Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка5/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


1.5 Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві

1

Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства

  1. Роль, місце та значення планування в управлінні підприємством в умова ринкової економіки України.

  2. Фактори, що впливають на вибір форми планування.

  3. Організація внутрішньофірмового планування на АП. Планування для реалізації зовнішніх цілей ЗЕД АП.

  4. Планування та менеджмент інвестиційних проектів у сфері ЦА в Україні.

  5. Методологічна основа планування діяльності ЗЕД АП.

  6. Поняття і сутність інвестицій та інвестиційного процесу.

  7. Капітальні вкладення. Поняття інвестиційного клімату.

  8. Порядок і методика складання інвестиційного проекту.

  9. Структура та особливостей інвестиційного проекту для отримання кредитів з метою поповнення оборотних коштів.

  10. Інформаційне забезпечення процесу планування ЗЕД АП.

3

2

Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства

2.1. Предмет і зміст бізнес-планування, його роль в ринковій економіці України.

2.2. Соціально-економічна сутність бізнес-плану.

2.3. Учасники процесу бізнес-планування.

2.4. Основні функції бізнес-планування АП: для розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства, функція планування, залучення грошових коштів, залучення потенційних партнерів.

2.5. Основні типи зовнішніх бізнес-планів.

2.6. Державне регулювання оформлення зовнішніх бізнес-планів. Їх особливість. Методичні рекомендації.

2.7. Структура та стандарти, загальні вимоги, пропоновані до бізнес-планів у галузі авіації.

2.8. Типові помилки та недоліки при здійсненні бізнес-планування.

2.9. Програмне забезпечення процесу бізнес-планування.

2.10. Контроллінг у системі бізнес-планування.

3

3

Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація

3.1. Організація бізнес-планування АП.

3.2. Підготовка до розробки та складання бізнес-плану. Структура проекту.

3.3. Визначення суті проекту (профіль компанії, продукти і послуги).

3.4. Особливості розробки бізнес-плану реорганізації АП.

3.5. Особливості розробки бізнес-плану санації АП.

3.6. Особливості розробки бізнес-плану реструктуризації АП.

3.7. Бізнес-ідея проекту. Порядок проведення передпроектних досліджень.

3.8. Аналіз можливостей та перешкод (аналіз галузі, аналіз клієнтів, аналіз ринку).

3.9. Облік стану і зміни факторів макро- та мікро- середовища в плануванні.

3.10. Аналіз інформаційного змісту розділів бізнес-плану.

3

4

Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки

4.1. Міжнародні кредитній організації.

4.2. Вимоги міжнародних кредиторів до позичальників авіаційної галузі.

4.3. Умови забезпечення та повернення кредиту.

4.4. Правила оформлення кредитної заявки.

4.5. Структура бізнес-плану по методиці UNIDO.

4.6. Структура бізнес-плану за методикою ЄБРР.

4.7. Структура бізнес-плану за методикою KPMG.

4.8. Державні методики бізнес-планування у сфері авіації.

4.9. Комерційні методики бізнес-планування у галузі авіації.

4.10. Програмні засоби бізнес-планування.

3

5

Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме

5.1. Організація бізнес-планування АП.

5.2. Підготовка до розробки та складання бізнес-плану. Структура проекту.

5.3. Визначення суті проекту (профіль компанії, продукти і послуги).

5.4. Бізнес-ідея проекту. Порядок проведення передпроектних досліджень.

5.5. Аналіз можливостей та перешкод (аналіз галузі, аналіз клієнтів, аналіз ринку).

5.6. Розробка стратегії (маркетинг, виробничий план, фінансовий план).

5.7. Облік стану і зміни факторів макро- та мікро- середовища в плануванні.

5.8. Основні розділи бізнес-плану, інвестиційного проекту АП.

5.9. Аналіз інформаційного змісту розділів бізнес-плану.

5.10. Поняття «резюме» бізнес-плану АП та елементи його складання.

4

6

Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

6.1. Визначення основних інвестиційних характеристик та можливостей АП.

6.2. Порядок надання характеристик АП: місцезнаходження фірми, галузь, організаційно-правова форма, напрямок діяльності.

6.3. Формулювання мети бізнесу, місії підприємства.

6.4. Опис конкурентних переваг АП, видів діяльності.

6.5. Аналіз ринків збуту авіа послуг та робіт.

6.6. Визначення основних конкурентів галузі на внутрішньому та зовнішньому ринку.

6.7. Порядок визначення та характеристики споживачів авіа послуг та робіт за основними напрямками.

6.8. Оцінка внутрішнього стану ТП. Визначення необхідності змін: трансформації, реорганізації, санації, ліквідації.

6.9. Оцінка основних фондів та матеріально-технічної бази.

6.10. Оцінка персоналу та трудових ресурсів АП.

4

7

Тема 7. Розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»

7.1. Правила оцінки внутрішнього стану АП.

7.2. Правила оцінки документації АП.

7.3. Показники відображення внутрішнього стану АП.

7.4. Оцінка персоналу АП.

7.5. Характеристика виду галузі, в якій працює підприємство. SWOT-аналіз.

7.6. Аналіз фінансово-економічного стану АП.

7.7. Правила відображення матеріального стану АП.

7.8. Ілюстративне відображення у бізнес-плані.

7.9. Оцінка сильних та слабких сторін АП у бізнес-плані.

7.10. Стратегічна оцінка можливостей АП.4

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації

8

Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту

8.1. Вибір джерел інформації. Сутність первинної інформації, проблематика збору. План формування первинної інформації. Збір даних з проблеми. Аналіз і представлення даних.

8.2. Елементи та етапи проведення аналізу зовнішнього середовища АП на ринку авіаперевезень, послуг та робіт.

8.3. Аналіз вимог та динаміки попиту на зовнішньому та внутрішньому ринку АП.

8.4. Основні критерії сегментування: географічний, демографічний, соціально-економічний, психографічний.

8.5. Вибір методів ринкової сегментації ринку. Цільовий сегмент ринку і позиціювання авіа робіт та послуг.

8.6. Визначення стану конкуренції на зовнішньому та внутрішньому ринках. Конкурентні переваги АП.

8.7. Характеристики Ринку збуту транспортних послуг АП: потенційна ємкість, обсягах продажів, сегментація Ринку, характеристики споживачів.

8.8. Аналіз цінової політики та система знижок на туристичні послуги.

8.9. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища для розробки та коригування глобальних і локальних стратегій

8.10. Прогнозування впливає факторів зовнішнього оточення на розвиток проекту та АП.

3

9

Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

9.1. Особливості використання принципів маркетингу на ринку цивільної авіації.

9.2. Тенденції попиту і політика маркетингу: розвиваючий, підтримуючий, що протидіє маркетинг. Латеральний маркетинг. Бенчмаркінг. Парадигма маркетингу в сфері послуг.

9.3. Розробка товарної політики АП.

9.4. Розробка цінової та тарифної політики АП.

9.5. Розрахунок, визначення та планування знижок на послуги АП. Політика ціноутворення.

9.6. Позиціювання конкурентних переваг АП на міжнародному ринку.

9.7. Вибір та планування методів стимулювання збуту: організація вантажних перевезень. Додатковий сервіс.

9.8. Аспекти організації обслуговування пасажирів АП. Додатковий сервіс.

9.9. Рекламна політика АП на міжнародному ринку авіа послуг та робіт: реклама, особистий продаж, паблик рілейшнз, стимулювання збуту. Особливості проведення рекламної кампанії в фірмі. Вибір рекламної теми, образу, девізу.

9.10. Створення власного іміджу АП, його елементи.

3

10

Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

10.1. Організаційна структура АП, служби та підрозділи.

10.2. Вимоги до персоналу. Підбір персоналу, кваліфікація. Структура інтерв'ю.

10.3. Розробка організаційного плану АП.

10.4. Визначення структурних підрозділів АП та відповідних посад.

10.5. Планування потреби в персоналі.

10.6. Планування оплати праці повітряного складу. Планування середньої оплати праці.

10.7. Планування фонду оплати праці наземних працівників.

10.8. Організація діяльності міжнародних представництв та агентств.

10.9. Роль персоналу у продажу послуг авіакомпанії.

10.10. Формування кадрової політки на структурних рівнях АП.

3

11

Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»

11.1. Планування матеріально-технічної бази АП.

11.2. Визначення ресурсної потреби (авіаційно-технічної бази) АП.

11.3. Планування транспортної роботи авіапідприємства.

11.4. Планування мережі повітряних ліній.

11.5. Розробка розкладу руху літаків.

11.6. Планування додаткових послуг для споживачів.

11.7. Планування виробничої програми та потужності АП.

11.8. Контроллінг виробничого процесу ЗЕД АП.

11.9. Виробнича програма та виробничий цикл АП.

11.10. Оформлення виробничо-технологічного плану у бізнес-плані АП.

3

12

Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

12.1. Джерела фінансування проектів. Організація проектного фінансування.

12.2. Переваги і недоліки проектного фінансування, план інвестицій і повернення кредиту, лізингу. Основні принципи управління вартістю проекту. Оцінка вартості проекту. Методи контролю вартості проекту.

12.3. Основні принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Показники ефективності проекту.

12.4. Статистичні методи оцінки ефективності. Динамічні методи оцінки ефективності. Особливості оцінки ефективності деяких типів інвестиційних проектів.

12.5. Сутність і зміст інвестицій (суб'єкти, основні цілі та сфери). Базові принципи інвестування (граничної ефективності, замазки, поєднання матеріальної і грошової оцінки, мультиплікатора).

12.6. Методи розрахунку ефективності інвестицій (окупність, компаудінг, дисконтування). Розрахунок чистої дисконтованої вартості. Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень. Основні завдання інновацій.

12.7. Поняття дисконтованої вартості. Критерії прийняття рішень по проекту.

12.8. Прості методи оцінки. Термін окупності. Середня норма прибутку. Рентабельність інвестицій. Складні методи оцінки. NPV, IRR, MIRR, DPP.

12.9. Основні принципи управління вартістю проекту. Оцінка вартості проекту. Бюджетування проекту. Методи управління вартістю проекту. Контроль вартості проекту. Звітність за витратами.

12.10. Прийняття рішення про реалізацію проекту на основі розрахунку показників ефективності.

2

13

Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»

13.1. Фінансовий план діяльності авіаційного підприємства: доходи і надходження, витрати і відрахування, кредитні взаємовідносини, відносини з бюджетом. Ефект фінансового важеля.

13.2. Мета і завдання фінансового плану в бізнес-плані.

13.3. Бюджети продажів, бюджет виробництва, бюджет комерційних витрат, бюджет виробничих запасів, бюджет прямих витрат на матеріали, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет загальновиробничих накладних витрат, бюджет управлінських витрат.

13.4. Фінансове планування і прогнозування фінансової звітності. Цільові показники. Прогнозування грошових потоків.

13.5. Інвестиційні витрати і вхідні грошові потоки. Звіт про рух грошових коштів, його структура: поточні операції, фінансові та інвестиційні операції. Зв'язок між балансом, звітом про рух грошових коштів та звітом про прибутки і збитки.

13.6. Фінансові розділи бізнес-плану: прогноз фінансових результатів, потреба в додаткових інвестиціях, модель дисконтованих грошових потоків.

13.7. Фінансова політика на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму. Благодійне фінансування соціально-культурної сфери.

13.8. Аналіз ефективності інвестицій. Термін повного повернення вкладених коштів і отримання доходу від них.

13.9. Складання графіка беззбитковості за матеріалами бізнес-плану.

13.10. Показники платоспроможності: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, загальний коефіцієнт покриття. Показники ділової активності: загальний коефіцієнт оборотності, швидкість обороту, оборотність власних оборотних коштів. Застосування маржинального підходу в оцінці діяльності авіаційного підприємства.


2

14

Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»

14.1. Господарський ризик: сутність, місце і роль в плануванні. Види втрат і ризику: матеріальні, трудові, фінансові, часу. Зовнішні та внутрішні ризики.

14.2. Показники ризику та методи його оцінки. Методи зниження ризику: страхування, поручительство, розподіл ризику, резервування коштів. Аналіз та планування ризику. Методи аналізу.

14.3. Ризик і невизначеність: основні поняття. Види проектних ризиків. Сутність аналізу проектних ризиків.

14.4 Якісний аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків. Методи зниження ризиків.

14.5 Організація робіт з управління ризиками.

14.6. Аналіз чутливості проекту. Дерево рішень. Методи теорії ігор. Методи мінімізації проектних ризиків.

14.7. Суть методу сценаріїв. Суть та етапи реалізації методу Монте-Карло. Принципи побудови дерева рішень.

14.8. Перелічіть і охарактеризуйте методи мінімізації проектних ризиків.

14.9. Методи Попередження ризиків, методи страхування діяльності АП.

14.10. Страхування проекту АП.

2

15

Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану

15.1. Правила презентації бізнес-плану зовнішнім користувачам.

15.2. Засоби презентації бізнес-плану.

15.3. Інформація, яка викладається та подається у презентації.

15.4. Розробка презентаційного ілюстративного матеріалу.

15.5. Презентація бізнес-плану з використанням програм (MS Power Point та інш.).

15.6. Етапи експертизи бізнес-плану.

15.6. Експертні вимоги до бізнес-плану.

15.7. Методика проведення експертизи бізнес-плану.

15.8. Критерії оцінки бізнес-плану.

15.9. Експерти проектної документації у галузі авіації.

15.10. Контроль за реалізацією бізнес-плану.

21.6 Тематика та зміст індивідуальної роботи


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві

1

Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства

Тезисно представити базисну інформацію необхідну для розробки індивідуального навчально-дослідного завдання бізнес-плану:

1.1. Планування та прогнозування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства.

1.2. Система планів авіаційного підприємства.

1.3. Методологія планування міжнародної діяльності авіаційного підприємства.

1.4. Взаємозв’язок менеджменту та планування у діяльності АП.

1.5. Напрямки комерційної діяльності АП.

1.6. Альтернативне планування на АП.

1.7. Змістова характеристика планування як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень.

1.8. Показники як результати перетворення наявної інформації у інформацію для планування.

1.9. Реінжиніринг бізнес-процесів і розвиток планування на АП.

1.10. Концепція контролінгу — інтегрованого інструменту пла­нування і контролю.

0,5

2

Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства

Тезисно представити базисну інформацію необхідну для розробки індивідуального навчально-дослідного завдання бізнес-плану:

2.1. Призначення бізнес-плану та його місце у комерційній діяльності АП.

2.2. Специфіка розробки бізнес-плану для АП.

2.3. Мета розробки бізнес-плану.

2.4. Формування інформаційного поля для бізнес-плану АП.

2.5. Формування базової інформації для бізнес-плану.

2.6. Користувачі бізнес-плану АП.

2.7. Основні види бізнес-планів АП.

2.8. Категорії бізнес-планів.

2.9. Взаємозв’язок життєвого циклу та бізнес-планування.

2.10. Методологія бізнес-планування.

0,5

3

Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація

Тезисно представити базисну інформацію необхідну для розробки індивідуального навчально-дослідного завдання бізнес-плану:

3.1. Підготовча стадія бізнес-планування.

3.2. Стадія розробки бізнес-плану ЗЕД АП.

3.3. Стадія просування бізнес-плану ЗЕД АП.

3.4. Стадія реалізації бізнес-плану ЗЕД АП.

3.5. Поняття мети діяльності АП як кінцевого стану, якого АП сподівається досягнути у майбутньому.

3.6. Терміни (показники), що використовуються для формулювання мети.

3.7. Особливості розробки бізнес-плану реорганізації АП.

3.8. Специфіка оформлення бізнес-плану санації АП.

3.9. Елементи оформлення бізнес-плану реструктуризації АП.

3.10. Вимоги до розробки бізнес-плану створення міжнародного представництва АП.

0,5

4

Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки

Тезисно представити базисну інформацію необхідну для розробки індивідуального навчально-дослідного завдання бізнес-плану:

4.1. Сучасні методики бізнес-планування.

4.2. Міжнародні методики бізнес-планування.

4.3. Методика UNIDO (Організація об'єднаних націй з промислового розвитку).

4.4. Методика бізнес-планування World Bank (Світовий банк реконструкції та розвитку).

4.5. Методика бізнес-планування фірми «Goldman, Sachs & Co».

4.6. Ліцензовані UNIDO пакети - COMFAR і PROPSPIN.

4.7. Кредитні лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

4.8. Програма кредитування фонду «Євразія» (США).

4.9. Вимоги до оформлення кредитної заявки юридичною особою АП.

4.10. Вимоги до оформлення кредитної заявки фізичною особою-підприємцем.

0,5

5

Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме

Підготувати базисну інформацію та розробити структуру й зміст власного бізнес-плану:

5.1.Представити бізнес-ідею проекту.

5.2. Визначити суть проекту (профіль компанії, послуги).

5.3 Розробити структуру індивідуального бізнес-плану АП.

5.4. Представити зміст бізнес-плану АП за власним проектом.

5.5 Визначити логіку побудови резюме, зробити попередній варіант.

5.6. Оформити меморандум про конфіденційність.

5.7. Визначити аудиторію користувачів бізнес-плану.

5.8. Надати дані щодо розробників бізнес-плану.

5.9. Охарактеризувати критерії застосування бізнес-плану.

5.10. Представити дані щодо виду бізнес-плану власного проекту.

0,5

6

Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

Підготувати базисну інформацію та розробити розділ бізнес-плану «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи», розділ доповнити статистичними та ілюстративними даними:

6.1. Провести аналіз поточного стану справ у галузі цивільної авіації та очікуваних тенденцій її розвитку.

6.2. Відобразити отриману у вигляді статистичних та графічних даних.

6.3. Надати загальну характеристику авіакомпанії (для існуючого або проектованого авіапідприємства)

6.4. Представити коротка історичну довідку розвитку АП.

6.5. Надати характеристику видів діяльності, основних фондів, ринку транспортних послуг (авіаційних робіт).

6.6. Визначити організаційний склад і чисельність працюючих АП.

6.7. Структура, обсяги і направлення перевезень.

6.8. Надати характеристику конкурентного середовища АП.

6.9. Здійснити опис конкурентних переваг АП у здійсненні ЗЕД.

6.10. Конкретизувати перспектив розвитку АП шляхом проектування.

0,5

7

Тема 7. Розділ «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»

Підготувати базисну інформацію та розробити розділ бізнес-плану «Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз»:

7.1. Здійснити оцінку результатів виробничо-фінансової діяльності АП, за системою кількісних (об’ємних) і якісних (відносних) показників

7.2. Встановити тенденції і темпів зростання (зниження) окремих показників фінансово-економічної діяльності АП.

7.3. Зробити аналіз виробничих показників ЗЕД АП;

7.4. Провести аналіз стану і використання основних виробничих фондів.

7.5. Наддати характеристику повітряних ліній (маршрутів) АП.

7.6. Представити дані по повітряним суднам і аеропортам маршруту.

7.7. Проаналізувати транспортної діяльності АП.

7.8. Здійснити аналіз динаміки та структури зростання або зменшення показників транспортної та фінансово-економічної діяльності.

7.9. Провести оцінку внутрішнього стану АП: сильних та слабких сторін.

7.10. Відобразити SWOT-аналіз загроз та можливостей, сильних та слабких сторін АП.


0,5

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації

8

Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти». Прогнозування попиту

Підготувати базисну інформацію та розробити розділ бізнес-плану «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти». Прогнозування попиту:

8.1. Скласти поетапну програму маркетингового дослідження ринку авіаційних послуг та робіт з урахуванням інтересів АП.

8.2. Провести дослідження та аналіз внутрішнього та міжнародного ринку авіа послуг та робіт.

8.3. Визначити ємність та структуру ринку авіа послуг, робіт та перевезень.

8.4. Установити тенденції розвитку різних сегментів ринку авіапослуг та робіт.

8.5. Оцінити стан конкуренції на авіа послуг, робіт та перевезень.

8.6. Визначити основні конкуренто утворюючі фактори.

8.7. Провести оцінку конкурентоспроможності АП на потенційному та нових ринках авіа послуг, робіт та перевезень.

8.8. Скласти критеріальну оцінку споживачів авіапослуг, робіт та перевезень у потенційному та перспективному розрізі.

8.9. Представити прогноз рівня попиту на авіаційні перевезення (роботи, послуги і оцінювання можливостей пропозицій транспортних послуг (робіт) АП.

8.10. Надати конкретні рекомендації щодо удосконалення комерційної діяльності АП на внутрішньому та міжнародному ринку.

1

9

Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

На основі матеріалів розділу Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз та «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти» розробити розділ бізнес-плану «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

9.1. Розробити стратегію розвитку АП, конкретизувати її за періодами.

9.2. Розробка тарифної політики АП в умовах ЗЕД.

9.3. Розробка збутової політики: системи продажу авіаперевезень і сервісного обслуговування.

9.4. Обґрунтування методів удосконалення сервісного обслуговування пасажирів та клієнтів АП.

9.5. Визначення комунікаційної політики: рекламних, інформаційних заходів.

9.6. Обґрунтування методів рекламної кампанії на внутрішньому та міжнародному рівнях.

9.7. Представити комплекс рекламних заходів із визначенням вартості.

9.8. Визначити напрямки співпраці із туристичними фірмами за фахом АП.

9.9. Представити програму створення представництв, агенцій АП на внутрішньому та міжнародному рівнях.

9.10. Обґрунтувати кінцеві результати реалізації запропонованого маркетинг-плану.

1

10

Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

Підготувати базисну інформацію та розробити розділ бізнес-плану «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»

10.1. Представити організаційну структуру АП.

10.2. Визначити основі принципи управління на АП.

10.3. Відобразити структуру представництв та агенцій АП зі даними щодо персоналу.

10.4. Привести дані за відповідними підрозділами з зазначенням форм оплати праці керівного складу, спеціалістів та іншого персоналу.

10.5. Відобразити дані фонду оплати праці льотного, допоміжного та наземного персоналу.

10.6. Стисло охарактеризувати функціональні обов’язки персоналу.

10.7. Відобразити кваліфікаційні вимоги до працівників АП за відповідними службами та підрозділами.

10.8. Визначити доцільність існуючої організаційної структури підприємства.

10.9. Надати програму удосконалення існуючої організаційної структури, вимог до персоналу, фонду оплати праці.

10.10. Визначити потенційні напрямки кадрової політики АП.

1

11

Тема 11. Розділ «Виробничо-технологічний план діяльності АП»

Підготувати базисну інформацію та розробити розділ бізнес-плану «Виробничо-технологічний план діяльності АП»

11.1. Представити перспективну програму розвитку авіакомпанії.

11.2. Представити план перевезень авіакомпанії.

11.3. Визначити план руху і перевезень повітряними лініями.

11.4. Представити узагальнену схему виробничого процесу на АП.

11.5. Представити план транспортної роботи АП.

11.6. Представити план мережі повітряних ліній.

11.7.Визачити обсяги та представити показники перевезень.

11.8. Розробити розклад руху літаків на внутрішньому та зовнішньому рівнях.

11.9. Представити тарифу політику АП, визначити собівартості авіаперевезень, робіт, послуг.

11.10. Представити виробничо-технологічну програму розвитку АП.

1

12

Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

Підготувати базисну інформацію та розробити розділ бізнес-плану «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

12.1. Відобразити джерела фінансування бізнесу.

12.2. Скласти прогнозний розрахунок використання і погашення кредиту з виплатою % за кредит.

12.3. Визначити напрямки використання інвестицій.

12.4. Скласти календарний план впровадження інвестицій та реалізації проекту.

12.5. Представити методи оцінки ефективності інвестицій.

12.6. Представити основні показники оцінки ефективності інвестицій: рівень доходу на інвестиції, внутрішню норму рентабельності, чисту приведену вартість.

12.7. Відобразити фактори впливу на реалізацію проекту.

12.8. Представити термін окупності проекту.

12.9. Обґрунтувати за економічними показниками доцільність обраного джерела фінансування для АП у порівнянні із альтернативними.

12.10. Провести оцінку варіантів реалізуємості проекту.

1

13

Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»

Підготувати базисну інформацію та розробити розділ бізнес-плану «Фінансовий план ЗЕД АП»

13.1. Представити структуру фінансового плану.

13.2. Представити план прибутків і витрат АП.

13.3. Скласти план грошових надходжень та витрат АП.

13.4. Визначити показники (коефіцієнти), що характеризують плановий фінансовий стан і фінансову діяльність.

13.5. Обґрунтувати статті витрат за проектом АП.

13.6. Представити планові показники собівартості робіт, послуг, перевезень АП.

13.7. Розрахувати планові показники прибутковості із поділом за напрямком надходжень.

13.8. Обґрунтувати планові показники рентабельності проекту АП від здійснення ЗЕД.

13.9. Визначити та представити графічно точку беззбитковості проекту.

13.10. Зробити висновок щодо розробленого фінансового плану АП та показників прибутковості на майбутні 3 роки.

1

14

Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»

14.1. Проаналізувати класифікацію ризиків щодо ЗЕД АП.

14.2. Визначити авіаційні виробничі ризики.

14.3. Проаналізувати фінансові ризики у ЗЕД АП.

14.4. Представити корпоративні бізнес-ризики у ЗЕД АП.

14.5. Графічно визначити у проекті залежність між прибутковістю та рівнем ризику.

14.6. Конкретизувати напрямки управління ризиками.

14.7. Розробити програму мінімізації ризиків проекту.

14.8. Представити етапи ризик-менеджменту.

14.9. Визначити методи страхування ЗЕД АП.

14.10. Визначити напрямки хеджування у проекті.

1

15

Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану

15.1. Представити програму проведення експертизи бізнес-плану ЗЕД АП.

15.2. Визначити напрямки проведення експертизи бізнес-плану ЗЕД АП.

15.3. Конкретизувати шляхи проведення формальної експертизи бізнес-плану.

15.4. Проаналізувати необхідність проведення технічної експертизи.

15.5. Презентувати економічну експертизу бізнес-плану ЗЕД АП.

15.6. Забезпечити юридичну експертизу проекту бізнес-плану АП.

15.7. Привести зведену таблицю результатів експертизи бізнес-плану.

15.8. Оформити презентацію бізнес-плану ЗЕД АП.

15.9. Представити план організації презентації бізнес-плану ЗЕД АП.

15.10. Оформити презентацію бізнес-проекту у форматі Power Point.

0,5


1.6.1 Тематика та зміст науково-дослідної роботи
Індивідуальне навчально-дослідне завдання полягає в розробці курсантами/слухачами навчального проекту Бізнес-плану із створення, реструктуризації, санації, удосконалення та покращення діяльності авіаційного підприємства, відкриття мережі представництв, розробки нових рейсів та маршрутів, послуг та інших проектів, що детально за встановленою стандартною структурою представляється у відповідному документальному вираженні.

Розробка бізнес-плану здійснюється за визначеним об’єктом дослідження.

 1. Авіакомпанія "Авіалінії Антонова".

 2. Авіакомпанія "Авіалінії Візз Ейр Україна".

 3. Авіакомпанія "АероСвіт".

 4. Авіакомпанія "АЕРОСТАР".

 5. Авіакомпанія "Аеро-Чартер".

 6. Авіакомпанія "Бізнес Авіація".

 7. Авіакомпанія "Буковина".

 8. Авіакомпанія "Ветеран".

 9. Авіакомпанія "ГлоБал Ейр Компані".

 10. Авіакомпанія "Дніпроавіа".

 11. Авіакомпанія "Донбасаеро".

 12. Авіакомпанія "Ілліч-Авіа".

 13. Авіакомпанія "ІСД АВІА".

 14. Авіакомпанія "Колумбус".

 15. Авіакомпанія "Конкордавіа".

 16. Авіакомпанія "Константа".

 17. Авіакомпанія "Луганські авіалінії".

 18. Авіакомпанія "Львівські авіалінії"

 19. Авіакомпанія "Марс РК".

 20. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України".

 21. Авіакомпанія "Миколаїв-Аеро".

 22. Авіакомпанія "Мотор Січ".

 23. Авіакомпанія "Одеські авіалінії".

 24. Авіакомпанія "Південні авіалінії".

 25. Авіакомпанія "Поділля-Авіа".

 26. Авіакомпанія "Роза вітрів".

 27. Авіакомпанія "Украерорух".

 28. Авіакомпанія "Україна".

 29. Авіакомпанія "Україна-АероАльянс".

 30. Авіакомпанія "Українсько-середземноморські авіалінії".

 31. Авіакомпанія "Універсал-Авіа" (АР Крим).

 32. Авіакомпанія "Урга".

 33. Авіакомпанія "Центр ділової авіації".

 34. Авіакомпанія "ЧЕЛЕНДЖ АЕРО ЮКРЕЙН".

 35. Авіакомпанія "Херсон-Авіа".

 36. Авіакомпанія "ХОРС".

 37. Авіакомпанія "ЮТЕЙР-Україна".

Виконання індивідуального науково-дослідного проекту – бізнес-плану здійснюється за структурою затвердженою відповідно Наказу Укравіатрансу «Рекомендації щодо складання бізнес-плану авіакомпанії».


1.6.2 Тематика та зміст роботи з термінологією

Складання термінологічного словника
Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві
Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства
Термінологічний словник ключових понять з теми 1

 1. Планування ЗЕД.

 2. Авіаційне підприємство.

 3. Стратегічне планування.

 4. Оперативне планування.

 5. Календарне планування.

 6. Капіталовкладення.

 7. Інвестиції.

 8. Проектування.

 9. Методологія планування.

 10. Контроллінг.


Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства
Термінологічний словник ключових понять з теми 2

   1. Бізнес-планування.

   2. Бізнес-план АП.

   3. Інвестор.

   4. Замовник.

   5. Інвестиційний клімат.

   6. Функції бізнес-плану.

   7. Користувачі бізнес-плану АП.

   8. Інформаційне поле бізнес-плану.

   9. Методологія бізнес-планування.

   10. Візуалізація бізнес-плану.


Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація
Термінологічний словник ключових понять з теми 3

 1. Початкова стадія розробки бізнес-плану
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка