Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка4/10
Дата16.03.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 4. Правові засади здійснення моніторингу довкілля як способу екологічного контролю (9 год.)

Поняття моніторингу довкілля (екологічного моніторингу) як превентивної форми екологічного контролю. Правові засади моніторингу довкілля. Науково-правові дослідження поняття та суті моніторингу довкілля.

Система державного моніторингу довкілля. Типи, види та рівні екологічного моніторингу. Загальний (стандартний), оперативний (кризовий), фоновий (науковий) екологічний моніторинг. Стадії (етапи) проведення екологічного моніторингу. Локальний, регіональний, національний, глобальний рівень екологічного моніторингу.

Правове забезпечення моніторингу землі, вод, лісів, рослинного світу, атмосферного повітря, надр, тваринного світу, об’єктів та територій природно-заповідного фонду, інших об’єктів правової охорони екологічного права.

Лабораторний екологічний контроль в системі моніторингу довкілля.

Моніторинг довкілля та його співвідношення з екологічною експертизою як гарантії інших функцій управління в галузі екології.
Лекція 5. Правові засади здійснення моніторингу довкілля як способу екологічного контролю (2 год.)

1. Поняття моніторингу довкілля як превентивного способу екологічного контролю.

2. Види, типи, рівні та система державного моніторингу довкілля.

3. Правове забезпечення моніторингу землі, вод, лісів, атмосферного повітря, надр, тваринного світу, об’єктів та територій природно-заповідного фонду, інших об’єктів правової охорони екологічного права.

4. Лабораторний екологічний контроль в системі моніторингу довкілля.

5. Моніторинг довкілля, екологічна експертиза як гарантії інших функцій управління в галузі екології.
Практичне заняття (2 год.)

1. Поняття моніторингу довкілля як превентивного способу екологічного контролю.

2. Види, типи, рівні та система державного моніторингу довкілля.

3. Правові засади здійснення моніторингу землі, вод, лісів, атмосферного повітря, надр, тваринного світу, об’єктів та територій природно-заповідного фонду, інших об’єктів правової охорони екологічного права.

4. Моніторинг довкілля, екологічна експертиза як гарантії інших функцій управління в галузі екології.
Завдання для самостійної роботи (5 год.).

1. Дослідити міжнародно-правові та національно-правові засади здійснення екологічного моніторингу.

2. Розглянути науково-практичне співвідношення понять екологічного контролю та екологічного моніторингу.

3. Дослідити правові засади здійснення моніторингу землі, вод, лісів, атмосферного повітря, надр, тваринного світу, об’єктів та територій природно-заповідного фонду, інших об’єктів правової охорони екологічного права.

4. Дослідити перспективи систематизації правових норм про екологічний моніторинг.

Рекомендована література:

Основні джерела: 21-28, 61

Додаткові джерела: 18,34,62

Нормативно-правові акти: 23, 26, 39, 41, 78, 103, 133, 221.
Тема 5. Правові аспекти контролю у сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (11 год.)

Правові засади контролю за використанням та охороною земель. Мета, завдання, система та зміст контролю за використанням та охороною земель. Правові методи контролю за використанням та охороною земель.

Правове регулювання здійснення контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання. Правові засади інспектування суден. Способи контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу. Система органів контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів і рослинного світу та їх повноваження.

Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр.

Особливості правового регулювання контролю у сфері використання, відтворення та охорони тваринного світу.

Правові засади державного контролю за охороною атмосферного повітря та його форми.
Лекція 6. Правові аспекти контролю у сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (2 год.)

1. Правові засади контролю за використанням та охороною земель.

2. Правове регулювання здійснення контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання. Правові засади інспектування суден.

3. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу. Система органів контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів і рослинного світу та їх повноваження.

4. Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр.

5. Особливості правового регулювання контролю у сфері використання, відтворення та охорони тваринного світу.

6. Правові засади державного контролю за охороною атмосферного повітря та його форми.
Практичне заняття (2 год.)

1. Правові засади здійснення контролю за використанням та охороною земель.

2. Правові засади здійснення контроль у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання. Правові засади здійснення інспектування суден.

3. Способи контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.
Практичне заняття (2 год.)

1. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням та захистом лісів і рослинного світу.

2. Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр.

3. Правові засади контролю у сфері використання, відтворення та охорони тваринного світу.

4. Правове регулювання державного контролю за охороною атмосферного повітря та його флори.
Завдання для самостійної роботи (5 год.).

1. Розглянути особливості правового забезпечення здійснення різних видів державного поресурсового контролю

2. Дослідити компетенцію спеціально уповноважених органів, які здійснюють поресурсовий екологічний контроль.

3. Дослідити правові методи контролю за використанням та охороною земель та лісів.

4. Проаналізувати правові засади здійснення державного екологічного контролю в сфері використання та охорони атмосферного повітря.

5. Розглянути правові методи здійснення державного екологічного контролю в сфері використання, відтворення та охорони водних ресурсів.

6. Дослідити правове регулювання державного екологічного контролю в сфері використання та охорони тваринного та рослинного світу.
Рекомендована література:

Основні джерела: 20, 24-29,52

Додаткові джерела: 90,91, 9, 47,62

Нормативно-правові акти: 11, 41, 67-69, 74, 75, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 124.
Тема 6. Правове забезпечення контролю у сфері охорони природних комплексів, природно-соціальних умов і процесів, екологічних систем та ландшафтів (8 год.)

Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Особливості форм та методів екологічного контролю в сфері охорони природно-заповідного фонду України.

Правові форми контролю у сфері охорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

Правові засади перевірки додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України.

Правові проблеми регулювання контролю за додержанням режиму екологічної мережі, видів тварин і рослин, занесених до Червоної та Зеленої книг України, водно-болотних угідь міжнародного значення, які є середовищем існування водоплавних птахів.
Лекція 7. Правове забезпечення контролю у сфері охорони природних комплексів, природно-соціальних умов і процесів, екологічних систем та ландшафтів (2 год.)
1. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Правові форми контролю у сфері охорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

3. Правові засади перевірки додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України.

4. Правові проблеми регулювання контролю за додержанням режиму екологічної мережі, видів тварин і рослин, занесених до Червоної та Зеленої книг України, водно-болотних угідь міжнародного значення, які є середовищем існування водоплавних птахів.
Практичне заняття (2 год.)

1. Особливості правового забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Особливості здійснення контролю у сфері хорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

3. Правові засади перевірки додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.
Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Розглянути правові засади здійснення контролю в галузі охорони об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

2. Дослідити особливості правового регулювання фонового моніторингу довкілля як способу контролю в галузі охорони об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Проаналізувати особливості та правові форми здійснення середовищеохоронного контролю.

4. Дослідити правові особливості здійснення екологічного контролю в межах екологічної мережі, водно-болотних угідь міжнародного значення як середовища існування водоплавних птахів.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-5,, 26,27,33

Додаткові джерела: 47,62

Нормативно-правові акти: 12-18, 20, 21, 30, 112.
Тема 7. Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки (9 год.)

Поняття контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки та особливості його правового регулювання.

Правові засади визначення критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

Особливості правового регулювання здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон.

Правові аспекти контролю (нагляду) у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування і предметів побуту.

Особливості правового регулювання екологічного контролю за додержанням вимог екологічної безпеки у військовій сфері та на військових об’єктах.

Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.
Лекція 8. Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки та особливості його правового регулювання.

2. Правові засади визначення критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

3. Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

4. Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

5. Правові аспекти контролю (нагляду) у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування і предметів побуту.

6. Особливості правового регулювання екологічного контролю за додержанням вимог екологічної безпеки у військовій сфері та на військових об’єктах.

7. Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.
Практичне заняття (2 год.)

1. Правові засади здійснення екологічного контролю в сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

3. Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

4. Правові аспекти здійснення контролю (нагляду) у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування і предметів побуту.

5. Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.
Завдання для самостійної роботи (5 год.).

1. Дослідити загальні правові засади щодо здійснення екологічного контролю щодо забезпечення екологічної безпеки.

2. Проблеми правового забезпечення здійснення екологічного контролю щодо забезпечення екологічної безпеки.

3. Правові засади ефективності контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

4. Особливості правового регулювання здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний контроль.

5. Дослідити правові питання здійснення контролю (нагляду) за якістю та безпекою продуктів харчування і предметів побуту.

6. Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Рекомендована література:

Основні джерела: 6,55-57

Додаткові джерела: 7,8

Нормативно-правові акти: 8, 22, 24, 25, 27-29, 31-34, 40, 61, 81, 101, 104-106.
Тема 8. Особливості застосування правових засобів впливу на порушників екологічного законодавства як форма екологічного контролю (8 год.)

Правові засади планування здійснення екологічного контролю, складання актів перевірок, приписів та протоколів про порушення вимог екологічного законодавства як важлива форма здійснення екологічного контролю. Особливості позапланових перевірок органами екологічного контролю.

Правова процедура внесення приписів до порушників екологічного законодавства посадовими та службовими особами екологічного контролю про усунення недоліків у їх діяльності.

Правові вимоги до внесення постанов про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності органами екологічного контролю.

Правові засади винесення постанов про накладання штрафів, конфіскацію незаконно добутої продукції, позбавлення спеціальних прав за порушення вимог екологічного законодавства.

Правові засади обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог екологічного законодавства органами екологічного контролю. Правові аспекти підготовки органами екологічного контролю матеріалів та передачі їх до правоохоронних і судових органів про притягнення винних осіб до кримінальної, майнової відповідальності за екологічні злочини та про відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.
Лекція 9. Особливості застосування правових засобів впливу на порушників екологічного законодавства як форма екологічного контролю (2 год.)

1. Правові засади складання актів перевірок, приписів та протоколів про порушення вимог екологічного законодавства як важлива форма здійснення екологічного контролю.

2. Правові вимоги до внесення постанов про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності органами екологічного контролю.

3. Правові засади винесення постанов про накладання штрафів, конфіскацію незаконно добутої продукції, позбавлення спеціальних прав за порушення вимог екологічного законодавства.

4. Правові засади обчислення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог екологічного законодавства органами екологічного контролю.

5. Правові аспекти підготовки органами екологічного контролю матеріалів та передачі їх до правоохоронних і судових органів про притягнення винних осіб до кримінальної, майнової відповідальності за екологічні злочини та про відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка