М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НазваМ ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Сторінка1/32
Дата13.08.2013
Розмір3.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 15 травня 2008 рокуТом 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2008

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 220 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №9 від 24.04.2008 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. методики навчання історії та загальної дидактики, проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Черезова Ірина Олександрівна – к.психол.н., доц., зав. каф. психології, проректор з виховної роботи; Потоцька Тетяна Федорівна – к.пед.н., доц; Філоненко Софія Олегівна – к.філол.н., доц.; Улюкаєва Ірина Герeєвна – к.пед.н., доц.; Лазаренко Андрій Степанович – к.фіз.-мат.н., доц.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 15 травня 2008 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, психології та методик навчання.
© Бердянський державний педагогічний університет
Зміст


ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Королівська Юлія. Використання педагогічних ідей Яна Амоса Коменського в умовах гуманізації сучасної школи

9

Шимановська Оксана. А.Макаренко про виховання

10

Бєляк Ольга. Погляди А.Макаренка на адаптивне управління закладами загальної середньої освіти

12

Шадріна Тетяна. Професійно-комунікативні якості директора ЗОШ у світі ідей А.Макаренка

13

Акав Катерина. Теоретичні погляди В.Сухомлинського на виховний потенціал і шляхи формування колективу

15

Евлогиева Яна. Просветното дело в град кюстендил през възраждането

17ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Вакуленко Татьяна. Психологические основы подготовки будущих педагогов дошкольного образования на путях гуманизации и отношений взрослого к миру детства

19

Северин Тетяна. О.Дорошенко про використання праці у вихованні дошкільників

22

Смола Юлія. С.Русова про виховання працелюбності

24

Швачунова Ольга. Розвиток довільної уваги дошкільника

25

Цибуляк Наталя. Педагогічні умови подолання невпевненості в собі дітьми старшого дошкільного віку

27

Орляк Ірина. Профілактика ранньої шкільної дезадаптації в умовах сучасного дошкільного закладу

28

Перетятько Анна. Проблема статевого виховання п’ятирічних дітей

30

Іванова Анастасія. Розвиток творчої уяви дітей 5-6-річного віку

31

Тристан Ганна. Формування елементарних математичних уявлень у дітей із високим рівнем інтелектуального розвитку

33

Каліновська Вікторія. Розвиток мислення дошкільників засобами дослідницького навчання

35

Плачінта Карина. Розвиток пізнавальної активності дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності

37

Мельник Катерина. Дидактична гра як засіб розумового розвитку дітей молодшого дошкільного віку

39

Ногіна Яна. Деструктивний вплив сучасної іграшки на особистість дошкільника

40

Федотова Антоніна. Дидактична гра як метод розумового розвитку старших дошкільників

41

Соловйова Кристина. Особливості формування контрольно-оцінних умінь у старших дошкільників на заняттях з математики

43
ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Черевко Тетяна. До проблеми вивчення чинників шкільної адаптації

45

Попова Маргарита. Новите технологии и образованието в началните класове

46

Шелудько Марина. Екологічна культура молодших школярів: теорія і практика

48

Шумова Ольга. Формирование здорового образа жизни в младшем школьном возрасте

50

Падалка Ірина. Вплив ритмічної гімнастики на розвиток фізичних якостей дітей 6-7 років

51

Кучерова Олена. Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання

53

Прядко Виктория. Фрагмент речевой картины мира младших школьников: концепт “запах”

55

Єрохіна Ніна. Cучасний методичний підхід до роботи з літературним твором на уроках читання в початковій школі

56

Левченко Елена. Взаимосвязь эмоционального и интеллектуального компонентов в процессе обучения младших школьников

58

Журавльова Олена. “Ситуація успіху” як один із методів корекційної роботи з педагогічно занедбаними учнями молодшого шкільного віку

60

Сичова Юлія. Розвиток дитини засобами ПК

62

Саакян Арміне. Озомлення молодших школярів із поняттям “інформація”

63

Яковлєва Яна. Наступність у математичному розвитку старших дошкільників та молодших школярів

65

Донських Катерина. Використання проблемних ситуацій на уроках математики в процесі розвитку творчого мислення молодших школярів

67

Іщенко Юлія. Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі

68ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ
Заикин Александр. Идея свободы ребенка в современных концепциях нравственного воспитания (сравнительный анализ)

70

Вериженко Дмитро. Психологічні особливості старшокласників-лідерів у сфері самоврядування

72

Сіра Юлія. Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів

74

Русанова Надія. Тестування як засіб педагогічної діагностики успішності та розвитку учнів

75

Лисенко Світлана. Інтерактивне навчанняяк засіб удосконалення сучасної системи освіти

77


Гура Федор. Влияние медиасредств на формирование патриотизма у молодежи

79

Закова Елена, Георгиева Ива. Екипната дейност, представена чрез метода swot-анализ

81

Костова Диана. Ролята на изкуството в цялостния процес на възпитание

82

Стойчева Румяна. Повишаване културата на педагогическо общуване

84

Зайкова Карина. Педагогические условия предупреждения и преодоления деструктивных конфликтов интеллектуально одаренных детей со сверстниками

85

Дунданова Юлія. Особливості міжособистісних стосунків у групі студентів 1 курсу спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія”

87

Сарська Світлана. Формування мотивації в учнів основної школи до вивчення правознавства

89

Писанець Станіслав. Причини підліткової агресії

91

Скригун Оксана. Криза підліткового періоду

92

Золотар Людмила. Профілактика відхилень у поведінці школярів в умовах сучасної школи як педагогічна проблема

94

Серебряніков Олексій. Формування орієнтуючої основи учбової діяльності

96

Баранова Світлана. Умови реалізації компетентісного підходу в навчальному процесі

97

Гуга Стелла. Релігієзнавство як сучасна психолого-педагогічна парадигма моральних якостей особистості

99

Чумилина Юлия. Роль культурно-досуговой деятельности в социальном воспитании студенческой молодежи

100

Занченко Виктория. Профессиональная адаптация студентов при непрерывном образовании

103

Самойлов Денис. Психологічні умови світоглядного розвитку особистості в процесі навчання у ВНЗ

105ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Салтан Наталія. Готовність керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління інноваційною діяльністю

107

Кузнєцова Марія. Основні шляхи управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах

109

Могильовцев Станіслав. Інформація у системі прийняття управлінського рішення

111

Полоцька Анастасія. Система оцінювання якості управління навчальним закладом

112

Шадріна Тетяна. Професійно-комунікативні якості директора середньої загальноосвітньої школи

115

Роман Сергій. Управління персоналом навчального закладу для малих монофункціональних міст


117


Гончарова Євгенія. Організаційно-управлінська діяльність керівництва дитячого притулку


119

Величко Роман. Комп’ютерні технології у вищій школі

120

Горбунова Катерина. Розвиток культури майбутнього вчителя в контексті національних традицій

122

Клименко Людмила, Храпаль Яна. Теорія управління та студентське самоврядування
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка