НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)
Сторінка5/8
Дата18.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

І. ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА.

 • Довідник з історії України (А–Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К., 2001.

 • Енциклопедія українознавства/ За. заг. ред. В. Кубійовича. Словникова частина. У 10 т. Перевидання в Україні. – Львів, 1993 – 2001.–Т. 1– 10.

 • Енциклопедія українознавства. Загальна частина. В 3–х т. Перевидання в Україні. –К., 1994–1995.

 • Історія міст і сіл; Української РСР. В 26 т. — Тернопільська область. – К., 1973.

 • Котляр М., Кульчицький С Довідник з історії України. – К., 1996.

 • Малий словник історії України. – К., 1997.

 • Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970.

 • Україна: хроніка XX століття. Довідкове видання. Роки 1991–1995. – К., 2005

 • Україна: хроніка XX століття. Довідкове видання. Роки 1996–2000. – К., 2005.

 • УСЕ. Універсальний словник-енциклопедія /Гол. ред. ради М. Попович. – Київ-Львів, 2001.


ІІ. ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ.

 • Алексеев Ю. М., Вертегел А. Г., Даниленко В. М. Історія України. – К., 2004.

 • Бойко О. Д. Історія України: Навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с.

 • Васильева-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996 pp.). Навчальний посібник. – К, 1998.

 • Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад. Комент. В.Ю. Короля. – К.: Академія, 2002. – 448 с.

 • Історія України / Керівник авт. Кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – 488 с.

 • Історія України. Нове бачення. Т. 2. За ред. Смолія В. А.– 1С, 1996.

 • Історія України. XX– поч.ХХІ ст. Навчальний посібник. За заг. ред. Смолія В.А.– К., 2004.

 • Історія України XX – початку XXI століття: Навч. Посібник. / П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін.; за заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Знання, 2004. – 582 с.

 • Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: – Львів: Світ, 1996, – 296 с.

 • Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 719 с.

 • Політична історія України. Посібник. За ред. Танцюри В. І. – К., 2001.


IІІ. СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

 • Алексеев Ю.М, Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчі процеси 1985–1999 pp. ). – К., 2000.

 • Анфімов В. Дорога к трагедии сорок первого гада. – М., 1997.

 • Бажан О. Політика десталінізації в Україні (друга половина 50–х – початок 60–х років)// Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 18 – 26.

 • Бандера С. Перспективи української революції.— К., 1999

 • Баран В. Десталінізація в Україні: перша спроба // Сучасність. – 1995.–№11.

 • Баран В. Правляча верхівка в Україні у 1950 – 60–ті роки // Сучасність. – 1997. – № 7–8.

 • Баран В.К. Україна 1950–60–х р. еволюція тоталітарної системи. – Л. 1996.

 • Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980–і pp.) (Сер. "Україна крізь віки": 13 т.). – К.: Альтернативи, 1999. – 303 с.

 • Боротьба за возз'єднання українського народу з єдиній Радянській державі 1917 – 1939. – Л. –К., 1979.

 • Бугай М.Ф. Депортація кримських татар у 1944 р./УІЖ. – 1992. – №1.

 • Бузало В.Й. Дмитрієнко М.Ф. Встановлення кордонів між Україною та Молдавією у 1940 р. // УІЖ. – 1992. – №9.

 • Веселова О. Українське суспільство в 1945 – 1953 pp.: ідеологізація по-сталінськи // Історичний журнал. – 2005. – № 1. – С 86 – 96.

 • Веселова О.М. Панченко П.П. Ще одна трагічна сторінка історії України (голод 1946 – 1947 pp.)// УІЖ. – 1995. –№6.

 • Ветров І. Матеріально–побітові умови населенняаїнй за німецької окупації (1941 – 1944 pp.) // Пам'ять століть. – 2005: – №3–4.

 • Видрін Т. Д., Табачник Д. В. Україна на порозі XXI ст. Політичний аспект. – К., 1995.

 • Власенко Р. Місце України в економічних планах Німеччини напередодні Другої світової війни: аграрне питання у поглядах нацистів // Історичний журнал. – 2005. – № 2.

 • Волкогонов Д.А. Триумф і трагедія. Політичний портрет Й.В. Сталіна. Кн. 2.–К., 1990.

 • Воробйов О. Українська СРСР на міжнародній арені. – К., 1970.

 • Гарань О. Відбудова промисловості УРСР у другій половині 40–х років у висвітленні зарубіжної історіографії// УІЖ. – 1989. – № 1.

 • Гарань О. Проблема формування національних кадрів у західноукраїнських областях УРСР у другій половині 40–х – 50–х роках // УІЖ. – 1999. – № 10.

 • Данилюк Ю. 3. Опозиція в Україні (друга половина 50–х – 80–ті pp. XX ст.). – К., 2000.

 • Демкович-Добрянський М. Доля радянських воїнів в гітлерівському полоні // Сучасність. – 1993. – № 12.

 • Дерев'янкін Т., Кульчицький С. Економічний розвиток Радянської України. – 1917 – 1990 pp. – К., 1970.

 • Замлинський В.А., Примеров Ю.В., Чугайов В.П., Стафійчук I.П., Мороз В.К. Боротьба трудящих західник областей України проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. – К. Наукова думка, 1984.–238 с.

 • Замлинський В. О. Перемогу кували єдиною сім'єю: до 40–річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. – 1С: Тов-во "Знання", 1985. – 32 с.

 • Ілюшин І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН, УПА (1939 – 1945 pp.) // УІЖ. – 2002 . – № 3.

 • Ілюшин І. До питання про волинську трагедію в 1943 1944 pp. // УІЖ. – 2003. –№3.

 • Індустріально-колгоспна Україна. – К., 1972.

 • Історія українського селянства. Т. 2. – К., 2006.

 • Калакура Я. Міфологізація української історії в. добу хрущовської "відлиги" // Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С36 41.

 • Касьянов Г. Шестидесятники. Дисиденти. Неформали. Знайомі незнайомці // Віче. – 1994. – № 10 – 11.

 • Коваль В. Радянсько-німецький пакт 1939 р. – К. 1989.

 • Коваль В. Український фактор і Друга світова війна // Рідна школа. – 1995. – №5.

 • Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війни (1939 – 1945 pp.). (Сер. "Україна крізь віки": 12 т.). – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 • Коваль М.В. Українська РСР в період відбудови і розвитку народного господарства (1945 – 1955) //Український історичний журнал. – 1990. – № 4. – С 70 – 88.

 • Ковпак С.А. Від Путивля до Карпат. – К., 1979.

 • Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж; Нью­-Йорк; Львів, 1993. – 658 с.

 • Кудлай О. Г. Робітничий клас Української РСР в боротьбі за відбудову та розвиток промисловості в післявоєнний час (1945 – 1958 pp.).–К, 1965.

 • Кульчицький С. Чому Гітлер напав на СРСР у 1941 р.? // Історія України. – 2004. – № 14.

 • Кульчицький С Реабілітація жертв політичних репресій // Історія України. – 1999.–№6.

 • Кульчицький С Акт 30 червня 1941 р. // Історія України. – 2000. – № 23 –24.

 • Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944 pp.). – К.: Наукова думка, 1974. – 144 с.

 • Лисенко Л. Україна на міжнародній арені (1945 – 1949 p.). – К., 1969.

 • Литвин В.М. Україна на порозі тисячоліть (1991–2000 pp.). – К., 2000.

 • Литвин В.М. Україна – 2004. Події. Документи. Факти. В 3–х т. – К., 2005.

 • Макарчук С. Переселення поляків з західних областей України в Польщу у 1944 – 1946 pp.// УІЖ. – 2003. – № 3.

 • Медведев Р.М. Хрущов: політична біографія, – К., 1992.

 • Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942–1945. Документи і матеріали. – Львів, 1991.

 • Мороз В. Серед снігів // Український вісник. – Львів, 1970–1972. – № 1– 6.

 • Муковський І.Т., Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни / за ред. В. Д. Конашевича. – К.: Пошуково–вид. Агентство "Книга пам’яті України", 1996.–568 с.

 • Остапенко В. "Хрущовізм" як соціально-політичне явище в історії України // Історія України. – 2003. – № 44.

 • Остафійчук В.Ф. Історія України. Сучасне бачення. 3–е вид. Перероблене і доповнене. – К., 2006.

 • Панченко П. П. Становище українського села (60–80 pp.) // УІЖ. – 1989. № 8.

 • Перехрест О.Г. До питання про збитки, заподіяні сільському господарству України в роки Великої Вітчизняної війни // Сторінки воєнної історії України: 36. наукових статей. – К., 2003. – Вип. 7., ч. 2. – С. 199 – 208.

 • Політична історія України. У 6–ти томах. Т. 6 – К., 2004.

 • Потічний П. Політична думка українського підпілля 1943 – 1951 pp. // Сучасність. – 1997. – № 1.

 • Плющ М. Р. Технічна творчість робітничого класу Української РСР (1959 – 1970 pp.). – К., 1978.

 • А.В. Пыжиков Проблема культа личности в годы хрущевской оттепели // Вопросы истории. – 2003. – № 4. – С. 47 — 57.

 • Рибак І.В. Стан соціально-побутової сфери українського села (1946 – 1955 pp.) // УІЖ. – 1999. – № 1.

 • Сергійчук В.І. Правда про "золотий вересень" 1939–го. – К.

 • Українська видавнича спілка, 1999. – 128 с.

 • Слинько І.І. Підпілля і партизанський рух на Україні. – К.: Наукова думка, 1970.– 171 с.

 • Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. Т. 1 – 3. – К., 1980.

 • Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – Т. 2. – К, 1974.

 • Табачник Д. Шаповал Ю. О. Кириченко: штрихи до політичного портрету першого секретаря ЦК Компартії України в 1953 – 1957 pp. – К., 1990.

 • Тарас Бульба-Боровець. Армія без держави. – Л.: "Поклик сумління", 1993.–164 с.

 • Трубайчук А.Ф. 1939 г. К истории советско-германского сговора. – К. "Истина", 1994. – 137с.

 • 50-річчя перемоги над фашизмом. Україна і Друга світова війна: матеріали на допомогу викладачам та вчителям / Авт.–укл. В.І. Кучер, П.М. Чернега. – К.: ІСДО, 1995. – 68 с.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ І ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУВАННЯ
Змістовий модуль 1
1. До початку Другої світової війни Гатчина і Західна Волинь входили до складу:

а) Польщі та СРСР.

б) Польщі та Румунії.

в) Польщі.

2. Чехословацький парламент визнав автономія Карпатської України:

а) 28 травня і 938 р.

б) 11 жовтня 1938 р.

в) 26 жовтня 1938 р.

г) 2 листопада 1938 р.

3. 12 лютого на виборах до сейму Карпатської України 92 % голосів виборці віддали за:

а) Автономно-хліборобський союз

б) ОУН

в) У НО

г) КПЗУ

4. Столиця Карпатської України в листопаді 1938 березні 1939 р.:

а) Ужгород

б) Хуст

в) Мукачеве

г) Берегове

5. Незалежність Карпатської України було проголошено:

а) 15 березня 1939 р.

б) 23 серпня 1939 р.

в) 17 вересня 1939 р.

6. Відповідно до „Пакту Молотова-Ріббентропа" кордон між СРСР і Німеччиною мав проходити:

а) по річках Нарев, Вісла, Сян.

б) по „лінії Керзона".

в) по річках Нарев, Зах. Буг, Сян.

7. План нападу нацистської Німеччини на Польщу:

а) "Барбаросса"

б) "Вайс"

в) "Гельб"

8. Термін дії радянсько-німецького Пакту про ненапад:

а) 3 роки

б) 5 років

в) 10 років

9. Друга світова війна розпочалась:

а) 17 вересня 1939 р.

б) 1 вересня 1939 р.

в) 22 червня 1941 р.

10. Радянські війська вступили на територію Західної України:

а) 1 вересня 1939 р.

б) 17 вересня 1939 р.

в) 26 вересня 1939 р.

11. Радянські війська, які вступній на територію Західної України в вересні 1939 р. очолював:

а) Кирпонос

б) Ватутін

в) Тимошенко

г) Жуков

12. Радянсько-німецький договір, підписаний у Москві 28 вересня 1939p.. отримав назву:

а) Про дружбу і кордон

б) Про економічне співробітництво

в) Про співпрацю в військо-технічній сфері

13. 4 грудня 1939 р. територія Західної України поділена на:

а) 6 областей

б) 7 областей

в) 8 областей

14. СРСР висловив ультиматум на адресу Румунії щодо звільнення Бессарабії та Північної Буковини:

а) 28 червня 1940 р.

б) 4 липня 1940 р.

в) 7 серпня 1940 р.

15. На території Північної Буковини та Південної Бессарабії в серпні 1940 р. утворені області:

а) Чернівецька та Акерманська

б) Хотинська та Акерманська

в) Чернівецька та Ізмаїльська

16. Тимчасовий представницький орган населення Західної України, який прийняв рішення про встановлення радянської влади у Західній України та прийняття її до складу СРСР та УРСР:

а) Національна Рада

б) Народна Рада

в) Народні Збори

17. Конфісковані у 1939 – 40 pp. землі польських поміщиків осадників та монастирів радянська влада передавала:

а) У власність селянським громадам

б) У користування найбіднішим селянам

в) У користування селянським кооперативам

18. У 1939 1941 pp. в західних областях України було створено МТС:

а) 23

б) 56

в) 182

19. На початку 1940 р. в західноукраїнських областях націоналізовано:

а) 1600 підприємств

б) 2200 підприємств

в) 2800 підприємств

20. Допомоговий комітет очолював:

а) К. Савур

б) А. Волошин

в) К. Левицький

г) В. Кубійович

21. У 1940 р. частка Донбасу в загальносоюзному видобутку вугілля склала:

а) 67%

б) 73 %

в) 75 %

22. У 1940 р. в сільському господарстві УРСР працювало тракторів:

а) 112,5 тис.

б) 127,4 тис.

в) 131,5 тис.

23. У червні 1939 р. на Харківському верстатобудівельному заводі зародився рух:

а) Багатоверстатників

б) Швидкісників

в) За комуністичне ставлення до праці

24. Виробництва танка Т–34 вперше розпочалось у:

а) Харкові

б) Дніпропетровську

в) Кременчуці

25. Велика Вітчизняна війна розпочалася:

а) 17 вересня 1939 р.

б) 30 червня 1941 р.

в) 22 червня 1941 р.

26. У1941 р. частка командирів Червоної армії з вищою спеціальною освітою складала:

а) 7 %

б) 23 %

в) 37 %

27. Проголошення Акту відновлення Української держави відбулося в:

а) Києві.

б) Рівному.

в) Львові.

28. Як називається план нападу фашистської Німеччини на СРСР

а) „Вайс".

б) „Барбароса".

в) „Ост".

29. Головна мета німецької групи армій "Південь" влітку 1941 p.:

а) Захоплення Києва

б) Захоплення Одеси

в) Захоплення Криму та Севастополя

30. Перша велика танкова битва Великої Вітчизняної війни відбулась в районі:

а) Луцьк – Рівне – Дубно

б) Луцьк – Рівне – Броди

в) Львів – Броди – Луцьк

г) Львів – Дубно – Рівне

31. 26 червня 1941 р. оголошена:

а) загальна військова повинність

б) загальна військова мобілізація

в) загальна трудова повинність

г) евакуація з України стратегічно важливих підприємств

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (для студентів ІV курсу історичного факультету)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка