ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


НазваЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Сторінка1/11
Дата21.02.2016
Розмір1.4 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору


28.10.2015
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції

Черкаси 2015

Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору: збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції /Упорядник І. О. Ніколаєску. – Черкаси: ОІПОПП, 2015. – 110 с.
Рецензенти :

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради;

Зобенько Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького;

Чурута Л. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-методист, учитель біології Шрамківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Драбівської районної ради Черкаської області

Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції містить результати досліджень педагогічних працівників Черкаського регіону з актуальних проблем професійної діяльності вчителя та питань професійно-педагогічної самореалізації. До збірника увійшли нові розвідки, присвячені загальним питанням самореалізації особистості в сучасних соціокультурних умовах, професійно-педагогічної самореалізації педагогічних кадрів в умовах інтеграції у світовий освітній простір, професійно-творчої самореалізації педагога у сучасній навчально-виховній практиці роботи з дітьми та молоддю; презентується практичний досвід щодо використання сучасних технологій та науково-методичного супроводу професійно-педагогічної самореалізації особистості педагога.
Рекомендовано вченою радою Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради (протокол 4 від 28. 10. 2015)

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………...5

Бочарова Л. Л. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя у процесі педагогічної самореалізації особистості в сучасних соціокультурних умовах…………………………………………………………………………………………..7

Ворона В. Ю. Вплив інтерактивних технологій на формування психологічної культури педагогічних працівників……………………………………………………...10

Єлесін П. В. Мультимедійні технології на уроках історії : система гіперпосилань як основа комп’ютерних презентацій комплексного характеру...................................................................................................................15

Єременко Л. В. Професійно-творча самореалізація педагога у сучасній навчально-виховній практиці роботи з дітьми та молоддю………………………20

Животова О. М. Творча самореалізація сучасного педагога……………………..23

Іванько Г. В. Тестові завдання з комп'ютерною підтримкою: програма Еditor на уроках історії…………………………………………………………………………….27

Каніщева Н. С. Практичні аспекти збереження психічного здоров’я дітей засобами музичного мистецтва в умовах освітнього простору дошкільного навчального закладу………………………………………………………………………32

Кащенко І. П. Використання можливостей персонального сайту та мережі Інтернет для організації самоосвітньої діяльності вчителя та під час навчально-виховного процесу……………………………………………………………35

Коврова Є. Б. Роль педагога-організатора в роботі з дитячою організацією та учнівським самоврядуванням в умовах сучасності………………………………39

Котенко Т. О. Самореалізація особистості – фундаментальна цінність сучасності……………………………………………………………………………………43

Кузьменко О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі музичного керівника………………………………………………………………47

Лагодзя Г. Г. Роль тренінгових занять у просвітницькій діяльності серед учнівської молоді (з досвіду роботи)……………………………………………………51

Молодик К. Ю. Становлення особистості педагога шляхом самореалізації у процесі виховання учнів……………………………………………………………………55

Мохнар Л. І. Проблема реалізації діалогічного підходу у навчально-виховному процесі вищої школи………………………………………………………………………59

Музиченко К. С. Соціально-педагогічна діяльність з використанням елементів ІКТ……………………………………………………………………………………………...62

Мукомел С. А. Кар’єрні домагання як суб’єктивний механізм професійної самореалізації фахівців служби цивільного захисту………………………………...66

Пастух Т. В. Використання інформаційно-комунікаційного освітнього простору у системі підвищення фахового рівня педагогічних працівників……..69

Підпалько В. О. Сучасний педагог – особистість творча………………………73

Пришлюк А. В. Психолого-педагогічні аспекти становлення особистості…76

Проценко О. Р. Професійно-творча самореалізація педагога у сучасній навчально-виховній практиці роботи з дітьми та молоддю………………………79

Різник С. П. Шляхи самореалізації вчителя та учнів у навчально-виховному процесі…………………………………………………………………………………………83

Федоренко Л. М. Реалізація творчого потенціалу вчителя та учня в сільській малокомплектній школі……………………………………………………………………89

Харченко О. А. Професійно-творча самореалізація педагога під час роботи з дітьми в міжнародному проекті «Пізнаємо один одного – пізнаємо себе»……93

Цюра К. О. Роль сучасних технологій у професійно-педагогічній самореалізації особистості педагога……………………………………………………………………96

Швидка В. П. Інноваційні виховні технології у професійно-творчій діяльності педагога……………………………………………………………………………………….99

Юркова Т. О. Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору……………………………………………103

ПЕРЕДМОВА

Одному з древніх філософів належать слова: «Людина - міра всіх речей». А що є мірою самої людини? Відповідь, напевно, очевидна - її справи і вчинки. Саме по справах і вчинках судять про цінності людини, її зрілості як особистості. Якщо ж змістити акцент з результатів діяльності (справ і вчинків) на саму людину і задати собі ще одне питання: за рахунок чого здатна людина здійснювати діяння, тобто в чому полягає цінність самої людини, то відповіді вже не будуть настільки однозначні. Хтось буде сподіватися на талант, інші - на вміння будувати відносини з іншими людьми, а хтось буде пояснювати успіхи в житті і праці сприятливо сформованими обставинами. Але більшість суголосні в тому, що цінність людини полягає не тільки в її справах і вчинках, але і в умінні постійно працювати над собою, самовдосконалюватися, само розвиватися, самореалізовуватися, все більш глибоко пізнавати свої можливості і максимально використовувати їх у своєму житті і діяльності.

Дійсно, тільки постійне самопізнання, саморозвиток і самореалізація є інструментарієм відкриття свого невичерпного особистісного та творчого потенціалу, виявлення тих сфер життєдіяльності, де цей потенціал може бути використаний у повній мірі. Ці процеси дуже характерні для професійної діяльності педагогів, адже жоден учитель не зможе навчити й виховати учня, розкрити його творчий потенціал, здібності й обдарування, якщо сам не здатний творити й розкриватися сам.

Немає необхідності зайвий раз вказувати на те, що самореалізація особистості педагога найбільш повно виявляє себе через створення творчих продуктів та ідей. Тому останнім часом у науці і практиці розробляються спеціальні технології, інноваційні форми і методи, де ідея професійно-педагогічної самореалізації займає чільне місце. Сучасний педагог на сьогодні має безліч можливостей професійно й педагогічно самореалізовуватися. Участь у конференціях, семінарах, майстер-класах, виставках, педагогічних фестивалях – це не повний перелік та арсенал професійно-педагогічної самореалізації педагога.

Ефективність професійно-педагогічної самореалізації педагога забезпечується появою сучасних форм і методів навчання з використанням засобів ІКТ.

Активного розвитку та функціонування в сучасному інформаційному полі набувають віртуальні спільноти, які стрімко розвиваються в мережі Інтернет. Не залишилась осторонь щодо існування цього феномена й педагогічна галузь, на терені якої почали з’являтися віртуальні спільноти освітнього напряму, зокрема інтернет-клуби, інтернет-спільноти, віртуальні школи педагогічної майстерності, віртуальні творчі майстерні тощо.

Зазначене вище обумовлює потребу у вирішенні проблем самореалізації особистості в сучасних умовах, у з’ясуванні ролі професійно-педагогічної самореалізації педагогічних кадрів в умовах інтеграції у світовий освітній простір, як і за допомогою яких засобів можна досягти ефективності професійно-педагогічної самореалізації педагога. Цим проблемам і присвячено збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції для педагогічних працівників «Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору».

Л. Л. Бочарова, м. Умань

Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя у процесі педагогічної самореалізації особистості в сучасних соціокультурних умовах
В.Сухомлинський говорив, що педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість. Головний нормативно-правовий документ Міністерства освіти і науки України свідчить: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» [3, п. 1 статті 56].

Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених Національною стратегією розвитку освіти на період до 2021 року є удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних,науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти [1].

Важливо зауважити, що в сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус вчителя, його освітні функції, відповідно зростають і вимоги до його професійної компетентності, рівня його професіоналізму. Показниками значущості професійної компетентності є зміни, що відбувалися в сфері суспільної свідомості в різні періоди історії. А саме професійній компетентності й педагогічній культурі притаманні великі можливості розвитку та стабільності суспільства, оскільки вони є, наприклад, гарантом для вирішення проблемних питань між старшим та молодшим поколіннями, сприяють адаптації до нових умов, більш ефективному процесу соціалізації особистості тощо.

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення його теоретичних знань та практичних умінь. Результатом сучасної освіти повинне бути становлення людини, здатної до співпереживання, готової до вільного гуманістично орієнтованого вибору, індивідуального інтелектуального зусилля і самостійної, компетентної і відповідальної дії в політичному, економічному, професійному і культурному житті, яка поважає себе й інших, терпима до представників інших культур і національностей, незалежна в думках і відкрита для іншого погляду й несподіваної думки. Процес оновлення неможливий без вдосконалення професійної компетентності учителя - усвідомлення себе як інноваційної особистості через самоаналіз власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін. Школі сьогодні потрібен педагог-психолог, дослідник, фасилітатор, науковець, актор, здатний креативно розв`язувати професійні завдання, співпрацювати і вести за собою.

Тож слід замислитись, чи можуть забезпечити сучасний розвиток особистості педагога ті методи роботи з педкадрами, які встановлені кілька десятків років тому та активно діють дотепер?

У нашому навчальному закладі є всі умови для розвитку особистості вчителя, що забезпечуються різними формами обміну досвідом. Крім загальновідомих і типових постійно діють майстер-класи, «скриньки ідей», «творчі ярмарки», «галереї», доручення до системи хмарних технологій, формування медіатеки чи портфоліо.

Велику роль у процесі професійного і творчого зростання педагога відіграє його самоосвіта. У призмі сучасного інформаційно-технічного прориву, розвитку «Всесвітньої інформаційної павутини» роль самоосвіти стає все більш актуальною для кожного вчителя – наявність вільного доступу до інформаційної мережі, навики досконалого володіння різноманітними засобами навчання, розвиток самостійного творчого мислення, ініціативності та креативності, фахової та методичної майстерності.

Враховуючи вищезазначене слід встановити види компетентностей, які варто виділяти і працювати над їх розвитком сучасному педагогу: спеціальна компетентність (володіння власне професійною діяльністю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток); соціальна компетентність (володіння спільною (груповою, кооперативною) професійною діяльністю, співпрацею, а також прийнятими в певній професії прийомами професійного спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці); особистісна компетентність (володіння прийомами особистісного самовираження й саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям особистості); індивідуальна компетентність (володіння прийомами саморегуляції і розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження, непідвладність професійному старінню, уміння організувати раціонально свою працю

Свого часу К.Ушинський писав: «…у навчанні і вихованні все повинно ґрунтуватися на особистості вчителя,тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він не був придуманий, не може змінити особистості в справі навчання і виховання». Ці слова залишаються актуальними і сьогодні,особливо в умовах систематичного оновлення освітніх стандартів.

Та все ж, найкраще сформували поняття «сучасний педагог» учні школи та їх батьки, де за результатами проведених анкетувань вони визначили основне, що бажають бачити в сучасному вчителі. Основним вони вбачають вміння йти в ногу з часом, розвиватися відносно сучасних освітніх потреб, наявність вміння відмінно сформувати особистість сучасного, конкурентоспроможного учня, активного та вмію чого відстояти свої життєві позиції та позитивні громадські ідеали.

Отже, процес розвитку професійної компетентності педагогічних працівників є цілісним і водночас динамічним, оскільки передбачає адаптивність у підходах до змісту та вибору форм і методів у організації навчального процесу.

Учитель нової генерації повинен володіти творчим мисленням, інноваційною культурою, бути здатним генерувати нові ідеї. Педагогічна креативність є системоутворюючим фактором професійної компетентності вчителя.

Список використаної літератури

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htt://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

2. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи: дис.канд.пед.наук:13.00.04 /Л.Г.Карпова. – Х.,2003. – 209 с.

3. Закон України "Про освіту" №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/.

4. Ніколенко Л. Т. Особистісно орієнтована освіта та шляхи її реалізації в системі підвищення кваліфікації / Л. Т. Ніколенко // Учебные записки. – 2005. – №3. – С. 23-27.

5. Коростіль Л. А. Самоосвіта особистості як соціальне та педагогічне явище /Л. А. Коростіль // Педагогічні науки : зб.наук.праць. – Суми : Видавництво Сум ДПУ. – 2009. - №1 – С. 138–145.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Месевря О.І., завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Підоплічко М. Д., завідувач відділу інновацій та перспективного педагогічного досвіду Черкаського обласного інституту післядипломної...
“Виховувати, граючи
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач лабораторії виховної роботи
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаси 2008
Укладачі: С. А. Гаряча, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти ЧОІПОПП
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Дидактичні матеріали для оцінювання теоретичних знань учнів із навчальних модулів
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІПОПП, директор Черкаського Центру економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка