“Виховувати, граючи


Скачати 322.42 Kb.
Назва“Виховувати, граючи
Сторінка1/2
Дата05.04.2013
Розмір322.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2


Крутенко Ольга Володимирівна,

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач лабораторії виховної роботи

Виховна система школи:

Виховувати, граючи


грати, виховуючи”

Модель-схема виховної системи

загальноосвітньої школи № 15 м. Черкаси

Виховна система – це спосіб організації життєдіяльності та виховання учнів, що становить цілісну і упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку особистості та колективу. Вона має досить складну соціо-психолого-педагогічну будову, нерівнозначну, саморегульовану і керовану. Виховна система охоплює весь педагогічний процес, інтегрує учбові заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність та спілкування.

Виховна система ЗОШ № 15 складається з багатьох компонентів, основними з яких є:

І блок – компоненти системи, що знаходяться в межах впливу педагогічного та учнівського колективів школи:

 • учень як особистість;

 • батьки учня;

 • класний колектив;

 • класний керівник;

 • вчителі-предметники;

 • органи самоврядування;

 • гуртки, секції;

 • рада „Музею козацької слави”;

 • батьківський комітет;

 • рада профілактики правопорушень;

 • просвітницькі програми „Рівний – рівному”, „Молодь на роздоріжжі”, „Діалог”, „Молодь за здоров`я”;

 • педрада, МО класних керівників, учителів-предметників.

ІІ блок – компоненти системи, що знаходяться поза межами шкільної системи і допомагають у питаннях виховної роботи за умов раціонального використання їхніх можливостей:

 • Центр соціальних служб для молоді;

 • Україно-Голандський благодійний фонд „Escape”;

 • Багатопрофільний молодіжний центр;

 • станція юних туристів;

 • станція юних техніків;

 • заклади культури;

 • спортивні школи;

 • музичні школи;

 • бібліотеки;

 • ЦДЮТ;

 • театри, кінотеатри.

ІІІ блок – компоненти системи, що знаходяться поза межами шкільної системи, але негативно впливають на особистість :

 • вплив „вулиці”;

 • екологія;

 • спадковість;

 • телебачення, ЗМІ, відеопродукція;

 • реклама негативних звичок.

Одне із основних завдань діяльності виховної системи – використати позитивні виховні можливості школи і позашкільних закладів та нейтралізувати негативний вплив „вулиці”; засобів масової інформації, сумнівної відеопродукції, що так поширюється з кожним роком; реклами, що пропагує негативні звички тощо.
Науково-теоретичне обґрунтування моделі виховної системи ЗОШ № 15

Цілі та завдання виховного процесу

Мета запропонованої виховної системи – особистісний розвиток дитини. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних і безпечних умов для розвитку особистості учня, реалізації його можливостей та здібностей.

Виховна система передбачає формування інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів кожного учня, який має оволодіти цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку, ціннісним ставленням до себе, до соціуму та навколишнього середовища.

Вирішення завдань виховної проблеми здійснюється за напрямками:

 • громадянське виховання;

 • військово-патріотичне виховання;

 • моральне виховання;

 • превентивне виховання, формування здорового способу життя;

 • екологічне виховання;

 • трудове виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • сприяння творчому розвитку особистості;

 • родинно-сімейне виховання.


Науково-педагогічні ідеї, покладені в основу виховної системи

В основу системи покладено теорії класиків української, російської та світової педагогіки і культури, а також ідеї сучасних педагогів. Проблемою створення цілісної системи виховання займався ще А.Макаренко [сучасні дослідження наших російських колег В.Караковського, Н. Селиванової, Л.Новікової продовжують ідею цього видатного педагога: виховання буде успішним, якщо воно системне, тому найбільш ефективний шлях виховання – створення гуманістичних виховних систем]. Крім того, А.Макаренко заклав основи для розвитку ідеї ефективного самоврядування підлітків. Велику увагу він приділяв тому, яку роль для розвитку дитини має гра. Творчо переосмисливши ідеї А.Макаренка, А. Луначарського, Льва Толстого, Я.А.Коменського та інших педагогів, Василь Сухомлинський створив власну виховну систему, але і він наголошував: „У грі немає людей серйозніших, ніж діти”. І сьогодні заслуговують на увагу його думки про необхідність індивідуального підходу до кожної дитини, адже тільки увага до особливостей характеру дитини допоможе педагогу створити умови для її самовизначення, самореалізації та розвитку.

Досить цікавими і актуальними є думки Ш.А.Амонашвілі, який у своїй педагогічній діяльності виходить із принципів гуманного, особистісного підходу до дітей, одночасно дотримуючись також класичної педагогічної думки, що дитина не тільки готується до життя, а вже живе. „Чим більш багатогранним є життєвий досвід дитинства, тим більш успішніше можна вплітати в нього багатий досвід людства», - писав Ш.А.Амонашвили, пояснюючи, що „багатогранний життєвий досвід дитинства – це благодатна почва, і посіяний у ній багатий досвід людства може дати рідкісний урожай – неповторну особистість”. Крім того, важливо пам’ятати про те, що вже в 70 – 80-ті роки минулого століття Амонашвілі прагнув до такого стилю навчання дітей, який сьогодні називають модним словом „фасилітація” [„Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нем властелинами”, - таку думку висловив Амонашвілі, до речі, запозичивши її з педагогічної спадщини Н.К.Крупської.]

На сучасному етапі розвитку педагогіки найбільш цінними є ідеї щодо особистісно орієнтованого підходу до освіти та виховання, „суть яких полягає в тому, що змінюються найголовніші методологічні орієнтири для побудови всієї освітньої практики. Такими орієнтирами є і демократизація, і гуманізація, і особистість з її зовнішньою та внутрішньою активністю; рівноправні взаємини вчителя та учня, право дитини на самобутню індивідуальність, її творчість; вплив на дитину на основі свідомості та самосвідомості на противагу заохоченню та покаранню; стосунки справедливості, рівноправності, толерантності, любові...” [І.Д.Бех, директор інституту проблем виховання АПН України].

Окремої уваги заслуговує педагогічна концепція Симона Соловейчика. Він багато писав про ті протиріччя, які існують у нашій (і в російській, і в українській) освіті і які, на жаль, неможливо вирішити. „Ми не вміємо приймати дітей такими, які вони є, ми постійно прагнемо змінювати (перевиховувати) їх”. „Кожна програма, якою не можуть оволодіти учні, вбиває чиюсь гідність”. „Чому вчителю важко бути добрим?” „Як зароджується агресія?” Багато проблем бачить С.Соловейчик, але його концепція все ж таки оптимістична: „Пусть нашей первой и главной целью будет умиротворение, а не ожесточение детских душ.”

Враховуючи всі надбання видатних педагогів, учитель має пам`ятати слова Януша Корчака: „Тільки сама Дитина може і повинна бути головною дійовою особою власного життя та долі”. Це висловлювання є основним лейтмотивом запропонованої виховної системи.

Діагностико-прогностична діяльність у виховній системі, її результативність
На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота по вивченню стану виховної роботи у школі, зроблено аналіз досягнень та недоліків, заступником директора з виховної роботи та класними керівниками опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу, на педрадах та засіданнях методичного об’єднання класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів.

Педагогічним колективом визначено:

 • головну мету впровадження виховної системи [створення комфортних, безконфліктних і безпечних умов для розвитку особистості учня, реалізації його можливостей та здібностей, формування інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів кожного учня, який має оволодіти цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку, ціннісним ставленням до себе, до соціуму та навколишнього середовища],

 • розроблено модель особистості ідеального випускника [творчо розвинена, соціально-орієнтована особистість, здатна до самореалізації],

 • розроблено „Положення про комплексну гру „П’ятнашки” та положення до окремих творчих конкурсів в рамках комплексної гри;

 • протягом 2001-2002 н.р. започатковано окремі елементи системи, а з 2002-2003 н.р. виховна система впроваджена у навчально-виховний процес. Результатом впровадження системи стало подальше удосконалення системи учнівського самоврядування, участь більшої кількості учнів у позакласній роботі, виявлення обдарованих дітей, розвиток творчих здібностей підлітків, створення умов для самореалізації особистості тощо;

 • ведеться робота по урізноманітненню творчих конкурсів на різних етапах гри „П’ятнашки”, уточнення критеріїв результативності участі в ній окремих учнів та класних колективів.

Пріоритетні системоутворюючі види діяльності,

їх організація

Досвід роботи показує, що навіть тоді, коли в школі в цілому склалася певна система виховної роботи, далеко не кожен класний керівник ефективно працює з класом.

В окремих колективах виховна робота зводиться до проведення поодиноких заходів, не пов’язаних між собою єдиною ідеєю. Як наслідок, діти в таких класах виконують роль пасивних глядачів. Ефективність подібних заходів дорівнює нулю, а іноді навіть приносить більше шкоди, ніж користі.

Цією проблемою давно і успішно займаються педагоги, психологи. Педагогічна преса систематично знайомить своїх читачів з різноманітними системами виховної роботи шкіл України. Творчо їх переробивши, хочеться запропонувати свою, яка, на наш погляд, краще за всі інші відповідає тим умовам, в яких живуть і працюють педагогічний і учнівський колективи нашої школи.

Відомо, що гра краще за все може спонукати дітей до діяльності та творчості. Кожен учитель знає із свого досвіду, що вдало використаний на уроці ігровий момент викликає додатковий інтерес до предмету, допомагає зосередити увагу, дає можливість зняти втому та напругу чи навіть стрес. А все це спрямовано на збереження здоров’я дитини – і фізичного, і психічного.

Принципом роботи кожного педагога мають стати слова:

На уроці виховувати і навчати, граючи.

Після уроку грати, виховуючи і навчаючи!”

З цією метою нами розроблено систему багатоетапної комплексної гри “П’ятнашки”, проведення якої розраховано на весь навчальний рік. Вибір назви – “П’ятнашки” – обумовлений, по-перше, тим, що її принцип запозичений із відомої всім гри (п’ятнадцять прямокутників із цифрами від 1 до 15, які треба розташувати по порядку), а по-друге, від номера нашої школи – 15.

Етапи гри розробляються завчасно і доводяться до відома всіх класних керівників і учнів.

Орієнтовний перелік етапів гри “П’ятнашки”:


1.

Спартакіада юних чемпіонів

10.09

2.

Фотоконкурс „Калейдоскоп цікавих справ”

17.09


3.

Юний гросмейстер

01.10

4.

„Поетом можеш ти не бути...”

15.10

5.

Конкурс відеокліпів (інсценізована пісня)

29.10


6.

Інтелектуальний марафон

08.11

7.

Шкільний вернісаж

19.11

8.

„Хочу стати зіркою!” (вокальний конкурс)

10.12


9.

„Ах, карнавал!”

26.12

10.

Конкурс ЮІР, ДЮП

30.01

11.

”Богатирські розваги”

20.02

12.

„Юні господарочки”

06.03

13.

„Танцюють всі!”

27.03

14.

Правовий брейн-ринг

16.04

15.

„Веселі туристи”

07.05

16.

Заключний фестиваль „Чемпіон “П’ятнашок”

22.05


Принцип “п’ятнашок” дозволяє міняти місцями різні конкурси, а також дає можливість класним колективам брати участь не в усіх конкурсах, а тільки в тих, що більше подобаються учням, де вони почувають себе сильнішими.

На наш погляд, ця виховна система має свої переваги:

 1. Принципово така система не нова, вона являє собою сукупність традиційних заходів, проте, як і кожна система, вона упорядковує всю виховну роботу.

 2. Практично кожна дитина (а не виключно активні, талановиті, розумні) може взяти участь в позаурочній роботі. Така система дає можливість дитині проявити себе, реалізувати приховані можливості, стати “гордістю класу” хоча б на короткий період. Один із принципів гри “П’ятнашки”: “Себе показати, на інших подивитись”.

 3. Послідовно готуючись до кожного з етапів, підлітки вчаться спілкуватися. Крім комунікативних навичок, розвивається почуття колективізму, відповідальності за доручену справу.

 4. Плануються не поодинокі заходи (за принципом: „підготували – провели – забули”), а ті, що потребують постійного самовдосконалення, адже через рік дитина отримає більш важке завдання, готуватися до нього треба систематично.

 5. Як і кожні змагання, ця система “затягує”, викликає азарт. Наприклад, інтелектуально слабкий клас, добре показавши себе у спортивних змаганнях, із сил виб’ється, але візьме участь у конкурсі „Поетом можеш ти не бути” чи „Інтелектуальний марафон” , що, безперечно, веде до розвитку творчої особистості.

 6. Школа буде знати своїх “героїв”, які через скромність і сором’язливість не завжди проявляють свої таланти.

 7. Старшокласники (9 – 11 кл.) більшу частину роботи беруть на себе: вони можуть допомагати при проведенні змагань і конкурсів, бути консультантами, членами журі тощо. Бажано, щоб кожний конкурс закінчувався показовими виступами старшокласників. В школі, де на належному рівні самоврядування школярів, учні старших класів можуть стати цінними помічниками в цій справі.

 8. Працюючи за цією системою, кожний класний керівник має багаті перспективи: коли протягом року діти виступають в різних конкурсах, можна планувати “звіти перед батьками”. Батьків це дуже зворушує і викликає почуття гордості за свою дитину. Наступного разу батько знову прийде на батьківські збори, знаючи, що йому не будуть дорікати за погані вчинки сина чи доньки.

9. Треба підкреслити, що при проведенні кожного конкурсу необхідно дотримуватися суворого контролю як по паралелях, так і в окремих класах, особливо при підведенні підсумків.

Дотримуючись принципу “п’ятнашки”, максимальна кількість балів за кожний конкурс – 15. Кожний учасник заробляє певну кількість балів, яка помножується на кількість учасників.
Фотоконкурс

„Калейдоскоп цікавих справ”Спартакіада юних чемпіонів

Конкурс поробок

„Дари природи”

„Шкільний вернісаж”

„Ах, карнавал!”

Інтелектуальний марафон

Конкурс ДЮП, ЮІР

„Хочу стати зіркою!”

(вокальний конкурс)

„Юний гросмейстер”

„Поетом можеш ти не бути...”

Конкурс відеокліпів

(Інсценізована пісня)

Танцювальний конкурс

Правовий брейн-ринг

„Веселі туристи”

Фестиваль

„Чемпіон „П`ятнашок”„

5-А

-

96

130

75

56

80

-

30

44

20

-

68

-

92
5-Б

1236-А

1406-Б

957-А

887-Б

1128-А

1508-Б

1449-А

1259-Б

11010-А

10210-Б

9011-А

16011-Б

130


 1. Наприкінці навчального року проводиться “Заключний фестиваль „Чемпіон “П’ятнашок”, на якому визначається клас-переможець в кожній паралелі, а також учень-переможець в кожному класі, тобто першість не тільки командна, а й особиста.

 2. Робота кожного класного керівника має бути підпорядкована цій системі. Плануючи виховні години, бесіди, заходи, диспути тощо, класний керівник допомагає учням отримати певні знання та навички, що стануть у пригоді під час участі в конкретному загальношкільному етапі гри „П`ятнашки”. Наприклад, конкурси „Юний гросмейстер”, „Поетом можеш ти не бути...”, „Богатирські розваги” та інші проводяться спочатку на рівні класу, а потім переможці захищають честь класу на рівні школи. Готуючи матеріал до виховних годин, „Годин спілкування”, „Усних журналів”, класний керівник має на меті розвиток кругозору учнів, які покажуть свої знання під час проведення інтелектуальних конкурсів.

 3. Для учнів 5 – 11 класів передбачається також підведення підсумків участі у предметних тижнях. Таким чином, здійснюється певний зв’язок між навчанням та вихованням. Учителі-предметники, складаючи план проведення предметного тижня, враховують можливості тих класних колективів, в яких вони працюють, оцінюють активність класів при проведенні запланованих заходів, оригінальність підходу та нестандартність виконання певних завдань тощо. Найбільш цінним у цьому є те, що під час проведення предметних тижнів більшість учителів активно використовують інтерактивні види роботи: КВК, інтелектуальні вікторини, брейн-ринги, самостійні наукові дослідження тощо. На нашу думку, це важливий крок до переосмислення змісту навчання. Саме це допоможе перейти від звичайного викладання предмету до фасилітації навчання. І це не данина моді, а нагальна потреба часу, коли людина живе в умовах науково-технічного прогресу і неспроможна осягнути необмежену кількість знань. Крім того, треба враховувати, що з розвитком науки деякі [навіть догматичні] ствердження кардинально змінюються. Це стосується і фізики, і хімії, і генетики, і біології, і історії, і економіки... Тож в сучасних умовах стає актуальним не стільки навчання, скільки уміння отримувати знання самостійно, здатність адаптуватися до нових умов існування, усвідомлення цінності своєї особистості і можливість самореалізуватися за будь-яких умов. А фасилітація і передбачає створення умов до цього (to facilitate – полегшувати, сприяти, створювати оптимальні умови).

 4. Важливим компонентом виховної системи школи є превентивне виховання та формування здорового способу життя. Здійснюється ця робота в декількох напрямках:

  • формування правового світогляду підлітків;

  • формування правової культури підлітків;

  • формування відповідної активної позиції підлітків;

  • робота з батьками учнів з питань виховання, надання педагогічних консультацій.

Крім традиційних форм роботи, які передбачає класний керівник при плануванні виховної роботи і на яких, безперечно, і відбувається перше ознайомлення учнів з юридичними термінами, обговорення прав та обов’язків дитини, нормативно-правових документів тощо, у систему виховної роботи впроваджуються інформаційно-масові та діяльнісно-практичні форми роботи. Проведення конференцій, дискусій, інтелектуальних аукціонів, вікторин, виступів шкільного „Психологічного театру” забезпечує більш високу ефективність правового виховання.

Формуванню правової свідомості учнів сприяє активна співпраця педагогічного та учнівського колективів з Центром соціальних служб для молоді, Багатопрофільним молодіжним центром, україно-голландським центром „Escape”, які мають можливість у роботі з підлітками та їх батьками використовувати висококваліфікованих спеціалістів (психологів, наркологів, гінекологів, юристів тощо).

Набагато підвищує ефективність цього напрямку роботи впровадження різноманітних просвітницьких програм [„Діалог”, „Молодь на роздоріжжі”, „Молодь за здоров’я”, „Сприяння просвітницькій роботі „рівний-рівному” щодо здорового способу життя”]. Основне концептуальне положення цих Програм базується на принципі: не тільки повідомляти про шкідливість для здоров’я підлітка наркотиків, тютюнопаління, ранніх статевих відносин, а й показати їм альтернативу – шляхи зниження ризику. Оптимальним рішенням для росту результативності цієї роботи є навчання ровесників ровесниками.

Важливим фактором у формуванні відповідної активної позиції підлітків є робота по підготовці волонтерів з числа старшокласників. Це учні, які є лідерами в учнівському середовищі, вони мають певний авторитет серед товаришів. Їхня діяльність не тільки дає можливість для самореалізації та самовдосконалення, але й служить прикладом для інших розвиватись в цьому напрямку.

Окремим компонентом у превентивному вихованні підлітків є робота з батьківською громадськістю. Адже тільки в разі повної взаємодії та взаєморозуміння між школою та батьками можливе ефективне виховання учнів. З цією метою педагогічний колектив школи використовує можливості нетрадиційних форм роботи: „Вечір великої родини” (спільні вечори відпочинку напередодні свят), „Сімейні свята в класі” (об’єднання сімей для спільного проведення днів народження дітей), „Народна світлиця” (звернення в роботі з батьками та учнями до народних традицій), „Дискусійний клуб” (обговорення проблем виховання дітей), „Батьківський всеобуч” тощо.

Педагоги школи, члени соціально-психологічної служби та адміністрація систематично надають педагогічні консультації для батьків з питань виховання та навчання дітей.

Робота з учнями, що схильні до правопорушень, проводиться спільно з Кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, Комісією у справах неповнолітніх при Придніпровському райвиконкомі із залученням лікарів-спеціалістів із наркологічного диспансеру та інших позашкільних закладів та установ. Координатором спільної роботи є шкільна Рада профілактики правопорушень. На засіданнях Ради профілактики розглядаються питання порушення дисципліни окремими учнями, випадки пропусків уроків без поважної причини, негативне ставлення деяких школярів до навчання, невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей тощо.
Новації, традиції, ритуали у виховній системі

Як відмічалось вище, основні види діяльності учнів та педагогів в рамках запропонованої системи є традиційними та звичними, але в цілому виховна система є інноваційною, оскільки має на увазі, по-перше, використання різноманітних інтерактивних форм роботи; по-друге, традиційні форми роботи мають інше (більш глибоке) цільове та змістовне навантаження; по-третє, забезпечує участь всіх ланок та компонентів системи у виховній роботі.

Об`єднання (постійні, тимчасові)

учнівського, педагогічного і батьківського колективів; ефективність і результативність функціонування

І. З метою забезпечення ефективного функціонування запропонованої системи необхідно створити досконалу систему учнівського самоврядування. Педагогічний та учнівський колективи школи тривалий час працюють над вирішенням цього питання. На цей час у школі існує шкільне дитяче об’єднання „Сузір’я”, діяльність якого координує Рада небайдужих.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКІЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “СУЗІР’Я”


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Учнівська організація “Сузір’я” – добровільне об’єднання учнів з метою вироблення в них навичок самоврядування, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

  1. . Основні завдання об’єднання “Сузір’я”:

 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів школи;

 • забезпечення виконання ними своїх обов’язків;

 • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

 • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, клубів за інтересами.

  1. . Організація діяльності об’єднання “Сузір’я” має двоступеневу структуру – загальношкільну та класну із чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, що знаходить своє відображення у підпорядкуванні перших останнім, а також у консультативному педагогічному керівництві органами учнівського самоврядування обох рівнів з боку педагогічного колективу школи.

2. СТРУКТУРА ОБ’ЄДНАННЯ “СУЗІР’Я”

Загальношкільне об’єднання “Сузір’я” складається з чотирьох різновікових об’єднань:

 • Країна Барвінкова” об’єднує учнів 1 – 3 класів;

 • Веселка” – учнів 5 – 6 класів;

 • Краяни” – учнів 7 – 8 класів;

 • Старшокласник” – учнів 9 – 11 класів.

Класні колективи висувають із числа найбільш активних учнів своїх представників у загальношільну Раду небайдужих.

Рада небайдужих:

 • законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам по центрах;

Загальні збори: вибори Палати Радників.

 1. ПАЛАТА РАДНИКІВ:

 • голова Палати Радників;

 • заступник голови Палати Радників по роботі з учнями 9 – 11 класів;

 • заступник голови Палати Радників по роботі з учнями 5 – 8 класів;

 • радник “Сузір’я інтелектуалів”;

 • радник “Сузір’я правозахисників”;

 • радник “Сузір’я “Добре серце”;

 • радник “Сузір’я спортивних чемпіонів”;

 • радник “Сузір’я організаторів дозвілля”.

 1. Для надання педагогічних консультацій активу шкільної дитячої організації на загальних зборах обирається Опікун самоврядування з числа педагогічних працівників.

 2. Основні напрямки діяльності Палати Радників:  1   2

Схожі:

Сценарій шкільного свята 8 Березня
...
Урок- подорож Тема: Українська народна вишивка
...
Позакласний захід, присвячений Дню Перемоги
Мета: виховувати в учнів повагу до людей, які брали участь у Великій Вітчизняній війні; виховувати любов до української мови, патріотизм,...
ТЕМА : «Наша шкільна родина»
МЕТА: Поглиблювати знання дітей про сім’ю,шкільну родину; виховувати шанобливе ставлення до батьків,вчителів, до Батьківщини; виховувати...
Тема: Диференціація звуків [ с ] – [ ш ] Мета
Виховувати уміння добирати ознаки та дії до предмета. Розвивати фонематичні процеси (уявлення, сприймання, відтворення), слухову...
«Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай»
Мета: виховувати духовність, доброту, почуття милосердя, ввічливість, любов до ближніх; ознайомлювати учнів із народними традиціями;...
Тематична лінійка до Дня партизанської слави Партизанська моя Батьківщина Мета
Мета: Виховувати любов до Вітчизни, рідного краю; прищеплювати шану і повагу до ветеранів Великої Вітчизняної війни; виховувати гордість...
Г. М. Дудар, старший вчитель
Мета. Ознайомити учнів із життєвою долею Володимира Івасюка, його пісенною творчістю; виховувати свідомого громадянина України на...
Ягубецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Христинівської районної...
Мета: виховувати любов до фізкультури та спорту; розвивати руховий апарат, фізичні вміння та навички; зміцнювати здоров'я; виховувати...
Урок позакласного читання. Оксана Забужко”Казка про калинову сопілку”
Удосконалювати вміння учнів обгрунтовано висловлювати власні думки;виховувати дотримання вічних цінностей народної моралі крізь призму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка