МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Сторінка1/41
Дата13.08.2013
Розмір4.08 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Бердянський державний педагогічний університет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 21 травня 2009 рокуТом 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2009УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. – Педагогічні науки. – Том 1. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – 240 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №6 від 02.04.2009 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Черезова Ірина Олександрівна – к.психол.н., доц., зав. каф. психології, проректор з виховної роботи; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології; Папанова Валентина Анатоліївна – к.іст.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Юхно Юрій Михайлович – к.екон., доц., декан економічного факультету; Макаренко Лілія Василівна – к.пед.н., доц., декан факультету естетичного та фізичного виховання; Рогозін Ігор Вікторович – к.фіз.-мат.н., доц., декан факультету технологій інженерної та комп’ютерної графіки; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету комп’ютерних технологій та систем; Шишкін Геннадій Олександрович – к.пед.н., доц., декан фізико-математичного факультету; Крамаренко Алла Миколаївна – к.пед.н., доц., декан факультету початкової освіти та практичної психології; Казанцеві Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., декан соціально-педагогічного факультету.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 21 травня 2009 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, психології та управління навчальними закладами.
© Бердянський державний педагогічний університет

ЗМІСТ


ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Сумик Тетяна. Педагогічні погляди просвітителів Приазов’я в 20-30 роки ХХ століття

9

Мосейко Катерина. Сучасний погляд на проблеми навчання і виховання у педагогічній спадщині К.Зінківського


10

Назаренко Вікторія. Духовна основа людини як визначальна якість її особистості


12

Старовєрова Надія. Методичний комплекс вивчення історії розвитку методу проектів у педагогіці


13

Бакшеєва Юлія. Н.Лубенець про суспільне дошкільне виховання

15

Драганова Юлія. Є.Водовозова про трудове виховання

17ПСИХОЛОГІЯ
Шепель Ольга. Психологічні аспекти визначення віку

19

Пирлик Марина. Вплив факторів ризику на психологічне здоров’я старшокласників


20

Кудієнко Олена. Вплив родини на психологічне здоров’я старшокласників

22

Герегієв Василь, Донських Катерина. Характеристика стану психологічного здоров’я студентів факультету початкової освіти та практичної психології24

Курочка Вікторія. Розробка засобів психологічної реабілітації дітей-інвалідів


26

Орешето Юлія. Виховання особистості як шлях її соціалізації

28

Кадук Тетяна. Взаємозв’язок навчальних досягнень та акцентуацій характеру в юнацькому віці


29

Борсук Світлана. Принципи наукового стилю мислення

31

Каравайкина Ольга. Изучение творческого воображения студентов педвуза


33

Проскуренко Дар’я. Факторы, влияющие на адаптацию студентов в процессе академической мобильности


35

Паревская Ирина. Значение психологического фактора в проектах по устной истории


37ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Негрій Інна. Особливості словесної творчості старших дошкільників

39

Швачунова Ольга. Виховання вольових якостей дошкільника

41

Овсянникова Олена. Місце художньої літератури у вихованні дітей дошкільного віку


42

Ружина Наталя. Створення предметно-ігрового середовища як умова організації режисерських ігор дітей старшого дошкільного віку


44

Дорофєєва Кристина. Дидактична гра як засіб розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку


45

Матвєєва Ганна. Рухи під музику в системі організації здорового способу життя дошкільників


47

Баранова Поліна. Малі фольклорні форми як засіб залучення дітей до мистецтва танцю


49

Бондаренко Наталя. Інтерактивні форми методичного керівництва фізкультурно-оздоровчою роботою в дошкільному навчальному закладі51

Вергун Олена. Формування зв’язних висловлювань міркувань у дітей 6-го року життя


52

Северин Тетяна. Педагогічні умови формування зв’язності мовлення дітей 5-го року життя


53

Стовбун Ірина. Вплив дидактичних ігор з математичним змістом на інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку


55

Ногіна Яна. Дидактична іграшка як засіб розумового розвитку дітей раннього віку


57

Старцева Аліна. Роль аудіовізуальної культури у вихованні дошкільників


59

Угрін Галина. Проблема інтегрованого підходу до формування в дошкільників елементів математики


60

Уколова Нелли. Предшкольное образовательное пространство развивающего воспитания ребёнка


62

Зінченко Людмила. Популяризація здорового способу життя серед дітей дошкільного віку шкіл-інтернатів


66ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Сенченко Яна. Сучасний контекст розвитку шкільної початкової освіти

69

Грязнова Надія. Міжособистісні стосунки в молодшому шкільному віці


70

Чубенко Вікторія. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у процесі навчально-виховної діяльності


72

Саакян Арміне. Комп’ютеризація навчального процесу в початковій школі


74

Радченко Ольга. Розвиток нетрадиційних форм організації навчання в сучасній початковій школі


76

Галич Катерина. Психологічні умови екологічного виховання молодших школярів


78

Верещак Галина. Формування в молодших школярів умінь удосконалювати власні висловлювання


79

Лавриненко Катерина. Формування в молодших школярів умінь користуватися лінгвістичними словниками на уроках рідної мови


81

Поліщук Анна. Умови навчання молодших школярів творчої проектної діяльності


83

Самура Анна. Формування моральних якостей у молодших школярів

84

Малихіна Ольга. Психолого-педагогічні проблеми адаптації дитини до школи


86

Заблоцька Катерина. Формування та корекція мотивації учіння молодших школярів


88

Фільчакова Анна. Дидактична характеристика системи оцінювання навчальних досягнень молодших школярів


89Шелудько Марина. Спостереження та практичні завдання-дослідження як методи екологічного виховання молодших школярів

91

Нестеренко Олег. Екологічне виховання молодших школярів як основне завдання початкової ланки освіти


93

Холод Анастасія. Кохання в юності – фізіологічна потреба організму чи передумова сімейного життя?


95

Ліхачова Любов. Формування мотивів до самостійної навчальної діяльності у молодших школярів


97

Мирошниченко Ирина. К вопросу о использовании информационных технологий на уроках математики в начальной школе


98

Дмитрова Кристина. Учебно-познавательная игра в начальных классах


101

Тилик Катерина. Теоретичні аспекти використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру в процесі навчання 6-річних учнів102

Фоменко Вікторія. Психолого-педагогічні передумови використання коміксів як засобу формування іншомовних мовленнєвих умінь в учнів молодшого шкільного віку104

Cлива Ганна. Формування готовності молодшого школяра до праці

106

Сіра Юлія. Теоретичні засади організації творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва


108

Чубенко Вікторія. Особливості використання техніки бісерного плетіння на уроках трудового навчання: технічної і художньої праці в початковій школі110

Асєєва Олена. Розвиток творчих здібностей молодших школярів

112

Куцель Людмила. Комп’ютерне забезпечення організації образотворчої діяльності молодших школярів


114

Гаврилюк Вікторія. Використання комп’ютерно-орієнтованих ігор на уроках трудового навчання в початковій школі


115

Пустовойтенко Людмила. Комп’ютеризоване діагностування аутизму дітей молодшого віку


117

Балута Ольга. Проблема збереження психологічного здоров’я учнів початкової школи


119

Сидоренко Юлія. Шляхи формування рефлексивних умінь
майбутніх учителів початкової школи


121


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Тексти наукових статей, організаційний внесок у розмірі 150 грн надсилаються до 20 березня 2016 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка