КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів напряму підготовки 030509 “Облік і аудит” Рівне 2011 р


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів напряму підготовки 030509 “Облік і аудит” Рівне 2011 р
Сторінка1/8
Дата07.04.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Економіка > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “ Економіка підприємства ”

для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Рівне - 2011 р.

ЗМІСТ


  1. ВСТУП...........................................................................................................................5

1.1. Предмет і зміст дисципліни економіка підприємства........................................5

1.2. Завдання вивчення курсу......................................................................................6

1.3. Методи вивчення дисципліни..............................................................................7


  1. ПОНЯТТЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ................................................................................................................8

2.1. Види підприємств..................................................................................................8

2.2. Виробнича і загальна структура підприємств...................................................11

2.3. Виробнича програма підприємства: суть, показники і методика розробки...14


  1. ОСНОВНІ ФОНДИ ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.........19

3.1. Поняття про ОФ підприємства і їх класифікація..............................................19

3.2. Сутність і види оцінки ОФ..................................................................................23

3.3. Спрацювання і техніко-економічні старіння ОФ..............................................25

3.4. Амортизація ОФ і економічна суть і методи нарахування амортизаційних відрахувань...........................................................................................................27

3.5. Ремонт ОФ і його економічний зміст.................................................................31

3.6. Відтворення ОФ....................................................................................................33

3.7. Показники забезпеченості підприємства і працівників ОФ.............................34

3.8. Показники стану та руху ОФ..............................................................................35

3.9. Ефективність використання ОФ.........................................................................36

3.10. Виробнича потужність підприємства...............................................................38


  1. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.......................................................................................................41

4.1. Економічна суть оборотних фондів, фондів обігу і оборотних коштів (ОбК)......................................................................................................................41

4.2. Склад і структура оборотних коштів підприємства........................................43

4.3. Джерела утворення оборотних коштів..............................................................44

4.4. Нормування оборотних коштів...........................................................................45

4.5. Ефективність використання ОбК.......................................................................49


  1. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ................................54

5.1. Склад, чисельність та структура персоналу підприємства..............................54

5.2. Поняття про продуктивність праці. Економічне і соціальне значення росту продуктивності праці..........................................................................................55

5.3. Методика визначення рівня продуктивності праці..........................................56

5.4. Шляхи і резерви підвищення продуктивності праці........................................57


  1. ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ......60

6.1. Поняття, склад і структура інвестицій...............................................................60

6.2. Поняття про капітальні вкладення.....................................................................62

6.3. Оцінка ефективності інвестицій.........................................................................66

6.4. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій........................................................................................69


  1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ...........................71

7.1. Загальна характеристика інноваційних процесів.............................................71

7.2. Науково-технічний прогрес: суть, загальні та пріоритетні напрямки...........72

7.3. Організаційний процес.......................................................................................73

7.4. Економічна оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.........................................................................................................74


  1. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ.......................................78

8.1. Поняття про витрати виробництва і собівартість продукції...........................78

8.2. Класифікація витрат............................................................................................80

8.3. Групування витрат виробництва за економічними елементами.....................83

8.4. Групування витрат виробництва за статтями калькуляції...............................85

8.5. Умовно постійні і умовно змінні витрати в собівартості продукції...............89

8.6. Шляхи зниження витрат виробництва...............................................................91


  1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ...................................................................................................95

9.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства...........................................95

9.2. Поняття про прибуток як економічну категорію. Види прибутку, формування та використання прибутку...................................................................................96

9.3. Поняття про рентабельність як економічну категорію. Система показників рентабельності.....................................................................................................100

9.4. Показники оцінки фінансово-економічного стану підприємства...................102

9.5. Сутнісна характеристика вимірювання ефективності виробництва..............106

9.6. Чинники зростання ефективності виробництва...............................................109

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Я Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Прохар Н. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі,...
І. Загальні положення Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму...
Виробничу практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних...
“Економічна ефективність використання виробничих та трудових ресурсів...
...
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка