ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


НазваПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Сторінка1/6
Дата09.05.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Економіка > Диплом
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО


ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Полтава

2003

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050107 „Економіка підприємства”. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – 36 с.

Укладачі:І.Б.Чичкало-Кондрацька,к.е.н.,доцент; І. В. Міняйленко, ст. викладач; Биба В. В., асистент.

Відповідальний за випуск: завідувачка кафедри економіки підприємства В. Я. Чевганова, канд. економ. наук, доцент.

Затверджено радою університету

протокол № 3 від 14.11.2003 р.

Редактор: Н. В. Жигилій

Коректор: Н. О. Янкевич

Зміст практики  1. Загальні відомості 4
  1. Мета і завдання практики 5
  1. Зміст переддипломної практики 5
  1. Розділи практики


4.1. Загальне ознайомлення з підприємством 7
4.2. Збирання вихідних даних та їх обробка відповідно до теми дипломної роботи 8
4.3. Розрахунок і аналіз основних техніко-економічних показників

за останні 3 роки 15


    1. . Опрацювання літератури за темою дослідження 15
    1. . Індивідуальне завдання 21


5. Підведення підсумків практики 21
Додаток А 23

Додаток Б 25

1.Загальні відомості
Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов`язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних умінь та навичок.

Переддипломна практика є завершальною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед державними іспитами чи захистом дипломних робіт. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін навчального плану, засвоюються практичні навички виконання певних функціональних обов’язків, збирається фактичний матеріал для виконання дипломних робіт.

Програма практики є основним навчально-методичним документом, який визначає принципи проведення переддипломної практики зі спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” (додаток А).

Практика студентів проходить на базах практики, які відповідають вимогам програми.

Практична підготовка студентів здійснюється на промислових та будівельних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства.

Практична підготовка сприяє підвищенню якості теоретичних знань та формуванню вмінь і навичок практичної діяльності. Це зобов`язує навчальний заклад та факультети якомога більше уваги приділяти завершальному етапові навчання студентів – переддипломній практиці, яка є невід`ємною складовою частиною навчального процесу і здійснюється на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства.

Згідно з навчальним планом переддипломна практика у студентів, які навчаються за спеціальністю 7.050107 “Економіка підприємства”, триває 4 тижні і проводиться на 5 курсі в Х семестрі.

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності при організаційно-методичному керівництві викладача навчального закладу і спеціаліста з даного фаху.

Програма практичної підготовки та термін її проведення визначаються навчальним планом.

2.Мета і завдання практикиПереддипломна практика має сформувати у спеціалістів – випускників університету – професійні вміння, прищепити їм навички приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних умовах шляхом виконання різних обов’язків, притаманних їх майбутній професійній діяльності.

Метою практики є ознайомлення із загальною та виробничою структурою підприємства, на якому проходить практика, функціональними обов’язками і завданнями, котрі розв’язують економічні служби, аналіз їх діяльності й пропонування ідей до поліпшення їх роботи і підприємства в цілому.

Для поліпшення професійної і практичної підготовки випускників необхідно формувати навички науково-дослідницької роботи в умовах виробництва.

Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при здобутті необхідного й достатнього обсягу практичних знань і вмінь спеціаліста.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
ПРОГРАМА виробничої ПРАКТИКИ для студентів І V
...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
ПРОГРАМА другої навчальної (технологічної) практики для студентів...
Напрям підготовки: 0904 – “Металургія” Кваліфікаційний рівень: 090400 Бакалавр
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів...
Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка