Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р


НазваПрофесійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» Кіровоград 2012 р
Сторінка1/58
Дата18.03.2013
Розмір7.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Факультет менеджменту та організаційно-технічного забезпечення польотів

Кафедра менеджменту, економіки та права

А.В.ЗАЛЕВСЬКИЙ, Н.О.КОВАЛЕНКО
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТИНА 2:

МЕТОДИЧІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»

Варіативної компоненти « Менеджмент авіаційних підприємств і організацій»

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Варіативної компоненти « Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»Кіровоград

2012 р.

УДК 330.4
ББК 65.050


Залевський А.В., Коваленко Н.О. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 2: Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання. – Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. – 282 с.
Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 2: Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи є базовим інформаційним забезпеченням курсу адаптованим до специфіки напряму підготовки курсантів/слухачів, матеріал ґрунтується на сучасних стандартах у галузі бізнес-планування із адаптацією до специфіки авіаційної сфери, що відповідно забезпечує формування у майбутніх фахівців з менеджменту практичних вмінь та навичок застосування бізнес-планування у діяльності авіаційного підприємства, оцінки його фінансово-економічного стану, проведення маркетингових досліджень, розрахунку основних показників, що визначають інвестиційну привабливість авіакомпанії, адаптації міжнародних вимог оформлення бізнес-плану та напрямками його застосовування в залежності від комерційних інтересів АП.

Комплекс містить програму навчальної дисципліни, тематику та плани

практичних занять, самостійної, індивідуальної та науково-дослідної роботи, засоби діагностики якості навчання (перелік контрольних питань з курсу, комплект тестових завдань, типових задач і творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ з курсу, методи навчання та контролю якості засвоєння матеріалу, а також містить перелік інформаційно-методичного забезпечення й контрольних питань.

Призначено для курсантів та слухачів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативної компоненти «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Розглянуто і рекомендовано до друку і використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту та економіки, протокол № 5 від 26 грудня 2012 року.

Рецензент: Н.І.Легінькова, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, економіки та права, доцент
© А.В.Залевський,

Н.О.Коваленко, 2012

ЗМІСТ

стор.

Розділ 1. Робоча програма навчальної дисципліни……………………………….

4

1.1 Опис навчальної дисципліни…………………………………………………..

5

1.2 Програма навчальної дисципліни……………………………………………...

6

1.3 Структура навчальної дисципліни……………………………………………..

9

1.4 Тематика та плани практичних занять………………………………………...

11

1.5 Тематика та зміст самостійної роботи………………………………................

14

1.6 Тематика та зміст індивідуальної роботи……………………………………..

21

1.6.1 Тематика та зміст науково-дослідної роботи ……………………………….

28

1.6.2 Тематика та зміст роботи з термінологією…………………………………..

29

1.6.3 Тематика та зміст реферативної роботи…………………………..................

34

Розділ 2. Засоби діагностики якості навчання…………………………………….

40

2.1 Перелік контрольних питань з курсу…………………………………………..

40

2.2 Комплект тестових завдань з курсу…………………………………………..

45

2.2.3 Комплект типових задач/ситуаційних вправ з курсу………………………

81

2.4 Контрольні завдання для поточного контролю успішності навчання…………………………………………………………………………….


229

2.5 Контрольні завдання для підсумкового контролю успішності навчання…………………………………………………………………………….


231

2.6 Методи навчання……………………………………………………………….

234

2.7 Методи оцінювання та критерії успішності навчання………………………

235

Розділ 3. Інформаційно-методичне забезпечення курсу…………………………

239

3.1 Методичне забезпечення………………………………………………………

239

3.2 Основна література ……………………………………………………………..

240

3.3 Література додаткова…………………………………………………………...

245

3.4. Статті у фахових наукових виданнях…………………………………………

247

3.5 Інформаційні ресурси…………………………………………………………..

247

Додатки з інформаційного забезпечення виконання завдань……………………

255Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін
31 серпня 2012 року  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Напрям підготовки 030509 облік і аудит Галузь знань 0306 менеджмент...
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к е н., доцент Ю. М. Сотніков
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка