ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки Б ердянськ 2008


НазваДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 15 травня 2008 року Том Природничі науки Б ердянськ 2008
Сторінка1/43
Дата26.03.2013
Розмір4.8 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 15 травня 2008 рокуТом 3.

Природничі науки

Бердянськ

2008УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 260 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №9 від 24.04.2008 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. методики навчання історії та загальної дидактики, проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Черезова Ірина Олександрівна – к.психол.н., доц., зав. каф. психології, проректор з виховної роботи; Потоцька Тетяна Федорівна – к.пед.н., доц; Філоненко Софія Олегівна – к.філол.н., доц.; Улюкаєва Ірина Герeєвна – к.пед.н., доц.; Лазаренко Андрій Степанович – к.фіз.-мат.н., доц.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 15 травня 2008 року. У публікаціях розглядаються проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.
© Бердянський державний педагогічний університет
Зміст


МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА. ФІЗИКА
Чухно Анна. Послідовності Фібоначчі та теорія прогнозування

10

Клименко Руслан. Розв’язування задач з параметрами

11

Новикова Людмила. Особливості розв’язування рівнянь та нерівностей з параметрами

13

Шпогіс Іван. Численні й аналітичні методи розв’язання звичайних диференційних рівнянь першого та другого порядків студентами фізико-математичного факультету

15

Кочергіна Катерина. Застосування диференціального числення до дослідження функції багатьох змінних

16

Ніколаєва Аліна. Проблема математичного моделювання криптографічного шифрування даних

18

Колодійчук Андрій. Постановка та розв’язання задач оптимізації

19

Луценко Лілія. Застосування визначеного інтеграла для розв’язування геометричних задач

21

Буршит Елена. Схема программного анализа устойчивости систем линейных дифференциальных уравнений на основе матричных мультипликативных преобразований разностных схем

23

Удовицкая Татьяна. Двумерные поверхности с нулевым тензором кодацци

24

Гуршина Оксана. Частично упорядоченные множества как частичные группоиды

26

Жеребко Наталія. Застосування тригонометричної підстановки для розв’язування алгебраїчних задач

27

Клименко Оксана. Нормальний закон розподілу випадкової величини в задачах економічного характеру

29

Черный Сергей. Основные виды метрологических погрешностей и международные нормативные документы по метрологии

30

Панова Світлана. Застосування критеріїв статистичної перевірки гіпотез

32

Нєтков Роккі. Інформаційна безпека – одна з найбільших проблем сьогодення

34

Лєдовський Роман. Тенденції розвитку сучасних комп’ютерних систем

35

Крилов Костянтин. Хаос та інформація

37

Коваленко Алексей. Информационные технологии в системе образования

38

Хатько Євгенія. Періодичні видання комп’ютерного спрямування як засіб самоосвіти майбутніх викладачів

40

Коваленко Ольга. Негативний вплив рекламних інтернет-засобів на психологічний стан людини

42


Кононенко Сергій. Розробка білінгових систем для локальних мереж


43

Бєліков Андрій, Єременко Вадим. Розробка та підтримка веб-сторінки факультету комп’ютерних технологій та систем БДПУ

44

Гнєдиш Ігор. Розробка електронного навчального курсу “ASP.NET”

45

Межуєв Андрій. Використання Flash технологій для створення електронного підручника з теми “Операційна система UNIX”

47

Стародубцев Сергій. Розробка електронного дидактичного забезпечення з навчальної дисципліни “Основи теорії алгоритмів”

49

Мілешко Денис. Розробка програмного засобу “Поштовий Web-сервер” для проведення лабораторних занять із дисципліни “Комп′ютерні мережі”

50

Давидюк Дмитро. Створення навчальних матеріалів на електронних носіях для самостійного вивчення

51

Манжула Олександр. Розробка навчального середовища для створення візуальних алгоритмів

53

Тюркеджи Анатолій. Технологія створення та редагування твердотільних об’єктів засобами AutoCAD

55

Григор’ян Ірина. Геометричне моделювання параметризованих зображень

56

Нечитайло Євген. Проектування програмного забезпечення для управління обліковими записами користувачів

58

Майструк Дмитро. Використання комп’ютерних та телекомуніційних засобів навчання в астрономії

59

Короткова Марина. Проблемы изотропизации космологических моделей

61

Воробьев Михаил. Использование данных дистанционного зондирования разной степени разрешения для целей ландшафтного анализа территорий

63

Стеценко Максим. Моделювання температурної залежності електропровідності металів

64

Тіткова Ольга. Вивчення властивостей поверхні рідини в магнітному і електричному полях

66МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
Тарасенко Богдан. Формування культури мислення учнів на уроках математики

67

Василенко Вікторія. Математика як основа для інтеграції та міжпредметних зв’язків у шкільній освіті

69

Лисечко Олена. Комплексні числа як надбання математичної освіти

70

Василенко Ганна. Математичне моделювання в школі

72

Кравцова Марія. Математичне моделювання в компьютерній томографії за допомогою інтерфлетації функцій

73

Лапшина Татьяна. Демонстрационные программы численных методов решения некоторых задач математического анализа

75

Дідорчук Олена. використання мультімедийних технологій при вивченні теми: “Додавання і віднімання раціональних чисел” у курсі математики 6 класу

77

Сіденко Ірина. Розвиток творчого мислення учнів основної школи в позакласній роботі з математики

78

Клименченко Дмитро. Наступність навчання математики у початковій та основній школі

79

Сивоненко Ольга. Знайомство учнів з поняттям “Золотий переріз”

81

Копиціна Світлана. ІКТ при вивченні геометрії в профільній школі

83

Педа Микола. Навчання учнів розв’язуванню текстових задач на рух із використанням моделювання

84

Браілко Наталія. Розвиток умінь старшокласників доводити твердження в процесі вивчення алгебри і початків аналізу

86

Базаря Анна. Методика вивчення тригонометричних рівнянь у курсі математики середньої школи

88

Бєляєв Олег. Сучасне тлумачення й використання принципу наочності при вивченні математики

89

Кушнерова Ганна. Застосування персонального компютера при вивченні теми “Геометричні побудови на площині”

91

Юсубова Лілія. Диференційована самостійна робота учнів при вивченні геометрії у 10 класі

93

Урлов Михайло. Мультимедійні засоби навчання

94

Гаджилов Сергій. Розробка та застосування універсального інтегрованого середовища для підтримки навчальних дисциплін

96

Остафійчук Петро. Електронний підручник як засіб покращення ефективності процесу навчання

97

Оніщенко Ганна. Інтеграція знань у шкільному курсі інформатики при навчанні учнів фізико-математичного профілю

99

Северинова Альбіна. Активізація пізнавальної діяльності учнів при роботі з текстовим редактором MS Word

100

Циндра Сергій. Електронне дидактичне забезпечіння розділу “Інформаційна система” шкільного курсу інформатики

103

Воронич Юлія. Створення та використання навчальних презентацій при вивченні інформатики

104

Фесенко Олександр. Використання віртуального навчального середовища Moodle при навчанні студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

105ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
Голбан Інеса. Вступ України до Світової організації торгівлі

107

Білик Тетяна. Ще раз до питання про СОТ

108


Ревва Олександр. Вплив макроекономічних показників на курс національної валюти України


110

Борідько Наталя. Стратегія подальшого розвитку економіки країни через посилення ролі комерційних банків

111

Ємельянова Катерина. Вплив іноземних інвестицій на інвестиційну діяльность України

113

Ткаченко Тетяна. Удосконалення державного регулювання в інвестиційній діяльності України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Схожі:

ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Дрогобицького державного педагогічного університету...
Університету у 2009 році і діють на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Умов прийому до вищих навчальних закладів України,...
У країна ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
України від 13. 03. 2008 року №168, листа Міністерства освіти і науки України від 26. 09. 08 року №1/9-627 та листа Міністерства...
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ОВУ, 2007 р., N 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року N 514-VI, ОВУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка