НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)
Сторінка4/8
Дата18.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 6. Україна на шляху до незалежності. Доба перебудови (1985 – 1991 рр.) (2 год.).

План.

 1. Особливості перебудовчих процесів в Україні.

 2. Демократизація суспільно-політичного життя.

 3. Пробудження національної свідомості і політичної активності в українському суспільстві. Створення національно-демократичних організацій у республіці.

 4. Спроба лібералізації економічного життя та переходу до ринкової економіки.

 5. Декларація про державний суверенітет.


Тема 7. Україна в добу державної незалежності ( 1991 р. – до сьогодення). (8 год.).

Лекція 1. Державотворчі процеси на початковому етапі незалежності.

План.

 1. Спроба державного перевороту та її провал. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

 2. Референдум 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України.

 3. Початок державотворчих процесів.

 4. Зовнішня політика і міжнародне становище України.

Лекція 2. Формування політичної системи.

План.

 1. Діяльність Верховної ради України.

 2. Етапи становлення інституту президентської влади в незалежній Україні.

 3. Конституційний процес. Політична реформа 2004 р.

 4. Формування і сучасний стан багатопартійності в Україні.

 5. Стан освіти, науки, культури. Релігійне життя.


Лекція 3. Проблеми становлення ринкової економіки.

План.

 1. Головні чинники економічної кризи перехідного періоду. Концептуальні підходи реформування економіки.

 2. Промисловість України. Політика роздержавлення і приватизації, її наслідки.

 3. Стан сільського господарства. Наслідки реформування аграрної галузі.

 4. Торгівельна галузь в економіці незалежної України.

 5. Становище в соціальній сфері.


Лекція 4. Загострення політичної ситуації під час кампанії з виборів Президента України 2004 р.

План.

 1. Початок виборчого процесу. Позиція „партії влади”.

 2. Розстановка політичних сил. Програми лідерів передвиборчої боротьби В.Ющенка і В.Януковича.

 3. 1 і 2 тури президентських виборів та їх результати.

 4. „Помаранчева революція”: причини, хід, наслідки.

 5. Суперечливі процеси в політичному та економічному житті України на початку 3-го етапу незалежності.

Тема 6. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ДОБА ПЕРЕБУДОВИ ( 1985 – 1991 рр.)
(2 години )
Мета : Показати сутність системної кризи комуністичної влади, об”єктивні передумови та неминучість розпаду СРСР, пробудження політичної активності народу, яка привела до утворення опозиційних політичних сил і проголошення незалежності України.
ПЛАН

 1. Особливості перебудови в Україні. Спроби реформування радянської системи.

 2. Кризові явища в народному господарстві, їх причини і спроби вирішення.

 3. Пробудження політичної активності українського суспільства:

а) неформальні організації;

б) створення і діяльність Народного Руху;

в) шахтарські страйки;

г) релігійне відродження;

д) студентські протести і голодування.

4. Розгортання процесу суверенізації України. Діяльність Верховної Ради (вибори 1990 р.).

5. Декларація про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності України.
Ключові терміни і поняття: акт, багатопартійна система, гласність, декларація, демократія, екологічна криза, інфляція, кооператив, кооперація, криза, Народна рада, національна символіка, неформальні організації, новоогарьовський процес, оренда, парламент, парламентська опозиція, перебудова, плюралізм, політична конфронтація, політика прискорення, політична партія, популізм, ринкова економіка, сепаратизм, страйк, суверенітет, техногенна катастрофа, тіньова економіка, фермерське господарство
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойко О.Д. Україна у 1985 – 1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку: Монографія. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 306 с.

 2. Бойко О. Україна в останні місяці імперії (серпень – грудень 1991 р.): хроніка та аналіз // Людина і політика. – 2004. - №2. – С. 52-57.

 3. Бойко О. Політичне протистояння офіційної влади та опозиції в Україні: основні прояви, характерні риси та особливості (літо 1989 – лютий 1990 р.) // Людина і політика. – 2003. - № 3. – С. 35-47.

 4. Бойко О. Загострення політичної конфронтації в Україні: атака опозиції та контрнаступ консерваторів (серпень – грудень 1990 р.). // Сучасність. – 2003. - № 1. – С. 82-87.

 5. Бойко О. Досвід та уроки суспільно-політичної трансформації України у добу перебудови (квітень 1985 – серпень 1991 р.) // Нова політика. – 1998. - № 2. – С. 32-34.

 6. Бойко О. Україна та процес остаточної руйнаціїСРСР (серпень – грудень 1991 р.) // Політика і час. – 2004. – №4. – С. 59-77.

 7. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчі процеси 1985 – 1999 рр.). – К., 2000.

 8. Власенко О. Перший шанс: передумови національного відродження України // Політика і час. – 1991. - № 12.

 9. Дубов В. Доба „перебудови” // Урядовий кур”єр. – 2008. - № 101. – С. 19.

 10. Історія українського селянства. Т. 2. – К., 2006.

 11. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. На шляху до свободи і незалежності (1985 – 1991 рр.) // Історія України. – 1999. - № 40 (вкладка).

 12. Кульчицький С. Комуністична і антикомуністична революції в Україні // Історія в школах України. – 2005. - № 5. – С. 50-55.

 13. Курносов Ю.О. Проблеми перебудови в Українській РСР // УІЄ. – 1990. - № 7.

 14. Левада О. Національна свідомість і громадський обов”язок // Політика і час. – 1991. - № 2.

 15. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.). Серія „Україна крізь віки” у 15 томах. Т.14. – К.:Альтернативи, 2000. – С. 16 – 67.

 16. Мочерний С. Економічний суверенітет України та шляхи його досягнення. – К., 1994.

 17. Пащенко В. Греко-католики в Україні: від 40-х років ХХ століття до наших днів. – Полтава: АСМІ, 2002.

 18. Політична історія України. У 6-ти томах. Т. 6. – К., 2004.

 19. Скиба В. Від експериментів над суспільством до екпериментів у суспільстві // Віче. 1996. - № 2.

 20. Трегобчук В. Інтегральна економічна оцінка шкоди і втрати, зумовлених ядерною катастрофою на ЧАЕС // Економіка України. – 1996. - № 10.

 21. Україна: політична історія. ХХ – ХХІ ст. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с. – С. 917-948.

 22. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – С. 481 – 519.

 23. Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: особи та події у контексті важкої історії. – К., 2001.

 24. Юхновський І. Так народжувалася держава // Сучасність. – 2008. - № 8. – С. 5-19.Тема 7. УКРАЇНА В ДОБУ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

( 1991 р. – до сьгодення )

8 годин
Мета: показати успіхи і прорахунки в державному будівництві України за роки незалежності, розкрити причини труднощів, окреслити проблеми і перспективи національного державотворення.
1 заняття. Україна на початковому етапі незалежності .

ПЛАН

 1. Проблеми становлення Української державності на початку 1990-х років. Перші державотворчі кроки.

 2. Зовнішня політика і міжнародне становище України.

 3. Конституційний процес в Україні та його результати.


2 заняття. Формування політичної системи незалежної України.
ПЛАН

 1. Діяльність Верховної Ради України.

 2. Етапи становлення інституту президентської влади в Україні.

 3. Формування і сучасний стан багатопартійності в Україні.


3 заняття. Реформування економіки в Україні.
ПЛАН

 1. Перехід до ринкової економіки. Промисловість в умовах реформування.

 2. Стан сільського господарства. Наслідки реформування аграрної галузі.

 3. Соціальна політика в Україні.


4 заняття. Президентські вибори 2004 р. та їх наслідки.

ПЛАН

 1. Особливості та хід кампанії з виборів Президента України (березень – 21 листопада 2004 р.).

 2. „Помаранчева революція” в Україні: причини, хід, наслідки.

 3. Політичні та економічні процеси в Україні на початку 3-го етапу незалежності.


Ключові терміни і поняття: Верховна Рада, вибори, депутатські фракції, економічна криза, євроінтеграція, Європарламент, змішана пропорційно-мажоритарна виборча система, конституція, конституційний процес, Конституційний суд, корупція, НАТО, мажоритарна виборча система, позаблоковий статус, політичні технології, „помаранчева революція”, партійні списки, Президент, приватизація, протестні акції, референдум, реформи, роздержавлення економіки, СНД.
ЛІТЕРАТУРА:

 1. Грицак Я. Нариси історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.

 2. Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада. – К.: „Либідь”, 2005.

 3. Головаха Є. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до „помаранчевої революції” //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. - № 3. – С. 32-51.

 4. Гринів О.І. Спокута Малоросії: Державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки. – Львів: Світ, 2001.

 5. Алексєєв В.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчі процеси 1985 – 1999 рр.). – К., 2000.

 6. Єгоров І. Готовність економіки України для самостійного розвитку на початку 1990-х років // Історія в школі. – 2008. - № 11-12.

 7. Історія українського селянства. Т. 2. – К., 2006.

 8. Касьянов Г. Україна 1991 – 2007: нариси новітньої історії. – К.: Наш час, 2007.

 9. Костенко О. Український феномен: незалежність без самостійності // Українське слово. – 2006. - № 39. – С. 4.

 10. Кульчицький С.В. Українська революція 2004 р. – К.: Генеза, 2005.

 11. Кремень В. та ін. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації: Навч. посіб. – К., 1999.

 12. Курт Г., Кампе И., Андейко В. Президентские выборы и «оранжевая революция». Влияние на трансформационные процессы в Украине. – К., 2005.

 13. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 14. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.) Серія „Україна крізь віки”. Т. 14. – К.: Альтернативи, 2000.

 15. Литвин В.М. Україна – 2004. Події, документи, факти. В 3-х томах. – К., 2005.

 16. Мацькевич М. Державотворчі процеси в Україні на сучасному етапі її розвитку: проблеми і перспективи // Право України. – 2009. - № 2. – С.74-79.

 17. Недужко Ю. Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) // Мандрівець. – 2009. - № 1. – С. 30-38.

 18. Павличко Д. До 15-річчя незалежності України // Географія: науково-методичний журнал. – 2006. - № 17. – С. 2-6.

 19. Павловський М. Шлях України. – К., 1996.

 20. Політична історія України. У 6-ти томах. Т. 6. – К., 2004

 21. Семенюк В. Десятирічний процес приватизації та його наслідки // Голос україни. – 2003. – 12 березня.

 22. Солдатенко Л.Є. Нові тенденції в культурному й духовному житті України в роки незалежності // Історія та правознавство. – 2008. - № 6.

 23. Татаренко Т. Регіональний фактор у політичному житті України (політико-правові аспекти): Монографія. – Луганськ, 2005.

 24. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с. – С. 948-1013.

 25. Україна: хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Роки 1991 – 1995. – К., 2005.

 26. Україна: хроніка ХХ століття. Довідкове видання. Роки 1996 – 2000. – К., 2005.

 27. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С. 521 – 561.

 28. Чалий С. Куди нас заведе велика приватизація по-українськи? // Сучасність. – 2003. - № 3.

 29. Яворівський В. Українська історія періоду Леоніда Кравчука // Слово Просвіти. – 2006. - № 38; продовження у № 39.

 30. Яневський Д. Хроніка „Помаранчевої революції”. – К., 2005.


МОДУЛЬ 3.

 1. Зростання суспільно-політичної активності студентської молоді наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр.

 2. Етнополітичні процеси в сучасній Україні.

 3. Україна і СНД.

 4. Динаміка євроінтеграційних процесів в Україні.

 5. Стан розвитку освіти, науки і культури у незалежній Україні.

 6. Українська діаспора: нові тенденції.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) це- один звидів позааудиторної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яку виконується в процесі вивчення програмного матеріалу з історії України і завершується до підсумкового контролю з даної навчальної дисципліни.

Мета ІНДЗ – самостійне вивчення на основі джерел, монографій, наукової, науково-популярної, довідкової літературичастини програмного матеріалу, його систематизація, аналіз та узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентаз навчального курсу і розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної прогами з курсу новітньої історії України (1939 – до сьогодення), яка виконується на основі знань, умінь, навичок одержаних у процесі лекційних, семінарських, індивідуальних занять.

Орієнтовна структура ІНДЗ:

 • Вступ – зазначається тема, мета і завдання роботи, її основні положення, а також стан наукової розробки проблеми і її значущість.

 • Основні результати роботи – послідовно ставляться і викладаються завдання дослідження, які повинні чітко відповідати найменуванню його теми, а також алгоритмічній логіці його виконання; подається систематизована реферативна інформація та її аналіз, статистичні або якісні результати роботи, схеми, діаграми, порівняльні таблиці, описи тощо.

 • Висновки.

 • Список використаної літератури, який розміщується в порядку посилань у тексті або в алфавітному порядку перших авторів чи заголовків.

 • Додатки. За необхідності можна до додатків уключити ілюстрації, таблиці, карти, візуальний супровід тощо.

Порядок подання та захист ІНДЗ:

 • Виконане завдання подається у вигляді папки з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням згідно вимог обсягом 10 – 15 аркушів друкованого тексту через 1,5 інтервала.

 • ІНДЗ подається викладачеві не пізніше, ніж за два тижні до підсумкового контролю.

 • Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному семінарському занятті з новітньої історії України на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ та його захисту.

 • Оцінка за ІНДЗ є обов”язковим компонентом іспитової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з історі України. Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни складає 20 балів

 • Тематика ІНДЗ пропонується за загальною темою „Історія України 1939 – 2010 рр. в особах: огляд наукової літератури” про одного з вітчизняних діячів.


ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Бандера Степан Андрійович.

 2. Брежнєв Леонід Ілліч.

 3. Бульба-Боровець Тарас.

 4. Ватутін Микола Федорович.

 5. Волошин Августин.

 6. Дерев”янко Кузьма Іванович.

 7. Дзюба Іван Михайлович.

 8. Довженко Олександр Петрович.

 9. Жуков Георгій Костянтинович.

 10. Кириченко Олексій.

 11. Кирпонос Михайло Петрович.

 12. Ковпак Сидір Артемович.

 13. Кожедуб Іван Микитович.

 14. Конєв Іван Степанович.

 15. Коновалець Євген.

 16. Кук Василь.

 17. Кучма Леонід Данилович.

 18. Кравчук Леонід Макарович.

 19. Лук”яненко Левко.

 20. Мельник Андрій.

 21. Митрополит Андрей Шептицький.

 22. Митрополит Йосип Сліпий.

 23. Підгорний Микола Вікторович.

 24. Руденко Микола Григорович.

 25. Руднєв Семен Васильович.

 26. Сабуров Олександр Миколайович.

 27. Стецько Ярослав.

 28. Строкач Михайло Амвросієвич.

 29. Стус Василь.

 30. Теліга Олена.

 31. Хрущов Микита Сергійович.

 32. Шелест Петро Юхимович.

 33. Шухевич Роман (Тарас Чупринка).

 34. Щербицький Володимир Васильович.

 35. Черняховський Іван Данилович.

 36. Чорновіл В”ячеслав Максимович.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (для студентів ІV курсу історичного факультету)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка