Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка6/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Підготовча стадія розробки бізнес-плану


 • Основна стадія розробки бізнес-плануї

 • Реорганізація

 • Банкрутство

 • Фінансове оздоровлення

 • Санація

 • Інновація

 • Інноваційний проект

 • Диверсифікація


  Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки

  Термінологічний словник ключових понять з теми 4


     1. Методика UNIDO

     2. Методика World Bank

     3. Методика фирмы «Goldman, Sachs & Co»

     4. ТАСИС.

     5. Міжнародні фінансові організації

     6. Умови фінансування бізнес-проектів

     7. Заявка на одержання фінансування

     8. Успішний бізнес-проект

     9. Безпека капіталу

     10. Корпоративне управління


  Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме

  Термінологічний словник ключових понять з теми 5


  1. Зміст бізнес-плану

  2. Структура бізнес-плану

  3. Логіка розробки бізнес-плану

  4. Стиль написання бізнес-план

  5. Оформлення бізнес-плану

  6. Титульний аркуш бізнес-плану

  7. Сторінка змісту бізнес-плану

  8. Резюме бізнес-плану

  9. Додаток бізнес-плану.

  10. Інвестиційні характеристики проекту.


  Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

  Термінологічний словник ключових понять з теми 6

  1. Галузь цивільної авіації
  2. Концепція поведінки фірми в галузі
  3. Напрямок авіаційних послуг та робіт
  4. Юридичний статус авіакомпанії.
  5. Дослідження ринку
  6. Сегментація ринку
  7. Цільовий ринок фірми
  8. Конкурентоспроможність.
  9. Конкурентна позиція фірми

  10. Структура авіаційних перевезень.
  Тема 7. Розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»

  Термінологічний словник ключових понять з теми 7


  1. Стратегія

  2. Зовнішній аналіз

  3. Внутрішній аналіз

  4. Ключові фактори успіху

  5. Матриця конкурентного профілю

  6. Сильні сторони фірми

  7. Слабкі сторони фірми

  8. SWOT-аналіз

  9. Місія фірми

  10. Стратегія контролювання витрат


  Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації
  Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту

  Термінологічний словник ключових понять з теми 8


      1. Маркетингове дослідження

      2. Споживачі авіаційних послуг

      3. Конкуренція.

      4. Конкурентні переваги.

      5. Стратегія маркетингу

      6. Інструментарій маркетингу

      7. Прогнозування обсягів продажу

      8. Портрет потенційного споживача

      9. Фактори впливу на споживацький смак.

      10. Проникнення на ринок.


  Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

  Термінологічний словник ключових понять з теми 9


      1. Маркетингове дослідження

      2. Споживачі авіаційних послуг

      3. Конкуренція.

      4. Конкурентні переваги.

      5. Стратегія маркетингу

      6. Інструментарій маркетингу

      7. Прогнозування обсягів продажу

      8. Портет потенційного споживача

      9. Фактори впливу на споживацький смак.

      10. Проникнення на ринок.


  Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

  Термінологічний словник ключових понять з теми 10


  1. Форма організації бізнесу.

  2. Структура авіакомпанії.

  3. Потреби фірми в персоналі.

  4. Ключові менеджери фірми.

  5. Зовнішні консультанти.

  6. Організаційна схема управління.

  7. Фонд заробітної плати.

  8. Продуктивність праці.

  9. Мотивація праці.

  10. Кадрова політика.


  Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»

  Термінологічний словник ключових понять з теми 11


       1. План виробництва авіакомпанії.

       2. Виробнича потужність.

       3. План руху і перевезень.

       4. Показник обсягу перевезень.

       5. Мережа повітряних ліній.

       6. Мережа попиту на авіапослуги.

       7. Додаткові послуги на борту.

       8. Технологія виробництва.

       9. Трудомісткість авіа послуг.

       10. Чартерний рейс.


  Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

  Термінологічний словник ключових понять з теми 12
  1. Програма інвестицій.

  2. Інвестиційний план.

  3. Кредит.

  4. Коефіцієнт заборгованості.

  5. Кредитні платежі.

  6. Відсоткова ставка.

  7. Чистий приведений дохід.

  8. Чутливість проекту.

  9. Дисконтна ставка.

  10. Термін окупності.
  Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»

  Термінологічний словник ключових понять з теми 13

  1. План доходів і видатків

  2. Прогнози обсягів продажу

  3. Прямі та операційні витрати

  4. Валовий, операційний та чистий прибуток

  5. Точка беззбитковості

  6. План грошових надходжень і виплат

  7. Додатний і від’ємний потік готівки

  8. Плановий баланс

  9. Фінансові коефіцієнти

  10. Точка беззбитковості.


  Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»

  Термінологічний словник ключових понять з теми 14


  1. Ризик.

  2. Підприємницький ризик.

  3. Концепція управління ризиками.

  4. Оцінка рівня ризику.

  5. Мінімізація негативних наслідків ризиків.

  6. Хеджування.

  7. Страхування.

  8. Самострахування.

  9. Методи страхування авіаційної діяльності.

  10. Мінімізація ризику.


  Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану

  Термінологічний словник ключових понять з теми 15


  1. Експертиза.

  2. Якість розробки бізнес-плану.

  3. Релевантність інформації.

  4. Критерій оцінки.

  5. Управлінське консультування.

  6. Презентація.

  7. Ключові питання презентації.

  8. Ефективність презентації.

  9. Засоби візуалізації.

  10. Програмний продукт.


  1.6.3 Тематика та зміст реферативної роботи
  Перелік індивідуальних завдань (тематичні реферати)
  Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві (АП).
  Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства


  1. Дослідити досвід планової діяльності на авіаційних підприємствах США.

  2. Дослідити досвід планової діяльності на авіаційних підприємствах Японії.

  3. Дослідити досвід планової діяльності на авіаційних підприємствах Китаю.

  4. Дослідити досвід планової діяльності на авіаційних підприємствах Росії.

  5. Дослідити досвід планової діяльності на авіаційних підприємствах України.

  6. Провести аналіз системи планів на комерційних підприємствах України, що не займаються виробничою діяльністю.

  7. Навести приклади використання директивних планів на підприємствах цивільної авіації.

  8. Охарактеризувати історичний досвід розвитку планування на підприємствах цивільної авіації.

  9. Розробити схему системи планів авіаційного підприємства.

  10. Проаналізувати систему планів авіакомпанії-перевізника та авіакомпанії, що займається авіа фотозйомкою.


  Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства


  1. Предмет і зміст бізнес-планування, його роль в ринковій економіці України.

  2. Соціально-економічна сутність бізнес-плану.

  3. Учасники процесу бізнес-планування.

  4. Основні функції бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності АП: для розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства, функція планування, залучення грошових коштів, залучення потенційних партнерів.

  5. Основні типи зовнішніх бізнес-планів.

  6. Державне регулювання оформлення зовнішніх бізнес-планів. Їх особливість. Методичні рекомендації.

  7. Структура та стандарти, загальні вимоги, пропоновані до бізнес-планів у галузі туризму.

  8. Типові помилки та недоліки при здійсненні бізнес-планування.

  9. Програмне забезпечення процесу бізнес-планування.

  10. Контроллінг у системі бізнес-планування.  Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація


  1. Організація бізнес-планування у галузі цивільної авіації: особливості, вимоги.

  2. Розробка бізнес-плану у процесі створення авіаційного альянсу, авіаційного пулу.

  3. Визначення суті проекту (профіль компанії, продукти і послуги).

  4. Особливості розробки бізнес-плану реорганізації АП.

  5. Особливості розробки бізнес-плану санації АП.

  6. Особливості розробки бізнес-плану реструктуризації АП.

  7. Бізнес-планування на авіаційних підприємствах, які займаються перевезенням пасажирів на території України та на міжнародному рівні.

  8. Бізнес-планування на авіаційних підприємствах, які займаються перевезенням вантажу та пошти на території України та на міжнародному рівні.

  9. Бізнес-планування на авіаційних підприємствах, що залучені до виконання робіт у сільському господарстві.

  10. Бізнес-планування на авіаційних підприємствах, що залучені до виконання аеро-фото- зйомки.


  Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування.. Оформлення кредитної заявки


  1. Державна модель бізнес-планування.

  2. Міжнародна модель бізнес-планування.

  3. Комерційні моделі бізнес-планування.

  4. Структура бізнес-плану по методиці UNIDO.

  5. Структура бізнес-плану за методикою ЄБРР.

  6. Структура бізнес-плану за методикою KPMG.

  7. Ліцензовані UNIDO пакети - COMFAR і PROPSPIN.

  8. Кредитні лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

  9. Кредитні лінії МСП.

  10. Програма кредитування фонду «Євразія» (США).

  11. Програми Western NIS Enterprise Fund.

  12. Програма венчурного фонду «Україна».


  Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме


  1. Особливості структури бізнес-плану для хендлінгової компанії та авіапідприємства.

  2. Зміст розділів бізнес плану для існуючого підприємства та для проекту.

  3. Основні вимоги до оформлення бізнес-плану.

  4. Визначення суті проекту (профіль компанії, продукти і послуги).

  5. Бізнес-ідея проекту. Порядок проведення передпроектних досліджень.

  6. Аналіз можливостей та перешкод (аналіз галузі, аналіз клієнтів, аналіз ринку).

  7. Розробка стратегії (маркетинг, виробничий план, фінансовий план).

  8. Основні розділи бізнес-плану, інвестиційного проекту АП.

  9. Аналіз інформаційного змісту розділів бізнес-плану.

  10. Поняття «резюме» бізнес-плану АП та елементи його складання.


  Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»


  1. Правила та напрямки визначення основних інвестиційних характеристик та можливостей АП.

  2. Порядок надання характеристик АП: місцезнаходження фірми, галузь, організаційно-правова форма, напрямок діяльності.

  3. Формулювання мети бізнесу, місії підприємства.

  4. Правила опису конкурентних переваг АП, видів діяльності.

  5. Аналіз ринків діяльності авіакомпаній цивільної авіації, методи дослідження, показники оцінки.

  6. Визначення основних конкурентів галузі на внутрішньому та зовнішньому ринку.

  7. Порядок визначення та характеристики споживачів авіа послуг та робіт за основними напрямками.

  8. Оцінка внутрішнього стану АП. Визначення необхідності змін: трансформації, реорганізації, санації, ліквідації.

  9. Процес формування товарної пропозиції АП за різними напрямками діяльності: перевезення пасажирів та вантажу, пошти, сільськогосподарські роботи, аерофото зйомка.

  10. Нова парадигма формування товарної пропозиції у галузі цивільної авіації. Оцінка та відбір бізнес-ідей.


  Тема7. Розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»


  1. Схема аналізу з використанням моделей Du Pont у бізнес-планування АП.

  2. Основні показники моделі ZVEI у бізнес-планування АП.

  3. Аналіз з використанням фінансових коефіцієнтів (R:аналіз) у бізнес-планування АП.

  4. Концепція інтегрованого об’єктивно орієнтованого аналізу прибутку туристичного підприємства.

  5. Методика рейтингової оцінки фінансового стану авіаційного підприємства.

  6. Експертна система діагностики та аудиту фінансово:господарського стану авіаційного підприємства.

  7. Правила оцінки документації АП: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів.

  8. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу АП: правила проведення та оцінка у бізнес-плані».

  9. Показники відображення внутрішнього стану АП.

  10. Правила оцінки персоналу АП, його структури та представництв.

  11. Характеристика виду галузі, в якій працює підприємство. SWOT-аналіз.

  12. Аналіз фінансово-економічного стану АП у бізнес-плані.

  13. Правила відображення матеріального стану АП у бізнес-плані.

  14. Ілюстративне відображення у бізнес-плані.

  15. Оцінка сильних та слабких сторін АП у бізнес-плані.  Змістовий модуль 2. Деталізація розділів та реалізація бізнес-плану АП, правила презентації проектної документації.
  Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту»


  1. Вибір джерел інформації. Сутність первинної інформації, проблематика збору. План формування первинної інформації. Збір даних з проблеми. Аналіз і представлення даних.

  2. Елементи та етапи проведення аналізу зовнішнього середовища АП на ринку авіаперевезень, послуг та робіт.

  3. Аналіз вимог та динаміки попиту на зовнішньому та внутрішньому ринку АП.

  4. Основні критерії сегментування: географічний, демографічний, соціально-економічний, психографічний.

  5. Вибір методів ринкової сегментації ринку. Цільовий сегмент ринку і позиціювання туристських товарів і послуг.

  6. Визначення стану конкуренції на зовнішньому та внутрішньому ринка. Конкурентні переваги ТП.

  7. Характеристики Ринку збуту транспортних послуг АП: потенційна ємкість, обсягах продажів, сегментація Ринку, характеристики споживачів.

  8. Аналіз цінової політики та система знижок на авіаційні перевезення та роботи.

  9. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища для розробки та коригування глобальних і локальних стратегій

  10. Прогнозування впливає факторів зовнішнього оточення на розвиток проекту та АП.


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

  Схожі:

  1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
  Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
  ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
  ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
  Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
  Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
  Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
  Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
  Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
  Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
  «Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
  Рецензія На посібник О. В. Комаровського
  Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
  ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
  Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
  Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка