НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1939 до сьогодення)
Сторінка2/8
Дата18.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 1. Українська РСР на початку Другої світової війни (1939 – 1941 рр.). Входження західноукраїнських земель до УРСР та СРСР. (4 год.)

Лекція 1, 2.

План.

 1. „Українське питання” в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

 2. Пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною та його наслідки для України.

 3. Початок радянізації західноукраїнських земель.

 4. Стан промисловості і сільського господарства УРСР напередодні війни. Заходи по зміцненню обороноздатності СРСР і УРСР.


Тема 2. Українська РСР у період Другої світової та радянсько-нацистської воєн (1941 – 1945 рр.) (12 год.).

Лекція 1, 2. Початок радянсько-нацистської війни (1941 – літо 1942 рр.) (4 год.).

План.

 1. Україна в планах фашистської Німеччини.

 2. Радянські та німецькі війська напередодні 1941 року: співвідношення сил.

 3. Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Перші оборонні бої на території України.

 4. Спроба проголошення у Львові самостійної Української держави.

 5. Військові дії на території України влітку-восени 1941 – влітку 1942 рр. Причини поразок і втрат радянських військ.


Лекція 3. Окупаційний режим на території України (2 год.).

План.

 1. Встановлення окупаційного режиму. Його сутність, характер, складові, регіональні особливості.

 2. Колабораціонізм на окупованих українських землях.

 3. Соціально-економічна політика окупантів.

 4. Культурно-освітня і церковно-релігійна політика окупантів.


Лекція 4, 5. Рух Опору на окупованих українських землях (4 год.).

План.

 1. Передумови зародження антифашистського Руху Опору .

 2. Радянський партизанський рух.

 3. Радянське антифашистське підпілля.

 4. Національно-визвольна і антифашистська боротьба ОУН і УПА.

 5. Українсько-польські відносини на окупованих українських землях.


Лекція 6. Визволення України від нацистських окупантів.

. План.

 1. Визволення Лівобережної України. Битва за Київ.

 2. Визволення Правобережнлої України. Корсунь-Шевченківська операція.

 3. Визволення Південної України і Криму. Депортація кримських татар.

 4. Бойові дії на території Західноукраїнських областей. Завершення визволення України.

Тема 1. УКРАЇНСЬКА РСР НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1941 рр.).

( 4 години)

Мета: З”ясувати злочинну суть змови очільників тоталітарних режимів, яка привела до розв”язання Другої світової війни і поділу Європи на зони окупації. Показати позитивні і негативні наслідки входження західноукраїнських земель до складу УРСР і СРСР.

ПЛАН

 1. „Українське питання” в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

 2. Пакт Ріббентропа – Молотова: причини його укладення та наслідки для України.

 3. Входження Західної України до складу УРСР і СРСР.

 4. Входження Північної Буковини і Придунайських земель до складу УРСР і СРСР.

 5. Початок радянізації західноукраїнських земель.

 6. Соціально-економічний розвиток Української РСР напередодні війни.Ключові терміни і поняття: Агресія, антигітлерівська коаліція, ґетто, депортація, „золотий вересень”, Карпатська Україна, Карпатська Січ, Мюнхенська згода 1938 р., нацизм, пакт про ненапад 23 серпня 1939 р., радянізація, „українське питання”, фашизм, цензура

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Андрусів І. Більшовицькі репресії на теренах Західної України 1939 – 1941 рр. // Розбудова держави. – 1995. - № 12.

 2. Анфимов В. Дорога к трагедии сорок первого года. – М., 1997.

 3. Ващенко Г. „визволення” Західної України більшовиками: офіційні документи і дійсність // Освіта. – 1996. – 27 листопада. – С.12-13.

 4. Вегеш М.М., Задорожний В.Е. Україна в 1938 – 1939 рр.: деякі аспекти соціально-економічного і політичного розвитку // Український історичний журнал (далі – УІЖ). – 1995. - №2. – С. 42-50.

 5. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К.,1993.

 6. Даниленко В. „Четвертий поділ” Польщі і встановлення радянського тоталітарного режиму в Західній Україні // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2004. - № 1/2 (22/23). Науковий і документальний журнал.

 7. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. – 658 с.

 8. Косик В. Розкол ОУН 1939 – 1940 рр. Збірник документів. – К., 1990.

 9. Кульчицький С.В. Чому Гітлер напав на СРСР у 1941 році? // Історія України (газета). – 2004. - №14.

 10. Кульчицький С.В. Акт 30 червня 1941 року. // Історія України. – 2000. - № 23-24.

 11. Кульчицький С.В. Карпато-Українська держава 1938 – 1939 років // Історія України. - № 14. – С. 1-2.

 12. Кульчицький С.В. Пакт Рббентропа-Молотова // Історія України. – 1990. - № 33. – С. 2-3.

 13. Кульчицький С.В. Возз”єднання Західної України з УРСР: від 1939 до 1943 рр.// Історія і правознавство. – 2009. - № 22-24. – С. 32-37; продовження № 29. – С. 4-6; продовження № 30. – С. 2-4.

 14. Ковалюк В.Р. Західна Україна на початку Другої світової війни // Сторінки історії України ХХ століття. – К., 1992. – С. 105-120.

 15. Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війні (1939 – 1945 рр.). Серія „Україна крізь віки” у 15 томах. Т. 12. – К.: Вид. дім „Альтернативи”, 1999. – 336 с.

 16. Кучер В., Чернега П.М. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945): Посібник для вчителя. К.: Генеза, 2004. – 272 с.

 17. Кучер В. Німецька модель України в контексті підготовки до війни проти СРСР // Наукові записки: Зб. наук. праць / НАН України; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – К., 2006. – Вип. 32. – С. 289-310.

 18. Кот С. ОУН і Карпатська Україна // Українське слово. – 2004. - №16. – С.4.

 19. Лисенко О.Є., Перехрест О.Г. Українське село напередодні радянсько-німецької війни // Історія українського селянства. – Т. 2. – К., 2006.

 20. Шаповал Ю. Західноукраїнські землі (1939 – 22 червня 1941 року): невідомі документи і факти // Історія в школах України. – 2004. - № 9-10. – С. 41-45.

 21. Шаповал Ю. Пакт Ріббентропа-Молотова та Західна Україна: нові документи й факти // Історія в школах України. – 2000. - №.2. – С. 15-21.

 22. Худанич В. Карпатська Україна – пролог відродження української держави // Історія України. – 2003. - № 17; продовження у №19 (травень). – С.12-14.

 23. Шевчук В.П. Проголошення незалежності Карпатської України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – Вип. 52. – С. 49-53.

 24. Дробот І., Кучер В. Тяжкий шлях до волі: історія проголошення незалежності Карпатської України // Пам”ять століть. – 2000. - № 3. – С. 3-21.

 25. Дробот І. Суспільно-політичне життя буковинських українців (1920-1930 роки) // Пам”ять століть. – 2002. - № 1. – С. 68-84.

 26. Комар В. Національна доктрина Польщі напередодні Другої світової війни // Історія в школах України. – 1998. - № 1. – С. 12-15.

 27. Сварник І.І. Маловідомі сторінки з історії „золотого вересня” // Український щорічник. – К., 1992. – С. 401-415.

 28. Сергійчук В. Правда про „золотий вересень”. – К., 1995.

 29. Рукас А. Участь українців-контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 року // Київська старовина. – 2002. - № 3. – С. 90-101.

 30. Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз // УІЖ. – 2004. - № 1. – С. 29-42.

 31. Патриляк І. Підготовка бандерівською ОУН антирадянського повстання на території Західної України (січень 1940 – червень 1941 рр.) // Київська старовина. – 2004. - № 1. – С. 76-91.

 32. Безыменский Л.А. Советско-германские договоры 1939 гг. 6 новые документы и старые проблемы // Новая и новейшая история. – 1998. - № 3. – С. 3-26.

 33. Грабовський С. Друга світова війна: версія Віктора Суворова // Розбудова держави. - № 4. – С. 19-22.

 34. Рубльов О., Черченко Ю. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції // УІЖ. – 1991. - № 4.

 35. Советская Украина в годы Великой Отечественной Войны. Т. 1 – 3. – К., 1980.

 36. Трубайчук А.Ф. К истории советско-германского сговора. – К., 1994


Тема 2. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

( 8 годин )
Мета: розкрити героїчні і трагічні аспекти Другої світової і радянсько-нацистської воєн в історії України, яка стала суб”єктом боротьби двох тоталітарних режимів. Показати форми антифашистського Руху Опору на окупованій ворогом території, внесок українського народу в розгром фашистської Німеччини.
1 заняття. Початковий період війни.

ПЛАН

 1. Україна в планах фашистської Німеччини.

 2. Напад Німеччини на СРСР. Перші оборонні бої на території України.

 3. Мобілізаційні заходи по переведенню життя республіки на воєнний лад.

 4. Оборона Києва. Трагедія Південно-Західного фронту.

 5. Оборона Одеси та Кримського півострова.


Ключові терміни і поняття: бліцкріг, військовополонені, Державний Комітет Оборони (ДКО), евакуація, Київський особливий військовий округ, концтабори, мобілізація, народне ополчення, план „Барбаросса”, план „Ост”, Ставка Верховного Головнокомандування, Український Центральний Комітет (УЦК), Українська Національна рада,

2 заняття. Нацистський окупаційний режим.

ПЛАН

 1. Сутність, характер, складові окупаційного режиму. Органи управління українськими землями.

 2. Сутність і форми колабораціонізму українців. Військовий колабораціонізм.

 3. Промислова і аграрна політика нацистів.

 4. Культурно-освітнє і релігійне життя на окупованій території.


Ключові терміни і поняття: геноцид, дистрикт „Галичина”, допоміжна поліція, колабораціонізм, контингент, окупація, остарбайтери, рейхскомісаріат „Україна”, Трансністрія, холокост,
3 заняття. Радянський антифашистський Рух Опору.
ПЛАН

 1. Організація партизанських загонів. Криза розгортання партизанського руху на першому етапі боротьби (1941 – середина 1942 рр.).

 2. Стабілізація партизанського руху. Партизанські з”єднання і рейди 1943 – 1944 рр.

 3. Діяльність радянського підпілля на окупованій території.


Ключові терміни і поняття: партизан, підпільник, партизанські з”єднання, партизанські рейди, партизанська тактика, „рейкова війна”, Український штаб партизанського руху, Центральний штаб партизанського руху,
4 заняття. Діяльність ОУН і УПА на окупованій території.
ПЛАН

 1. ОУН на початку Другої світової війни.

 2. Етапи створення УПА. Військова структура і форми боротьби.

 3. Зміна тактики УПА в другій половині 1943 – 1945 рр. Українська Головна Визвольна Рада.


Ключові терміни і поняття: Армія Крайова, Поліська Січ, похідні групи, репатріація, Українська Повстанська армія, Українська Головна Визвольна Рада (УГВР)

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Баграмян І.Х. Довідка про Київське оточення // УІЖ. – 1991. - № 6.

 2. Бабенко Л.Л. Стан торгівельної сфери на окупованих українських землях // Велика Вітчизняна війна: історія, пам”ять, долі. – Полтава. 2001. – С. 43-47.

 3. Бабенко Л. Табори для військовополонених у місті Полтаві як елемент політики геноциду // Маловідомі сторінки історії Другої світової війни в Україні та на Полтавщині. Зб. наук. ст. за матер. Всеукраїнської наукової конференції. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 120-133.

 4. Білас І. Україна в Другій світовій війні // Дніпро. – 1995. - № 5-6.

 5. Білас І, Шаповал Ю. День Перемоги: символи і правда. Передумови Другої світової війни // Мандрівець: освітянський журнал. – 1995. – №3.

 6. Бугай М.Ф. Депортація кримських татар у 1944 році // УІЖ– 1992. - № 1.

 7. Бойко Н. Букринська епопея, або наша помилка (битва за Дніпро у вересні 1943 року) // Українська культура. – 2007. - № 9. – С. 36-40.

 8. Вєтров І. Матеріально-побутові умови населення за німецької окупації (1941 – 1944 рр.) // Пам”ять століть. – 2005. - № 3-4. – С. 194-207.

 9. Гогун О. Внутрішні конфлікти в совєтських партизанських структурах в Україні в роки Другої світової війни // Визвольний шлях. – 2007. - № 9. – С. 73-93.

 10. Голубенко І. Коли ми вмирали, нам сурми не грали // Дзвін. – 1993. - № 2-3.

 11. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.

 12. Гурнак Л. Окупаційний режим і розгортання Руху Опору в Україні // Історія в школі. – 2005. - № 11-12. – С. 44-48.

 13. Городинський Зенон. Українська Національна Рада. – К., 1994.

 14. Гриневич В. Військові мобілізації в Україні 1943 – 1944 років // Дзеркало тижня. – 2005. - № 34. – С. 21.

 15. Для людства – Друга світова війна, для СРСР – Вітчизняна // Голос України. – 1999. – 2 жовтня.

 16. Дітер П. Фашистська окупація України в 1941 – 1944 рр. у працях західних учених // УІЖ. – 1994. - № 3.

 17. Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941 – 1945 гг. – Москва: Изд. Эксмо, 2005. – 608 с. (Энциклопедия военной истории).

 18. Кентій О. „Отаман Тарас Бульба” // Політика і час. – 1992. - № 4.

 19. Кентій О., Лозицький В. Партизанський рух 1941 – 1944 рр. в Україні // УІЖ. – 2005. - № 3.- С. 3-16.

 20. Киричук Ю. Історія УПА. – Львів, 1991. – 104 с.

 21. Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. – Львів, 2003. – 464 с.

 22. Коваль В. Злочини комуністичної партії проти українського народу в другій світовій війні // Розбудова держави. – 1995. - № 4.

 23. Коваль М. Друга світова і Велика Вітчизняна війна та сьогодення. Роздуми історика // УІЖ. - 1995. - № 3.

 24. Коваль М. Друга світова війна та історична пам”ять // УІЖ. – 2000. - № 3-4.

 25. Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війні (1939 – 1945). Серія „Україна крізь віки” у 15 томах. Т. 12. – К., 1999.

 26. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

 27. Коваль М. Україна – воєнний і геостратегічний фактор Другої світової війни в Європі // Історія України. – 2000. - № 17 (травень). С. 12.

 28. Король В.Ю. Трагізм 1941 року (до 60-річчя початку Великої Вітчизняної війни) // Історія в школі. – 2001. - № 7. – С. 5-10.

 29. Король В. Система каральних органів в окупованому Києві (1941-1943_ та її виконавці // Історія в школі. – 2000. - № 11-12. – С. 8-19.

 30. Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944 рр.). – К., 1974.

 31. Кучер В.І. Дні і ночі війни. Світло і тіні подвигу // Віче. – 1995. - № 3.

 32. Кучер В. На Київському напрямі: до 50-річчя початку Великої Вітчизняної війни // Політика і час. – 1991. - № 9.

 33. Кучер В. Партизанський рух в Україні 1941 – 1944 рр.: погляд із сьогодення // УІЖ. – 2004. - № 9-10. – С.48-54.

 34. Король В.Ю. Історіографія історії України періоду Другої світової війни // Вісник Київського національного університету. Серія Історія. – 2002. - № 63-64. – С.14-17.

 35. Король В.Ю. Втрати українців у роки Другої світової війни // Вісник Київськогонаціонального унів. ім. Т.Шевченка. – Серія Історія. – 2001. – Вип. 52. – С.53-59.

 36. Кульчицький С.В. Плани Гітлера щодо України // Історія України. – 2004. - № 23-24. – С. 1-3.

 37. Кульчицький С.В. Безповоротні втрати України в Другій світовій війні // Історія України. – 2004. - № 20. – С. 2-4.

 38. Корсунь-Шевченковская битва. – 4-е изд., доп. – К.: Політвидав, 1989. – 257 с.

 39. Литвин В. Україна в Другій світовій війні. – К., 2004. – 464 с.

 40. Лисенко О.Є., Перехрест О.Г. Українське село в роки окупації // Історія українського селянства. Т. 2. – К., 2006.

 41. Маловідомі сторінки історії Другої світової війни в Україні та на Полтавщині. Зб. наук. ст. за матеріалами Всеукраїнської наук. конф-ї (23-24 травня 2007 р.). – Полтава: АСМІ, 2007. – 288 с.

 42. Маркус А. „Через брак людей...” Німецька політика набору робочої сили та примусові депортації робітників // УІЖ. – 2005. - № 6. – С. 139-160.

 43. Патриляк І.К. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. // УІЖ. – 2000. - № 4.

 44. Ревегук В.Я. Полтавщина в роки другої світової війни (1939 – 1945). – Полтава, 2004. – 288 с.

 45. Рекотов П.В. Органи управління на окупованій території України 1941 – 1944 рр. // УІЖ. – 1997. - № 3.

 46. Сушко О., Берендєєв О. Політичні погляди німецького керівництва на незалежність України в період Другої світової війни // Історія України. – 2002.-№ 33-34 (вересень).– С. 18-19.

 47. Стоколос Н.Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації рейхскомісаріату „Україна” в 1941 – 1945 рр. // УІЖ. – 2004. - № 3. – С.91-111.

 48. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. У 3-х томах. – К., 1967 – 1969.

 49. Україна в полум”ї війни. 1941 – 1945. – К.: Вид „Україна”, 2005. – 556 с.

 50. Чайковський А. Невідома війна. Партизанський рух в Україні 1941 – 1944 рр. мовою документів. – К., 1994.

 51. Шайкан В. Колабораціонізм в Україні в роки Другої світової війни: характерні риси та особливості // Історія в школі. – 2006. - № 5. – С.4-11.

 52. Чернега П.М. Вклад робітників України у зміцнення воєнно-екномічної могутності СРСР в роки Другої світової війни (1939 – 1945): Монографія. – К., 2004. – 426 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента займає дуже важливе місце у виконанні ним навчального плану, вивченні курсу історії України. Студент не лише готується до семінарських занять за планом, передбаченим до кожної теми курсу, але й самостійно вивчає питання програми, які не увійшли до нього. Перелік питань для самостійної роботи до кожного модуля додається. У процесі підготовки студент використовує рекомендовану навчальну та наукову літературу, аналізує документи, в окремому зошиті у довільній формі складає конспект, виписує і вивчає найважливіші терміни, поняття, історичні події і факти, історичних діячів, складає хронологічні, порівняльні та інші таблиці, схеми тощо. Завдання самостійної роботи включені до тестів поточного та підсумкового контролю, а також у екзаменаційні завдання. У ході індивідуальних і групових консультацій студенти отримують необхідні настанови, використовують письмові методичні рекомендації

МОДУЛЬ 1.

 1. Українське суспільство напередодні війни.

 2. Створення та діяльність батальйонів „Роланд” і „Нахтігаль”.

 3. Проголошення Української державності 30 червня 1941 р. у Львові.

 4. Україно-польські відносини на окупованій території.

 5. Українська культура і наука в роки війни.

 6. Внесок України у створення воєнно-промислового комплексу СРСР.ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) З КУРСУ «НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1939 Р. – ДО СЬОГОДЕННЯ)»

(ДО МОДУЛЯ І).

 1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

 2. Пакт Ріббентропа-Молотова, його оцінка і наслідки для України.

 3. Проголошення Карпатської України: пердумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття.

 4. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР і УРСР. Радянсько-польська війна.

 5. Перший етап радянізації західноукраїнських областей (1939 – 1941 рр.)

 6. Включення Північної Буковини і придунайських земель до складу СРСР і УРСР та їх радянізація (1940 – 1941 рр.).

 7. Україна в планах фашистської Німеччини. Співвідношення радянських і німецьких збройних сил і ресурсів напередодні Другої світової і радянсько-нацистської воєн.

 8. Економічне становище України напередодні радянсько-нацистської війни. Заходи по посиленню обороноздатності Української РСР та СРСР.

 9. Напад Німеччини та її союзників на СРСР і перші оборонні бої на території України. Причини поразок і втрат Червоної армії в ході оборонних боїв.

 10. Мобілізаційні заходи радянської влади на початку радянсько-нацистської війни (постанова від 29 червня 1941 р.). Евакуація народногосподарських об”єктів УРСР у тилові райони СРСР: проблеми та наслідки.

Модуль ІІ

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (для студентів ІV курсу історичного факультету)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка