1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки


Назва1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Сторінка1/10
Дата22.04.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

Уманський національна університет садівництва
Кафедра менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності


зовнішньоекономічна діяльність

підприємства

Практикум

для самостійного вивчення

дисципліни студентами освітньо-кваліфікаційного

рівня “бакалавр” професійного спрямування 6.050200

Менеджмент організацій” і 6.050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

денної та заочної форми навчання

УМАНЬ – 2013

1. Структура змісту навчальної ДИСЦИПЛІНИ

та орієнтовний розподіл навчального часу, год.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади розвитку та регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки

6

2

2
1

1

7

13

3

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні

6

2

2
1

1

7

13

3

Тема 3. Система регулювання ЗЕД в Україні

6

2

2
1

1

5

12

2

Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД

6

2

2
1

1

7

13

3

Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД

6

2

2
1

1

5
1
2

2

Тема 6. Нетарифне регулювання ЗЕД

6

2

2
1

1

6


3

3

Разом за змістовим модулем 1

36

12

12

0

6

6

37

4

1

0

16

16

Змістовий модуль 2. Зовнішньоекономічний контракт та механізм здійснення міжнародних операцій

Тема 7. Валютне регулювання ЗЕД в Україні

6

2

2
1

1

5

12

2

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування ЗЕД

6

2

2
1

1

6
1
3

2

Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

6

2

2
1

1

7

13

3

Тема 10. Ціноутворення у ЗЕД підприємства

6

2

2
1

1

7
1
3

3

Тема 11. Торговельно-посередницька та орендна діяльність на зовнішньому ринку

6

2

2
1

1

7
1
3

3

Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері ЗЕД

6

2

2
1

1

6
1
3

2

Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів

10

4

4
1

1

7

13

3

Тема 14. Економічний аналіз ЗЕД підприємства

8

2

2
2

2

7

13

3

Тема 15. Ризики у ЗЕД та їх страхування

6

2

2
1

1

7
1
3

3

Тема 16. Транспортне обслуговування ЗЕД

6

2

2
1

1

7
1
3

3

Тема 17. ЗЕД підприємств на території вільних економічних зон

6

2

2
1

1

5
1
2

2

Разом за змістовим модулем 1

72

24

24

0

12

12

71

4

7

0

31

29

Усього годин


108

36

36

0

18

18

108

8

8

0

47

45
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки Загальна частина
Ця Програма розроблена з метою запровадження нових підходів до модернізації пріоритетних галузей національної економіки на найближчі...
1. Економічний зміст категорії "Ефективність національної економіки" та методи її вимірювання
...
Економічне зростання. Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності
Зробити огляд теорій макроекономічної рівноваги. Опрацювати марксистську теорію циклічного розвитку. Допомогти усвідомити причини...
ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НА ТРАДИЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
«одним із важливих завдань підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей економіки педагогічне сприяння їх духовному розвитку,...
ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ...
У статті досліджено сутність транснаціональних корпорацій, їх характерні риси та позитивні і негативні наслідки транснаціоналізації...
KK89 ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У роботі розглянуто проблему циклічного розвитку міжнародної економіки, її вплив на фази циклу розвитку вторинного ринку житлової...
Невирішеними раніше частинами загальної проблеми, є визначення стану невеликих підприємств
України до світової економічної спільноти як повноправного члена можливо лише за умови ефективного розвитку національної економіки....
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
ПРОЕКТ
Стратегії сталого розвитку та структурно-інноваційної перебудови української економіки (2004 – 2015 роки)” та окреслює практичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка