НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)
Сторінка3/8
Дата18.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 3. Україна у повоєнний період (1945 - 1952 рр.) (4 год.).

Лекція 1, 2.
План.

 1. Зовнішнє і внутрішнє становище України після закінчення Другої світової війни. Наслідки війни.

 2. Відбудова промисловості. Її особливості в УРСР.

 3. Стан сільського господарства. Голод 1946-1947 рр. та його наслідки.

 4. Національно-визвольна боротьба на західно-українських землях.

 5. Другий етап радянізації західно-українських земель.

 6. Ідеологічний наступ сталінізму. Жданівщина.


Тема 4. Україна в період тимчасової лібералізації суспільно-політичного життя (1953 – 1964 рр.) (6 год.)

Лекція 1. Зміни в суспільно-політичному житті республіки після смерті Й.Сталіна.

План.

 1. Десталінізація. Її етапи і наслідки в Україні.

 2. Суспільно-політичне життя в Україні після ХХ з”їзду КПРС.

 3. Національна та релігійна політика в період хрущовської відлиги.

 4. Українська РСР на міжнародній арені.


Лекція 2. Спроби проведення соціально-економічних реформ.

План.

 1. Спроби реформування радянської економіки:

а) у галузі управління та промисловості;

б) у сільському господарстві;

в) у соціальній сфері.

2. Наслідки реформ у республіці. Причини гальмування і невдач хрущовських реформ.
Лекція 3. Суспільні і культурні процеси в Українській РСР.

План.

 1. Нові тенденції у розвитку культури. „Шістдесятники”.

 2. Зародження дисидентського руху.

 3. Суперечливі процеси у розвитку освіти і науки.


Тема 5. Україна в період загострення кризи радянської системи ( 1965 – 1985 рр.) (6 год.)
Лекція 1. Політичне життя в республіці.

План.

 1. Місце УРСР в економічній і політичній системі СРСР.

 2. Наростання консервативних тенденцій у політичному житті республіки. Неосталінізм.

 3. Політика керівництва КПУ. П.Ю.Шелест. В.В.Щербицький.


Лекція 2. Нові явища у суспільному житті.

План.

 1. Дисидентський рух. Політичні репресії 1960-1970-х рр.

 2. Зміни в демографічній і соціальній структурі населення України.

 3. Посилення русифікації в УРСР.

 4. Розвиток культури, науки і освіти в УРСР.


Лекція 3. Стан економіки Української РСР.

План.

 1. Кризові явища в промисловості та спроби їх вирішення.

 2. Стан сільського господарства.

 3. Екологічні проблеми в республіці.

 4. Соціальна політика.Тема 3. УКРАЇНА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945 – 1952)

(2 години)
Мета: Розкрити та охарактеризувати руйнівні наслідки війни в Україні, напружену працю народу по відбудові народного господарства, національно-визвольну боротьбу на західноукраїнських землях. Підкреслити, що понесені жертви не привели до незалежності України.
ПЛАН

 1. Об’єднання основних українських етнічних земель у складі УРСР. Україна в системі міжнародних відносин після Другої світової війни.

 2. Особливості відбудови промисловості.

 3. Стан сільського господарства. Голод 1946 – 1947 років.

 4. Другий етап радянізації Західної України. Національно-визвольна боротьба в західноукраїнських областях.

 5. Ідеологічний наступ сталінізму. „Жданівщина”.


Ключові терміни і поняття: генетика, геополітика, депортація, „жданівщина”, кібернетика, космополітизм, „лисенківщина”, Львівський собор 1946 р., операція „Вісла”, план Маршалла, реевакуація, територія Закерзоння, українська діаспора, український буржуазний націоналізм, „холодна” війна

ЛІТЕРАТУРА: 1. Білас І. Голокост на Україні 1946-1947 рр. // Науковий збірник Українського Вільного університету . – Мюнхен. – 1992. – С. 58-77.

 2. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-ті роки). Серія „Україна крізь віки” у 15 томах. Т. 13. – К., 1999. – 303 с.

 3. Веселова О.П., Панченко П.П. Ще одна трагічна сторінка історії України. Голод в Україні 1946 – 1947 рр. // УІЖ. – 1995. - № 6. – С. 122 – 133.

 4. Веселова О.П.Українське суспільство в 1945 – 1953 рр.: ідеологізація по-сталінськи // Історичний журнал. – 2005. - № 1. – С. 86-96.

 5. Гарань О. Відбудова промисловості УРСР у другій половині 40-х років у висвітленні зарубіжної історіографії // УІЖ. – 1989. - № 1.

 6. Голод в Україні 1946 – 1947 років. Документи // УІЖ. – 1995. - № 6.

 7. Воронов І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946 1947 рр. – К., 1991. – 48 с.

 8. Голубенко П. Ідеологічна чистка після Другої світової війни в Україні і в Росії // Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993. – С. 424-430.

 9. Голод 1946 – 1947 рр. на Полтавщині (До 50-річчя трагедії). Матеріали і документи. – Полтава, 1996. – 139 с.

 10. Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996 рр.). Навчальний посібник. – К., 1998.

 11. Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.

 12. Данилюк Ю. Порушення законності в діяльності органів МДБ – МВС в другій половині 40-х – першій половині 50-х років // Наукові записки: Зб. статей. – Київ – Полтава. – Вип. 9. – С. 176-179.

 13. Даниленко В., Баран В. Останній період сталінщини (стан економіки республіки) // Історія України. – 2000. - № 13. – С. 1-3.

 14. Даниленко В., Баран В. Останній період сталінщини (суспільно-політичний розвиток) // Історія України. – 2000. – № 12. – С. 1-3.

 15. Замлинська О. Ідеологічний терор та репресії проти творчої інтелігенції у перші повоєнні роки. 1945 – 1947 рр. // Київська старовина. – 1993. - № 2. – С. 73-80.

 16. Камінський Є.Є. Повоєнна дипломатія Української РСР // Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001. – С. 550-616.

 17. Кожушко І. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси на Україні в 1940-х – початку 1950-х рр. // УІЖ. – 1999. - № 2.

 18. Коваль М.В. Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства (1945 – 1955) // УІЖ. – 1990. - № 4. – С. 70-88.

 19. Кульчицький С.В. Післявоєнна відбудова // УІЖ. – 1991. - № 10. – С. 11-14.

 20. Кульчицький С.В. Сталінські атаки на „безродних космополітів” (до 50-річчя терористичної кампанії) // Історія України. – 1999. - № 12. – С. 4.

 21. Лисенко О.Є., Перехрест О.Г. Відбудовні процеси на селі в 1943 – 1945 рр. // Історія українського селянства. – Т. 2. – К., 2006.

 22. Лисенко О.Є. Дії радянських військ проти збройних формувань ОУН та УПА восени 1944 р. // Історія українського селянства. – Т. 2. – К., 2006.

 23. Литвин В.М. Україна в першому повоєнному десятилітті (1946 – 1955). – К.: Вид. дім „Лі-Терра”, 2004. – 240 с.

 24. Мірчук П. Українська Повстанська армія. 1942 – 1952 рр. – Львів, 1991.

 25. Михненко А. Проблеми відбудови вугільної промисловості Донбасу у 1943 – 1945 рр. // Історія України. – 2000. - № 17. – С. 6-8.

 26. Мовою таємних документів: М.Хрущов і післявоєнні кордони України // Українське слово. – 1994. – 29 вересня – 12 жовтня.

 27. Пащенко В. Греко-католики в Україні: від 40-х років ХХ століття до наших днів. – Полтава: АСМІ, 2002. – 590 с.

 28. Першина Т.С. До питання про забезпечення керівними кадрами народного господарства України (1943 – 1945 рр.) // УІЖ. – 1995. - № 2. – С. 23-35.

 29. Поліковський М. Окупаційний сталінський режим у Західній Україні після вигнання німецьких загарбників // Розбудова держави. – 1994. - № 4. – С. 42-49.

 30. Потічний П. Політична думка українського підпілля 1943 – 1951 рр. // Сучасність. – 1997. - № 1. – С. 80-87.

 31. Рибак І. Стан соціально-побутової сфери українського повоєнного села (1946 – 1950 рр.) // УІЖ. – 1994. - № 1.

 32. Романюк І. Українське село у воєнні та повоєнні роки // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. Зб. статей. – К., 2001. – С. 314-319.

 33. Суханова З.Г., Сулима Н.В. Андрій Шептицький: реалії хресного шляху // Сторінки історії України ХХ століття. – К., 1992. – С. 318-333.

 34. Україна: політична історія. ХХ – ХХІ ст. – К.: Парламентське вид., 2007. – 1028 с. – С. 849-875.

 35. „Українське питання” і „холодна війна” // Українська державність у ХХ столітті. – К., 1996. – С. 257-263.

 36. Шаповал Ю.І. Акція „Вісла”: криваве річище пам”яті // Шаповал Ю.І. Невигадані історії. – К.: Світогляд, 2004. – С. 141-157.

 37. Шаповал Ю.І. Сталін та його спадщина у просторі часу: пряме втілення, дух, принципи // Шаповал Ю.І. Невигадані історії. – К.: Світогляд, 2004. – С. 203-232.

 38. Шевченко Л.А. Культурно-ідеологічні процеси в Україні у 40-50-х роках // УІЖ. – 1992. - № 7-8. – С. 39-47.

 39. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30 – 50-ті роки ХХ століття. – Луцьк, 1995.Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ТИМЧАСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

(1953 – 1964 рр.)

(4 години)

Мета: Показати конкретне втілення реформ М.С.Хрущова в Україні, їх половинчастість і непослідовність, причини невдач спроби реформування комуністичної системи. З”ясувати причини появи дисидентського руху, його цілі і методи боротьби.
ПЛАН

1 заняття. Зміни в суспільно-політичному житті.

 1. Процес десталінізації, її особливості в Україні.

 2. Особливості суспільно-політичного життя в роки хрущовської „відлиги”. Громадські організації в суспільно-політичному житті.

 3. Розвиток освіти, науки, культури. Феномен „шістдесятництва”.

 4. Зародження дисидентського руху.


2 заняття. Спроби реформування економіки.

1. Розвиток промислового виробництва. Реформа управління промисловістю 1957 р. Раднаргоспи.

2. Аграрна політика і спроби реформування галузі:

а) матеріально-технічне становище колгоспів та розширення їх

повноважень;

б) участь українців у освоєнні цілинних земель;

в) нововведення в землеробстві;

г) м’ясо-молочна надпрограма у тваринництві;

д) реформування МТС.

3. Соціальна політика в УРСР.

4. Наслідки економічних реформ М.С.Хрущова.
Ключові терміни і поняття: „відлига”, волюнтаризм, демократизація, десталінізація, дисиденти, комунізм, конформізм, космічна галузь, машинно-тракторні станції, моральний кодекс будівника комунізму, науково-технічна революція, Програма КПРС 1961 р., реформа, цілина, шістдесятники,
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Баран В.К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953 – 1985 рр. – Львів, 1996.

 2. Баран В.К. Україна 1950 – 1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996.

 3. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-ті рр.). Серія „Україна крізь віки” у 15 томах. Т. 13. – К., 1999.

 4. Баран В.К. Правляча верхівка в Україні у 1950 – 60-ті роки // Сучасність. – 1997. - № 7-8.

 5. Баран В.К. Десталінізація в Україні: перша спроба // Сучасність. – 1995. - № 11.

 6. Бажан О. Політика русифікації в Україні в 50-60-х роках і реакція на неї з боку української інтелігенції // Наукові записки : Зб. статей. – К. – Полтава, 1999. – Вип. 9. – С. 185-188.

 7. Бажан О. Процес десталінізації в Україні (друга половина 50-х – початок 60-х років) // Зархівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1999. - № 1-2. – С. 469-480.

 8. Бажан О. Політика десталінізації в Україні (друга половина 50-х – початок 60-х років) // Історичний журнал. – 2004. - № 8. – С. 18-26.

 9. Борис Шульженко. Особистість і час: Документи, спогади, матеріали / За заг. ред. Ю.І.Шаповала. – К.: Вид. дім „АДЕФ-Україна”, 2006. – 440 с.

 10. Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996). Навчальний посібник. – К., 1998.

 11. Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940- 1960-х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.

 12. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.

 13. Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000.

 14. Докашенко В. Соціально-політичні конфлікти в період „відлиги” // Нова політика. – 2001. - № 5. – С. 32-35.

 15. Зайцев Ю. Дисиденти і опозиційний рух 60 – 80-х років // Сторінки історії України ХХ століття. – К., 1992.

 16. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність. – 1995. - № 4.

 17. Історія українського селянства. Т. 2. К., 2006.

 18. Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К., 1995.

 19. Кульчицький С.В. Відлига // УІЖ. – 1991. - № 10.

 20. Кульчицький С.В. Реабілітація жертв політичних репресій // Історія України. – 1999. - № 6.

 21. Курносов Ю. Соціально-економічне та політичне життя УРСР (60 – 80-ті роки) // УІЖ. – 1990. - № 5.

 22. Курносов Ю. Насилля – головний аргумент більшовизму // УІЖ. – 1992. - № 1.

 23. Кривчик Г. Протиріччя культурного розвитку українського села у 1960 – 1980-ті роки //УІЖ. – 2002. - № 5.

 24. Ляшко О. Микита Хрущов: відлига і заморозки // Вітчизна. – 1994. - №№ 7-8; 11-12.

 25. Марочко В.І. Стан економіки України наприкінці 50-х – на початку 60-х років // Історія України. – 1999. - № 17. – С. 10-11.

 26. Мороз В. Шестидесяті роки в Україні // Всесвіт. – 1993. - № 9-10.

 27. Остапенко В. „хрущовізм” як соціально-політичне явище в історії України // Історія України. – 2003. - № 44.

 28. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 64-84.

 29. Попович М. Політична культура епохи Хрущова // Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1999. – С. 665-670.

 30. Савельєв В.Л. 50 – 60-ті. Час пошуків і втрачених можливостей // Про минуле заради майбутнього. – К., 1989.

 31. Савельєв В.Л. Сторінки політичної біографії М.В.Підгорного // УІЖ. – 1991. - № 1.

 32. Суспільно-політичне життя в післясталінський період (1953 – 1985) // Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ – ХХ ст.). – Львів, 2001. – С. 188-209.

 33. Романюк В.І. Радгоспи України у соціально-економічній системі держави (кінець 50-х – 60-ті роки ХХ століття) // Проблеми історії України. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 320-332.

 34. Русначенко О. Український національний фронт – підпільна група 60-х років // УІЖ. – 1997. - № 4.

 35. Україна:політична історія. ХХ – ХХІ ст. – К.: Парламентське вид., 2007. – 1028 с. – С. 875-899.

 36. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С. 429-479.

 37. Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К., 2001.

 38. Шаповал Ю.І. Доля як історія. – К.:”Генеза”, 2006. – С. 224-300.

 39. Шаповал Ю.І. Чи був Микита Хрущов „шахраєм найвищого ґатунку”? // Ю.Шаповал. Невигадані історії. – К.: Світогляд, 2004. – С.233-250.

 40. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30 – 50-ті роки ХХ століття. – Луцьк, 1995.


Тема 5. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ( 1965 – 1985 рр. )

( 2 години )
Мета: Розкрити причини, які призвели до загострення кризи радянської політичної і економічної системи та виникнення очевидних стагнаційних процесів. Показати об”єктивну необхідність змін в існуючій системі в цілому і в галузі національної політики зокрема.
ПЛАН


 1. Особливості політичного життя в Україні. П.Ю.Шелест, В.В.Щербицький.

 2. Кризові явища у розвитку промисловості. Її структурні особливості в республіці.

 3. Становище в сільському господарстві України.

 4. Дисидентський рух. Політичні репресії в Україні.


Ключові терміни і поняття: адміністративно-командна система, бюрократія, „великий покіс” української інтелігенції, „генеральний погром” української інтелігенції, дефіцит, дисиденти, „застій”, конформізм, корупція, номенклатура, опозиція, партійний апарат, політичні репресії, Продовольча програма, самвидав, стагнація, „холодна” війна, радянський народ, розвинутий соціалізм, хабарництво,

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-ті рр.) Серія „Україна крізь віки” у 15 томах. Т. 13. – К.: Альтернативи, 1999. – 303 с.

 2. Бажан О. Зростання невдоволення серед українського робітництва як один з факторів формування опозиції радянському тоталітаризму в 60 – 80-х роках (на матеріалах Півдня України) // Розбудова держави. – 1996. – 3 2. – С. 34-37.

 3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.

 4. Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000.

 5. Даценко О.Г. Деформації в суспільно-політичному житті України в 60 – 80-х рокахХХ століття // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. – К., 2001. – С. 320-330.

 6. Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. - № 6.

 7. Зайцев Ю. Дисиденти і опозиційний рух 60 – 80-х рр. // Сторінки історії України ХХ століття. – К., 1992.

 8. Історія українського селянства. Т. 2. – К., 2006.

 9. Калакура Я. Міфологізація української історії в період хрущовської „відлиги” // Історичний журнал. – 2004. - № 8. – С. 36-41.

 10. Касьянов Г. Шестидесятники. Дисиденти. Неформали. Знайомі незнайомці // Віче. – 1994. - № 10.

 11. Касьянов Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. – К., 1995.

 12. Кульчицький С.В. Петро Шелест у вітчизняній історії // Київська старовина. – 1999. - № 2.

 13. Курдя Т. Україна у період загострення кризи радянської системи (1965 – 1985 рр.) // Історія України. – 2002. - № 43. – С. 15-20.

 14. Мушинка М. Суд історії – нещадний: анатомія комуністичної системи в Україні періоду Петра Шелеста // Київ. – 1996. - № 9-10.

 15. Мокренко А. Наодинці з усіма: штрихи до портрета П.Шелеста // Літературна Україна. – 1991. – 6 червня.

 16. Оксана Мешко, козацька матір (до 90-річчя з дня народження): Зб. статей. – К., 1995.

 17. Панченко П.П. Становище українського села (60 – 80-ті рр.) // УІЖ. – 1989. - № 8.

 18. Панченко П.П. „Розвинутий соціалізм”: критика концепції // Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. – К., 1997. – С. 21-28.

 19. Павличко Д. Петро Шелест // Літературна Україна. – 2005. - № 33.

 20. Савельєв В.Л. Чи був П.Ю.Шелест виразником „українського автономізму”? // Уіж. – 1991. - № 4.

 21. Ткачук А. Загальноосвітній рівеньіндустріальних робітників України в 70-х роках // УІЖ. – 1990. - № 11.

 22. Україна: політична історія. ХХ – ХХІ ст. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 1028 с. – С. 899-917.

 23. Шевчук Ж. Становлення громадського руху за збереження рідної мови у 60 – 80-х роках ХХ ст. // Краєзнавство. – 1999. - № 1-4. – С.142-145.

 24. Шелест П.Ю. Украъно наша Радянська. – К., 1972.

 25. Шелест П.Ю. „Справжній суд історії ще попереду”. Спогади, щоденники. документи, матеріали / За ред. Ю.Шаповала. – К.: „Генеза”, 2003. – 786 с.

 26. Шелест П.Ю. Все, що скоїться, я передбачав // Україна. – 1991. - № 21.

 27. Шелест П.Ю. Без культури немає народу // Київ. – 1989. - № 10.

 28. Шелест П.Ю. „Да не судимы будете”. – К., 1996.

МОДУЛЬ 2.

 1. Проблема трудових ресурсів та методи її вирішення в період післявоєнної відбудови.

 2. Становище православної і греко-католицької церков у перше повоєнне десятиліття.

 3. Операція „Вісла” 1947 р.

 4. Розвиток суспільних наук в умовах десталінізації.

 5. Екологічна ситуація в Україні в період „застою”.

 6. Демографічна ситуація в Українській РСР (1965 – 1985 рр.).МОДУЛЬ ІІІ

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (для студентів ІV курсу історичного факультету)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка