НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної форм навчання


Скачати 431.09 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної форм навчання
Сторінка1/4
Дата16.03.2013
Розмір431.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"

для студентів V курсу фінансового факультету

денної та заочної форм навчання

Павлоград

2009
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної форм навчання. / Вишнякова І.В. , к.е.н., доц. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2009.

Затверджено

Пр. № 1 від 28.08.2009р.

@ Західнодонбаський інститут економіки і управління

Вступ

Метою дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» є формування у студентів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

Завдання навчальної дисципліни:

 • визначення сутності, цілей та провідних засад фінансового менеджменту у банку;

 • ознайомлення студентів з системами управління в банку;

 • формування цілісного бачення стратегії діяльності банку на основі вивчення інструментів та методів стратегічного і оператив­ного планування у банку;

 • формування у студентів системного підходу до управління прибутковістю та ризиками, активами, зобов’язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку;

 • навчити студентів ефективно використовувати інструменти управління фінансовою діяльністю банку;

 • поглибити загальну фахову підготовку студентів.

Предметом курсу є фінансово-економічні відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, встановлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості та ризику в банку.

Курс охоплює комплекс питань, що розкривають сутність банківської діяльності, зміст і особливості процесу управління фінансовою діяльністю банку. Особлива увага приділяється управлінню капіталом та зобов’язаннями банку, кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку, інструментам управління активами і пасивами бан­ку, методам зниження банківських ризиків.

Для опанування навчальної дисципліни цикл аудиторних навча­льних занять доповнюється самостійною робо­тою студентів у визначеному обсязі, як в аудиторіях у присутності і під керівництвом викладача, так і позааудиторно.

Студент, що засвоїв дисципліну «Фінансовий менеджмент у банку», повинен знати:

 • сутність, зміст та завдання фінансового менеджменту у банку;

 • зміст етапів процесу управління фінансовими потоками банку;

 • основні прийоми стратегічного та оперативного планування фінансової діяльності банку;

 • методи управління капіталом банку;

 • особливості управління залученими та запозиченими коштами банку;

 • методи управління банківськими портфелями;

 • інструментарій інтегрованого управління активами і пасивами банку;

 • сутність хеджування цінових ризиків банку;

 • проблемні питання, пов’язані з процесом управління фінансовими потоками банку;

 • сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію фінансового менеджменту у банку.

 • Після опанування курсу «Фінансовий менеджмент у банку» студент повинен уміти:

 • сформувати та обґрунтувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку;

 • раціонально організувати процес управління фінансовою діяль­ністю банку;

 • складати стратегічний та оперативний план діяльності банку;

 • обґрунтувати прийняття раціональних управлінських рішень у банку;

 • обирати оптимальний варіант формування ресурсної бази банку;

 • сформувати ефективний портфель (депозитний, кредитний, цінних паперів) банку;

 • застосовувати методи інтегрованого управління активами і пасивами банку;

 • визначати доцільність та ефективність застосування фінансових інструментів управління;

 • організувати процес управління фінансовими потоками банку;

 • приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку;

 • здійснювати наукові дослідження в галузі фінансового менеджменту.
  1   2   3   4

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для...
«Фінанси». Разом із тим опанувати її здатні студенти, котрі здобули ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін — «Макроекономічна...
КОНТРОЛ І Н Г
Контролінг: Навч посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050. 201 "Менеджмент організацій")...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка