Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка3/10
Дата16.03.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Частина І
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

із спецкурсу
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

Укладачі:

к.ю.н., доц. Краснова М.В., асист. Шомпол О.А.


Авторські права застережені

 Краснова М.В., Шомпол О.А., 2009.

III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


теми


Назва лекції


Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Змістовний модуль 1. Екологічний контроль за законодавством України


1

Поняття, функції, завдання, види, об’єкти та форми екологічного контролю

4

2

4

2

Нормативно-правове забезпечення екологічного контролю та його місце в системі екологічного законодавства

2
4

3
Організаційно-правове забезпечення екологічного контролю

2

2

5

4
Правові засади здійснення моніторингу довкілля як способу екологічного контролю

2

2

5

5
Правові аспекти контролю у сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів

2

4

5

6

Правове забезпечення контролю у сфері охорони природних комплексів, природно-соціальних умов і процесів, екологічних систем та ландшафтів

2

2

4

7
Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки.

2

2

5

8
Особливості застосування правових засобів впливу до порушників екологічного законодавства як форма екологічного контролю

2

3

4Модульна контрольна робота

1Всього 72

18

18

36Загальний обсяг - 72 год., в тому числі:

лекцій - 18 годин, практичних занять - 18 годин, самостійної роботи - 36 годин.
Змістовний модуль1. Екологічний контроль за законодавством України.

Тема 1. Поняття, функції, завдання, види, об’єкти, форми

екологічного контролю (8 год.)

Історичні засади контрольної природоохоронної діяльності на теренах України. Історичні джерела права про здійснення контролю в сфері охорони природи.

Науково-теоретичні дослідження питань екологічного контролю. Місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики.

Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю. Екологічний контроль як міжгалузева функція управління в галузі використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки. Функції та завдання екологічного контролю за законодавством України. Співвідношення екологічного контролю та нагляду. Співвідношення екологічного контролю з іншими функціями управління в галузі екології.

Суб’єкти та об’єкти екологічного контролю. Зміст екологічного контролю. Види та форми екологічного контролю. Державний загальний та спеціальний екологічний контроль. Громадський екологічний контроль. Виробничий екологічний контроль. Самоврядний екологічний контроль. Особливості природноресурсного контролю. Контроль в галузі охорони довкілля. Контроль в сфері забезпечення екологічної безпеки.

Способи (методи) здійснення екологічного контролю. Соціальний екологічний контроль. Інструментальний екологічний контроль. Моніторинг довкілля. Радіоекологічний, геологічний, токсикологічний фізико-хімічний контроль. Гірничий, епідемічно-санітарний, метрологічний, прокурорський нагляд.

Попереджувальний екологічний контроль. Поточний екологічний контроль. Каральний екологічний контроль.
Лекція 1. Поняття, функції, завдання, види, об’єкти, форми

екологічного контролю (2 год.)

1. Історичні засади контрольної природоохоронної діяльності на теренах України.

2. Науково-теоретичні дослідження питань екологічного контролю. Місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики.

3. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю.

4. Суб’єкти та об’єкти екологічного контролю. Зміст екологічного контролю.

5. Функції та завдання екологічного контролю за законодавством України. Співвідношення екологічного контролю та нагляду, а також з іншими функціями управління в галузі екології.
Лекція 2. Поняття, функції, завдання, види, об’єкти, форми екологічного контролю (2 год.)

1. Види та форми екологічного контролю. Державний загальний та спеціальний екологічний контроль. Громадський екологічний контроль. Відомчий та виробничий екологічний контроль. Самоврядний екологічний контроль.

2. Особливості природноресурсного контролю. Контроль в галузі охорони довкілля. Контроль в сфері забезпечення екологічної безпеки.

3. Способи (методи) здійснення екологічного контролю. Соціальний екологічний контроль. Інструментальний екологічний контроль. Моніторинг довкілля.

4. Форми екологічного контролю. Попереджувальний екологічний контроль. Поточний екологічний контроль. Каральний екологічний контроль.
Практичне заняття (2 год.)

1. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю.

2. Функції та завдання екологічного контролю.

3. Види екологічного контролю. Співвідношення екологічного контролю та нагляду.

4. Правові засади державного екологічного контролю.

5. Громадський екологічний контроль. Відомчий та виробничий екологічний контроль. Самоврядний екологічний контроль.

6. Форми екологічного контролю: поняття і види. Попереджувальний екологічний контроль. Поточний екологічний контроль. Каральний екологічний контроль.
Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Дослідити історичні засади формування та розвитку екологічного контролю як функції управління в галузі екології.

2. Дослідити науково-правові засади формування поняття екологічного контролю як правової категорії.

3. Проаналізувати правові співвідношення екологічного контролю з суміжними поняттями – наглядом, експертизою, аудитом, екологічним інформуванням, ліцензуванням тощо.

4. Розглянути співвідношення понять: державний загальний та спеціальний екологічний контроль, самоврядний та громадський екологічний контроль, відомчий та виробничий контроль.

4. Дослідити правові засади способів здійснення екологічного контролю.

5. Визначити місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики та перспективи його удосконалення.

6. Дослідити мету, завдання, суб’єкти та об’єкти екологічного контролю.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1,2,3,4,5,17,19,45

Додаткові джерела: 9,15,16,34,35,47,48.

Нормативно-правові акти: 1, 23, 86, 88.
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення екологічного контролю та його місце в системі екологічного законодавства (6 год.)

Правове регулювання здійснення екологічного контролю – провідний інститут екологічного права. Правові засади здійснення екологічного контролю. Міжнародно-правові засади екологічного контролю. Конституційні засади екологічного контролю. Закони України “Про охорону навколишнього природного середовища” та «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності» як джерела правового регулювання здійснення екологічного контролю.

Поресурсові закони та кодекси як джерела екологічного контролю. Основні напрями державної політики України в галузі використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки про засади екологічного контролю. Укази Президента України як джерела екологічного контролю. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України як джерела екологічного контролю. Накази та рішення міністерств та відомств як джерела екологічного контролю.

Рішення органів місцевого самоврядування у сфері екологічного контролю.

Нормативно-правове забезпечення процедур та способів здійснення екологічного контролю.

Місце рішень органів судової влади у системі правового регулювання здійснення екологічного контролю.

Перспективи систематизації правових норм про екологічний контроль.
Лекція 3. Нормативно-правове забезпечення екологічного контролю (2 год.)

1. Правові засади здійснення екологічного контролю. Міжнародно-правові засади екологічного контролю. Конституційні засади екологічного контролю. Закони України “Про охорону навколишнього природного середовища” та «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності» як джерела екологічного контролю.

2. Поресурсові закони та кодекси як джерела екологічного контролю.

3. Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України як джерела правового регулювання здійснення екологічного контролю. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази та рішення міністерств та відомств як джерела екологічного контролю.

4. Рішення органів місцевого самоврядування у сфері екологічного контролю.

5. Місце рішень органів судової влади у системі правового регулювання здійснення екологічного контролю.

6. Перспективи систематизації правових норм про екологічний контроль як важливого інституту екологічного права та законодавства.
Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Дослідити міжнародно-правові засади екологічного контролю.

2. Дослідити правові засади екологічного контролю відповідно до Конституції України

3. Закони України “Про охорону навколишнього природного середовища” та «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності» як джерела екологічного контролю.

4. Проаналізувати концептуальні засади екологічного контролю за постановами Кабінету Міністрів України щодо системи екологічного контролю, способів та процедур здійснення екологічного контролю.

5. Дослідити науково-правові засади перспектив систематизації правових норм про екологічний контроль.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1,2,3, 4,5,30

Додаткові джерела: 34,35,62

Нормативно-правові акти: 1, 19, 23, 44, 45, 92, 93.
Тема 3. Організаційно-правове забезпечення екологічного контролю (9 год.)

Правові засади формування системи органів екологічного контролю.

Поняття системи екологічного контролю за законодавством України. Система органів державного екологічного контролю. Співвідношення системи державного контролю та системи державного моніторингу довкілля.

Органи державного загального екологічного контролю. Органи державного спеціального екологічного контролю.

Надвідомчий екологічний контроль та компетенція його органів.

Органи поресурсового екологічного контролю їх повноваження.

Органи функціонального, відомчого екологічного контролю. Повноваження самоврядних та громадських органів у сфері здійснення контролю в галузі екології.

Взаємодія органів спеціального державного надвідомчого та поресурсового, функціонального та громадського екологічного контролю.

Органи виробничого екологічного контролю та їх повноваження.

Взаємодія природоохоронних та правоохоронних органів у сфері здійснення екологічного контролю.
Лекція 4. Організаційно-правове забезпечення екологічного контролю (2 год.)

1. Правові засади формування системи органів екологічного контролю.

2. Поняття системи екологічного контролю за законодавством України. Система органів екологічного контролю.

3. Органи державного загального та спеціального екологічного контролю.

4. Надвідомчий екологічний контроль та компетенція його органів.

5. Органи поресурсового екологічного контролю їх повноваження.

6. Органи функціонального, відомчого екологічного контролю. Повноваження самоврядних та громадських органів у сфері здійснення контролю в галузі екології.

7. Взаємодія органів спеціального державного надвідомчого та поресурсового, функціонального та громадського екологічного контролю.

8. Органи виробничого екологічного контролю та їх повноваження.

9. Взаємодія природоохоронних та правоохоронних органів у сфері здійснення екологічного контролю.
Практичне заняття (2 год.)

  1. Правові засади формування системи органів екологічного контролю.

  2. Система органів екологічного контролю.

  3. Органи державного екологічного контролю.

  4. Правові засади здійснення надвідомчого екологічного контролю.

  5. Органи поресурсового екологічного контролю їх повноваження.

  6. Органи функціонального, відомчого екологічного контролю.

  7. Повноваження самоврядних та громадських органів у сфері здійснення контролю в сфері екології.

  8. Органи виробничого екологічного контролю та їх повноваження.

  9. Взаємодія природоохоронних та правоохоронних органів у сфері здійснення екологічного контролю.


Завдання для самостійної роботи (5 год.).

1. Дослідити правові засади формування системи органів екологічного контролю.

2. Розглянути систему органів екологічного контролю, визначену законодавством.

3. Дослідити співвідношення системи державного контролю та системи державного моніторингу довкілля.

4. Розглянути основні повноваження органів державного надвідомчого екологічного контролю.

5. Розглянути основні повноваження органів державного поресурсового екологічного контролю.

6. Розглянути форми взаємодії природоохоронних та правоохоронних органів у сфері здійснення екологічного контролю.

7. Розглянути форми взаємодії природоохоронних, самоврядних та громадських органів у сфері здійснення екологічного контролю.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-5, 10-15, 31,50, 59,60

Додаткові джерела: 36,37,44,46,49,58.

Нормативно-правові акти: 1, 19, 23, 45, 50, 76, 100, 125-127, 132, 138, 140, 142, 144, 147, 151-156, 225, 226.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка