Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи


НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Сторінка9/25
Дата11.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Дисципліна: “Потенціал і розвиток підприємства”


Варіант № 15

І. Теоретичне питання:

Наведіть багаторівневу модель формування потенціалу підприємства.

ІІ. Тестові завдання:

1. Системна оцінка машин і обладнання має місце в разі:

а) визначення вартості міні-заводів і міні-фабрик;

б) передаванні декількох одиниць обладнання в оренду;

в) продажу одиниці обладнання;

г) визначення заставної вартості окремих машин і обладнання.

2. За ступенем універсальності обладнання класифікують на:

а) прогресивне та регресивне; б) стандартизоване та нестандартизоване;

в) діюче та недіюче; г) універсальне та спеціальне,

3. В основі вартісної оцінки обладнання за ціною однорідного об'єкту є:

а) можливий доход від експлуатації однорідного об'єкта;

б) повна собівартість виробництва однорідного об'єкта;

в) цінова інформація по комплектуючим вузлам однорідного об'єкта;

г) індекси зміни цін на групи однорідних об'єктів.

4. Якщо теоретично можливо зібрати обладнання власними силами із складових частин, що реалізуються на ринку, то для визначення вартості такого обладнання доцільно застосовувати метод:

а) розрахунку за ціною однорідного об'єкта; б) поелементного розрахунку;

в) трендовий; г) розрахунку за укрупненими нормативами.

5. Знос об'єкта, що експлуатується і перебуває у відмінному стані за рахунок своєчасного технічного обслуговування, оцінюється в:

а) 0-20%; б) 21-40%; 41 - 60; 61-80%.

6. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWОТ-аналізу?

а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

6) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

7. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація (імідж); в) законодавча і нормативна база;

б) соціальна відповідальність; г) трудові ресурси.

8. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:

а) показник інтенсивності конкуренції;

б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;

в) звичайна конкурентна сила підприємства;

г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

9. На якому організаційному етапі аналізу за методом SРАСЕ визначаються конкретні показники для оцінки:

а) на початковому; в) на етапі узгодження стратегії;

б) на етапі розробки критеріїв; г) на завершальному етапі.

10. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі МсKinsey рекомендується за умов:

а) високої привабливості ринку та хиткого стратегічного стану підприємства;

б) високої привабливості ринку та середньої конкуренте спроможності потенціалу підприємства;

в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;

г) низької привабливості ринку та високої конкуренте спроможності потенціалу підприємства.

ІІІ Практичне завдання:

Оцінити двоповерхову будівлю заводоуправління площею 400 м2, що потребує косметичного ремонту. Аналогом було обрано двоповерхову офісну будівлю площею 350м2, у якій був зроблений косметичний ремонт. Ціна продажу аналога -250000 грн. У базі даних були знайдені наступні дані по парних продажах (табл.):

Таблиця
Інформація про об'єкти парних продажів

Об'єкт

Фізичні характеристики та призначення об'єкта

Стан об'єкта

Ціна, грн.

1

Одноповерхова цегельна офісна будівля площею 150 м2

Потрібний косметичний ремонт

80000

2

Одноповерхова цегельна офісна будівля площею 200 м2

Проведено косметичний ремонт

160000Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Схожі:

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Це визначає мету навчальної дисципліни вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК...
Укладач: Васильєва В. Г., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка