Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права Кафедра трудового, земельного і екологічного права


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права Кафедра трудового, земельного і екологічного права
Сторінка1/10
Дата04.04.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

кафедра трудового, земельного і екологічного права

Кафедра трудового, земельного і екологічного права
Укладачі:

д.ю.н. Носік В.В.

к.ю.н. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н. Мірошниченко А.М.

к.ю.н. Марусенко Р.І.


Земельне право
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „ 19 ” листопада 2008 р.
декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.__________

КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Земельне право».
Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В.В.

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н. Марусенко Р.І.

Лектори:

д.ю.н., проф. Носік В.В.

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.

к.ю.н. Марусенко Р.І.

Викладачі:

ас. Бевз О.В.,

ас. Євстигнєєв А.С.,

ас. Саркісова Т.Б.,

ас. Слепченко А.А.,

ас. Суярко М.О.

Рецензент:

д.ю.н., проф.. Балюк Г.І.
Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008р.
___________________________

Підпис голови НМК факультетуІ. ВСТУП 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 5

1. Поточний контроль знань. 5

2. Модульний контроль знань 5

3. Підсумковий семестровий контроль. 6

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 7

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 8

Змістовний модуль 1. Земельне право в правовій системі України. Права на землю 8

1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять, 8

самостійної роботи студента 8

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 12

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 13

Змістовний модуль 2. Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15

1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять, 15

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 20

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2. 20

Змістовний модуль 3. Правовий режим земель в Україні. 22

1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 22

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3. 27

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 3. 28

V. ЛІТЕРАТУРА 30

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 47


І. ВСТУПРобоча навчальна програма з курсу «Земельне право» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Земельне право» викладається студентам ІІІ курсу у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 162 години, з них лекцій – 55 годин, практичних занять – 30 годин, самостійної роботи – 77 годин.

Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин з ефективного використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, регулювання плати з землю, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про плату за землю», «Про оренду землі», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про меліорацію земель» тощо, та підзаконних актів які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, управління у зазначеній сфері, відповідальності за порушення земельного законодавства, правового режиму окремих категорій земель тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі на практичних заняттях, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Земельне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 2 семестрі ІІІ курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентами ІІІ курсу їм необхідна наявність основних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо.

«Земельне право» як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такою дисципліною як «Екологічне право», що вивчається студентами юридичного факультету на 4 курсі.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Робоча програма спецкурсу " Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду" для студентів спеціалізації „Земельне і екологічне...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка