МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Сторінка2/37
Дата26.03.2013
Розмір4.3 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Олексій Прилипка,

2 курс фізико-математичного факультету.

Наук. керівник: к.фіз.-мат.н., доц. В. П. Вержиковський
МАТРИЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ
За часів свого існування люди постійно вирішували і вирішують логічні задачі різного роду. Найбільш радикальним методом розв’язування таких задач є матричний (табличний). Із розвитком знань і технологій змінюються й самі логічні задачі, тому способи розв’язання таких задач також потребують розвитку, зокрема і табличний метод. Але, не зважаючи на радикальність такого прийому, він залишається малорозвинутим через догматичне ставлення учителів до навчання учнів. Тому в останній час пропонується впровадження використання матричного підходу до аналізу умови логічної задачі і технології її розв’язання з тією умовою, щоб розвивати в учнях увагу до умови задачі та розвитку логічного мислення.

Табличний варіант розв’язку є найбільш простим та наглядним та не потребує особливих умінь від учня. Наведу ознаки, які підтверджують перевагу цього методу над іншими [1]: 1) у порівнянні з прийомом “повного перебору” займає менше місця (графічно) та може використовуватися при малій кількості об’єктів у задачі; 2) метод “інформаційного моделювання” може використовуватися тільки з 6 чи 7 класу, коли учні зможуть зрозуміти основи алгебри логіки; 3) метод графів також є не досить вдалим, бо розрахований на учнів, які мають схильності до образно-логічного мислення.

Основною перевагою матричного способу є те, що він наглядно “виводить” відповідь при правильному заповненні матриці, отже, від учня вимагається увага до умови та логічне мислення у межах задачі. Етапи розв’язання логічних завдань табличним методом [2]: вивчаємо умову задачі; визначаємо множину об’єктів; виділяємо ключові умови; складаємо матрицю;

Задача. Бабуся купила своїм онучкам 3 плаття різних кольорів: чорного, синього та жовтого. Відомо, що Ліза згодна тільки на чорне плаття, Маша – на жовте або на чорне, Оля – на жовте або синє. Як розподілити плаття між дівчатами?

Розв’язок:


Костюк Валентина. Проблеми зайнятості населення в Україні

104

Антипенко Катерина. Проблема заробітної плати “у конвертах”
в Україні


106

Баран Христина. Питання застосування податкової соціальної пільги

108

Калиниченко Юлія. Економічні засади формування та виконання місцевих бюджетів


109

Гасинова Катерина. Проблеми аналізу динаміки ВВП в Україні

111

Біловицька Ірина. Міжнародна міграція в Україні

112

Савченко Екатерина. Современный рынок делового туризма

115

Караджова Олена. Споживання домогосподарств як найважливіший показник добробуту


116

Денисенко Тетяна. Скорингові системи оцінки кредитних ризиків

118

Руденко В’ячеслав. Національні заощадження та іноземні інвестиції в Україні


119

Гаденко Олександр. Споживання – теорія та практика

121

Кіянець Людмила. Особливості маркетингу високотехнологічних товарів

122

Сенченко Володимир. Сутність і поняття стратегії “айкідо” у міжнародному маркетингу


124

Бончев Денис. Організаційно-економічний механізм соціально-етичного маркетингу при впровадженні новітніх технологій у сфері послуг


126

Пчолкін Руслан. Маркетинг і реклама у туризмі

127

Громак Тетяна. Особливості ефективного застосування комплексу маркетингу у діяльності ЗАТ КБ “Приватбанк” у сучасних умовах ринку129

Коцарєва Віталіна. Ребрендінг промислових підприємств України

130

Дублє Олеся. Порушення Закону України “Про рекламу”

132

Лавренов Максим. О понятии товара в российском законодательстве

133

Сусліков Олександр, Даков Андрій. “Фронтування” ринку в інноваційному бізнесі


135

Когут Світлана. Активізація інноваційної діяльності в Україні

137

Алексєєв Євген, Тюрін Едуард. Класифікація інновацій та їх особливість у сучасній економіці


139

Жигалов Денис, Леунов Роман. Механізм державного регулювання інноваційних процесів в Україні


142

Овчаренко Аліна. Реформування освіти та інформатизація: основні проблеми і підходи до їх вирішення


144

Джус Кристина. Інтелектуальний капітал: тенденції розвитку

146

Антипенко Катерина. Порушення інтелектуальної власності у маркетингу

147

Корінь Вікторія. Міжнародна співпраця України у сфері захисту прав інтелектуальної власності


149

Пономаренко Іван. Інноваційна політика підприємств в умовах економічної кризи


150

Лавриненко Вікторія. Вплив економічної кризи на рівень безробіття в Україні


153

Кущ Галина. Економічні кризи та їх вплив на фінансову безпеку України

154

Коваленко Оксана. Економічна криза та інвестиційна привабливість підприємств України у 2009 році


156

Назаренко Людмила. Вибір стратегій антикризового управління в умовах фінансово-економічної нестабільності


158

Маркевич Тетяна. Механізми антиінфляційного регулювання

159

Булах Роман. Підвищення ефективності діяльності підприємств АПК в сучасних економічних умовах


161

Клименко Олена, Гордієнко Оксана. Структура та стан паливно-енергетичного комплексу України


163

Буженіца Валерія. Екологічний маркетинг та його роль у суспільному житті


164

Співак Ірина. Стан і проблеми розвитку курортно-рекреаційного комплексу м. Бердянська


166

Єрьоменко Оксана. Еколого-економічні проблеми розвитку рекреаційного комплексу Бердянська


167

Прилипка Олексій. Еколого-економічні аспекти доцільності утилізації побутових відходів в умовах Бердянська


169

Родіонова Вероніка. Біологічні особливості розведення фазанів у домашніх умовах


171

Буркут Ольга. Еколого-економічний стан рибних запасів Азовського моря


172

Кожевін Олександр. Еколого-економічна оцінка рибних запасів Азовського моря


174

Нестерова Наталя. Еколого-економічні проблеми рибопродуктивності Азовського моря


176

Артамонов Олександр. Проблема зниження рибопродуктивності Азовського моря


178

Ангеловська Марія. Еколого-економічні аспекти застосування джерел геотермальної енергії та морських приливів і відпливів


179

Яськова Наталя, Калениченко Юлія. Еколого-економічний аспект розвитку вітроенергетики в Україні, її регіонах


181

Тінькова Дар’я. Стан основних еколого-демографічних показників міста Бердянська та прогноз динаміки захворювання


182

Богдан Марина. Вплив навколишнього середовища на демографічну ситуацію у м. Бердянську


184

Казачкова Марина. Аналіз демографічного стану у державі на прикладі м. Бердянська


185

Бичик Наталія. Порівняльний аналіз демографічних показників у Бердянську і Маріуполі


186

Курасова Альона. Демографічна ситуація села Єлісеївка як соціально-екологічний показник


188

Гузій Яна. Екологічна проблема цього часу

190

Захаревич Станіслав. Аналіз екологічного стану м. Бердянська

191

Казаков Геннадій. Зміна екологічного стану атмосфери м. Бердянська від його заснування і до сьогодення


192

Пінчук Олекксандра. Залежність здоров’я мешканців м. Запоріжжя від екологічних факторів


193

Лутчак Вікторія. Криза питної води

195

Науменко Максим. Біохімічні критерії основ здоров’я у залежності від стану довкілля


196

Стриженкова Алёна. Анализ степени безопасности косметических средств и товаров бытовой химии


198

Жданова Ганна. Формування екологічної культури як пріоритетний напрямок освіти


200

Костромицька Анастасія. Екологічне виховання має починатись у молодших класах


201

Костенко Олена. Формування економічних знань учнів профільних класів


203

Сотникова Алёна. Использование программных продуктов в учебном процессе по специальности “Налоги и налогообложение”


204


ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
Мельникова Антонина, Савенкова Анастасія. Новаторские идеи учителя И. Волкова: традиции и современность

206

Крилов Андрій. Методика формування загальнотрудових умінь та навичок на уроках трудового навчання

207

Сукравцев Віталій. Методи розвитку технічної творчості школярів

208

Стрельникова Екатерина. Особенности учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках технологии


210

Засипко Олексій. Рішення технічних задач учнями ЗОШ

212


Старовєрова Надія. Формування інтересу школярів до самоосвіти на уроках трудового навчання213

Вініченко Ірина, Полякова Вікторія. Організація проектної творчості учнів на уроках трудового навчання


215

Григор’єва Ірина. Розвиток творчої активності учнів на уроках обслуговуючої праці


216

Гунченко Катерина. Організація рефлексії учнів при виконанні творчих проектів


217

Трушенко Яна. Впровадження у загальноосвітніх школах гуртків з витинанки


219

Могильовцев Станіслав. Теоретичні основи змісту роботи гуртків технічного профілю у загальноосвітніх школах


220

Бережной Іван. Інформаційні технології у трудовому навчанні

222

Іваньков Сергій. Мультимедійні та інтерактивні технології на уроках технології у загальноосвітній школі


223

Гавриленко Ілля. Конструювання та використання технічних пристроїв на уроках трудового навчання


225

Кара Руслан. До питання про розробку комплексу засобів навчання до вивчення теми “Система подачі палива”


226

Клименко Віталій. Особливості використання інформаційних технологій в організації і проведенні гуртка з автосправи


228

Капуста Альона. Особливості використання комп’ютерних технологій під час контролю ЗУН учнів на уроках трудового навчання


229

Даниленко Ольга. Удосконалення засобів наочності з трудового навчання із використанням комп’ютерних технологій


230

Куралег Віра, Лисак Людмила. Удосконалення навчального процесу засобами новітніх технологій


232

Денисова Дарья. Процессы обработки давленим в подготовке учителей технологии


233
Ліза

Оля

Маша

Чорне

+

-

-

Синє

-

+

-

Жовте

-

-

+


Усю інформацію зручно представити у вигляді квадратної матриці (таблиці). З умови випливає, що Ліза згодна тільки на чорне плаття, тому ставимо “+” у вільній клітинці, а в інших клітинках рядку “Ліза” знак “-” (кожній дівчинці по одному платтю). Ліза вже “забрала” чорне плаття, то з умови випливає, що Маші залишається жовте, а Олі – синє.

Відповідь: Лізі – чорне, Маші – жовте, Олі – синє.

Розв’язання логічних задач за матричною технологією доцільно вводити, починаючи з дошкільної ланки освіти, з наступним ускладненням умов таких задач. Такі завдання логічного змісту сприяють розвиткові асоціативного мислення, формують потребу у визначенні родових та видових ознак предметів, явищ тощо.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Тексти наукових статей, організаційний внесок у розмірі 150 грн надсилаються до 20 березня 2016 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка