НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)
Сторінка6/8
Дата18.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
32. Державний Комітет Оборони створений:

а) 22 червня 1941 р.

б) 28 червня 1941 р.

в) 30 червня 1941 р.

33. Ставку Верховного Головнокомандування очолив:

а) Сталін

б) Жуков

в) Шапошніков

г) Конєв

34. В 1941 р. з УРСР евакуйовано:

а) 1,2 млн. осіб

б) 1,5 млн. осіб

в) 3,5 млн. осіб

35. У1941 р. вдалось евакуювати обладнання:

а) 240 підприємств

б) 550 підприємств

в) 1800 підприємств

36. Легальна українська національна організація, яка діяла з травня 1940 р. у Кракові:

а) Український національний комітет

б) Українська національна рада

в) Українське національне об'єднання

37. Розкол ОУН на ОУН(М) та ОУН(Б) остаточно завершився у:

а) 1938 р.

б) 1939 р.

в) 1940 р.

38. Українську національну раду очолював:

а) Величківський

б) Кубійович

в) Мельник

39. Український національний комітет очолював:

а) Кубійович

б) Левицький

в) Ольжич

40. Оборона Києва радянськими військами тривала:

а) 7 липня – 26 вересня 1941 р.

б) 5 серпня – 16 жовтня 1941 р.

в) 30 жовтня 1941 р. – 4 липня 1942 р.

41. Початок визволення території України від німецько-фашистських загарбників розпочався:

а) 22 червня 1941 p.

б) 18 грудня 1942 р.

в) 6 листопада 1943 р.

42. Оборона Одеси радянськими військами тривала:

а) 7 липня – 26 вересня 1941 р.

б) 5 серпня – 16 жовтня 1941 р.

в) 30 жовтня 1941 p.. – 4 липня 1942 р.

43. Оборона Севастополя радянськими військами тривала:

а) 7 липня – 26 вересня 1941 р.

б) 5 серпня – 16 жовтня 1941 р.

в) 30 жовтня 1941 р. – 4 липня 1942 р.

44. День Перемоги над фашистською Німеччиною проголошена:

а) 28 жовтня 1944 р.

6) 2 травня 1945 р.

в) 9 травня 1945 р.

45. Дивізія СС Галичина" воювала на боці гітлерівських військ на території:

а) України та Польщі.

б) України та Югославії.

в) України та Німеччини.

46. Окупувавши Україну, фашисти розчленували її на частини і більшу з них включили до:

а) т. зв. „Трансністрії".

б) „генерал-губернаторства".

в) рейхскомісаріату „Україна".

47. Рейхскомісаром України був:

а) Франк.

б) Е.Кох.

в) Розенберг.

48. Столиця Рейхскомісаріату "Україна" була у:

а) Києві

б) Львові

в) Рівному

г) Кракові

49. Дистрикт Галичина входив до складу:

а) Трансністрії

б) Рейхскомісаріату "Україна"

в) „генерал-губернаторства".

50. "Загальні двори" в роки окупації — це:

а) колективні господарства

б) адміністративні будівлі місцевої адміністрації в селах

в) місце розквартирування німецьких військ в селах

51. Українці, які співпрацювали з німецькою окупаційною владою:

а) Остарбайтери

б) Фольксдойче

в) Колабораціоністи

52. В період нацистської окупації вивезено громадян України на примусові роботи до Німеччини:

а) 1,2 млн.

б) 1,5 млн.

в) 2,4 млн.

г) 3,6 млн.

53. Комуністичну партію України в роки війни очолював:

а) Л. Каганович

б) М. Хрущов

в) Д. Коротченко

54. "Молода гвардія" діяла у:

а) Києві

б) Сталінській області

в) Ворошиловградській області

55. Хто був начальником Українського штабу партизанського руху:

а) С.А.Ковпак.

б) Т.Строкач.

в) Р.Шухевич.

56. Діяльність "Поліської Січі" у 1941 p. в основному полягала в боротьбі з:

а) Польськими партизанами

б) Німецькою окупаційною владою

в) Рештками радянських військ

57. "Поліську Січ" очолював:

а) К. Савур

б) Бульба-Боровець

в) Р. Шухевич

58. Українська повстанська армія (УПА) була створена в:

а) червні 1941 р.

б) жовтні 1942 р.

в) грудні 1943 р.

59. УПА сформована за ініціативи:

а) ОУН (Б)

б) ОУН(М)

в) Спільно ОУН (Б) та ОУН (М)

60. Відносини між УПА та польською Армією Крайовою були:

а) Ворожі

б) Союзницькі

в) Нейтральні

61. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ відбулась:

а) Січень – лютий 1944 p.

б) Лютий – березень 1944 p.

в) Січень – березень 1944 р.

62. Тернопіль звільнено в ході наступальної операції радянських військ:

а) Рівненсько-Луцької

б) Львівсько-Сандомирської

в) Східно-Карпатської

63. Угруповання німецьких військ в Криму знищене у:

а) Березні 1944 р.

б ) Квітні 1944 р. в ) Травні 1944 р.

64. Київ визволено від німецьких військ:

а) 28 жовтня 1942 р.

б) 6 листопада 1943 р.

в) 7 листопада 1944 р.

65. Друга світова війна закінчилася:

а) 2 вересня 1945 р.

б) 9 травня 1945 р.

в) 8 травня 1945 р.
Змістовий модуль II
66. До складу У РСР Закарпаття увійшло:

а) 28 жовтня 1949 р.

б) 29 червня 1945 р.

в) 22 січня 1946р.

67. Який відсоток промислових підприємств України залишився цілим після Великої Вітчизняної війни:

а) 19%

б) 27%

в) 33%

68. Наркомата УРСР були переименован в міністерства у:

а) 1944 р.

б) 1945 р.

в) 1946 р.

69. В 1944 р. потужність електростанцій УРСР по відношенню до довоєнного рівня становила:

а) 0,4%

б) 4 %

в) 40 %

70. В роки Великої Вітчизняної війни в Україні зруйновано міст:

а) 244

б) 545

в) 714

71. Операція „Вісла" була проведена з метою:

а) визволення території Польщі від німецько-фашиських окупантів.

б) насильницького переселення українців з Польщі на територію УРСР.

в) насильницького переселення в 1947 році українців з районів їх компактного проживання у Польщі в її західні і північні райони з метою асиміляції.

72. Україна сіпала членом ООН (Організації Об'єднаних Нації) у:

а) 1945 р.

б) 1946 р.

в) 1991 р.

73. Добровільне переселення Українців з Польщі тривало:

а) Вересень 1944 р. – вересень 1945 р.

б) Вересень 1945 р. – серпень 1946 р.

в) Вересень 1945 р. – серпень 1946 р.

74. Збройною боротьбою ОУН і УПА на західноукраїнських землях в 40–х роках

XX cm. керував:

а) Микола Лебідь.

б) Роман Шухевмч.

в) Андрій Мельник.

75. П'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства України був прийнятий Верховною Радою УРСР у:

а) грудні 1945 р.

б) січні 1946 р.

в) серпні 1946 р.

76. В період післявоєнної відбудови 67 % відсотків державних капіталовкладень спрямовано на розвиток:

а) Важкої промисловості

б) Легкої та харчової промисловості

в) Сільського господарства

г) Торгівлі та транспорту

77. У післявоєнний період голод в Україні припав на:

а) 1945–1946 рр.

б) 1946–1947 pp.

в) 194 7–1948 pp.

78. Причини голоду 1946 – 1947 pp.:

а) Посуха та завищені норми хлібозаготівель

б) Колективізація західноукраїнських областей

в) Нестача сільськогосподарської техніки

79. Мета політики укрупнення колгоспів:

а) Боротьба проти загонів УПА

б) Збільшення доходів колгоспів, зменшення витрат на управлінський персонал

в) Встановлення більш ефективного економічного контролю над сільським господарством

80. Відбудову народного господарства України після Великої Вітчизняної війни

було в основному завершено у:

а) 1947р.

б) 1950р.

81. На початку 1950–х років України давала у загальносоюзне виробництво металу та вугілля:

а) близько 20%.

б) 30%.

в) менше 50%.

82. Роком суцільної колективізації західноукраїнських земель став:

а) 1947 р.

б) 1949 р.

в) 1950 р.

83. Вперше за всю історію КПУ українську республіканську партійну організацію очолив українець:

а) Микита Хрущов – 1947 р.

б) Дмитро Манільський – 1949 р.

в) Олексій Кириченко – 1953 p.

84. УРСР була обрана членом Ради Безпеки ООН у:

а) 1945 – 1946

б) 1947 – 1948

в) 1948 – 1949

85. В 1950 р. продукція машинобудування УРСР перевершила довоєнний рівень

виробництва на:

а) 15%

6) 23%

в) 44%

86. За результатами 4 п'ятирічки виробництво продукції харчової промисловості слало:

а) 80 % довоєнного рівня

б) 95 % довоєнного рівня

в) 113 % довоєнного рівня

87. У 1950р. на полях України працювало тракторів:

а) 9 тис.

б) 28 тис.

в) 123 тис.

88. Перша шахта західноукраїнського ком'яновугільного басейну вступила в експлуатацію у:

а) 1949 р.

б) 1952 р.

В) 1954 р.

89. Колективізація західноукраїнських областей відбувалась:

а) Переважно добровільно

б) Переважно примусово

в) Переважно добровільно до 1947 р.

90. Земельні громади в західноукраїнських областях у післявоєнний період – це:

а) Адміністративні одиниці в сільській місцевості

б) Назва перших колгоспів

в) Форма виробничої кооперації

91. Основна причина повільних темпів колективізації у західних областях України відбувалась:

а) Збройний опір ОУН–УПА

б) Нестача кваліфікованих кадрів

в) Значні збитки в сільському господарстві, «вдані військовими діями

92. У 1950 р. електрифіковано колгоспів:

а) 8%

б) 18%

в) 34 %

93. В яких роках О. Кириченко був першим секретарем ЦК КПУ:

а) 1948–1951 pp.

б) 1953– 1957 рр.

в) 1955–1960 pp.

94. Формально У ПА притінила існування у:

а) 1949 р.

б) 1950 р.

в) 1953 р.

95. Карткова система була ліквідована:

а) 1945 р.

б) 1946 р.

в) 1947 р.

96. Головною особливістю індустріалізації західних областей України було:

а) В регіоні залишилось багато висококваліфікованих польських спеціалістів

б) Доводилось не тільки відбудовувати довоєнні галузі промисловості, але й створювати нові

в) Індустріалізація західноукраїнських областей відбувалася значно повільніше ніж в інших регіонах України

97. Магістральний газопровід Дашава-Київ збудовано у:

а) 1945 р.

б) 1947 р.

в) 1948 р.

98. Командир У ПА Р. Шухевич загинув у:

а) 1950 р.

б) 1953 р.

в) 1954 p.

99. Винищувальні батальйони в західних областях України у післявоєнний період:

а) Кадрові військові частини для боротьби для здійснення каральних акцій

б) Підрозділи з місцевих жителів для боротьби з УПА

в) Підрозділи МДБ та МВС, що діяли під виглядом УПА

100. Останній Голова проводу ОУН в Україні та Головнокомандувач УПА В.Кук був заарештований у:

а) 1953 р.

б) 1954 р.

в) 1956 р.

101. Ліквідація УГКЦ в Галичині відбулось у:

а) 1944 p.

б) 1945 p.

в) 1946 p.

102. Греко-католицьку церкву у Закарпатті ліквідовано у:

а) 1947 р.

б) 1948 р.

в) 1949 р.

103. Брестську церковну унію 1596р. було скасовано на:

а) Брестському церковному соборі

б) Львівському церковному соборі

в) Київському церковному соборі

104. Протягом 4 п’ятирічки в західноукраїнських областях було побудовано шкіл:

а) 944

б)1087

в) 2065

105. У 1950 р. в Західній Україні діяло масових бібліотек:

а) 2 тис.

б) 8 тис.

в) 11 тис.

106. Кількість українців, ув'язнених у таборах ГУЛАГУ у 1951 p.:

а) 460 тис.

б) 550 тис.

в) 850 тис.

107. "Лисенківщина" найбільш характерна для:

а) фізико-математичних наук

б) біологічних наук

в) історичної науки

108. Перша в Європі електронна обчислювальна машина виготовлена у 1948 — 1951рр. у:

а) Києві

б) Харкові

в) Дніпропетровську

109. Перший в Україні телевізійний центр почав роботу у Києві у:

а) 1949 р.

б) 1951 р.

в) 1952 р.

110. Кампанія боротьби "низькопоклонства перед заходом " почалась у:

а) 1946 р.

б) 1947 р.

в) 1948 р.

111. Кримську область із складу Росії було передано Українській РСР в:

а) 1945 р.

б) 1954 р.

в) 1977 р.

112. Найвищий партійний органу 1952 – 1966 pp.:

а) Політбюро ЦК КПРС

б) Політбюро ЦК ВКП(б)

в) Президія ЦК КПРС

113. Упродовж 1953 р. частка українців серед представників партійного та державного апарату у Києві:

а) Збільшились

б) Зменшилась

в) Практично не змінилась

114. 8 1953 1956 pp. в підпорядкування Ради Міністрів У РСР передано:

а) 2 тис. підприємств

б) 7 тис. підприємств

в) 10 тис. підприємств

115. Місто Сталіне перейменовано у Донецьк у:

а) 1953 р.

б) 1956 р.

в) 1961 р.

116. У 1959 р. частка українців в Криму становила:

а) 22,3%

б) 52,4 %

в) 71,4%

117. Постійне представництво України при ООН відкрито у:

а) 1957 р.

б) 1959 р.

в) 1961 р.

118. XXз'їзд КПРС, на якому з доповіддю про культ особи Сталіна виступив

М. С.Хрущов, відбувся у:

а) березні 1950 р.

б) березні 1953 р.

в) лютому 1956 р.

119. Раднаргосп – це:

а) Орган планування та управління місцевою промисловістю та будівництвом

б) Дорадчий орган при Раді Міністрів УРСР з економічних питань

в) Структурний підрозділ Держплану СРСР та УРСР

120. У 1957р. в УРСР створено економічних адміністративних районів:

а) 9

б) 11

в) 14

121. Головна функція. Української ради народного господарства:

а) Підготовка законопроектів, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві

б) Координація роботи раднаргоспів

в) Узгодження економічної політики Ради Міністрів УРСР та союзних міністерств

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (для студентів ІV курсу історичного факультету)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка