і зовнішня інформація;

2) страхове поле;

3) діяльність конкурентів;

4) вивчення страхового ризику.
13. Маркетинг в страхуванні це метод:

1) вивчення громадської думки щодо страхування;

2) комплексного підходу до питань організації та управління комерційною діяльністю страхової компанії;

3) вивчення ринку страхових послуг;

4) вивчення платоспроможності населення заданого регіону.
14. Договір страхування – це:

1)угода двох або кількох осіб, яка спрямована на встановлення, зміну або розірвання між ними правових зв'язків ;

2)тристороння угода сторін, спрямована на розірвання правових зв’язків;

3)нотаріальна угода між двох осіб, яка спрямована на встановлення між ними правових зв’язків;

4)немає правильної відповіді.
15. Договори страхування укладаються

1)добровільно;

2)за рекомендаціями місцевої влади;

3) за правилами страхування, засвідчуючись страховим свідоцтвом;

4)усно, обговорюючи всі страхові моменти.
16. Страхове зобов'язання – це

1) страховий агент при майновому страхуванні і страхуванні відповідальності повинен відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено нотаріальний договір страхування, завдані збитки в межах обумовленої - страхової суми, а в разі особистого страхування - виплатити відповідну грошову суму;

2) правовідносини, згідно з якими одна сторона (страхувальник) зобов'язується сплатити встановлений законом або договором страховий внесок (страхову премію), а інша сторона (страховик) зобов'язується в разі настання передбачуваної договором страхування події (страхового випадку) при майновому страхуванні і страхуванні відповідальності відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, завдані збитки в межах обумовленої - страхової суми, а в разі особистого страхування - виплатити відповідну грошову (страхову) суму;

3) в разі настання передбачуваної договором страхування події (страхового випадку) при майновому страхуванні і страхуванні відповідальності відшкодування страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, завдані збитки в межах обумовленої - страхової суми, а в разі особистого страхування – не підлягають виплаті;

4) правильної відповіді немає.
17. Згідно з чинним законодавством України страховик зобов'язаний:

1)ознайомити близьких родичів страхувальника з умовами та правилами страхування;

2)протягом тридцяти робочих днів, тільки-но стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальникові;

3)протягом двох робочих днів, тільки-но стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальникові;

4)протягом п’яти годин, тільки-но стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальникові.
18. Обов'язки страхувальника полягають у наступному:

1) своєчасно вносити страхові платежі;

2) повідомити страховика про інші чинні договори; вносити страхові платежі щодекадно протягом місяця; повідомити про інші чинні договори страхування чоловіка (дружини) щодо цього об’єкта;

3) вносити страхові платежі тільки 1-го числа кожного місяця; повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування;

4) вносити страхові платежі з відстрочкою на два місяці; повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування;
19. Порядок укладання договору визначається

1)Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;

2)Наказом Президента України „Про грошову реформу в Україні”;

3)Законом України „Господарський кодекс України”;

4)цивільним законодавством, зокрема Законом України "Про страхування".
20. «Зелена карта» — це:

1) міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників за кордоном;

2) національний поліс цивільної відповідальності автовласників за кордоном;

3) міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників в Україні;

4) національний поліс цивільної відповідальності автовласників в Україні.
2. За полісом обов'язкового страхування цивільної відповідальності страхове відшкодування отримує:

1) власник поліса;

2) спадкоємці власника поліса;

3) потерпілий, що отримав збиток від дій власника поліса;

4) усе правильно.
22. Для письмового визнання договору страхування необхідна

1) тільки письмова заява страхувальника;

2) тільки письмове повідомлення страхової організації страхувальнику щодо укладення страхової угоди;

3) достатньо виданого страховиком страхувальнику страхового свідоцтва (страхового полісу);

4) не тільки письмова заява страхувальника, а й письмова згода страхової організації на укладання такого договору, підтвердженням якої є страхове свідоцтво (страховий поліс), видане страховиком.
23. Чи підлягають вирішенню в суді спори за договорами страхування?

1) ні, не підлягають;

2) так, згідно з чинним в Україні законодавством;

3) розглядаються усі спори за договорами, окрім договорів страхування;

4) підлягають, тільки в особистих випадках.
24. Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:

1) прийняття рішення на сесії міської ради;

2) відрядження страхувальника на термін більш ніж 20 діб;

3) закінчення терміна дії, виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

4) перенесення юридичної адреси страхової компанії.
25. Договір вважається достроково припиненим у разі, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом

1) десяти робочих днів з дня висунення такої вимоги страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами договору;

2) двадцяти робочих днів з дня висунення такої вимоги страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами договору;

3) тридцяти робочих днів з дня висунення такої вимоги страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами договору;

4) такого терміна взагалі не існує.
26. Дострокове припинення страхової угоди – це

1) внутрішнє бажання страховика і страхової компанії припинити дію угоди;

2) письмове звернення чоловіка (дружини) до страхової компанії щодо припинення дії страхової угоди;

3) за вимогою пенсійного фонду України;

4) дострокове припинення за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
27. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як

1) за 30 днів;

2) за 15 днів;

3) за 20 днів;

4) цей термін не передбачений чинним законодавством.
28. Сума, на яку може претендувати власник полісу зі страхування життя в разі припинення дії полісу, являє собою:

1) страхове відшкодування;

2) страхову виплату;

3) викупну суму;

4) суму страхової премії.
29. За договором особистого страхування страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку заплатити страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір

1) суму у розмірі 115 мінімальних заробітних плат;

2) суму, яку установить суд;

3) обумовлену за договором страхову суму, незалежно від суми, яка за соціальним страхуванням чи соціальним забезпеченням належить йому для покриття шкоди;

4) суму, установлену на засіданні засновників страхової компанії.
30. Чи врегульовано Законом України „Про страхування” питання про заміну страхувальника в договорі?

1) так;

2) ні;

3) на це не впливає даний закон;

4) немає відповіді на це запитання.
31. Страхування життя регламентується законодавчими документами:

1)Законом України „Господарський кодекс України”;

2)Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

3) Законом України „Про страхування”;

4)Податковим кодексом України.
32. Страхування життя охоплює такі види страхування:

1)змішане страхування;

2)страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

3) страхування працівників від нещасних випадків;

4)страхування майнових прав.
33. Який мінімальний розмір статутного фонду страховика, що займається страхуванням життя:

1)2,5 млн.євро;

2)0,5 млн.євро;

3) 1,5 млн.євро;

4)2,0 млн.эвро
34. Договори страхування укладаються

1)добровільно;

2)за рекомендаціями місцевої влади;

3) за правилами страхування, засвідчуючись страховим свідоцтвом;

4)усно, обговорюючи всі страхові моменти.
35. Об’єктами страхування життя є:

1)дожиття до певного віку;

2)смерть застрахованого;

3) одруження, вступ до навчального закладу, вихід на пенсію;

4) усі відповіді правильні.
36. Зазначена у договорі страхування життя мінімальна величина інвестиційного доходу становить:

1)3% річних;

2)4% річних;

3) 5% річних;

4)6% річних.
37. Страхові виплати за договором страхування життя здійснюються:

1) у розмірі страхової суми (її частини);

2)у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у договорі страхування сум;

3) у вигляді ренти;

4)усі відповіді правильні.
38. Який фактор не враховується під час розроблення умов страхування життя:

1)професія людини;

2)ріст людини;

3) стать;

4)вік людини.
39. Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми, якщо:

1)застрахованим вчинені навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, у тому числі навмисне заподіяння застрахованим собі тілесних ушкоджень;

2)Дії застрахованого, пов’язані з виконанням громадянського обов’язку чи самообороною, захистом майна, життя, честі і гідності;

3) страхувальником або застрахованим вчинено умисний злочин, що призвів до страхового випадку;

4)усі відповіді правильні.
40. Розмір пенсії, яку буде отримувати застрахована особа, залежить:

1) від розміру внесених страхових платежів;

2) кількості років, які минули з моменту укладання договору страхування (та першого внеску) до початку пенсійних виплат;

3) віку застрахованої особи;

4) усі відповіді правильні.
41. Під час визначення страхового тарифу при страхуванні життя використовують:

1) таблиці дожиття до певного року;

2) перепис населення;

3) таблиці смертності;

4) таблиці народжуваності.
42. Договір довічного страхування – це

1) договір, що укладається з особами у віці від 25 до 80 років;

2) договір, що укладається з особами у віці від 18 до 70 років;

3) договір, що укладається з особами у віці від 16 до 65 років

4) договір, який не має вікових меж.
43. На який мінімальний термін укладаються договори змішаного страхування життя:

1) на 6 місяців;

2) на 1 рік;

3) на 1,5 роки;

4) на 3 роки.
44. Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

1) страхову суму;

2) викупну суму;

3) страхове відшкодування;

4) виплату фіксованої суми.

45. Види особистого страхування бувають такі:

1) страхування відповідальності;

2) страхування до вступу в шлюб;

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Англомовне навчання за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізована програма
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля пропонує здобути ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Фінанси і кредит» за єдиною...
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР
БАКАЛАВР з напряму підготовки «Фінанси і кредит» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля підготовлений до роботи за...
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка