МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Сторінка1/37
Дата26.03.2013
Розмір4.3 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 13 травня 2010 рокуТом 3.

Природничі науки

Бердянськ

2010

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 236 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №8 від 08.04.2010 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор, відповідальний редактор; Лиман Ігор Ігорович – д.іст.н., проф., зав. каф. Історії України, проректор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології; Папанова Валентина Анатоліївна – к.іст.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Юхно Юрій Михайлович – к.екон., доц., декан економічного факультету; Макаренко Лілія Василівна – к.пед.н., доц., декан факультету естетичного та фізичного виховання; Рогозін Ігор Вікторович – к.фіз.-мат.н., доц., декан факультету технологій інженерної та комп’ютерної графіки; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету комп’ютерних технологій та систем; Шишкін Геннадій Олександрович – к.пед.н., доц., декан фізико-математичного факультету; Крамаренко Алла Миколаївна – к.пед.н., доц., декан факультету початкової освіти та практичної психології; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., декан соціально-педагогічного факультету.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2010 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.
© Бердянський державний педагогічний університет
ЗМІСТ


МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Прилипка Олексій. Матричний спосіб розв’язування логічних задач

9

Первутинская Ирэна. Прямые методы вариационного исчисления

10

Корецька Яна. Дослідження функцій методами одновимірної мінімізації

11

Василенко Лілія. Введення логарифма з використанням поняття площі

12

Стеценко Максим. Поверхневі структури вакансійного походження

14

Ромм Леонард. Распознавание внутриконтурной части плоских изображений путем сквозного считывания и фильтрации координат с применением сортировки15

Кириченко Виктория. Компьютерный метод анализа устойчивости синхронного генератора работающего на сеть большой мощности


17

Квасневська Вікторія. Комплексні числа у геометрії

18

Некрасова Анна. Геометрия упругих стержней

20

Стеценко Максим. Комп’ютерне моделювання розподілу Максвела засобами MathСad


22

Токарев Сергей. Метод расчета интенсивности потока частиц сверхвысоких энергий


23

Карсуков Максим. Метод исследования ШАЛ с помощью ударных волн

24

Кокорєва Анастасія. Внесок Ф. Бесселя у розвиток математичної науки

25

Василенко Лілія. Наукова спадщина видатного ученого В. Рвачова

27

Улюкаєва Ірина. Внесок М. Боголюбова у квантову теорію поля

28

Козачек Тетяна. Внесок М. Боголюбова у фізику елементарних часток

29

Майструк Дмитро. Принципи наукового стилю мислення

31

Колдишев Вадим. Критерії періодизації розвитку методичної думки з фізики в Україні


32

Ковальова Катерина. Наукова спадщина вітчизняних математиків на факультативних заняттях у старшій школі


34

Лисечко Олена. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення похідної та інтеграла


35

Улюкаєва Ірина. Використання відомостей з історії математики при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри та початків аналізу


36

Зискунов Ілля. Вивчення рівнянь та нерівностей в умовах упровадження компетентнісного підходу до навчання


38

Карпухіна Владислава. Методика вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання


40

Чуб Юлія. Інтенсифікація процесу навчання учнів під час вивчення теми “Розклад многочленів на множинники” шляхом використання програмного засобу MathCad41

Шамрай Юлія. Активізація навчально-піхнавальної діяльності учнів у процесі вивчення основних елементарних функцій шляхом використання програмного засобу Gran142

Босенко Інна. Формування когнітивних умінь учнів у процесі вивчення математики за інтерактивними технологіями


44


Кравцова Альона. Особистісно-орієнтований підхід при вивченні векторів у планіметрії46

Шаменкова Тетяна. Вивчення теми “Перетини многогранників” у шкільному курсі геометрії


47

Васильєва Інесса. Інтенсифікація процесу розв’язування алгебраїчних рівнянь вищих ступенів шляхом використання програмного засобу MathCad49

Ильинова Екатерина. Изучение бинарных соответствий на факультете педагогики и методики начального образования


50

Кудрявцева Татьяна. Изучение функций на факультете педагогики и методики начального образования


52КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ
Верченко Виталий. Квантовый компьютер

54

Тюркеджи Анатолій. Створення інтерпретатора машини Тьюрінга

55

Кривий Артем. Виготовлення оптичних пристроїв на основі лазерів DVD-RW дисководів


57

Ганков Артем. Автоматизована система розрахунків FORTU

59

Мартіненко Антон. Використання RSA-алгоритмів для кодування даних

60

Бабушкина Екатерина. Динамика развития современных языков программирования на примере изучения язика программирования Python62

Вернигора Наталя. Онтологічна гіпертекстова модель подання інформації


63

Яцишин Олександр. Удосконалення архітектури. Що дає мобільному операторові агрегатування центрів комутації


64

Окопний Станіслав. Гібридні і чисті IP-технології можуть забезпечити повний перехід до IP-систем спостереження


66

Стеценко Максим. Автоматизація розрахунків електричних ланцюгів у середовищі MATHLAB


67

Чубенко Вікторія. Електронний навчальний проект “Вплив кольорів веселки на психофізіологічний стан дитини” з курсу “INTEL. Навчання для майбутнього”68

Левченко Олександра. Універсальність графічного пакету Adobe Photoshop для роботи із зображеннями


70

Прилипко Максим. Переваги використання неформатів RAW при обробці зображення засобами Adobe Photoshop CS-4


72

Зотьева Анна. Электронный гипертекст и погружение в него младших школьников: лингвометодический анализ


74

Костюк Тетяна. Застосування інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі школи


75

Бєлінська Валентина. Впровадження засобів нових інформаційних технологій в учбовий процес загальноосвітньої школи


77

Пройчев Артем. Розвиток просторової уяви і просторового мислення учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій


79

Нестеренко-Солаха Катерина. Використання сучасних інформаційних технологій як засобу підвищення розвитку інтересу в учнів 9-го класу до навчання80

Орел Олена. Методичні основи навчання мережевих технологій

82

Гаджилов Олександр. Методичні основи використання інтегрованого мережевого навчальног осередовища


83

Григор’ян Ірина. Розробка онтології змісту навчального матеріалу розділу “Алгоритмічні системи”


84

Селезньова Ірина. Значення дисципліни “Архітектура ЕОМ” у системі підготовки майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю


86

Попесков Алексей. Навыки трехмерного моделирования как основной компонент підготовки конкурентоспособных инженеров


88

Чепель Євгенія. Електронний навчальний проект “Потенційні інтерактивні здібності студентів-психологів як умова успішної майбутньої професійної діяльності”90

Григор’ян Ірина. Дидактичні аспекти впровадження технологій тайм-менеджменту у сучасний навчальний процес


91

Тюркеджи Анатолій. Проектування та розробка програм управління робочим часом навчального заняття


93ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Грінь Ганна. Монетаристська теорія макроекономічного регулювання

95

Колісник Костянтин. Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції

96

Шевченко Микола. Інвестиційна діяльність та її вплив на макроекономічні показники економіки України


97

Логвиненко Ірина Можливість підвищення прибутку підприємств України


99

Добруля Денис. Аналіз управліення витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства


101

Тихомирова Евгения. Управление финансовым состоянием организации (на примере ООО “Ярмолпрод”)


103
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Тексти наукових статей, організаційний внесок у розмірі 150 грн надсилаються до 20 березня 2016 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка