ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки Б ердянськ 2012


НазваВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Природничі науки Б ердянськ 2012
Сторінка1/55
Дата13.08.2013
Розмір6.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 19 квітня 2012 рокуТом 3.

Природничі науки
Бердянськ

2012УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 348 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 9 від 29.03.2012 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., директор Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 19 квітня 2012 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.
© Бердянський державний

педагогічний університет

ЗМІСТ


МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ
Божко Ірина. Формування емоційного інтелекту в підлітковому віці на уроках математики


12

Борщ Оксана. Інформаційно-комунікаційні технології в організації позакласної роботи з математики


14

Брезгун Валерія. Термодинамічний підхід до аналізу системи (Me + Н2О)


15

Буркут Ольга. Розвиток критичного мислення при навчанні математики


16

Галиця Артур. Вплив дефектної структури на електропровідність полікристалів


17

Галиця Артур. Методика використання фізичного експерименту в системі професійної підготовки майбутнього вчителя


18

Гопієнкова Лілія. Функціональні рівняння як один із засобів формування математичних компетентностей старшокласників


20

Донєва Олена. Експериментальне визначення сталої Больцмана

22

Дубіна Н. Використання цифрових освітніх ресурсів у процесі навчання фізики у ВНЗ


24

Єрмакова Катерина. Вплив інформаційних технологій на підвищення ефективності навчання математики


26

Каніна Єлизавета, Тінькова Дар’я. Питання адаптування до чинних підручників методичних рекомендацій щодо використання на уроках математики комп’ютерних засобів навчання28

Клещунов Олег. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики


30

Ковальов Артем. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі фазовим методом


32

Кожевін Олександр. Проблеми і тенденції розвитку сучасних фундаментальних наукових досліджень в Україні


33

Корзун Юлія. Формування математичних компетентностей студентів фізиків у процесі вивчення елементарної математики


35

Корнилова Елена. Структура систем методико-математических заданий в теме “Математические понятия” и некоторые принципы конструирования этих заданий37

Корнюшко Татьяна. Электронное учебно-методическое пособие для самообучения


38

Кузницова Анастасия. Преимущества инвариантной формы дифференциальных уравнений


40

Лопарєв Павло. Електронна ударна установка

42

Марєнко Євген. Застосування двоїстості у математичних дисциплінах


44

Массаути Виктория. Условия устойчивости на основе преобразований разностных решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Использование метода Эйлера для решения задач на DELPHI


46

Нестеренко Олена. Методика підготовки учнів до розв’язування задач з параметрами під час Державної підсумкової атестації


48

Нестерова Наталя. Самовиховання підлітків при навчанні курсу алгебри в 9 класі


51

Пажус Оксана. Дослідницька робота учнів на уроках математики

52

Пивень Яна. Энергетический порог частиц во Вселенной

53

Прилипка Олексій. Засоби вдосконалення методики навчання доведень математичних тверджень при вивченні шкільного курсу математики55

Солоха Ольга. Методи активізації процесу навчання математики

56

Стеценко Максим. Моделювання процесів розповсюдження світла у хвилеводній фотоніці


58

Турченко Екатерина. Анализ устойчивости движения Меркурия с учетом гипотезы внешнего воздействия


60

Фалалеев Алексей. Задачи графического образования в условиях автоматизации изображения пространственных форм


61

Хілінська Аліна. Використання цифрових освітніх ресурсів (ЦОР) у процесі викладання фізики в середній школі


65

Ходыкин Александр. Ускорение частиц сверхвысоких энергий в галактическом пространстве


66

Храновський Олег. Розвиток логічного мислення учнів при навчанні математики


68

Швець Юлія. Навчання фізики на рівні стандарту засобами нових інформаційних технологій


70ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Бессонов Олексій. Створення сайтів у системі UCOZ

72

Бордюг Наталя. Переваги INTERBASE

73

Вільган Олександр. Способи оптимізації роботи баз даних і серверу INTERBASE


74

Возний Сергій. Перспективи використання транспортних мереж MPLS


76

Возний Сергій. Твердотільні накопичувачі SSD

77

Головатий Богдан. Проектування зручності використання інтерфейсів у процесі розробки програмних продуктів та web-сайтів


79

Голубов Микола. Аналіз безкоштовних програм і онлайн-сервісів для перевірки творів на плагіат


80

Горбачова Олена. Особливості серверу INTERBASE 4.0

82

Григор’ян Ірина. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні комп'ютерної інженерної графіки83

Денисов Сергій. Механізми захисту WI-FI мереж

86

Денисов Сергій. Проблеми захисту електронних документів

87

Костюк Ярослав. Мережі нового покоління NGN

88

Костюк Ярослав. Порівняння пошукових систем YANDEX і GOOGLE

90

Лигін Артем. Проблеми та перспективи системи UEFI

91

Лопарєв Павло. “Біжучий рядок” – динамічна індикація на прикладі світлодіодної матриці RL-M2388 і мікроконтролера ATMEGA1280 (отладочная плата ARDUINO MEGA)93

Лопарєв Павло. Розробка графічного інтерфейсу для консольної програми в ОС GNU/LINUX


96

Лопарєв Роман. Моніторинг бездротової мережі

98

Лопарєв Роман. Реалізація двохзв’язного динамічного списку на С++

100

Лук'яненко Альона. Фізичні основи захисту бездротових мереж

101

Могильовцев Станіслав. Аналіз програмних засобів для створення електронно-дидактичного забезпечення


103

Могильовцев Станіслав. Питання щодо забезпечення безпеки інформації в комутаційних обчислювальних мережах


105

Нікуліна Вероніка. Бази даних як невичерпне джерело інформації сучасного суспільства


106

Петраковський Павло. Історія СУБД INTERBASE

109

Рубаненко Дмитро. Моделювання об’єктів у 2-вимірному та
3-вимірному просторі засобами AUTOLISP


110

Рюмшин Олександр. Інструментальні засоби та технології INTERBASE


112

Салаєв Андрій. Аналіз ефективності систем автоматичного просування сайтів


114

Салій Андрій. Формування вмінь студентів з автоматизованого проектування програмного забезпечення за допомогою уніфікованої мови моделювання115

Селезньова Ірина. Використання методу проектів при вивченні комп’ютерних технологій управління проектами


116

Селезньова Ірина. Реалізація міжпредметних зв’язків на лабораторних роботах з дисципліни “Комп’ютерні мережі”


119

Сибірцев Віталій. Аналіз місць розміщення команди автозавантаження WINLOCER в операційній системі WINDOWS


121

Сибірцев Віталій. Використання мережевого стандарту IEEE 802.22 WRAN


122

Соколов Сергій. Розробка експериментальної версії зовнішнього незалежного тестування з інформатики


124
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Схожі:

ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Динаміка розвитку міжнародних...
ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО...

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 11....
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (далі Інститут) затверджений базовим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка