28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів


Скачати 439.54 Kb.
Назва28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
Сторінка6/6
Дата27.02.2016
Розмір439.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   2   3   4   5   6

Зовнішній вигляд. Навички самопрезентації. Резюме. Інтерв’ю під час прийому на роботу.


Практична робота. 1. Вправа “Як скласти резюме”. 2. Рольова гра “Як пройти інтерв’ю”. Додатки

Додаток 1

Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності випускників загальноосвітніх навчальних закладів до професійного самовизначення

в умовах профільного навчання

• Пояснює значення зовнішнього вигляду;

• характеризує способи самопрезентації;

• володіє початковими навичками написання резюме.


Навички ефективного спілкування. Активне слухання. Уміння чітко висловлювати свою думку. Уміння відстоювати власну позицію. Почуття без тривоги і звинувачень. Адекватна реакція на критику. Уміння звернутися за допомогою, за послугою.


Практична робота. Вправи на розвиток навичок ефективного спілкування.

• Пояснює значення ефективної взаємодії у процесі комунікації;

• характеризує види і засоби ефективної взаємодії у процесі комунікації;

• володіє початковими навичками ефективної взаємодії у процесі комунікації.


Співпереживання. Здатність розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей. Уміння продемонструвати розуміння інших. Уміння надавати підтримку й допомогу.


Практична робота. Вправи на розвиток навичок співпереживання.

• Пояснює значення співпереживання у процесі комунікативної взаємодії;

• характеризує види і способи співпереживання у процесі комунікативної взаємодії;

• володіє початковими навичками співпереживання.


Асертивна поведінка. Асертивна поведінка та її відмінність від агресивної, пасивної та маніпулятивної поведінки.


Практична робота. Вправи на розвиток навичок асертивної поведінки.

• Пояснює значення різних видів поведінки;

• характеризує асертивну, агресивну, пасивну та маніпулятивну поведінки;

• володіє початковими навичками асертивної поведінки.Підсумковий урок. Захист обраної професії. Уточнення, конкретизація, поглиблення знань про обрану професію, перевірка правильності міркувань, що привели до такого вибору. Аналіз суперечностей, які виникли на шляху вибору майбутньої професії та напрями їх вирішення.

Практична робота. Індивідуальні консультації.


• Пояснює суперечності, які виникають на шляху вибору майбутньої професії і значущість правильно побудованої індивідуальної кар’єри;

• характеризує напрями розв’язання суперечностей на шляху вибору майбутньої професії і професійне навчання як крок до реалізації індивідуальної кар’єри;

• володіє навичками захисту і корекції побудованої індивідуальної кар’єри.

Рівень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Не приймає участі у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді на запитання поверхневі або ж відсутні.

Проблема вибору майбутньої професії неактуальна.

2

Не виявляє активності в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. У змозі відповісти лише на загальні запитання. Відтворює лише окремі аспекти навчальної інформації.

Проблема вибору майбутньої професії неактуальна.

3

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу лише інколи. Відповіді ґрунтовні тільки на окремі запитання, у яких прагне до самостійного міркування. Проблема вибору майбутньої професії перенесена на пізніший час.

Середній

4

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді ґрунтовні тільки в межах визначеного програмою навчального матеріалу. Розуміє необхідність розв’язання проблем оволодіння майбутньою професією, але не виявляє самостійності. Проблема вибору майбутньої професії перенесена на пізніший час.

5

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Встановлює логічні зв’язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблем вибору майбутньої професії. Проблема вибору майбутньої професії актуальна.

6

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Встановлює логічні зв’язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблеми вибору і оволодіння майбутньою професією як необхідного кроку кар’єрного зростання. Проблема вибору майбутньої професії актуалізована.

Достатній

7

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Освоює навчальний зміст без особливих труднощів. Здатний до критичного аналізу змісту навчального матеріалу. Проблема вибору майбутньої професії на активному етапі вирішення.

8

Виявляє активність, самостійність і творчість у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Має постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний критично аналізувати і оцінювати програмовий матеріал. Проблема вибору майбутньої професії на активному етапі вирішення.

9

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, критично його аналізує, здатний до прийняття обґрунтованих рішень. Майбутня професія обрана. Програмовий матеріал використовується для самоствердження у виборі.

Високий

10

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. У змозі швидко знайти необхідну професіографічну інформацію. Глибоко аналізує об’єктивні умови і суб’єктивні фактори вибору майбутньої професії. Майбутня професія обрана. Зміст навчального матеріалу і практичних робіт використовує для побудови кар’єри.

11

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Самостійно та критично оцінює значення вибору майбутньої професії для реалізації побудованої кар’єри. Обрана не лише майбутня професія, а й реалізуються кроки у її оволодінні. Практичні роботи виконує для самоствердження у власному виборі. Індивідуальна освітня траєкторія для досягнення у майбутньому професійних успіхів побудована.

12

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Обрана не лише майбутня професія, а й реалізуються кроки у її оволодінні. Індивідуальна освітня траєкторія для досягнення у майбутньому професійних успіхів побудована і реалізується.


Додаток 2

Перелік рекомендованої літератури

1. Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогосподарські професії / Г. Г. Бас. – К. : Рад. школа, 1986. – 159 с.

2. Віденко В.Ф. Людина і світ / В. Ф. Віденко, Л. В. Віденко, В. І. Кондратова-Діденко. – К. : Вища школа, 2001. – 229 с.

3. Довідник професій /Упорядники Закатнов Д.О., Жемера Н.В., Тименко М.П. – К. : Українська книга, 1999. – 321 с.

4. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н. Н. Захаров, В. Д. Симоненко. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.

5. Климов Е.А. Как выбрать профессию / Е. А. Климов. – М. : Просвещение, 1984. – 179 с.

6. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.

7. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению /Под ред. Чистяковой С. Н., Журкиной А. Я. – М. : Филология, 1997. – 80 с.

8. Мельник О.В. Основи вибору професій: Експериментальна програма та збірник практичних завдань / О. В. Мельник, В. П. Романчук. – К. : Інститут проблем виховання АПН України, 2001. – 98 с.

9. Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання: Методичний посібник //Закатнов Д.О., Мельник О.В., Осипов О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Скалько О.В. /За ред. Закатнова Д.О. – К. : ІПВ АПН України, 2005. – 215 с.

10. Педагогічні основи трудового становлення і професійного самовизначення учнівської молоді: Монографія / За ред. М. П. Тименка. – Бердянськ : Інститут педагогіки АПН України, 1996. – 268 с.

11. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): навч.-метод. посіб. / За ред. Балла Г. О., Перепелиці П. С., Рибалки В. В. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.

12. Побірченко Н.А. Людина і праця : навч. пос. для 10-го кл. / Побірченко Н.А., Сергеєнкова О.П., Підтілок І.В. – К.: Наш час, 2006. – 180 с.

13. Професійне самовизначення старшокласників: Методичний посібник //Закатнов Д. О., Мельник О. В., Осипов О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Скалько О. В. /За ред. Закатнова Д. О. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”, Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.

14. Профконсультационная работа со старшокласниками: пособие / Под ред. Федоришина Б. А. – К. : Рад. школа, 1980. – 160 с.

15. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – М. : Ин-т практической психологии, 1996. – 256 с.

16. Профессиограммы и профессиокарты основных профессий: метод. пособ. / Под ред. Ерасова В. В. – К. : PIA-BOOK, 1995. – 335 с.

17. Рибалка В.В. Готовність учня до профільного навчання /За заг. ред. Максименка С. Д., Главник О. Л. – К.: Мікрос-СВС, 2003.– 112 с.

18. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: Монографія / За ред. Балла Г. О. – К., 1998. – 160 с.

19. Система профориентационной работы со старшеклассниками / Под ред. Федоришина Б. А. – К. : Рад. школа, 1988. – 180 с.

20. Уніат С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими / С. Уніат, С. Комінько. – Тернопіль : Підручники та посібники, 1997. – 87 с.

Додаткова література

1. Програма “Людина і світ професій” для загальноосвітніх навчальних закладів (8-9 класи) (70 год.) / Бех І.Д. (науковий консультант), Мельник О.В., Гуцан Л.А., Дятленко С.М., Морін О.Л., Ткачук І.І., Скалько О.В., Шабдінов М.Л. // Трудова підготовка в закладах освіти, 2008. – № 1. – С. 43-56.

2. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (35 год.) / О. В. Мельник, О. Л. Морін // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 12. – С. 33 – 44.

3. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (17 год.) / О. В. Мельник, Л. А. Гуцан // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 11. – С. 34 – 41.

4. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (9 год.) / О. В. Мельник, І. І. Ткачук // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 10. – С. 34-40.

5. Мельник О.В. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика [наук.-метод. посіб. для вчителів] / За ред. О. В. Мельника. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – Вип. № 1. – 230 с.

6. Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / Олександр Васильович Мельник. – К.: Мегапринт, 2008. – 72 с.

7. Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / О. В. Мельник, І. Л. Уличний; за ред. О. В. Мельника. – К.: Мегапринт, 2008. – 160 с.

8. Гуцан Л.А Світ професій: [навч. посіб.] / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Палаючі наклади, 2008. – 100 с.

9. Гуцан Л.А. Робочий зошит старшокласника з навчальної програми для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” в обсязі 17 год. / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Біг-прінт, 2010. – 80 с.

10. Робочий зошит старшокласника (до курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій”, 9 клас) // О. В. Мельник, І. І. Ткачук //Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 5. – С. 27 – 34.

11. Робочий зошит старшокласника (до курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій”, 9 клас) / О. В. Мельник, О. Л. Морін //Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 7-8. – С. 42 – 52.

12. Робочий зошит навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” (70 годин) [для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / О. В. Мельник, З. В. Охріменко. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – 56 с.

13. Робочий зошит навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” [для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів] (70 годин) / О. В. Мельник, М. В. Лузан. – К.: “Четверта хвиля”, 2010. – 63 с.

14. Щоденник вибору профілю навчання: колективний методичний посібник [для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / О. В. Мельник, І. І. Ткачук, Л. А. Гуцан, О. Л. Морін. – К.: “Р/А S.M.I.T”, 2010. – 84 с.

15. Щоденник вибору профілю навчання: колект. наук.-метод. посіб. [для вчителів] // [Л. А. Гуцан, О. В. Мельник, О. Л. Морін, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. В. Скалько]. – К.: P/A S.M.I.T., 2010. – У 2-х частинах. – 196 с.

16. Мельник О.В. Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд. : Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2009. – 196 с.

18. Мельник О.В. Теорія та методика професійної орієнтації учнів старшої профільної школи / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2008. – Вип. 12. – С. 217 – 224.

19. Мельник О.В. Принцип активного професійного орієнтування учнів / О. В. Мельник // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 13., кн. 2. – Кам’янець-Подільський : 2009 – Вип. 13. – Кн. 2 – С. 299 – 308.

20. Гуцан Л.А. Науково-методичний супровід профорієнтаційної роботи із учнівською молоддю в умовах профільного навчання” / Л .А. Гуцан //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К. : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2008. – Вип. 11. – С. 65 – 74.

21. Ткачук І.І. Спрямованість учнів старшої школи на майбутній професійний успіх / І. І. Ткачук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Вип. 14, кн. 2. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С. 293 – 301.

22. Охріменко З.В. Мобільность старшокласника – як умова його майбутньої конкурентоспроможності на ринку праці / З. В. Охріменко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 13., кн. 2. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – С. 308 – 316.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Моя майбутня професія психолог
Однак зараз розумію, що це дуже важкий шлях, тому що на тебе будуть дивитися як на взірець і в майбутньому я зобов’язаний показувати...
27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Миколаєнко А.Є., Ж. М. Миколаєнко, М. Т. Степанченко Моя професія. Методичний посібник
Моя професія. Методичний посібник Я.: Вид-во «ТОВ Яготинська друкарня», 2013. 20с
Записана на дошці
Навчальна: обговорити складові успіху; на прикладах відомих людей показати шлях до успіху; до здійснення мети; розширити знання учнів...
Програми курсів за вибором для учнів початкових класів м. Черкаси
С. А. Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором....
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:...
В нашій області розроблені авторські програми курсів за вибором і...

9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка