КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання (за вимогами кредитно-модульної системи) Напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання (за вимогами кредитно-модульної системи) Напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка1/34
Дата18.03.2013
Розмір4.92 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Факультет менеджменту та організаційно-технічного забезпечення польотів

Кафедра менеджменту,економіки та права
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТИНА 1:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»

Варіативної компоненти « Менеджмент авіаційних підприємств і організацій»

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Варіативної компоненти « Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»Кіровоград

2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Факультет менеджменту та організаційно-технічного забезпечення польотів

Кафедра менеджменту,економіки та права
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТИНА 1:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»

Варіативної компоненти « Менеджмент авіаційних підприємств і організацій»

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Варіативної компоненти « Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»Кіровоград

2012 р.

УДК 330.4
ББК 65.050


Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1: Конспект лекцій для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання / Автор: Н.О.Коваленко – Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. – 215 с.

Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1: Конспект лекцій є базовим інформаційним забезпеченням курсу адаптованим до специфіки напряму підготовки курсантів/слухачів, матеріал ґрунтується на сучасних стандартах у галузі бізнес-планування із адаптацією до специфіки авіаційної сфери, що відповідно забезпечує формування у майбутніх фахівців з менеджменту уявлень щодо специфіки застосування бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства, ознайомленні із міжнародними вимогами оформлення бізнес-плану та напрямками його застосовування в залежності від комерційних інтересів АП.

Конспект містить програму навчальної дисципліни, перелік програмних запитань, завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу, конкретизує методи навчання та контролю якості засвоєння матеріалу, а також містить перелік інформаційно-методичного забезпечення й контрольних питань.

Призначено для курсантів та слухачів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», варіативної компоненти «Менеджмент авіаційних підприємств і організацій».

Розглянуто і рекомендовано до друку і використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту та економіки, протокол № 5 від 26 грудня 2012 року.


Рецензент: Н.І.Легінькова, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, економіки та права, доцент

© Коваленко Н.О., 2012

Конспект лекцій

 Комп'ютерна верстка

КЛА НАУ

ЗМІСТ

Робоча навчальна програма дисципліни……………………………………..

6

1. Матеріал з лекційного курсу дисципліни:…………………………………

22

Змістовий модуль 1. Технологічні підходи до організації

бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності на авіаційному підприємстві

22

Тема 1. Сутність планування у ринковій економіці. Методологічні основи планової зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства

22

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 1

29

Тема 2. Теоретичні основи та роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності авіаційного підприємства

30

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 2

39

Тема 3. Етапи бізнес-планування. Ситуаційні особливості бізнес-планування: реорганізація, санація, реструктуризація

40

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 3

46

Тема 4. Сучасні моделі бізнес-планування. Оформлення кредитної заявки

47

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 4

57

Тема 5. Зміст, структура та основні елементи бізнес-плану авіаційного підприємства. Резюме

58

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 5

67

Тема 6. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи»

68

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 6

75

Тема 7. Розділ Аналіз та оцінка внутрішнього стану авіаційного підприємства: фінансово-економічні показники, SWOT-аналіз

76

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 7

81

Змістовий модуль 2. Деталізація розділів й розробка бізнес-плану ЗЕД АП, правила експертизи й презентації проектної документації

82

Тема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту

82

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 8

93

Тема 9. Розділ «Маркетинг-план ЗЕД АП»: стратегія розвитку, стратегія ціноутворення, збутова, рекламна та комунікаційна політика

94

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 9

103

Тема 10. Розділ «Організаційний план діяльності авіаційного підприємства»: структура, посадові обов’язки, фонд заробітної плати, продуктивність праці

104

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 10

112

Тема 11. Розділ « Виробничо-технологічний план діяльності АП»

114

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 11

132

Тема 12. Розділ: «Інвестиційний план, визначення ефективності капіталовкладень у АП»

133

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 12

143

Тема 13. Розділ: «Фінансовий план ЗЕД АП»

144

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 13

157

Тема 14. Розділ: « Ризики та страхування ЗЕД АП»

158

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 14

173

Тема 15. Презентація та експертиза бізнес-плану

175

Завдання до експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 15

189

2. Методи навчання

190

3. Методи контролю

191

4. Розподіл балів, які отримують курсанти

192

5. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни

5. Методичне забезпечення

195

6. Рекомендована література

197

7. Інформаційні ресурси

204

8. Перелік контрольних питань

212Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін
31 серпня 2012 року  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Н. О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина...
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Процевський О.І. доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державноно-правових дисциплін, господарського та трудового права...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Н. П. ГОНЧАРОВА
Учбово-методичне забезпечення курсу «Інвестиційний менеджмент» для бакалаврів і магістрів усіх форм навчання програма, конспект лекцій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка