ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


НазваЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Сторінка1/32
Дата20.02.2016
Розмір2.76 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


ІННОВАЦІЙНИЙ ПОШУК

ОСВІТЯН ЧЕРКАЩИНИ
Анотований каталог

XХ обласної педагогічної виставки

«Освіта Черкащини 2015»м.Черкаси2015

ББК 74.202.5

І. 66

Затверджено Вченою радою Черкаського ОІПОПП.

Протокол №___ від ____ травня 2015 року
Укладач:

Підоплічко М.Д., завідувач відділу інновацій та перспективного педагогічного досвіду Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Рецензенти:

Чепурна Н.М., ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент;

Назаренко Г.А., проректор з науково-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, кандидат педагогічних наук
I. 66 Інноваційний пошук освітян Черкащини: анотований каталог ХХ обласної педагогічної виставки «Освіта Черкащини 2015» /[уклад. М.Д. Підоплічко] – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015 – 158 с.
У каталозі представлені адреси та анотації досвіду інноваційної діяльності педагогічних працівників Черкаської області, які, сподіваємося, стануть у нагоді широкому колу педагогічної громадськості.

Для всіх категорій педагогічних працівників.


ПЕРЕДМОВА
Із 7 по 9 квітня у Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників пройшла ХХ обласна педагогічна виставка «Освіта Черкащини». Це знакова подія для підвищення якості системи освіти, оскільки презентує кращі доробки освітян області, сприяє впровадженню новітніх технологій у навчально-виховний процес, популяризує перспективний педагогічний досвід, створює умови для вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів.

Цього року у конкурсній частині виставки взяли участь більше 920 навчальних програм та навчально-методичних посібників. Матеріали педагогів усіх міст та районів області відобразили найбільш актуальні на сучасному етапі розвитку освіти напрями діяльності.

Експозиції виставки висвітлювали роботу освітян за такими напрямами:

  • Інноваційні технології патріотичного та військово-патріотичного виховання.

  • Перспективний досвід управлінської діяльності керівників навчальних закладів.

  • Актуальні аспекти розвитку інклюзивної освіти. Навчання і виховання дітей з особливими потребами.

  • Роль дошкільної освіти у вихованні та соціалізації дитини.

  • Сучасне навчально-методичне забезпечення позашкільної освіти.

  • Психолого-педагогічний супровід регіональної системи освіти у контексті викликів сьогодення.

  • Програмно-цільове та навчально-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу.

Журі відзначило 295 матеріалів, які отримали винагороди різного рівня та увійшли до даного каталогу, а саме: 46 навчально-методичних посібників та навчальних програм нагороджено Дипломом Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, 94 роботи відзначені Дипломами Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, решта напрацювань отримали сертифікати лауреата виставки.

Виставка підтвердила думку про те, що освітяни Черкащини мають потужний творчий і методичний потенціал для того, щоб плідно працювати та досягати успіхів у справі навчання і виховання підростаючого покоління.

РОЗДІЛ І. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Тема досвіду.

Інноваційні форми і методи роботи з педагогічним колективом.

Автор досвіду:

Здоренко Жанна Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Адреса досвіду:

Городищенський економічний ліцей Городищенської районної ради.

Анотація досвіду. Важливим для сучасної освіти України є запровадження системних змін, оновлень у змісті, формі, методах освіти. У зв’язку з цим зростає потреба у підготовці педагогічних кадрів до роботи в умовах реалізації інноваційної політики держави, у набутті ними додаткових знань, умінь щодо організації інноваційної діяльності. Педагогічні інновації здійснюють у змісті, навчанні і вихованні, формах, методах і технологіях. Зміна суспільних відносин, ціннісних орієнтирів, ставлення громадян до освіти й освіченості зумовили актуальність такої проблеми, як удосконалення та досягнення якісно нових високих результатів освітнього процесу. Сучасний навчальний заклад потребує ініціативних, творчих педагогів, здатних забезпечити високий освітній рівень учнів та відповідний рівень їхньої вихованості. Це вимагає від педагогічного колективу навчального закладу якісно нової організації свої роботи, створення умов для розвитку творчої активності вчителів, постійного пошуку нових форм і методів діяльності, модернізації відомих положень, які будуються на основі впровадження інноваційних педагогічних ідей.

Методичний посібник містить матеріал, який презентує систему роботи з підвищення педагогічної майстерності вчителів у Городищенському економічному ліцеї. Впровадження різноманітних форм і методів методичної роботи сприяє формування у педагогічних працівників потреби у підвищенні власного професійного рівня, спонукають до творчості та співробітництва.

Матеріали будуть корисними керівникам навчальних закладів та методистам методичних кабінетів.
Тема досвіду.

Інноваційні технології в системі управлінської діяльності керівника навчального закладу. Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад.

Автор досвіду:

Зінченко Надія Олександрівна, директор.

Адреса досвіду:

Мліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Городищенської районної ради.

Анотація досвіду. Педагогічна рада в школі – це орган, який об’єднує всіх загальною турботою про сьогоднішній і завтрашній день, створює в колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння, а також – це лабораторія педагогічної майстерності, одна з умов розвитку інноваційної роботи в навчальному закладі.

У посібнику вміщено матеріали, які допоможуть керівникам навчальних закладів різного типу у підготовці та проведенні нетрадиційних форм педагогічних рад. Запропоновані різноманітні форми їх проведення спонукатимуть директорів шкіл та педагогічні колективи до творчого пошуку.

Посібник пропонується для використання у роботі керівників-практиків, працівників методичних служб, студентів вищих навчальних педагогічних закладів.
Тема досвіду.

Організація та планування методичної роботи в навчальному закладі.

Автор досвіду:

Буркут Валентина Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи.

Адреса досвіду:

Мліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Городищенської районної ради.

Анотація досвіду. Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності загальноосвітньої школи неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогічних працівників. Тому система науково-методичної роботи навчального закладу покликана розвивати та оновлювати зміст навчання, задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня, удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати інноваційні педагогічні технології.

У посібнику подані матеріали щодо організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: зразки проектів проведення засідань методичної ради, засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів, школи молодого вчителя. Висвітлюються питання організації роботи з обдарованими дітьми.

Рекомендовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи.
Тема досвіду.

Міжнародна співпраця: нові перспективи.

Автори досвіду:

Канай Ольга Іванівна, директор; Пшеченко Володимир Миколайович, учитель фізичного виховання.

Адреса досвіду:

Золотоношківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Драбівської районної ради.

Анотація досвіду. Школа є дослідницько-експериментальним закладом регіонального рівня з теми «Організаційно-педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у виховній діяльності сучасного закладу освіти». Одним із напрямків цієї роботи є створення необхідних соціальних, психологічних умов для опанування сучасних інформаційних технологій і розроблення методики їх використання у виховному процесі. Значна увага педагогічного колективу школи приділяється діяльності навчального закладу з розвитку міжнародної співпраці. Міжнародні соціально-економічні реалії значною мірою позначаються на загальних умовах роботи школи, вимогах до її освітніх результатів, очікуваннях соціуму щодо школи, ресурсному забезпеченні її життєдіяльності тощо.

У посібнику розміщено практичний матеріал про діяльність школи з розвитку міжнародної співпраці. Описані управлінські механізми та шляхи реалізації інноваційних проектів у роботі сільської школи, створення інноваційного середовища.

Для керівників загальноосвітніх шкіл.
Тема досвіду.

Плекаємо «Я»-особистість.

Автори досвіду:

Бугай Людмила Миколаївна, директор; Барабаш Лілія Юріївна, практичний психолог; Варава Тетяна Павлівна, заступник з навчально-виховної роботи; Івченко Любов Дмитрівна, учитель української мови та літератури.

Адреса досвіду:

Драбівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка – гімназія» Драбівської районної ради.

Анотація досвіду. Школа – осередок виявлення і розвитку всебічних обдарувань дітей. Місія навчального закладу: забезпечення загального доступу учнів до освітніх ресурсів шляхом інтенсивного впровадження нових технологій навчання, широкої комп’ютеризації та інформатизації професійної освіти; виховання людини економічно вільної, конкурентноспроможної, з належно розвиненим почуттям моральної і правової відповідальності, формування морально-духовних цінностей особистості школярів, розвиток їх інтелектуальних і творчих здібностей.

Пріоритетним напрямком роботи педагогічного колективу є робота з обдарованими дітьми. У НВК працюють 10 гуртків, 28 факультативів, наукова спілка учнів «Інтелектуал-дослідник», 4 спортивні секції, 3 дитячі творчі об’єднання, клуб «Тепло сердець», психологічний театр «Фієста», інструментальний ансамбль «Гармошечка».

У посібнику розміщено теоретичний і практичний матеріал забезпечення психолого-педагогічних умов розвитку обдарованості в інноваційному освітньому закладі. Обґрунтовано обрану для впровадження інноваційну модель психолого-педагогічної роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховному комплексі.

Для керівників освітніх закладів, методистів, заступників директора з навчально-виховної роботи, усіх педагогічних працівників.
Тема досвіду.

Інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів Драбівщини.

Автор досвіду:

Шевчук Валентина Степанівна, завідувач.

Адреса досвіду:

районний методичний кабінет відділу освіти Драбівської райдержадміністрації.

Анотація досвіду. У посібнику представлений матеріал впровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів Драбівщини.

Методична служба району приділяє особливу увагу питанню створення інноваційного середовища в освітніх закладах. Педагоги району знаходяться в постійному пошуку нових педагогічних ідей та технологій, застосовують у навчально-виховному процесі такі прогресивні елементи, які дають змогу ефективніше використовувати комплексне завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості.

Посібник висвітлює різноманітні підходи до практичного вирішення завдань організації інноваційної діяльності педагогічних колективів навчальних закладів, розкриває сучасні форми та методи навчально-виховного процесу, формування духовного, здоров’язбережувального середовища навчальних закладів району з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Адресовано керівникам закладів освіти, методистам, педагогічним працівникам.
Тема досвіду.

Управління школою у контексті менеджменту творчості.

Автор досвіду:

Різник Людмила Анатоліївна, директор.

Адреса досвіду:

Коврайський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Г.С. Сковороди Золотоніської районної ради.

Анотація досвіду. Впровадження інноваційних проектних технологій в управлінську діяльність навчального закладу визначено як пріоритетний напрям управлінської діяльності директора. Запровадження системного підходу до управління інноваційним освітнім процесом сприяє підвищенню результативності управлінської діяльності закладу. Управлінські проекти спрямовані на забезпечення виконання місії навчально-виховного комплексу – виховання та розвиток фізично здорового, духовно багатого, морально стійкого покоління, яке здатне обирати власну життєву траєкторію на основі особистих уявлень про добро, любов та щастя.

Менеджмент творчості ґрунтується на розумінні й усвідомленні обдарованості кожного, створенні та забезпеченні умов для прояву творчих природних обдарувань особистості, формуванні високоморальної та соціально відповідальної філософії й культури, спільних ціннісних орієнтаціях на засадах цінностей українського народу.

Методичний посібник містить практичні матеріали щодо управлінської інноваційної діяльності. В посібнику вміщено опис управлінських проектів, спрямованих на створення творчого освітньо-виховного середовища.

Рекомендовано для методистів, керівників навчальних закладів, заступників директорів та педагогів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Месевря О.І., завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаси 2008
Укладачі: С. А. Гаряча, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти ЧОІПОПП
“Виховувати, граючи
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач лабораторії виховної роботи
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІПОПП, директор Черкаського Центру економічної...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІПОПП, директор Черкаського Центру економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка