Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний факультет кафедра теорії та історії держави і права


НазваКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний факультет кафедра теорії та історії держави і права
Сторінка1/14
Дата19.03.2013
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
юридичний факультет
кафедра теорії та історії держави і права

Укладачі : А.Д. Машков, Н.В. Теремцова
Проблеми теорії та філософії права

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для магістрів за спеціальністю ’8.060101 Правознавство’

Затверджено:

на засіданні кафедри

теорії та історії держави і права

Протокол №­ 10

від „ 22 червня 2010 року

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма з дисципліни
«ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА»

Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. ­– 104 с.
Укладачі :

к.ю.н., доц. Машков Андрій Дмитрович

к.ю.н., асистент Теремцова Ніна Володимирівна
Лектори:

к.ю.н., доц. Машков А. Д.

к.ю.н., асистент Теремцова Н. В.
Викладачі:

к.ю.н., проф. Котюк В. О., к.ю.н., доц. Машков А. Д., к.ю.н., доц. Костенко О.Б., к.ю.н., доц. Неліп М.І., к.ю.н., асист. Кабанець Н.І., к.ю.н., асист. Теремцова Н.В., асист. Верник О. І., асист. Дудар С. К., асист. Ліщук К. В

Рецензенти:

д.ю.н., проф. Безклубий І. А.

к.ю.н., доц. Дзейко Ж. О.

к.ю.н., доц. Костенко О.Б.

Погоджено

з науково-методичною комісією
__________________________
©А. Д. Машков, Н. В. Теремцова, 2010
ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................4
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ....................................................................11
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ.........................................................12
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІНОЇ РОБОТИ..........................................................................15

Змістовний модуль 1. ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА............................15


  • Контрольні питання до змістовного модуля 1 (ЗМ 1)...........................27


Змістовний модуль 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ............30


  • Контрольні питання до змістовного модуля 2 (ЗМ 2)...........................78


Змістовний модуль 3. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ..................................................................................................................86


  • Контрольні питання до змістовного модуля 3 (ЗМ 3)...........................94


Контрольні питання для складання іспиту.....................................................96
Література до всіх тем....................................................................................103


Вступ1. Мета і завдання програми курсу «Проблеми теорії та філософії права»Основна мета курсу полягає у тому, щоб поглибити знання студентів магістратури з теоретичних питань юридичної теорії шляхом ознайомлення їх з основними проблемами філософії та теорії держави і права (включаючи проблемні аспекти застосування юридичних норм).

Головними завданнями курсу є: ознайомлення студентів магістратури із специфікою предмету «Проблеми теорії та філософії права»; основними теоретико-правовими ідеями і поглядами, що склалися у сучасній теорії та філософії права; оволодіння студентами основними теоретико-філософсько-правовими поняттями і категоріями, що відіграють основоположну роль у системі юридичних знань. У першу чергу це пов’язано з розглядом питань, що стосуються предмету, структури, функцій теоретичного осмислення державно-правової дійсності, методології права; основних напрямів сучасної філософії та теорії держави і права, концепцій праворозуміння, основнийх аспектів застосування юридичних норм тощо.Мета і завдання лекційних занять полягають в узагальненому викладанні основних тем курсу, забезпеченні необхідними знаннями для самостійного вивчення питань курсу.
Мета і завдання самостійної роботи (яка не виключає, а, навпаки, у певних випадках передбачає участь у цьому процесі професорсько-викладацького складу) студентів магістратури полягають у поглибленому опрацьовуванні змісту лекцій; привиття навичок самостійної творчої науково-дослідної діяльності; практичному застосуванні знань і умінь, отриманих на лекційних заняттях; вивченні проблем, що вийшли за межі об'єму лекційного матеріалу.

Нормативний курс із дисципліни «Проблеми теорії та філософії права» складається із трьох модулів.


  • Модуль № 1: Проблеми філософії права;

  • Модуль № 2: Проблеми теорії права і держави;

  • Модуль № 3: Проблеми застосування юридичних норм.

Модуль № 1: Проблеми філософії права (ЗМ-1)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ...
Дисципліна «Бухгалтерський облік і експертиза» на ІУ курсі у 7 семестрі в обсязі 50 годин, з них лекцій 26 год., самостійна робота...
МИСЕНКО ЯРОСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ОСВІТА: 2001р. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Юридичний факультет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультет
Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультет
Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка