КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальності «Економіка підприємства»


НазваКУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальності «Економіка підприємства»
Сторінка1/14
Дата13.03.2013
Розмір2.3 Mb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Економіка > Курс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Міністерство освіти і науки України

Самбірський технікум економіки та інформатики

Буца Н.П.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

КУРС ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності

«Економіка підприємства»

м. Самбір

Н.П.Буца. Управління витратами . Курс лекцій – ОЦ НОЦ СТЕТІ, 2010.

Розглянуто і схвалено на засіданні обласного методичного об’єднання викладачів економічних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Протокол №1 від 6 жовтня 2010р.

Голова об’єднання : Кондратович О.Б.

Розглянуто і схвалено на засіданні комісії економічних дисциплін.

Протокол № 1 від 31 серпня 2010р.

Голова комісії : Касій Л.В.

Зміст
Вступ....................................................................................................................... 4

Тема 1. Сутнісна характеристика витрат..............................................................5

Тема 2. Закономірності та чинники формування витрат..................................23

Тема3. Управління витратами.............................................................................31

Тема 4. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності……….50

Тема5. Собівартість продукції і калькулювання...............................................62

Тема 6. Контроль і стимулювання економії ресурсів........................................92

Тема 7. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток», як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень………………………..….112

Тема 8. Методи цільового формування структурного аналізу та зниження витрат…………………………………………………………………………....122

Тема 9. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критерієм витрат…………………………………………………………….….131

Тема 10. Мінімізація витрат на створення та зберігання запасів……….….139

Список використаної літератури...................................................................149

ВСТУП
В сучасних умовах господарювання особливого значення набувають проблеми формування та управління витратами.

Дисципліна «Управління витратами» вивчає процес цілеспрямованого формування витрати за їх видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії.

Мета вивчення дисципліни – набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен : знати, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має бути їх контроль, як впливати на їх величину; вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.

Дисципліна «Управління витратами» посідає важливе місце у підготовці фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства», а також вивчення даного курсу дозволить сформувати повноцінного фахівця в галузі економіки.

Структурна побудова курсу лекцій дає змогу студенту ознайомитися з навчальною програмою дисципліни, формами її вивчення, особливостями окремих тем і порадами щодо засвоєння їх матеріалу.

Курс лекцій дисципліни «Управління витратами» підготовлені відповідно до навчальної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», що передбачає 10 тем.

Тема 1. Сутнісна характеристика витрат.

Лекція 1.Економічна суть, значення і завдання управління витратами.

  1. Предмет, метод і зміст дисципліни.

  2. Принципи і завдання управління витратами.

  3. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки.  1. Предмет, метод і зміст дисципліни

Управління витратами виникло у країнах з розвинутою ринковою економікою як засіб зниження рівня виробничих затрат і на цій основі забезпечення конкурентоздатності своєї продукції на світовому ринку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
Курс лекцій СУМИ 2003 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ...
Курс лекцій спрямований на надання студентам допомоги по вивченню навчального курсу з „Торгового права” та розрахований на студентів...
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
Я Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
ВСТУП
Курс лекцій Київ 2006 Київський Національний Університет культури і мистецтв
Безклубенко Сергій Данилович. Основи філософських знань. Курс лекцій для слухачів Академії пепрукарського мистецтва та студентів...
1. Сутність принципи і роль страхування
Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної...
КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ”...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
Курс лекцій: “Загальне мовознавство” для студентів IV курсу Для спеціальності 030507 “Переклад”
Уклав: Дмитрієва Т. А. – доцент, кандидат філологічних наук, рецензент: Лазаренко Л. М. – доцент, кандидат педагогічних наук, Маріуполь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка