Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради


Скачати 395.92 Kb.
НазваЧеркаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Сторінка1/4
Дата04.04.2013
Розмір395.92 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3   4


Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради


Технології активізації творчого мислення учнів

Лєснікова Ю.В. Технологічна освіта


Спецкурс для підвищення кваліфікації вчителів технологій. 10-11 клас.

Черкаси

2011

Методи творчого та критичного мислення в проектній технології,

інформаційно-методичні матеріали для вчителя. Технологічна освіта. – Черкаси: ОІПОПП, 2011. – 36с.

АВТОР:
Ю.В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників


Методики активізації творчого мислення учнів 10-11 класів відповідно до вимог навчальної програми з Технологій. Методи творчого та критичного мислення в проектній технології, їх інтерактивне забезпечення. Рекомендується для вчителів трудового навчання та технологій.
ПЕРЕДМОВА
Технологічна освіта підростаючого покоління у третьому тисячолітті стала необхідною складовою загальної середньої освіти, необхідною умовою цілісного й гармонійного розвитку особистості школяра. “Технології” – це навчальний предмет, в основі якого лежить перетворююча, творча діяльність учня в матеріальному світі, спрямована на опанування ним різноманітних технологій обробки матеріалів, інформації та інших ресурсів у відповідності до власного творчого задуму.

Зміст спецкурсу висвітлює методику впровадження технологій активізації творчого мислення школярів на початковому етапі проектування, коли самостійно створити ідею майбутнього виробу – найскладніше завдання.

Мета спецкурсу – опанування вчителями найефективнішими техніками активізації творчого мислення, засвоєння теоретичних основ та наукового підґрунтя відповідних технологій. Запропонована логіка інформаційної структури спецкурсу розкриває процес та зміст інтерактивного забезпечення опанування методами творчого та критичного мислення, розв’язування технічних задач з проблемним змістом. Отримані знання про еволюцію винахідництва, сутність технологій активізації творчого мислення допоможуть вчителям організувати більш професійно та ефективно складний процес генерування ідей учнів під час проектування.

Завдання спецкурсу – методичне забезпечення організації уроків «Технологій» під час вивчення вивчення розділу навчальної програми «Творчість як основа перетворювальної діяльності людини ».

Кожна тема спецкурсу включає теоретичний блок, забезпечений мультимедійною презентацією та практичну частину у формах інтерактивного навчання або самостійної роботи слухачів.

Навчально-тематичний план дистанційного курсу№ модулю

Назва теми

Кількість годин


1


Творчість як основа перетворювальної діяльності людини.


1
Засоби для активізації творчого мислення. Евристика.


1


2

Теорія розв'язку винахідницьких задач (Генріх Альтшулер).


1

Технології творчої діяльності:

 • алгоритм розв’язування винахідницьких задач;

 • гірлянда асоціацій як евристичний прийом


13
Методи творчої діяльності:

 • метод мозкової атаки;

 • метод контрольних запитань;1

 • синектика;

 • морфологічний аналіз


14

Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила у розвитку виробництва.1

Евристичні прийоми:

 • техніка шести шапок


1

 • SCAMPER

 • карта думок


1
Всього:
9

Зміст дистанційного курсу


Назва і зміст теми

Рівень навчальних досягнень слухачів


Творчість як основа перетворювальної діяльності людини.

ТВОРЧІСТЬ як вид діяльності, що породжує дещо якісно нове, неповторне, оригінальне та унікальне. Творчість - особлива форма мислення людини. Необхідність розробки методик активізації творчого процесу, навчання школярів основам творчості.

Проблеми технічної творчості. Засоби для активізації творчого мислення. Евристика - наука, яка вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються у відкритті нового та навчанні.

Інтерактивна вправа – «Тонкий папір», «Займи свою позицію».

Самостійна робота. Розв’язування питань із проблемним змістом.


- визначати творчість як основу перетворювальної діяльності людини

- усвідомлювати творчість як особливу форму мислення • характеризувати евристику як засіб активізації творчого мислення
 • обґрунтовувати власну позицію щодо вирішення проблемного питання
Теорія розв'язку винахідницьких задач (Генріх Альтшулер). Класифікація методів розв'язування винахідницьких задач: метод спроб і помилок, асоціативні методи, неалгоритмічні та алгоритмічні методи.

Прийом як елементарна дія, що виконується за певними правилами для досягнення певної мети. Ефективність евристичних прийомів у підготовці психіки людини до моменту "осяяння". Гірлянда асоціацій як евристичний прийом. Вихідні подразнювачи для генерування асоціацій: відчуття, символи, будь-які предмети оточуючого світу, ключові слова.

Інтерактивна вправа. Самостійна робота. «Гірлянда асоціацій». Сувенір до Євро 2012. • систематизувати наявні науково-методичні матеріали з винахідництва

 • класифікувати методи розв'язування винахідницьких задач

 • розкривати теоретичне підґрунтя евристичних прийомів

 • ідентифікувати вихідні подразнювачи для генерування асоціацій


- володіти методикою проведення евристичного прийому «Гірлянда асоціацій».


Методи творчої діяльності:

 • метод мозкової атаки;

 • метод контрольних запитань;

 • синектика;

 • морфологічний аналіз

"Ваша творча сила" А.Осборн. Особливості формування списку навідних питань до різних аспектів проблеми.

Синектика - методика творчості Джона Гордона. Використання при вирішенні поставленого завдання аналогії:

особистісної, прямої, символічної, фантастичної.

Морфологічний аналіз - методика творчості Фріца Цвікі у сфері винахідництва. Куб Цвікі як комбінація окремих структурних елементів об’єкту.

Робота у парах. Самостійна робота.

Генерування ідей щодо конкретного об’єкту за методом контрольних запитань.

 • знати особливості методів творчої діяльності
 • визначати методи за алгоритмом проведення • пропонувати різні аналогії при вирішенні конкретного завдання
 • застосовувати метод морфологічного аналізу
 • обґрунтовувати комбінацію параметрів об’єкту


- застосовувати метод контрольних запитань


Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила у розвитку виробництва.

Методики творчості Едварда де Боно. Сутність латерального мислення. Техніка шести шапок.

Методика творчості SCAMPER. Перевірочний список Боба Еберле.

Необхідність відображення та структурування пропонованих ідей під час розв'язання проблем та прийняття рішень. Методика створення карт – пам’яті, думок. Ступень ефективності методу у комбінації з іншими.

Робота у групах. Самостійна робота.

Практичне закріплення відповідних методик активізації творчого мислення під час вирішення конкретного завдання.
 • оперувати прийомами латерального мислення
 • створювати перевірочний список за методом SCAMPER • заповнювати карти – пам’яті, думок
 • застосовувати на практиці методи активізації творчого мислення
 • розрізняти методи за алгоритмом дій


Теоретичний блок.

Модуль 1

Розробка проблеми творчого мислення бере свій початок ще з античності, але й до сьогодні залишається актуальною, оскільки ще немає єдиної теорії творчого мислення, чіткого розуміння поняття «творче мислення», його механізмів, критеріїв, методів розвитку.

ТВОРЧІСТЬ – це діяльність, що породжує дещо якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.

Творчість специфічна для людини, бо завжди передбачає творця – суб’єкта творчої діяльності. В природі відбувається процес розвитку, перетворення – але не творчості. Отже, людині притаманна творчість, а особливу форму мислення, яка виникає під час цього складного і почасти невідомого навіть ученим процесу, називають творчим мисленнями.

Творчість необхідна для суспільства, передовсім не в культурній, а в науково-технічній царині, позаяк саме ця сфера найбільше впливає на добробут та динамічний розвиток знань людства. Пошук нових знань та їх матеріалізація, тобто створення нових об’єктів техніки, значно ускладнилися в умовах зростаючих темпів оновлення технічних засобів та швидкого зростання науково-технічної інформація. Через в усьому світі постійно виникають розробки теоретичних основ та методичних засобів активізації творчого мислення та пошуку нових технічних вирішень.

Розвиток наукових основ технічної творчості, розробка методик активізації творчого процесу, навчання основам творчості, створення в наукових, проектно-конструкторських и технологічних організаціях, на підприємствах та в вищих навчальних закладах сприятливих умов для творчості у наш час є необхідністю.

Прискорення науково-технічного прогресу екстенсивними методами – шляхом збільшення чисельності кадрів наукових робітників та науково-допоміжного персоналу, - не можуть відповідати меті сьогодення. Щоб прискорити процес отримання нових знань, створення високоефективной техніки на базі винаходів, необхідно мати засоби для активізації творчого мислення. Специфічність цих засобів пов’язана з відмінністю логіки наукового відкриття та формальної логіки. Думка працює в будь-яких умовах, для неї неможливо створити об’єктивно найсприятливішу атмосферу, так як в ментальній і мисленнєвій сфері існує така досі нез’ясована реалія, як натхнення або осяяння. Саме цей момент наближує вивчення евристичних засобів та методів активізації творчого мислення, водночас розвиваючи здібності особистості у творчості. Оволодіння цими прийомами допомагає усвідомити загальнолюдську значущість творчості, його суспільну необхідність, повніше відкрити свої творчі можливості. 

Проблеми творчості взагалі та технічної творчості зокрема, що здавна турбували людство, лишаються актуальними і в наш час через свою багатоаспектність. Докопатися до сутності творчості намагалися філософи, мислителі, психологи, письменники – навіть прості люди, не обдаровані великим талантом, хоч раз у житті замислювалися про те, через що саме виникає натхнення. То що ж таке творчість? Результат особливого обдарування та виключності людини, осяяння Божого, ірраціональної інтуїції, потойбічного сприйняття, багатої, розвиненої уяви чи логічного мислення? Звісно, в наш час ніхто вже не стане пояснювати людське натхнення “Божою підказкою”, і жодна міфологічна концепція трактування творчості не може вповні пояснити цей феномен. В радянські часи творчість пояснювали лише з точки зору діалектичного матеріалізму, особливий погляд на неї мала юнгівська та фрейдівська школи психоаналізу.

Творчість як процес створення нового виражає конструктивний та перетворювальний труд людини, нерозривно пов’язаний з його пізнавальною діяльністю, що я відображенням об’єктивного світу у свідомості людини. Однак процес відображення не є дзеркальним відображенням дійсності, а ускладнюється аналізом та синтезом нових форм та образів у людському мозку. В процесі творчості не тільки відбиваються предмети та явища об’єктивного світу, але й пізнаються цілі, умови та причини виникнення та існування цих предметів та явищ. Тому творчість слід розглядати як процес складних об’єктивно - суб’єктивних відносин між творцями та об’єктами творчості, як єдність пізнання та перетворення. Складно? Зате по діалектично-матеріалістичному. Об’єктивний характер творчого процесу проявляється у відображенні реальних явищ, задач, суспільних потреб, тим часом як суб’єктивний бік виражається у різних мотивах та результатах перетворювальної діяльності людини. Приміром, маючи перед собою одну й ту саму технічну задачу, або об’єктивний фактор, одна людина вирішить її на рівні винаходу, інша – на рівні раціоналізуючої пропозиції, третя отримає давно відоме, тривіальне вирішення.

Існують різноманітні види творчості: наукова, технічна, художня тощо. Всі вони мають специфічні риси, спільне і відмінне.
  1   2   3   4

Схожі:

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Підоплічко М. Д., завідувач відділу інновацій та перспективного педагогічного досвіду Черкаського обласного інституту післядипломної...
Конкурс дитячого малюнку, плакату «Права дитини: моя конвенція»
«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЗНАНЬ У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ Черкаси
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку 2013-2014 навчального...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
«НАРОД МІЙ Є! НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ! НІХТО НЕ ПЕРЕСИЛИТЬ МІЙ НАРОД!» Методичні рекомендації
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Запишіть речення, виконайте його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику, проаналізуйте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка