Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка9/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   58
ТЕМА 4. СУЧАСНІ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАЯВКИ

Тестові завдання з теми 4.

1. Вкажіть програмне забезпечення, які дозволить аналізувати минулий і поточну діяльність?

а) Audit Expert;

б)Sales Expert;

в) Project Expert;

г) усі перераховані вище.

2. Яке програмне забезпечення дозволяє аналізувати можливі рішення і моніторинг (контролінг) проекту?

а) Audit Expert;

б) Forecast Expert;

в) Sales Expert;

г) Marketing Expert;.

3. Інформаційне поле бізнес-плану – це:

а) сукупність відомостей, що наведені у бізнес-плані;

б) інформаційне забезпечення системи управління майбутнім бізнесом;

в) сукупність даних, які забезпечуються інформацією споживачів в процесі складання бізнес-плану;

г) інформація про фактори зовнішнього середовища.

4. У системі GAAP, які типи рахунків відносяться до категорії постійних?

а) активи;

б) пасиви;

в) капітал акціонерів;

г) всі.

5. В системі GAAP, які типи рахунків відносяться до категорії тимчасових?

а) доходи;

б) витрати;

в) прибутки;

г) всі.

6. У стандарті GAAP, які документи складають фінансову звітність?

а) Звіт про прибутки і збитки (Income Statement);

б) Балансовий звіт (Balance Sheet);

в) Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement);

г) всі.

7. В якому порядку групуються і викладаються основні статті балансового звіту в GAAP?

а) активи в порядку убування їх ліквідності;

б) зобов'язання в порядку близькості терміну погашення;

в) власний капітал в порядку його сталості;

г) також як в НБУ.

8. Чи існують стандарт на структуру і зміст розділів бізнес-планів?

а) структура і зміст визначена стандартами IAS і GAAP;

б) визначається Положеннями з бухгалтерського обліку (ПБО);

в) стандарту не існує;

г) структура та зміст розділів визначається інвесторами.

9. Які існують вимоги до відбиття інформації у звіті про прибутки і збитки в GAAP?

а) повне розкриття інформації, закладеної в положеннях фінансового обліку;

б) дати зовнішньому користувачеві бухгалтерської звітності можливість відокремити результати основної діяльності від не основного, випадкові господарські результати - від закономірних;

в) тільки перше;

г) тільки друге.

10. Які цілі слід віднести до процедур бізнес-планування?

а) розробка стратегії розвитку бізнесу;

б) моделювання бізнес-процесів;

в) всі перераховані;

г) визначення тенденцій розвитку бізнесу.

11. Які засоби надходжень (звіту про рух грошових коштів) відносяться до інвестиційної діяльності?

а) надходження від продажу землі, будівель, обладнання;

б) отримання дивідендів на інвестиції;

в) надходження від інвесторів, що купують акції компанії;

г) кредитори, позичати кошти під її облігації.

12. Які кошти відносяться до відтоку (звіт про рух грошових коштів) від інвестиційної діяльності?

а) виплата відсотка по заборгованості;

б) виплати дивідендів та інших виплат;

в) оплати за викуповуються акції;

г) виплати основної частини боргу.

13. В GAAP, яка додаткова інформація обов'язкова для річного звіту;

а) аналіз конкурентів;

б) опис компанії, її виробів (послуг), місця розташування, вищого керівництва;

в) опис умов продажу, договорів з замовниками;

г) управлінський огляд та аналіз фінансового стану і результатів діяльності.

14. Які існують вимоги до інформації представляється в річних звітах?

а) немає ні яких вимог;

б) представляти прогнози розвитку ринків компанії;

в) вказати шляхи вирішення існуючих фінансових проблем, що ставлять під загрозу інтереси інвесторів;

г) оцінку прогнозованої перспективності.

15. Основна мета побудови фінансової моделі в системі Project Expert (PE)?

а) розробка бізнес-плану;

б) прийняття обґрунтованого рішення керівництвом підприємства, інвесторами та іншими зацікавленими особами щодо реалізації проекту;

в) розрахунок бюджету і потреби в інвестиціях;

г) підтвердження прибутковості.

16. Вкажіть основні (можливі) причини утворення дефіциту коштів на розрахунковому рахунку підприємства:

а) нераціональне використання коштів;

б) зростання запасів;

в) збільшення виробничих витрат;

г) низькі доходи.

17. Підприємство в умовах інфляції понесе втрати, якщо?

а) фінансові активи перевищують зобов’язання;

б) зобов’язання перевищують фінансові активи;

в) фінансові активи перевищують не фінансові активи;

г) знижуються потоки інвестицій.

18. Яка ставка дисконтування вводиться в РЕ, якщо крок дисконтування - місяць?

а) місячна;

б) квартальна;

в) річна;

г) тижнева.

19. Як в РЕ врахувати ситуацію, що співробітники регулярно беруть відпустку за свій рахунок?

а) скористатися функцією «формула»;

б) описати ситуацію не можна;

в) ввести сезонність;

г) така ситуація не передбачена.

20. Хто повинен займатися бізнес-плануванням на підприємстві?

а) інвестори;

б) генеральний директор і робоча група фахівців;

в) рада директорів;

г) все перераховане.

ТЕМА 5. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ БІЗНЕС-ПЛАНУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА. РЕЗЮМЕ

Тестові завдання з теми 5.

1. Резюме бізнес-плану — це:

а) коротка анотація;

б) опис змісту;

в) короткий вступ;

г) короткий огляд найбільш важливих та значущих аспектів підприємницького проекту.

2. Зрозумілість інформації для певного суб'єкта господарювання є показником її:

а) наочності;

б) об'єктивності;

в) актуальності;

г) комунікативності;

3. Що повинен розкривати зміст бізнес-плану:

а) його призначення;

б) його мету;

в) його структуру;

г) його оформлення.

4. Основними завданнями будь-якого бізнес-плану є обґрунтування:

а) стратегічних альтернатив;

б) сильних сторін бізнесу;

в) можливості комерційного успіху;

г) слабких сторін бізнесу.

5. З якими аналогічними показниками доцільно порівнювати показники роботи Вашої фірми:

а) зі світовими стандартами;

б) з європейськими стандартами;

в) з показниками основних конкурентів;

г) вони не підлягають порівнянню.

6. Чи слід в резюме проводити опис прогнозу можливої ​​зміни ринку, при впровадженні на ньому Вашого нового продукту (послуги):

а) це зробити необхідно;

б) це робити не обов'язково;

в) це робити не можна;

г) не бажано цього робити.

7. У бізнес-плані, орієнтованому на залучення інвесторів, слід підкреслити такі пріоритетні моменти:

а) спільний потенціал, спільні товари та послуги;

б) досягнення;

в) фінансові потоки, активи, стабільне зростання;

г) стрімке зростання, потенційно великий ринок, команда управлінців;

8. Яке з нижче названих рішень є запрограмованим:

а) рішення з приводу підвищення продуктивності праці;

б) рішення з приводу організації проведення виробничої наради;

в) рішення з приводу визначення характеру поведінки керівника з конкретним підлеглим в конкретній ситуації;

г) рішення з приводу реалізації бізнес-плану.

9. Питання про конкурентну позицію фірми розглядається в такому розділі бізнес-плану:

а) «Фінансовий план»;

б) «Маркетинг-план»;

в) «Дослідження ринку»;

г) «Галузь, фірма та її продукція».

10. У чому сенс перерахування списку засновників на титульному аркуші бізнес-плану:

а) це цікаво;

б) це обов'язкова умова надання кредиту;

в) можлива негативна репутація цих людей;

г) правильної відповіді немає.

11. Який пріоритетний порядок розташування засновників на титульному аркуші бізнес-плану:

а) в порядку алфавіту;

б) в порядку, що відбиває частку в установленому капіталі;

в) порядок відповідно до установчих документів;

г) всі відповіді вірні.

12. На які питання має дати відповіді титульний лист бізнес-плану:

а) назва та адреса фірми;

б) П.І.Б. директора, телефон;

в) імена засновників;

г) вік засновників.

13. Заява про комерційну таємницю «працює»:

а) на укладача бізнес-плану;

б) проти укладача бізнес-плану;

в) постановка питання не правомірна;

г) має узагальнюючий характер.

14. Рекомендована кількість рядків на титульному аркуші бізнес-плану:

а) 50

б) 25

в) 45

г) таких рекомендацій немає.

15. Резюме бізнес-плану пишеться:

а) на початку роботи над бізнес-планом;

б) в середині над бізнес-планом;

в) в кінці роботи над бізнес-планом;

г) не має значення.

16. Рекомендований обсяг тексту резюме:

а) одна сторінка;

б) дві сторінки;

в) п'ять сторінок;

г) десять сторінок.

17. Писати резюме найкраще:

а) англійською мовою;

б) з використанням старослов'янських обертів;

в) консервативним діловою мовою;

г) з використанням сленгові виразів.

18. Важливу роль при розробці стратегічних цілей грають:

а) поточні економічні показники фірми;

б) відвідуваність споживачів;

в) комплекс фінансових показників;

г) всі показники дорівнюють в однаковій мірі.

19. Аналіз сьогоднішнього стану фірми проводиться в:

а) у двох аспектах;

б) в трьох аспектах;

в) його не треба проводити його взагалі;

г) кількість аспектів залежить від стану підприємства.

20. Чи є необхідним елементом розміщення у бізнес-плані додатків:

а) так, додатки важливим елементом бізнес-плану;

б) на розсуд керівництва;

в) на розсуд розробників;

г) ні додатки є зайвим елементом у бізнес-плані, який його лише перевантажує.
ТЕМА 6. РОЗДІЛ «ГАЛУЗЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО, АВІАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА РОБОТИ»

Тестові завдання з теми 6.

1. Перспективи розвитку бізнесу фірми розкриваються в:

а) резюме;

б) розділі «Галузь, фірма та її продукція»;

в) розділі «Маркетинг-план»;

г) розділі «Дослідження ринку».

2. Сегментація ринку — це:

а) визначення основних способів задоволення попиту потен­ційних споживачів;

б) розподіл споживачів на певні групи;

в) визначення тенденцій розвитку ринку;

г) вибір каналу просування товару.

3. Загальна характеристика галузі у розділі «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи» не повинна містити інформацію щодо :

а) сучасного стану цивільної авіації: внутрішні та міжнародні авіаційні перевезення пасажирів, вантажу, пошти; види виконання авіаційних робіт

б) кількості конкурентів, їхніх характеристик – цінової, комунікаційної, рекламної, збутова політики;

в) оцінки споживачів, платоспроможності, географічного розташування та інших характеристик;

г) політичної ситуації країни та її впливу на ринок.

4. Ринок:

а) економічні відносини, пов'язані з виробництвом товарів і послуг;

б) економічні відносини, пов'язані з реалізацією товарів і послуг;

в) економічні відносини, пов'язані з обміном товарів і послуг;

г) усе перелічене вище.

5. Матриця вибору місцезнаходження фірми має враховувати:

а) основні фактори розміщення фірми та їхню рейтингову оцінку;

б) основних конкурентів фірми та рейтингову оцінку їхнього місцезнаходження;

в) ключові фактори успіху бізнесу та встановлення конкурентної позиції своєї фірми проти головних конкурентів;

г) немає правильної відповіді.

6. Порівняльний аналіз ринкових стратегій найближчих конкурентів дає змогу:

а) порівняти сильні й слабкі сторони фірми з потенційний зовнішніми сприятливими можливостями та загрози бізнесу;

б) визначити сильні та слабкі сторони конкурентів та врахувати їх помилки в процесі створення власного бізнесу;

в) оцінити конкурентну позицію своєї майбутньої фірми виділити найсильніших і найслабкіших конкурентів;

г) всі відповіді правильні.

7. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи» не повинен містити елементи:

а) загальну характеристику авіакомпанії;

б) коротку історичну довідку;

в) характеристику представництв, філій авіакомпанії;

г) рейтингову оцінку конкурентів.

8. Підприємством є:

а) самостійний господарюючий суб'єкт, утворений об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення особистих потреб та отримання прибутку;

б) самостійний господарюючий суб'єкт, утворений підприємцем для виробництва продукції та отримання прибутку;

в) самостійний господарюючий суб'єкт, утворений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку;

г) самостійний господарюючий суб'єкт, утворений підприємцем для надання послуг та отримання прибутку;

9. Головне завдання підприємства полягає у:

а) задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку, достатнього для забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства;

б) ефективному використанні основних виробничих фондів та оборотних коштів;

в) підвищенні продуктивності праці й ефективному використанні системи мотивації праці;

г) підвищенні якості виготовлюваної продукції.

10. Яке з наведених нижче визначень найбільш повно визначає характеристику статуту підприємства:

а) зібрання правил, що регулюють внутрішню діяльність підприємства, її види та особливості;

б) зібрання правил, що регулюють відносини підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та державою;

в) повне зібрання правил, які відповідають основним положенням Господарського Кодексу України та регулюють різноманітні сторони діяльності підприємства;

г) жодне з тверджень не є вірним.

11. У розділі «Характеристика галузі, авіаційного підприємства його послуг та робіт» відображується інформація щодо:

а) підприємства, його структурних підрозділів, персоналу, основних фондів та фінансово-економічних показників;

б) керівництва авіапідприємства;

в) основних фондів авіапідприємства;

г) фінансово-економічних показників діяльності авіапідприємства.

12. Основним документом, регулюючим діяльність підприємства є:

а) Господарський Кодекс України;

б) статут;

в) ліцензія;

г) патент.

13. Визначте, які ознаки є характерними для підприємства:

а) виробничо-технічна єдність;

б) організаційно-соціальна єдність;

в) спільність території;

г) всі наведені відповіді вірні.

14. Яке твердження є вірним:

а) підприємство може мати у своєму складі інші підрозділи з правами юридичних осіб;

б) підприємство може мати у своєму складі інші підрозділи без прав юридичних осіб;

в) підприємство може мати у своєму складі інші підрозділи як з правами юридичних осіб, так і без них;

г) вірного твердження немає.

15. Розділ «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи» відображує стан конкурентоспроможності авіакомпанії не повинен відображувати:

а) сучасну ситуацію і тенденції розвитку авіаційної галузі;

б) авіакомпанію, її послуги та роботи;

в) рівень витрат на організацію рейсу;

г) стратегію зростання авіакомпанії.

16. Чи є необхідним відображення конкурентної позиції авіакомпаній на ринку авіаційних послуг на ринку у розділі «Характеристика галузі, авіаційного підприємства його послуг та робіт»:

а) так конкурентна позиція авіакомпаній є обов’язковим елементом розділу;

б) на розсуд розробників;

в) за інтересами зовнішніх користувачів;

г) ні, оскільки ця інформація відображується у розділі «Дослідження ринку..»

17. Які ознаки є характерними для акціонерного товариства закритого типу:

а) розповсюдження акцій шляхом відкритої передплати та купівлі-продажу на фондових біржах;

б) розповсюдження акцій між його засновниками – юридичними особами;

в) розповсюдження акцій між його засновниками – фізичними особами;

г) розповсюдження акцій між його засновниками – юридичними та фізичними особами.

18. Холдинг як специфічна організаційна форма об'єднання підприємницьких структур характеризується такими рисами:

а) безпосередньо не займається виробничо-господарською діяльністю;

б) фінансові кошти спрямовує на придбання контрольного пакета акцій інших суб'єктів підприємництва;

в) тимчасово об'єднує промисловий і банківський капітал для реалізації певної підприємницької ідеї;

г) здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств.

19. З метою стислого аналізу справ у галузі рекомендується:

а) подати узагальнені відомості щодо поточного стану справ і тенденцій розвитку галузі;

б) охарактеризувати види перевезень та авіа робіт й ринки, що є новими для конкретної авіаційної галузі;

в) окреслити нові чинники, що здатні в перспективі впливати на розвиток авіаційної галузі;

г) усі відповіді вірні.

20. У розділі «Галузь цивільної авіації, авіаційне підприємство, авіаційні послуги та роботи» при оцінці впливу зовнішніх факторів стисло визначають:

а) рівень конкуренції у сфері бізнесу, що започатковується;

б) потенційно можливі (майбутні) джерела конкуренції;

в) інші фактори зовнішнього впливу (наприклад, необхідність отримання ліцензії для певного виду підприємницької діяльності);

г) усі відповіді вірні.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка