Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка5/10
Дата16.03.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Практичне заняття (2 год.)

1. Правові засади складання актів перевірок, приписів, протоколів про порушення вимог екологічного законодавства органами екологічного контролю.

2. Правові процедури внесення органами екологічного контролю приписів до порушників екологічного законодавства.

3. Правові засади винесення постанов про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності органами екологічного контролю.

4. Правові питання винесення постанов про накладання штрафів, конфіскацію незаконно добутої продукції, позбавлення спеціальних прав за порушення вимог екологічного законодавства органами екологічного контролю.

5. Правові засади підготовки матеріалів органами екологічного контролю та їх передача до правоохоронних та судових органів про притягнення винних до кримінальної, майнової відповідальності за екологічні злочини та про відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.
Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Дослідити правові процедури здійснення окремих видів екологічного контролю.

2. Проаналізувати правові засади планової та позапланової діяльності щодо здійснення екологічного контролю.

3. Правові вимоги до внесення постанов про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності органами екологічного контролю.

4. Правові питання винесення постанов про накладання штрафів, конфіскацію незаконно добутої продукції, позбавлення спеціальних прав за порушення вимог екологічного законодавства органами екологічного контролю.

5. Правові засади обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог екологічного законодавства органами екологічного контролю.
Рекомендована література:

Основні джерела: 32,38,39,40

Додаткові джерела: 1-5

Нормативно-правові акти: 1-8, 65, 69, 86, 87, 96, 97, 99, 108-113, 219,220, 229.
Контрольні питання до змістовного модуля І.


 1. Історико-правові засади контрольної природоохоронної діяльності в Україні.

 2. Науково-теоретичні підходи до розуміння екологічного контролю.

 3. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю.

 4. Функції та завдання екологічного контролю.

 5. Суб’єкти та об’єкти екологічного контролю.

 6. Зміст екологічного контролю.

 7. Види екологічного контролю.

 8. Співвідношення екологічного контролю та нагляду.

 9. Державний екологічний контроль.

 10. Громадський екологічний контроль.

 11. Виробничий екологічний контроль.

 12. Самоврядний екологічний контроль.

 13. Природноресурсовий контроль. Контроль в галузі охорони довкілля. Контроль в сфері забезпечення екологічної безпеки.

 14. Способи (методи) екологічного контролю.

 15. Форми екологічного контролю: поняття і види. Попереджувальний екологічний контроль. Поточний екологічний контроль. Каральний екологічний контроль.

 16. Місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики.

 17. Поняття джерел екологічного контролю.

 18. Закони як джерела екологічного контролю.

 19. Укази Президента як джерела екологічного контролю.

 20. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України як джерела екологічного контролю.

 21. Рішення міністерств та відомств як джерела екологічного контролю.

 22. Рішення органів місцевого самоврядування у сфері екологічного контролю.

 23. Правові засади формування органів екологічного контролю.

 24. Система органів екологічного контролю.

 25. Органи державного екологічного контролю.

 26. Надвідомчий екологічний контроль та компетенція його органів.

 27. Органи поресурсового екологічного контролю їх повноваження.

 28. Органи функціонального, відомчого екологічного контролю.

 29. Повноваження органів громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 30. Взаємодія органів державного та громадського контролю в галузі екології.

 31. Органи виробничого екологічного контролю та їх повноваження.

 32. Взаємодія природоохоронних та правоохоронних органів у сфері здійснення екологічного контролю.

 33. Поняття моніторингу довкілля як превентивної форми екологічного контролю та його види.

 34. Система державного моніторингу довкілля.

 35. Правове забезпечення моніторингу землі, вод, лісів, атмосферного повітря, надр, тваринного світу.

 36. Лабораторний екологічний контроль в системі моніторингу довкілля.

 37. Моніторинг довкілля, екологічна експертиза як гарантії інших функцій управління в галузі екології.

 38. Контроль за використанням та охороною земель.

 39. Контроль у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

 40. Правові забезпечення здійснення інспектування суден.

 41. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням та захистом лісів.

 42. Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр.

 43. Контроль у сфері використання та охорони тваринного світу.

 44. Державний контроль за охороною атмосферного повітря.

 45. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 46. Контроль у сфері хорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

 47. Перевірка додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

 48. Контроль за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

 49. Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

 50. Контроль у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

 51. Екологічний контроль за додержанням екологічних стандартів, нормативів, правил.

 52. Контроль за якістю та безпекою продуктів харчування і предметів побуту.

 53. Контроль за військовою діяльністю, військовими об’єктами.

 54. Складання актів перевірок, протоколів про адміністративні порушення екологічного законодавства.

 55. Внесення приписів до порушників екологічного законодавства.

 56. Внесення постанов про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності.

 57. Винесення постанов про накладання штрафів, конфіскацію незаконно добутої продукції, позбавлення спеціальних прав за порушення вимог екологічного законодавства.

 58. Підготовка матеріалів та передача до правоохоронних та судових органів про притягнення винних до кримінальної відповідальності за екологічні злочини та про відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.Типове завдання модульної контрольної роботи за

змістовим модулем І.

1.Державний надвідомчий екологічний контроль здійснюють:

А) Державний комітет з природних ресурсів України,

Б) Агенство екологічних інвестицій,

В) Державна екологічна інспекція.
2.Громадський екологічний контроль здійснюють:

А) представники громадських організацій,

Б) об’єднання громадян екологічного спрямування,

В) громадські інспектори з охорони довкілля.
3.У разі виявлення порушення вимог екологічного законодавства, засоби адміністративного впливу на порушників мають право застосовувати :

А) громадські інспектори з охорони довкілля;

Б) працівники відділів екологічного контролю органів місцевого самоврядування;

В) державні інспектори.
4.Яка з наведених гарантій реалізації екологічних прав громадян відноситься до організаційно-розпорядчих:

А) здійснення державного і громадського екологічного контролю;

Б)ліцензування екологічно небезпечної діяльності;

В) проведення широкомасштабних заходів, щодо підтримання і поліпшення стану навколишнього природного середовища

5. Державний контроль у галузі використання, відтворення і охорони атмосферного повітря у частині додержання нормативів ГДВ для автомобільного транспорту здійснюється:

А) Мінприроди України

Б) санітарними інспекціями МОЗ України

В) ДАІ МВС України


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 36. - Ст. 340.

 4. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 21. Ст. 170.

 5. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 48. - Ст. 252.

 6. Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 22-23. Ст. 198.

 7. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - N 14. - Ст. 97.

 8. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - N 42. - Ст. 2641.

 9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19 – 20, 21 – 22. – Ст. 144.

 10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

 11. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.- N 6. - Ст. 223.

 12. Закон України Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 30. - Ст. 201.

 13. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 21. - Ст. 152.

 14. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 34. - Ст. 502.

 15. Закон України “Про екологічну мережу України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 45. - Ст. 502.

 16. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки” від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 47. - Ст. 405.

 17. Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 12. - Ст. 442.

 18. Закон України “Про курорти” від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 50. - Ст. 435.

 19. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - N 36. - Ст. 1196.

 20. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець” від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N18. - Ст. 139.

 21. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 27. - Ст. 1112.

 22. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

 23. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 24. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.

 25. Закон України “Про ветеринарну медицину” в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5 – 6. – Ст. 53.

 26. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 27. Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31.05.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - N 45. - Ст. 1837.

 28. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №. 52. – Ст. 683.

 29. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

 30. Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 17. - Ст. 717.

 31. Закон України “Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.

 32. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

 33. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня. .

 34. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

 35. Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

 36. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст.115.

 37. Закон України “Про війська Цивільної оборони України” від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.172.

 38. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

 39. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

 40. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст.91.

 41. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 42. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.

 43. Закон України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 22. – Ст. 86.

 44. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 45. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 46. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст.237.

 47. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.

 48. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка